1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Publikované 10.05.2022

Deti musia mať vlastný platný cestovný doklad (pas) a v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Opačným prípadom je cestovanie maloletých z Izraela, kedy v prípade vycestovania iba jedným z rodičov (prípadne s inou osobou) požadujú súhlas na vycestovanie od druhého rodiča, resp. oboch rodičov, aby sa zabránilo prípadným únosom detí. V prípade, že dieťa cestuje do Izraela iba s jedným zo zákonných zástupcov (rodičov) maloletého, resp. s inou osobou (napr. starý rodič), Veľvyslanectvo SR v Tel Avive na základe viacerých prípadov z praxe odporúča mať v týchto prípadoch v slovenčine aj angličtine vystavený letter of consent podpísaný zákonným zástupcom/zástupcami, ktorí dieťa nesprevádzajú, s notársky overeným podpisom. Obdobne odporúčame postupovať aj v iných špecifických prípadoch, napr. v prípade rozvodu rodičov.