Príhovor

Milí návštevníci,

vítam Vás na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne, ktoré má pôsobnosť pre Švajčiarsku konfederáciu a Lichtenštajnské kniežatstvo. Verím, že tu rýchlo a ľahko nájdete informácie, ktoré práve hľadáte.

Poslaním nášho veľvyslanectva je zastupovať a prezentovať našu krajinu – kultúru, prírodu, investičné a hospodárske príležitosti, vedecký a ľudský potenciál. Naším cieľom je tiež poskytovať Vám užitočné informácie o Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, ktoré môžete využiť v prípade záujmu o podnikanie, kultúrnu, vedeckú spoluprácu alebo pri návšteve týchto krajín ako turisti. Naše konzulárne oddelenie je tu pre Vás v prípade, že potrebujete vybaviť rôzne slovenské doklady, potvrdenia, či poradiť v zložitých životných situáciách. Bližšie informácie nájdete na našej stránke v rámci konzulárnej sekcie, prípadne Vám ich radi poskytnú konzulárni pracovníci veľvyslanectva. 

Dôležitý most spájajúci Slovensko a Švajčiarsko predstavujú početní slovenskí krajania trvale alebo dočasne žijúci vo Švajčiarsku. Krajania sú našimi významnými partnermi pri organizovaní podujatí zameraných na prezentáciu Slovenskej republiky a na podporu spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval krajanom, ako aj všetkým slovenským inštitúciám, firmám a jednotlivcom, ktorí napomáhajú rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov a tiež všetkým, ktorí vytvárajú obraz úspešného Slovenska vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku. 

Teším sa na našu spoluprácu.

Veľvyslanec

Alexander Micovčin