1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Ochrana detí a mládeže v zahraničí

Ochrana detí a mládeže v zahraničí

V prípadoch medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže spolupracuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady v zahraničí s príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a tiež v zahraničí. 

Ústredným orgánom pre riešenie otázok týkajúcich sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa jedným z rodičov  do zahraničia, vymáhania výživného v cudzine, úpravy práva styku rodičov s dieťaťom po rozvode a podobne je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.