Sobáš v zahraničí

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 23.05.2022

Občan SR má povinnosť svoj sobáš uzavretý v zahraničí zaregistrovať aj na Slovensku. Aby bol sobáš v zahraničí uznaný aj v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR  a vydanie slovenského rodného listu.

Žiadosť možno podať osobne, alebo splnomocnenou osobou, ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky zašle žiadosť osobitnej matrike, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho zastupiteľskému úradu. Celý tento proces trvá približne 2-3 mesiace. 

 

Doklady potrebné k žiadosti o zápis o narodení a vydanie sobášneho listu:

  • Vyplnený zápis o uzavretí manželstva - zápis vyplní žiadateľ elektronicky alebo paličkovým písmom. Ak žiadateľka chce používať obe priezviská, teda svoje priezvisko za slobodna ako aj manželove priezvisko, uvedie ho v zápise ako dohodnutý  tvar priezviska.
rtf
formulár zápis o uzavretí manželstva
(docx; 23.28 KB)
Stiahnuť

 

  • Originál cudzokrajného sobášneho listu, ktorý musí byť legalizovaný (apostilom alebo superlegalizáciou) a preložený do slovenčiny - Veľvyslanectvo SR v Tel Avive môže po predošlej dohode vykonať preklad z hebrejského do slovenského jazyka za príslušný poplatok
  • Platný doklad o slovenskom občianstve jedného z manželov (cestovný pas, občiansky preukaz).