Čierna Hora

 1. Domov
 2. Štáty
 3. Čierna Hora
Vlajka Čiernej hory

Čierna Hora

Podgorica - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Aktualizované 03.10.2022
Publikované 15.06.2022

Čierna Hora uplatňuje voči občanom SR bezvízový styk na všetky druhy pasov do 90 dní. Občania SR môžu cestovať na územie Čiernej Hory na dobu do 30 dní pobytu aj na občiansky preukaz. Vyžaduje sa platnosť oboch dokumentov pri odchode z krajiny ešte minimálne 3 mesiace.

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Pokiaľ občania SR stratili cestovný doklad alebo občiansky preukaz v Čiernej Hore, alebo im bol takýto doklad odcudzený a nahlásili na polícii stratu alebo krádež a následne ho (v prípade straty) našli, s takýmto dokladom už nemôžu ďalej cestovať. Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému, a preto pri každej kontrole (hraničnej alebo bežnej) sa berie takýto doklad ako neplatný. Odporúča sa vycestovať na druhý doklad, resp. v prípade straty/krádeže oboch je potrebné vybaviť si na cestu späť náhradný cestovný doklad na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Podgorici.

 

Podmienky registrácie pobytu

Po vstupe do Čiernej Hory vzniká povinnosť zaregistrovať pobyt a zaplatiť turistickú daň.

V prípade využitia kolektívneho alebo súkromného ubytovania, jeho poskytovateľ má povinnosť do 12 hodín od vstupu do krajiny zaregistrovať hosťa v miestnej Turistickej organizácii, ohlásiť dĺžku pobytu a uhradiť príslušnú turistickú daň. V prípade nevyužitia služieb organizovaného ubytovania je potrebné pobyt nahlásiť v miestnej Turistickej organizácii do 24 hodín od vstupu do krajiny. V prípade ubytovania vo viacerých opštinách (okresoch) viac ako 24 hodín, táto povinnosť registrácie spadá pre každú opštinu.

Splnenie povinnosti registrácie a úhrady turistickej dane môže byť predmetom kontroly príslušných orgánov Čiernej Hory.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný doklad.

Pre vstup neplnoletých osôb do Čiernej Hory bez sprievodu rodičov je potrebné notársky overené splnomocnenie v anglickom jazyku. V splnomocnení musí byť podpis oboch rodičov (vrátane ich identifikačných údajov). Ak cestuje dieťa s jedným z rodičov, je potrebné splnomocnenie druhého rodiča.

Po príchode do krajiny je potrebné nahlásiť sa v mieste pobytu v miestnej turistickej organizácii (v spolupráci s ubytovacím zariadením).

Odporúčame si vyhotoviť kópie cestovných dokladov (v prípade straty) a poistiť sa pred cestou.

 Prehľad podmienok cestovania s deťmi do rôznych krajín

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1772 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1825 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 17.04.2023
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je možný bez dodatočných podmienok, t. j. bez potreby preukázania sa jedným z tzv. COVID potvrdení.

Pred vstupom do Čiernej Hory sa nevyžaduje žiadna predchádzajúca registrácia.

 

Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené.

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit osobnej a nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. Opustenie územia Čiernej Hory je bez obmedzení, odporúčame overiť si aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v zdravotníckych zariadeniach, v ostatných zatvorených priestoroch je ich nosenie v rovine odporúčania.

Otváracia doba stravovacích zariadení a kaviarní je obmedzená od 7.00 do 01.00 hod. Vstup do vnútorných i vonkajších priestorov stravovacích zariadení, kaviarní a barov a pod. je možný bez dodatočných podmienok.

Prevádzka diskoték a nočných podnikov je povolená.

Návštevy kultúrnych ustanovizní (kiná, divadlá, galérie a pod.), fitnes centier a posilňovní sú možné bez dodatočných podmienok.

Ďalšie opatrenia v krajine a informácie sú dostupné na stránke Úradu vlády Čiernej Hory (v čiernohorskom jazyku).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici: +382 67 654 959.

