1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Slovensko v Európskej únii
  4. Európske politiky
  5. AGRIFISH – Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

AGRIFISH – Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 

Radu AGRIFISH tvoria ministri členských štátov EÚ zodpovední za poľnohospodárstvo a rybolov. Zasadnutia sa zvyčajne konajú raz za mesiac. Slovensko na nich zastupuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

K oblastiam v pôsobnosti Rady AGRIFISH patria spoločná poľnohospodárska politika, pravidlá vnútorného trhu pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, ekologická poľnohospodárska výroba, kvalita výroby a bezpečnosť potravín a krmív pre zvieratá. Opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky sú zamerané na zvýšenie produktivity poľnohospodárstva, zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov, stabilizáciu trhov a na zabezpečenie zásobovania a dodávok pre spotrebiteľov za rozumné ceny. 

Viac informácií:  

Rada AGRIFISH 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (európske záležitosti)