1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Bern - miestny čas:

Bern, ilustračná fotografia


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru...

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Oznamy

Vybavovanie telefonických konzulárnych otázok

Aktualizované 22.06.2022
Publikované 22.06.2022

Telefonické otázky zodpovieme každý deň v bežnej pracovnej dobe mimo úradných konzulárnych hodín pre verejnosť, t.j. pondelok a piatok 9.00 - 16.00 hod., v stredu a štvrtok 13.00 - 16.00 hod.

+41 31 3563935

+41 31 3563937

Sobášne listy, rodné listy, osvedčenia o štátnom občianstve, overovanie podpisov a listín
+41 31 3563936 Dokladová agenda (cestovné pasy, občianske a vodičské preukazy)
+41 31 3563930 Všeobecné konzulárne informácie

Vyzdvihnutie hotových dokladov

Vyzdvihnutie hotových dokladov po oznámení o ich obdržaní na veľvyslanectve je možné kedykoľvek v úradných hodinách pre verejnosť. Občania ktorí sú objednaní na vyhotovenie dokladu majú prednosť. Odporúčame občanom si vždy overiť pred neohláseným príchodom na zastupiteľský úrad, či nie je v daný deň štátny sviatok Slovenskej republiky, keďže v takýchto dňoch je úrad zatvorený.  

Poplatky

Poplatky za vyhotovenie dokladov sa vyberajú výhradne v hotovosti a v švajčiarskych frankoch.
Cestovanie

Naše služby

Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov
Formuláre
Tlačivá na stiahnutie

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Opatrenia schvaľované vo Švajčiarsku sú platné aj pre Lichtenštajnsko. Od 17.02.2022 boli zrušené všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny.

Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru...

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berne informuje o otvorení a začiatku činnosti Honorárneho konzulárneho úradu Slovenskej republiky v Bazileji s účinnosťou od 19. septembra 2022.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.