Írsko

Vlajka Írska

Írsko

Dublin - miestny čas:

Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Aktualizované 19.02.2024
Publikované 10.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do Írska pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť. 

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii írskych orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Írska v Bratislave, Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel: +421 3233 8700.

 

Cestovné doklady 

Slovenskí občania plánujúci cestu do Írska (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz (s fotografiou). Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

 

Cestovanie s deťmi

Pri cestovaní s deťmi orgány Írskej naturalizačnej a imigračnej služby (INIS) môžu pri vstupe na územie Írska vyžadovať nasledujúce doklady, najmä v prípadoch, ak maloletú osobu nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ako aj v prípadoch, ak maloletá osoba je sprevádzaná rodičom, resp. zákonným zástupcom ale nemá s ním zhodné priezvisko:

 • platný cestovný pas dieťaťa;
 • platný cestovný pas sprevádzajúcej osoby (rodiča, resp. zákonného zástupcu);
 • notárom, matrikou, resp. zastupiteľským úradom overené splnomocnenie oboch rodičov (resp. oboch zákonných zástupcov) na sprevádzanie dieťaťa, najmä v prípadoch, ak dieťa nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa; a/alebo dieťa nemá zhodné priezvisko so sprevádzajúcou osobou a/alebo so svojim rodičom, resp. zákonným zástupcom. Odporúčame overiť obe jazykové mutácie;
 • originál rodného listu dieťaťa, preložený do anglického jazyka;
 • fotokópiu cestovného pasu oboch rodičov, resp. zákonných zástupcov uvedených na splnomocnení;
 • originál sobášneho listu alebo rozsudku o rozvode (ak bol vydaný) preložený do anglického jazyka;
 • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti (ak bol vydaný), v prípade zákonného zastúpenia, opatrené a preložené do anglického jazyka;
 • úmrtný list, v prípade smrti rodiča, resp. zákonného zástupcu, opatrený a preložený do anglického jazyka.

INIS si vyhradzuje právo pred vstupom na územie Írska realizovať všetky potrebné úkony súvisiace s preukázaním vzťahu medzi sprevádzajúcou osobou a maloletou osobou. Sprevádzajúca osoba by sa nemala v žiadnom prípade a za žiadnych okolností vzdialiť od maloletej osoby pri vstupe na územie Írska (najmä na letisku). INIS v prípade zistenia, že dieťa nesprevádza oprávnená osoba, obratom kontaktuje orgány írskej sociálnej starostlivosti.

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

 

Víza

Do Írska občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť bez víz a zostať na jeho území po dobu 3 mesiacov bez obmedzenia.

Informácie o vstupe a pobyte na území Írska

 

COVID-19

Od 6. marca 2022 nie sú cestujúci do Írska povinní pri príchode preukázať potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu PCR.

Od prichádzajúcich do Írska sa nevyžaduje testovanie po príchode alebo karanténa.

Každý jednotlivec, u ktorého sa počas pobytu v Írsku objavia symptómy COVID-19, by sa mal riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva (HSE) v súvislosti s izoláciou a podľa potreby vykonať antigénový alebo PCR test. 

Podmienky cestovania do Írska

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Írska odporúčame overiť na stránke Veľvyslanectva Írska v Bratislave, Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel: +421 3233 8700.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 19.02.2024
Publikované 10.05.2022

Cestovanie s deťmi

Pri cestovaní s deťmi orgány Írskej naturalizačnej a imigračnej služby (INIS) môžu pri vstupe na územie Írska vyžadovať nasledujúce doklady, najmä v prípadoch, ak maloletú osobu nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ako aj v prípadoch, ak maloletá osoba je sprevádzaná rodičom, resp. zákonným zástupcom ale nemá s ním zhodné priezvisko:

 • platný cestovný pas dieťaťa;
 • platný cestovný pas sprevádzajúcej osoby (rodiča, resp. zákonného zástupcu);
 • notárom, matrikou, resp. zastupiteľským úradom overené splnomocnenie oboch rodičov (resp. oboch zákonných zástupcov) na sprevádzanie dieťaťa, najmä v prípadoch, ak dieťa nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa; a/alebo dieťa nemá zhodné priezvisko so sprevádzajúcou osobou a/alebo so svojim rodičom, resp. zákonným zástupcom. Odporúčame overiť obe jazykové mutácie;
 • originál rodného listu dieťaťa, preložený do anglického jazyka;
 • fotokópiu cestovného pasu oboch rodičov, resp. zákonných zástupcov uvedených na splnomocnení;
 • originál sobášneho listu alebo rozsudku o rozvode (ak bol vydaný) preložený do anglického jazyka;
 • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti (ak bol vydaný), v prípade zákonného zastúpenia, opatrené a preložené do anglického jazyka;
 • úmrtný list, v prípade smrti rodiča, resp. zákonného zástupcu, opatrený a preložený do anglického jazyka.

INIS si vyhradzuje právo pred vstupom na územie Írska realizovať všetky potrebné úkony súvisiace s preukázaním vzťahu medzi sprevádzajúcou osobou a maloletou osobou. Sprevádzajúca osoba by sa nemala v žiadnom prípade a za žiadnych okolností vzdialiť od maloletej osoby pri vstupe na územie Írska (najmä na letisku). INIS v prípade zistenia, že dieťa nesprevádza oprávnená osoba, obratom kontaktuje orgány írskej sociálnej starostlivosti.

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 39901 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 36837 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Odkazy na webové stránky, ktoré môžu byť  užitočné pri cestovaní do Írska.
 
Všeobecné informácie pre verejnosť 
Informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti
Informácie týkajúce sa daňového systému 
Cestovný poriadok vlakov
Cestovný poriadok autobusov v Dubline 
Agentúra zaoberajúce sa prenájmami ubytovania
                                                                   
Situácia pre turistov v Írsku je vcelku priaznivá, žiadne riziko turistom nehrozí. Odporúča sa však dbať na základné pravidlá bezpečnosti, najmä chrániť príručnú batožinu s cestovnými dokumentmi a finančnými prostriedkami, parkovať na vyhradených a bezpečných miestach, nenechávať vo vozidle cenné veci, využiť možnosť hotelového trezoru a nezanechávať cenné predmety, finančné prostriedky a cestovné doklady v hotelovej izbe.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 04.05.2023
Publikované 10.05.2022

Colníci môžu vykonávať selektívne kontroly všetkých cestujúcich pri vstupe do Írska. Bližšie informácie týkajúce sa bezcolného dovozu sú dostupné na stránke írskeho colného orgánu.

 

Predloženie dokumentácie k liekom s obsahom psychotropných látok - nariadenie Ministerstva zdravotníctva Írska

Od 1. apríla 2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Írska č. 173/2017 o zneužívaní drog z roku 2017, ktorým sa implementuje článok 75 Schengenského dohovoru.

Podľa uvedenej legislatívy sú írske orgány oprávnené vyžadovať pri vstupe na územie Írska predloženie dokumentácie vzťahujúcej sa na omamné látky, psychotropné látky a prípravky.

Druh požadovaného povolenia závisí od kategorizácie jednotlivých liekov a liečiv (zaradenie do jedného z piatich zoznamov).

Látky zaradené do prvého zoznamu (SCHEDULE 1) nebude povolené dovážať vôbec.

V prípade liečiv, látok a prípravkov zaradených do druhého a tretieho zoznamu (SCHEDULE 2, SCHEDULE 3) bude potrebné predložiť povolenie podľa článku 75 Schengenského dohovoru, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pri liečivách, látkach a prípravkoch zaradených do štvrtého a piateho zoznamu (SCHEDULE 4, SCHEDULE 5) je potrebné disponovať originálnym balením liekov s kópiou lekárskeho predpisu a/alebo listom od ošetrujúceho lekára.