Kontaktné údaje Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici

Beogradska 29, 81000, Podgorica, Čierna Hora; telefónne číslo: +382 20 601 440; e-mail: emb.podgorica@mzv.sk.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici zároveň odporúča slovenským občanom v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Miestne špecifiká
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Stravovacie návyky, hygiena, dostupnosť bežných potravín

Stravovacie návyky sa zásadne neodlišujú od európskeho priemeru, hygiena v reštauráciách a v obchodoch je na dobrej úrovni.

Hygiena môže byť menej uspokojivá mimo väčších miest a hlavných turistických oblastí. V niektorých oblastiach sa aj v ubytovacích zariadeniach využíva technická voda, je preto potrebné sa pred použitím vždy informovať, či z kohútika tečie pitná voda. Všetky bežné potraviny sú v Čiernej Hore dostupné.

Bankovníctvo

Bankový systém krajiny je stabilný s dostatočnou likviditou, banky boli privatizované. V Čiernej Hore v súčasnosti pôsobí 11 bánk, z ktorých sú najznámejšie Erste Banka AD, Hipotekarna banka,  Crnogorska Komercijalna Banka, Prva banka Crne Gore.
 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Oficiálnou menou je EURO, Čierna Hora však nie je členom eurozóny. Pri vstupe do krajiny musí cudzinec disponovať dostatkom finančných prostriedkov na pokrytie svojho pobytu (zákon neudáva presnú výšku požadovaného finančného zabezpečenia).

Pri vstupe a tranzite cez Čiernu Horu je cudzinec povinný finančnú hotovosť (EURO alebo inú valutu) vyššiu ako ekvivalent 10 000 eur nahlásiť na hraničnom priechode, a vyžiadať si o tom písomné potvrdenie. V opačnom prípade hrozí zadržanie valút pri výstupe z Čiernej Hory.

 

Dovoz potravín

Na územie Čiernej Hory je možné doviesť rozumné množstvo potravín určených pre osobnú potrebu cestujúceho, ktoré sú súčasťou batožiny a sú určené na používanie počas cestovania a pobytu. Ostatné výrobky podliehajú kontrole a musia mať príslušné certifikáty.
Povolené druhy a množstvá potravín, ktoré sa používajú počas cestovania a ktoré sa môžu doviesť na územie Čiernej Hory, sú:

 • čerstvé ovocie a zelenina (okrem zemiakov) celkom 5kg;
 • sušené ovocie a zelenina, čaje v celkovej váhe 1 kg;
 • alkoholické nápoje v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 1 liter;
 • iné nápoje v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 5 litrov;
 • balená voda v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 5 litrov;
 • ostatné potraviny v originálnom balení, ktoré nevyžadujú osobitné skladovanie, v celkovom množstve 1 kg;
 • lieky určené pre vlastné používanie, rozumné množstvo, ale najviac na 6 mesiacov.
Info pre motoristov
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Na účely vedenia motorového vozidla v Čiernej Hore musí byť vozidlo vo vyhovujúcom technickom stave. Vodič musí byť v prípade policajnej kontroly schopný predložiť platn technický preukaz, zelenú kartu o poistení, platný vodičský preukaz ako aj platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akceptovaný je vodičský preukaz SR a medzinárodný vodičský preukaz.

Zapožičané vozidlo

V prípade vjazdu do Čiernej Hory s požičaným vozidlom, vrátane lízingu, je potrebné mať zodpovedajúcu overenú plnú moc vlastníka vozidla (aj s prekladom do anglického jazyka), v prípade firemného vozidla overenú plnú moc vlastníka firmy (vrátane prekladu do angličtiny). 
 
Ostatné novelizácie Zákona o bezpečnosti na cestách zaviedli zákaz používania zariadení, ktoré odhaľujú radar, alebo obmedzujú jeho činnosť. Zákon rozšíril povinnú výbavu okrem lekárničky aj o reflexnú vestu umiestnenú v kabíne vozidla a zaviedol povinnosť používať detské sedačky pre deti do 5 rokov. Povolená hranica alkoholu v krvi bola znížená z 0,5 promile na 0,3 promile. 

