1. Domov
 2. Services
 3. Geneaological research

Geneaological research

On this page
  Aktualizované 11.10.2023
  Publikované 04.09.2022

  Genealogický výskum je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi.

  Internet

  Množstvo informácií je možné nájsť na nasledujúcich webových sídlach:

  www.slovensko.com,
  www.slovak.com,
  www.slovakia.org,
  www.slovakian.com,
  www.our-slovakia.com,
  www.rusyn.com,
  www.rootscomputing.com,
  www.konekta.sk,
  www.verbatoria.com,
  www.genealogylinks.net,
  www.rootsweb.com,
  www.genealogy.org,
  www.genealogy.com,
  www.ancestry.com,
  www.iarelative.com,
  www.genhomepage.com,
  www.slovakia-genealogy.com

   

  Pre nájdenie žijúcich rodinných príslušníkov alebo priateľov je možné využiť www.zoznamst.skwww.yellowpages.sk. Pre mapy miest a obcí je možné využiť aj tieto webové odkazy mapy.zoznam.sk / mapy alebo www.mapquest.com / world atlas.

   

  Genealogické spoločnosti

  • Konekta, Dukelská 11, 915 01 Nové Mesto, Slovakia, tel. 011-421-32/ 771-0375
  • Slovak Genealogy Research Center, 6862 Palmer Court, Chino, CA 91710-7343, tel. 909-627-2897, rplutko@aol.com
  • Czecho-Slovak Genealogical Society International, P. O. Box 16225, St. Paul, MN 55116-0225
  • Czech and Slovak American Genealogy Society, P. O. Box 313, Sugar Grove, IL 60554
  • Slovak Genealogy Assistance, Štefan Čonka, Benadova 27, 040 22 Košice, Slovakia, tel.: 011-421-944 400 530,

   

  Slovenské archívy

  Genealogický výskum môže byť uskutočnený pre dokumenty staršie ako 30 rokov formou vytvoreného účtu alebo formou individuálnej požiadavky. Daný formulár prosím vytlačte a zašli priamo na adresu:

  Ministerstvo vnútra SR, odbor archívnictva,
  Križkova 7, 811 04 Bratislava, Slovakia
  tel. 011-421-2/ 5249-7629,
  fax 011-421-2/ 5249-4530.

  Priloženie relevantných dokumentov k žiadosti môže napomôcť jej kladnému vybaveniu. Po dokončení výskumu Vám archív priamo zašle oznámenie, ktorého obsahom bude aj výzva na úhradu správneho poplatku. V prípade ak ste požiadali o kópie matričných záznamov, tieto budú zaslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických, ktorý Vás bude kontaktovať.

  Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu (docx; 115 KB)