Info pre motoristov
Publikované 10.05.2022

V Írsku sa na cestách jazdí vľavo. V írsku platia právne obmedzenia používania alkoholu. Vybrané úseky diaľnic môžu spoplatnené. S vodičským preukazom vydaným členským štátom EÚ alebo EHP je možné jazdiť v Írsku počas doby jeho platnosti. Bližšie informácie sú dostupné na stránke NDLS.

Maximálne povolená rýchlosť: 

 • na diaľniciach do 120 km/h, 
 • po rýchlostných cestách 100 km/h, 
 • na ceste prvej triedy je rýchlosť obmedzená na 80 km/h 
 • a v obci je povolené 50 km/h. 

Osobitné obmedzenia môžu platiť napr. v blízkosti školy – 30 km/h. 

Dopravná polícia väčšinu prehreškov rieši dohovorom, zriedkakedy využíva sankcie tzv. bodového systému. Najčastejšie sa na írskych cestách porušuje rýchlosť a jazda vo vyhradenom pruhu tzv. Lana, kde sú pokuty pomerne dosť prísne. V Írsku sú vodiči väčšinou ohľaduplní a veľmi opatrní. Pri šoférovaní autom nie je potrebné počas dňa svietiť. Pri častých cestách do zahraničia by mal človek uvažovať aj nad zvýšeným limitom poistného krytia v povinnom zmluvnom poistení. V zahraničí je náhrada škody vyššia ako na Slovensku. 

Pri dovoze motorového vozidla do Írska je nutné vozidlo do 30 dní registrovať. Bližšie informácie sú dostupné na stránke írskeho daňového a colného orgánu.

Informácie o dĺžke používania slovenského EČV na území Írska sú dostupné na stránke írskej vlády.

Ak sa pri havárii niekto zraní, musíte mu poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranárov. Volajte číslo 112. 

Parkovanie v centre Dublinu a vo všetkých írskych mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené.
 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: 

AIG Breakdown Assistance Number                   01 8044328
ALLIANZ Breakdown Assistance Number     01 613 3990
ARB Breakdown Assistance Number                   1890 25 30 33
AXA Breakdown Assistance Number                   0818 227 227
CLAN Breakdown Assistance Number                   1800 81 23 70
IVERNIA Breakdown Assistance Number     091 560 602
KENNCO Breakdown Assistance Number     01 499 8316
LIBERTY Breakdown Assistance Number     1800 70 60 80
PATRONA Breakdown Assistance Number     1800417270
RSA Breakdown Assistance Number                   1800 41 72 70
WRIGHTWAY Breakdown Assistance Number     0818 208 408
ZURICH Breakdown Assistance Number                   0818 20 84 08
 
Ceny
Pohonné hmoty: cena je vyššia ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Írsko je bezpečná krajina. Vo vzťahu k turistom existuje drobná kriminalita, a to hlavne na preľudnených miestach. Pozor si treba dávať hlavne na alkohol, keďže jeho požívanie na verejnosti je v hlavnom meste zakázané. Výška pokuty môže dosiahnuť až 1900 eur. Cestujúci z kontinentálnej Európy musia brať do úvahy ľavostrannú premávku (pozn. najmä pri prechádzaní cesty sa najprv treba rozhliadnuť na obe strany). 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecké spojenie: Priama letecká linka so Slovenskou republikou funguje z Dublinu do Bratislavy a Košíc, ktorú využíva letecká spoločnosť Ryanair. Taktiež je možné využiť letecké spojenie do Budapešti, Viedne alebo Krakowa. Do Budapešti a Viedne lieta taktiež írska letecká spoločnosť Air Lingus. 
 
Pozemné spojenie (neexistuje): Pre cestu autom je možné zvoliť buď Eurotunel cez (UK) a následne lodnú dopravu alebo len lodnú dopravu z Francúzska priamo do Írska.

Doprava v hlavnom meste: V Dubline funguje mestská hromadná doprava (električky, autobusy). Lístok na vlak, električku a autobus je možné kúpiť na jednotlivých staniciach alebo v autobusoch. Na cestovanie po Dubline verejnou dopravou je však lacnejšie využiť tzv. Leap Card. Ide o čipovú kartu, ktorá môže ušetriť až 31% z cestovného.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra. V Dubline i v ostatných írskych mestách pôsobí viacero taxislužieb. K dispozícii je množstvo mobilných aplikácii, ktoré je možné využiť.

