IMAGINE!


Výzva na predkladanie nápadov a ocenení - aktívni mladí občania za trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Stredoeurópskej iniciatívy a Jadranského Iónskeho mora

Aktualizované 15.12.2022
Publikované 15.12.2022

Výkonný sekretariát Stredoeurópskej iniciatívy vyhlásil 12. decembra 2022 v poradí 3. ročník súťaže „IMAGINE! - Výzva na predkladanie nápadov a ocenení - aktívni mladí občania za trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Stredoeurópskej iniciatívy a Jadranského Iónskeho mora. Je navrhnutý tak, aby stimuloval angažovanosť mládeže v regiónoch Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) a Jadransko-jónskej iniciatívy (AII) v rámci Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť stredoškolských študentov z krajín Stredoeurópskej iniciatívy a Jadransko-jónskej iniciatívy o Agende OSN 2030 a jej 17 cieľoch trvalo-udržateľného rozvoja prostredníctvom vzdelávacieho procesu a účasti na tejto výzve. Ocenené budú nápady od študentov stredných škôl, ktoré spadajú do jedného, alebo viacerých cieľov Agendy 2030: sociálna udržateľnosť, ekonomická udržateľnosť a environmentálna udržateľnosť.

Súťaž je otvorená iba pre verejné a súkromné stredné školy (stredoškolské vzdelávacie inštitúcie) so sídlom a registráciou v členskom štáte Stredoeurópskej iniciatívyJadransko-jónskej iniciatívy. Zároveň je určená pre študentov vo veku 14 až 19 rokov. Projekty v mene strednej školy podáva jej zástupca (riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ).

Podávanie žiadostí: od 15. do 28. februára 2023

Koniec podávania žiadostí: 28. február 2023 do 23:59 SEČ

Víťazná odmena: 15 000 eur.

Podrobné informácie o výzve