Verejná diplomacia

Aktualizované 24.09.2022
Publikované 10.08.2022

Verejnú diplomaciu vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako kontinuálny proces komunikácie o cieľoch a prioritách zahraničnej a európskej politiky SR, ako aj o pozitívnych hodnotách a atribútoch našej krajiny, paralelne a v prepojení s prioritami v oblasti strategickej komunikácie.

Cieľom verejnej diplomacie je aj efektívne dopĺňať a multiplikovať aktivity strategickej komunikácie. 

Medzi hlavné aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti verejnej diplomacie patrí predovšetkým:

 

  • koordinácia aktivít v oblasti verejnej diplomacie rezortu a zastupiteľských úradov;
  • realizácia podujatí zameraných na komunikáciu cieľov zahraničnej politiky, slovenskej diplomacie a činnosti ministerstva na celoštátnej aj regionálnej úrovni;
  • koordinácia spolupráce s mimovládnym sektorom v oblasti verejnej diplomacie;
  • aktívne budovanie identity a posilnenie značky rezortu diplomacie ako podstatného nástroja na zvyšovanie poznateľnosti krajiny v zahraničí a podporného nástroja na efektívnejšie dosahovanie zahraničnopolitických cieľov;
  • medzirezortná koordinácia štátnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí a medzirezortná koordinácia implementácie značky krajiny;
  • zabezpečovanie činnosti medzirezortnej Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí;
  • koordinácia výberu a tvorby informačno-prezentačných publikácií, výstavných projektov a materiálov pre potreby ministerstva a zastupiteľských úradov.