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne. Kliniky a ordinácie však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku zvyčajne požadujú platbu. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. Odporúča sa mať komerčné zdravotné poistenie. 

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Podnebie je v Írsku stále a teploty sú pomerne vyrovnané na celom území, lebo klíma ostrova je ovplyvňovaná teplým Golfským prúdom a prevládajúcimi juhozápadnými vetrami prichádzajúcimi od Atlantického oceánu. Najchladnejšími mesiacmi sú január a február, kedy sa priemerné teploty pohybujú v rozmedzí 4 až 7 °C. Medzi najteplejšie mesiace sa radia júl a august, kedy priemerné teploty dosahujú 14 až 16 °C. Najslnečnejšími mesiacmi sú máj a jún, kedy dĺžka slnečného svitu dosahuje 5 až 7 hodín denne. V nízko položených oblastiach je priemerný ročný úhrn zrážok 800 až 1 200 mm, zatiaľ čo v horách môže presahovať až 2 000 mm.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Írsko je
29. marec
Veľký Piatok
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Deň vzniku Slovenskej republiky
6. január sobota Zjavenie Pána (Traja Králi)
29. marec piatok Veľký Piatok
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj streda Sviatok práce
8. máj streda Deň víťazsrva nad fašizmom
5. júl piatok Deň Sv. Cyrila a Metoda
29. august štvrtok Výročie Slovenského národného povstania
1. september nedeľa Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. september nedeľa Sedembolestná Panna Mária
1. november piatok Sviatok všetkých svätých
17. november nedeľa Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december utorok Štedrý deň
25. december streda 1. sviatok vianočný
26. december štvrtok 2. sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +353; 
Informačná služba: 0818 07 4000;
Rýchla pomoc: 112 alebo 999;
Polícia: 112; 
Požiarna služba: 112.
 

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík rokoval 20. apríla 2023 v Dubline s írskym partnerom, štátnym ministrom pre európske záležitosti a obranu na Ministerstve zahraničných vecí a Ministerstve obrany Írska Peterom Burkeom.

Veľvyslanec Andrej Droba slávnostne odovzdal do rúk prezidenta Írska Michaela D. Higginsa poverovacie listiny a 16. septembra 2022 tak oficiálne začal svoje pôsobenie ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Írsku.

„Som veľmi rád, že som dnes na historicky prvej návšteve Bratislavy od vzniku samostatnej Slovenskej republiky mohol privítať parlamentnú delegáciu z Írska – členov Írsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva.

​„Slovensko a Írsko sú si veľmi podobné krajiny. Spájajú nás nielen podobné historické skúsenosti, ale najmä aktuálne zdieľanie spoločných hodnôt, od rešpektovania zásad multilateralizmu, demokracie a právneho štátu, cez ľudské práva až po presadzovanie európskych riešení všade, kde je to prospešné. Preto je našim prirodzeným záujmom tieto vzťahy posilňovať...

1 / 6

Írsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Ireland
Oficiálny názov Írsko
Oficiálny anglický názov Ireland
Zaužívaný názov Írsko
Miestny názov krajiny Éire
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Dublin
Anglický názov hlavného mesta Dublin
Miestny názov hlavného mesta Baile Átha Cliath
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +353
Úradné jazyky Anglický, írsky
Časové pásmo +0000
Internetová doména .ie
Medzinárodná poznávacia značka IRL
Zem. dĺžka hl. mesta -6.26027
Zem. šírka hl. mesta 53.34976
Vznik štátu 6.12.1922
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Oficiálna vládna stránka

https://www.gov.ie/en/

Webová stránka ministerstva

Department of Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline

80 Merrion Square South, D02 YT28 Dublin
Telefón
+353 16619594
Fax
+353 16619553
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+353879031549

