Kontakt - gkmnichov

  1. Domov
  2. Kontakt

Generálny konzulát SR v Mníchove

Vollmannstrasse 25d, 819 25 Mníchov
Telefón
+49 8992334900
Fax
+49 8992334911
Núdzová linka
+491782848630

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Generálny konzulát SR v Mníchove


Povinná elektornická rezervácia termínu

Od 1. apríla 2022 prešiel generálny konzulát na objednávanie termínov online. Návšteva konzulárneho oddelenia generálneho konzulátu je možná len v rezervovanom čase.

​​​​​​​Pred objednaním termínu sa ubezpečte, že budete mať všetky potrebné doklady na podanie žiadosti. Všetky informácie nájdete v časti konzulárne služby.  

Upozorňujeme, že rezervovanie termínu je možné len elektronicky (nie je potrebné vypĺňať elektronický formulár, všetky tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii aj na generálnom konzuláte pri podaní žiadosti).

Rezervácia termínu je možná len v slovenskom jazyku.

Objednávanie sa telefonicky už nie je potrebné.  

 

Úradné hodiny generálneho konzulátu

pondelok až piatok  
08.00 – 16.00 hod. 

 

Konzulárne oddelenie generálneho konzulátu

Úradné hodiny pre verejnosť

pondelok – štvrtok  8.30 – 11.30 hod. 
(s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike) 

Telefonické konzultácie s konzulárnym oddelením sú dostupné v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.

Vzhľadom na nadmernú vyťaženosť konzulárneho oddelenia prosíme, aby ste zvážili nutnosť telefonického kontaktu a primárne využívali informácie zverejnené na  internetovej stránke Generálneho konzulátu v sekcii „Služby“-  „Konzulárne služby“ V prípade, že odpoveď na vašu otázku na našej internetovej stránke nenájdete prosíme zašlite nám email na adresu: cg.munich@mzv.sk

 

Kedy je generálny kozulát zatvorený

Generálny konzulát nemá úradné hodiny v čase sviatkov a dní voľna ustanovených v Slovenskej republike. 

​​

Konzulárny obvod

Konzulárnym obvodom generálneho konzulátu sú spolkové krajiny: Bayern, Baden- Württemberg, Saarland und  Rheinland- Pfalz. 

 

Vyhotovené cestovné doklady

Vyhotovené cestovné doklady je možné vyzdvihnúť na generálnom konzuláte bez termínu v čase od 8.30 do 9.00 hod v pracovné dni utorok, streda a štvrtok (okrem sviatkov a voľných dní v SR). 

 

Osobná prítomnosť je nevyhnutná

Podanie žiadostí, pri všetkých konzulárnych úkonoch, je možné iba osobne. Pri vybavovaní cestovných dokladov, pasu alebo náhradného cestovného dokladu, je vždy nutná aj účasť osoby, ktorej sa doklad vystavuje, a to z dôvodu snímania biometrických údajov vrátane fotografovania osoby

 

Originály dokumentov

Všetky doklady súvisiace s vybavovaním konzulárnych úkonov sa na generálnom konzuláte predkladajú buď v origináloch alebo overených kópiách, niektoré je potrebné opatriť vyšším overením tzv. apostil

 

Včasná rezervácia termínu

Termíny na vystavenie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu odporúčame rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, keďže lehota na získanie cestovného pasu/ občianskeho preukazu od podania žiadosti je približne dva mesiace

Všetky formuláre potrebné k vybaveniu žiadostí sú dostupné aj pri návšteve generálneho konzulátu.


Back To Top