V prípade nehody odporúčame obratom kontaktovať políciu a škodovú udalosť nahlásiť poisťovni, v ktorej je na vozidlo uzatvorené PZP (prípadne aj havarijné poistenie). Dôrazne vystríhame pred podpisovaním textu záznamu o nehode, pokiaľ jeho obsahu úplne nerozumiete.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Čierna Hora je bezpečnou dovolenkovou destináciou, ktorú charakterizuje nízka úroveň kriminality. Na plážach, v kempingoch a na verejných priestranstvách, a obzvlášť počas turistickej sezóny, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť osobným veciam, starostlivo opatrovať doklady a cennosti pred možnou krádežou (uložením v trezore ubytovacieho zariadenia).

Riziko teroristických útokov je vo všeobecnosti nízke.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia.

Kvalita lekárov a zdravotníckeho personálu je vo všeobecnosti na dobrej úrovni, zložitejšie operácie sa však častokrát vykonávajú v Belehrade, príp. v Záhrebe. Štátne zariadenia nevynikajú materiálovou vybavenosťou a doba čakania na odborné vyšetrenie je pomerne dlhá. Súkromné zdravotné zariadenia sú vo väčšine prípadov vybavené na vyššej úrovni, s kratšími termínmi čakania na vyšetrenia. Urgentné prípady sú riešené bezodkladne. Kvalita lekárov vo všeobecnosti je dobrej úrovni, zložitejšie operácie sa však častokrát vykonávajú v Belehrade, príp. v Záhrebe. Mnohé súkromné zariadenia zamestnávajú lekárov z Belehradu (Srbsko), ktorí prichádzajú obyčajne raz do mesiaca.


V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR, názvy liekov však môžu byť odlišné, preto je potrebné poznať účinnú látku. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR. Mimoriadne dôležité je zabezpečiť si kvalitné cestovné zdravotné poistenie na pokrytie liečebných nákladov ako aj prevozu do SR a repatriácie.
Na vstup do krajiny sa nevyžadujú špeciálne očkovania. 
 
Adresa/kontakt na vybrané nemocničné zariadenie
Klinické centrum Čiernej Hory
Ljubljanska bb
81000 Podgorica, Crna Gora
Urgentné prípady: +382 20 412 412, +382 20 412 267
 

Klimatické podmienky

Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Klíma a počasie sú ovplyvnené predovšetkým hornatosťou krajiny a blízkosťou mora. Na území Čiernej Hory možno rozlíšiť niekoľko klimatických oblastí s rozpoznateľným podnebím, ale nie s jasne definovanými hranicami.

Základné klimatické oblasti sú:

 • Prímorská oblasť – vyznačuje sa dlhými a teplými letami a miernymi zimami s veľkým množstvom zrážok;
 • Zetsko-Bjelopavličska rovina (vrátane hlavného mesta Podgorica) – dlhé, teplé a suché letá s vysokými teplotami, horúcimi nocami, mierne zimy s veľkým množstvom zrážok, a nižšími zimnými teplotami ako v prímorskej oblasti;
 • Kontinentálne oblasti sú charakteristické krátkymi letami, vlhkými a studenými zimami s častými mrazmi, nízkymi teplotami a snehom;
 • Horské oblasti nad 1500 m.n.m. – oblasti s krátkymi a chladnými letami a dlhými studenými zimami, kde sa snehová pokrývka udržiava značnú časť roka. 

Dominantné vetry v Čiernej Hore sú severný, severovýchodný a južný. Hlavné mesto Podgorica sa vyznačuje horúcimi letami, kedy teploty vystupujú bežne aj nad 40C a dlhými daždivými zimami, s častým nepríjemným severným vetrom. Teploty pod nulou, príp. snehové zrážky, sú zriedkavé.

Naopak, na hornatom severe teploty v zime nezriedka klesajú pod -15C a snehová prikrývka sa udrží až do letných mesiacov.
 