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022
Dátum Popis
12/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a obchodu Írska Simona Coveneyho na Slovensku spojená s rokovaním s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom a účasťou na Ministerskej rade OBSE v Bratislave
10/2018 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Írsku
03/2018 Pracovná návšteva štátnej ministerky pre záležitosti EÚ Ministerstva zahraničných vecí a obchodu IE Helen McEnteeovej na Slovensku
07/2017 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a obchodu IE Simona Coveneyho na Slovensku
06/2013 Pracovná návšteva podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej s účasťou na krajanskom podujatí Týždeň slovenskej kultúry
05/2013 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Írsku s účasťou na medzinárodnej konferencii 10 rokov po Solúne
03/2007 Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Írsku
02/2007 Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku v Írsku
12/2006 Pracovná cesta podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča v Írsku
10/2005 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí IE Dermota Aherna v na Slovensku
02/2005 Pracovná návšteva podpredsedu vlády SR Pavla Csákyho v Írsku
05/2004 Pracovná návšteva predsedu vládu IE Bertieho Aherna na Slovensku
05/2004 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Írsku s úťasťou na oslavách rozšírenia EÚ
03/2004 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Írsku
11/2003 Pracovná návšteva predsedu vládu Írska Bertieho Aherna na Slovensku
06/2003 Oficiálna návšteva prezidentky IE Mary McAleeseovej na Slovensku
02/2003 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Írsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (23. novembra 2021) otvorila online kooperačné podujatie slovenských a írskych podnikateľov z oblasti farmácie a biotechnológií.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (3. júna 2021) otvorila online kooperačné podujatie slovenských a írskych podnikateľov, ktorého cieľom je predstaviť Slovensko ako krajinu s dynamickým startupovým prostredím a ponúknuť možnosť spolupráce firmám z oblasti digitálnych, finančných a zelených technológii.

Dňa 2.júna 2015 sa uskutočnil telekonferencia s riaditeľom a predsedom predstavenstva írskej investičnej spoločnosti zameranej na financovanie technologických start-upov NDRC Benom Hurleym.

Ekonomické informácie o teritóriu
Irsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 886.0 kB, 24.9.2023, 452 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Írsko - veľtrhy a výstavy 2024
PDF 116.4 kB, 5.12.2023, 443 stiahnutí
Stiahnuť
Irsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 886.0 kB, 24.9.2023, 452 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Aktualizované 05.12.2023
Publikované 18.05.2023

Veľtrhy a výstavy v Írsku v roku 2024

 

13. – 14. 1. 2024 Selfbuild Extend and Renovate Live
Stavebníctvo a rekonštrukcia
University of Limerick Sports Arena B2B
21. – 23. 1. 2024 Showcase Show
Dizajn, móda a bižutéria
Dublin, RDS B2B
26. – 28. 1. 2024 Holiday World Show
Cestovný ruch
Dublin, RDS B2B/B2C
27. – 28. 1. 2024 The Wedding & Honeymoon Show
Svadby
Dublin, RDS B2B/B2C
18. – 19. 2. 2024 Hardware Show
Železiarsky tovar a náradie
Dublin, RDS B2B
20. – 21. 2. 2024 Hospitality Expo
Gastronómia
Dublin, RDS B2B
23. – 24. 2. 2024 Irish Skipper Expo
Námorníctvo, lode a rybárstvo
Limerick, UL Sport Arena B2B
23. – 24. 3. 2024 Pregnancy & Baby Fair
Deti a materstvo
Dublin, RDS B2C
17. 4. 2024 Irish Travel Trade Show - Cork
Cestovný ruch
Cork, The Imperial Hotel Cork B2B
18. 4. 2024 Irish Travel Trade Show - Dublin
Cestovný ruch
Inter Continental Hotel, Dublin  
21. – 22. 4. 2024 Irish Beauty Show
Kozmetika
Dublin, RDS  
26. – 28. 4. 2024 Ideal Home Show
Nábytok a zariadenie
Dublin, RDS B2B/B2C
29. – 30. 5. 2024 Dublin Tech Summit
IT a technológie
Dublin, RDS B2B
30.5. – 3. 6. 2024 Bloom
Záhradníctvo, poľnohospodárstvo
Phoenix Park, Dublin B2C
11. 8. 2024 Tullamore Show & FBD National Livestock Show
Farmárstvo
Tullamore, Butterfield Estate, Blueball B2C
14. – 18. 8. 2024 Dublin Horse Show
Kone a jazdectvo
Dublin,RDS B2C
25. – 27. 8. 2024 Gift Home Fair
Umenie a remeslá
Dublin, RDS B2C
25. – 27. 8. 2024 Irish Furniture Homewares Show
Nábytok, zariadenie a dekorácie
Blanchardstown,
​​​​​​​National Indoor Arena
B2B/B2C
17. – 19. 9. 2024 National Ploughing Championship
Poľnohospodárstvo a farmárstvo
Ratheniska, Co Laois B2B/C
25. – 26. 9. 2024 Medical Technology Ireland Expo & Conference
Lekárska technológia
Galway Racecourse B2B
14. – 16. 10. 2024 SaaStock
IT a biznis
Dublin, RDS B2B
18. – 20. 10. 2024 Ideal Home Show
Nábytok a zariadenie
Dublin, RDS B2B/B2C
18. – 20. 2. 2025 CATEX
Gastronómia
Dublin, RDS B2B
       
