1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Bern - miestny čas:

Bern, ilustračná fotografia


Často hľadané:   Cestovný pas   Strata dokladov   Overovanie dokladov

Upozornenie pred cestou

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, vám môže veľvyslanectvo vydať náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat domov ...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Oznamy

Úradné hodiny a vybavovanie telefonických konzulárnych otázok

Rezervácia termínu

Pred návštevou konzulárneho oddelenia je nevyhnutné si vopred zarezervovať termín

 

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9.00 – 16.00
Streda 9.00 – 12.00
Štvrtok 9.00 – 12.00
Piatok nestránkový deň

 

Telefonické otázky ​​​​​​​

Telefonické otázky zodpovieme každý deň v bežnej pracovnej dobe mimo úradných konzulárnych hodín pre verejnosť, t.j. pondelok a piatok 9.00 - 16.00 hod., v stredu a štvrtok 13.00 - 16.00 hod.

+41 31 3563935

+41 31 3563937

Sobášne listy, rodné listy, osvedčenia o štátnom občianstve, overovanie podpisov a listín
+41 31 3563936 Dokladová agenda (cestovné pasy, občianske a vodičské preukazy)
+41 31 3563930 Všeobecné konzulárne informácie

 

Vyzdvihnutie hotových dokladov

Vyzdvihnutie hotových dokladov po oznámení o ich obdržaní na veľvyslanectve je možné kedykoľvek v úradných hodinách pre verejnosť.

Občania ktorí sú objednaní na vyhotovenie dokladu majú prednosť. Odporúčame občanom si vždy overiť pred neohláseným príchodom na zastupiteľský úrad, či nie je v daný deň štátny sviatok Slovenskej republiky, keďže v takýchto dňoch je úrad zatvorený.

 

Poplatky

Poplatky za vyhotovenie dokladov sa vyberajú výhradne v hotovosti a v švajčiarskych frankoch.

Cestovanie

Naše služby

Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov
Formuláre
Tlačivá na stiahnutie

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
29. marec
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec privítal 16. januára 2024 v Bratislave veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona. Stretnutie potvrdilo obojstranný záujem o ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov najmä v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania, ako aj energetiky či smart riešení.

12.01.2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Hlasovanie zo zahraničia nie je možné.

Vláda Slovenskej republiky schválila 13. novembra 2023 svoje programové vyhlásenie.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.