 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 15.06.2022

Tiesňové volania - 112

Polícia - 122

Prvá pomoc – 124

Hasiči - 123

Pomoc na mori - 129

Letiská Čiernej Hory

Medzinárodné letisko Podgorica (TGD): +382 (20) 444 244, 19880

Medzinárodné letisko Tivat (TIV): +382 (32) 670 930

Železničná doprava - www.zcg-prevoz.me

Železničná stanica Podgorica: +382 (20) 441 211; 441 212

Železničná stanica Bar: +382 (30) 301 615

Lodná doprava - www.montenegrolines.net; Barska plovidba (Montenegrolines): +382 30 312 366; 303 469

 

Mobilní operátori v Čiernej Hore

One - 1700

Telekom - 1500

Mtel - 1600

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívil v dňoch 15. – 16. júna 2022 Čiernu Horu.

Slovenská republika sa pripája k úsiliu Európskej únie a jej členských štátov zameranému na podporu tretích krajín v boji s ochorením COVID-19 prostredníctvom zdieľania vakcín. V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2021 Slovensko daruje 60-tisíc vakcín výrobcu AstraZeneca Ukrajine a 10-tisíc rovnakých vakcín Čiernej Hore.

„Medzivládne konferencie s Čiernou Horou a Srbskom na politickej úrovni, ktoré sa konali na okraj zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), predstavujú významný krok vpred v procese rozširovania Európskej únie (EÚ)...

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok v utorok 9. februára 2021 v rámci pracovnej návštevy Čiernej Hory rokoval s prezidentom Milom Djukanovićom, predsedom vlády Zdravkom Krivokapićom a so svojím rezortným partnerom Djordjem Radulovićom. Súčasťou návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Podgorici bolo aj doručenie humanitárnej pomoci SR v celkovej výške 56 tisíc eur ako prejavu podpory a solidarity v boji proti pandémii.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (25. novembra 2019) prijal predsedu Výboru pre medzinárodné vzťahy a krajanov Parlamentu Čiernej Hory Andriju Nikolića.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák včera (6. júna 2019) rokoval s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovićom, ktorý do Bratislavy pricestoval na bezpečnostnú konferenciu Globsec 2019 Bratislava Forum. Partneri ocenili dobré a intenzívne priateľské vzťahy medzi oboma krajinami. Minister Lajčák vyzdvihol predovšetkým pokrok Čiernej Hory v eurointegračnom procese, ktorý potvrdila minulý týždeň aj Európska komisia vo svojom hodnotení. „Chcem Vás povzbudiť, aby ste nepoľavili vo vašom úsilí, naďalej pokračovali v integračnom procese a zintenzívnili reformy osobitne v oblasti právneho štátu,“ zdôraznil v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (8. mája 2019) pokračoval druhým dňom v návšteve Čiernej Hory vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v rámci ktorého rokoval s predsedom parlamentu Ivanom Brajovićom a predsedom vlády Duškom Markovićom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák začal dnes (7. mája 2019) návštevou Čiernej Hory prvú zo svojich ciest do regiónu západného Balkánu vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V rámci prvého pracovného dňa rokoval so svojim čiernohorským rezortným partnerom, ministrom zahraničných vecí Srdjanom Darmanovićom a prijal ho prezident Milo Djukanović.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (13. septembra) dezignovaného veľvyslanca Čiernej Hory v Slovenskej republike Željka Perovića pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

Čierna Hora zaznamenala za ostatných 12 rokov od obnovenia svojej nezávislosti obrovský a nespochybniteľný pokrok na ceste európskych štruktúr. Vybudovala si vlastné demokratické inštitúcie, stala sa členom relevantných medzinárodných organizácií, členom NATO, aktívnym prispievateľom do mechanizmov regionálnej aj globálnej spolupráce a bezpečnosti. Slovenská republika vníma Čiernu Horu – aj v nadväznosti na historickú úlohu, ktorú pri referende o nezávislosti v roku 2006 zohral terajší minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák – ako svojho priateľa a spojenca, pričom naše vzťahy sa dajú označiť za nadštandardné.

