Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.) je dynamická prosperujúca spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Počas svojej obchodnej činnosti získala významné postavenie na trhu s nehnuteľnosťami a v oblasti poskytovania služieb diplomatickým misiám akreditovaným na Slovensku, predstaviteľom vlády, ústredným orgánom štátnej správy a ústavným činiteľom Slovenskej republiky. O renomované služby SSDZ, a.s. majú záujem aj pracovníci obchodných zastupiteľstiev, medzinárodných organizácií, zahraničných kultúrnych a informačných centier, ako aj domáce a zahraničné fyzické a právnické osoby. Stopercentným akcionárom Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, štatutárnym zástupcom akcionára je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonáva v spoločnosti dozor prostredníctvom predsedu a členov dozornej rady Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.

Hlavným predmetom činnosti Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. je prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné aj historické priestory vysokého štandardu, situované v atraktívnych lokalitách Starého mesta, oblasti Bôrika či v blízkosti Slavína. SSDZ, a.s., vďaka dlhoročnej spolupráci s cudzími zastupiteľskými úradmi a odborne zdatnému tímu zamestnancov, nadobudla kapitál v podobe jedinečného know-how na zabezpečenie funkčnosti a účelnosti dispozičnej prípravy bytov, rezidencií a nebytových priestorov pre potreby náročnej klientely. Od roku 2009 spoločnosť rozšírila portfólio poskytovaných služieb a aktívne sa zapojila do realitnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti realít v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Kvalitný ľudský a materiálny potenciál spoločnosti položil tiež základy pre intenzívny rozvoj nových podnikateľských aktivít, predovšetkým v oblasti investícií do stavebnej činnosti. Najvýznamnejším projektom spoločnosti v jej doterajšej histórii je vybudovanie administratívneho centra Diplomat na Palisádach. Okrem toho spoločnosť postupne rekonštruuje jednotlivé nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť svojim klientom úroveň obvyklú v Európe.

Nehnuteľnosti majú svoju životnosť a užívaním sa postupne opotrebovávajú, preto spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj ich správe a údržbe. Keď si klient od Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. prenajme byt či iný priestor, je oslobodený od všetkých starostí súvisiacich s jeho údržbou. Navyše, spoločnosť, spolu s prenájmom, poskytuje i komplex doplnkových služieb a všestrannú poradenskú pomoc. Za všetky možno spomenúť správcovstvo nehnuteľností, domovnícke služby, poisťovanie majetku, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, sťahovacie, prepravné a skladovacie kapacity, monitoring a ochranu objektov.

Tento prierez predstavuje iba zlomok činnosti Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. Ak však obchodný partner hľadá kvalitu a istotu, tradícia realitnej činnosti a medzinárodné renomé Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. mu dávajú záruku, že výberom tejto spoločnosti budú jeho požiadavky splnené profesionálne, spoľahlivo a vo vysokej kvalite.

Zásady výberu, riadenia a odmeňovania v orgánosch SSDZ
PDF 2.1 MB, 27.10.2022, 4292 stiahnutí
Stiahnuť

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Aktualizované 27.10.2022
Publikované 27.10.2022

Marek Černý 
predseda predstavenstva

Boris Šturc
člen predstavenstva

Norbert Part
člen predstavenstva

Dozorná rada

Aktualizované 27.10.2022
Publikované 27.10.2022

Silvia Hríbová 
predsedkyňa dozornej rady

Jozef Polakovič
člen dozornej rady

Katarína Tomková
členka dozornej rady

Valné zhromaždenie

Publikované 27.10.2022

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastúpené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí.


Kontakt

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava 1

Telefón
+421 2 5920 5738