Írsko - veľtrhy a výstavy 2024
PDF 116.4 kB, 5.12.2023, 443 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Kultúra a krajania

V priestoroch slovenského veľvyslanectva v Dubline sa 14. decembra 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky írskemu spisovateľovi a prekladateľovi Johnovi Minahanovi za jeho prínos do rozvoja vzájomných slovensko-írskych vzťahov.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline sa 17. novembra opäť zúčastnilo na tradičnom medzinárodnom charitatívnom bazári v dublinskej RDS.

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v dublinskom komunitnom centre Phibblestown uskutočnil Multikultúrny deň organizovaný Fingal Ethnic Network (FEN) v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti IE.

Učitelia a žiaci školy Wicklow Educate Together vo Wicklow Town, Co. Wicklow, zorganizovali „Multikultúrny týždeň“, na ktorý 7. marca 2019 pozvali aj veľvyslancov rôznych krajín akreditovaných pre Írsko.

V Galway sa 5. marca 2019 uskutočnil koncert vážnej hudby venovaný slovenskému duchovnému, hudobnému skladateľovi, zbormajstrovi, dirigentovi, hudobnému pedagógovi, hudobnému publicistovi a organistovi Jánovi Levoslavovi Bellovi (1843-1936).

V priestoroch UCD (University College Dublin) sa 26. novembra 2018 uskutočnilo premietanie slovensko-českej drámy Učiteľka, čím vyvrcholili spoločné oslavy 100. výročia vzniku 1. ČSR veľvyslanectiev Slovenska a Českej republiky v Dubline.

V sobotu 24. novembra sa uskutočnilo v divadle Liberty Hall v Dubline vynikajúce tanečné predstavenie GÁDŽO EXPRES, ktoré organizátorsky pripravil folklórny súbor Ostroha a záštitu nad ním prebralo veľvyslanectvo SR v Dubline.

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a Českej republiky v Dubline zorganizovali v poradí druhú recepciu pri príležitosti osláv 100. výročia založenia 1. Československej republiky.

Slovenské veľvyslanectvo v Dubline v spolupráci s Národnou knižnicou Írska a Veľvyslanectvom SR v Londýne zorganizovalo 5. novembra 2018 pre írsku literárnu verejnosť prezentáciu nového anglického prekladu Krvavých Sonetov najvýznamnejšieho slovenského básnika – Pavla Országha Hviezdoslava.

Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky v Dubline zorganizovali 25. októbra slávnostnú recepciu pri príležitosti osláv 100. výročia založenia 1. Československej republiky v roku 1918.


Back To Top