Na okraj Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ, ktorá sa koná v týchto dňoch v Bratislave, uvítal dnes (24. apríla) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na pôde rezortu diplomacie predsedu zákonodarného zboru Čiernej Hory Ivana Brajovića. V rozhovore minister zdôraznil, že Čierna Hora vstupuje do záverečného obdobia vo svojom eurointegračnom úsilí, čoho dôkazom je naplnenie viac ako desaťročného sna o plnoprávnom členstve v NATO. „Rýchly priebeh ratifikácie Prístupového protokolu vo všetkých členských štátoch Aliancie je jasným prejavom podpory Čiernej Hore a uznaním dosiahnutých výsledkov na ceste reforiem. Príklad Čiernej Hory potvrdzuje vitálnosť politiky otvorených dverí NATO a môže byť motiváciou aj pre ostatné krajiny západného Balkánu, že úprimná snaha o reformy sa vypláca,“ povedal M. Lajčák, ktorý zároveň ocenil dosiahnutý pokrok na ceste krajiny do Európskej únie. „Čierna Hora v minulom roku otvorila 4 nové kapitoly v prístupovom procese k EÚ, z toho dve počas slovenského predsedníctva, a v tomto smere je najpripravenejšou kandidátskou krajinou zo všetkých našich partnerov na západnom Balkáne,“ povedal minister.

Rozšírenie dobrej základne dvojstranných slovensko-čiernohorských vzťahov a zhodnotenie dynamiky napredovania Čiernej Hory v integračných procesoch boli hlavnými témami dnešného (26. januára) stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjanom Darmanovićom. „Teší ma, že Čierna Hora si udržala svoju pozíciu regionálneho lídra integračných procesov do Európskej únie. Dnes má otvorených 26 rokovacích kapitol s EÚ, z čoho dve boli otvorené v druhom polroku slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ povedal minister M. Lajčák a dodal, že plnoprávne členstvo v Aliancii – po ukončení procesu ratifikácie Prístupového protokolu Čiernej Hory do Aliancie národnými parlamentmi členských krajín NATO – bude pozitívnym „vetrom do plachiet“ Čiernej Hory na jej ceste do EÚ.

V Bratislave dnes (25. januára) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák slávnostne otvoril nový konzulárny úrad Čiernej Hory vedený honorárnym konzulom Rudolfom Autnerom. Inaugurácia priestorov konzulárneho úradu sa uskutočnila za prítomnosti ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjana Darmanovića, ktorý pricestoval na Slovensko na dvojdňovú oficiálnu návštevu na pozvanie ministra M. Lajčáka. Partneri vyjadrili presvedčenie, že zriadenie honorárneho konzulátu prinesie ďalší impulz do rozvoja vzťahov oboch krajín, ktoré sú podľa ministrov veľmi dobré.

Bratislava (28. október)- štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok dnes rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej hory a hlavným vyjednávačom Čiernej hory pre vstup do Európskej únie Aleksandarom A. Pejovićom. Rokovanie sa uskutočnilo počas medzinárodnej konferencie GLOBSEC Tatra Summit 2016, ktorá sa koná v dňoch 28. – 30. októbra v Bratislave.

„Čierna Hora je líder integračného procesu na západnom Balkáne a naďalej môže vo svojom integračnom úsilí počítať s podporou slovenskej diplomacie.“ Na porade vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov Čiernej Hory to v stredu v Podgorici povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Bratislava (14.júna) - Na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka vyjadrili dnes poslanci Národnej rady SR súhlas s ratifikáciou protokolu o vstupe Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie. „Dnešným hlasovaním Národnej rady Slovensko potvrdilo svoju podporu pre politiku otvorených dverí NATO a pre euroatlantickú integráciu krajín západného Balkánu,“ konštatoval minister M. Lajčák.

Bratislava (27.mája) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák prijal v piatok ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny (BiH) Igora Crnadaka, ktorého navštívil Bratislavu na jeho pozvanie. Návšteva ministra BiH je podľa M.Lajčáka dôležitá preto, lebo odráža podporu Slovenska pre európsku perspektívu krajiny a tiež preto, lebo Slovensko o o mesiac preberie predsedníctvo v Rade Európskej únie a chce docieliť, aby počas neho Európska komisia vypracovala posudok k žiadosti BiH o členstvo v EÚ.

Bratislava (5.apríla) – Pokrok Čiernej Hory v prístupovom procese do Európskej únie a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ boli hlavné témy rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory a jej hlavného vyjednávača s EÚ Aleksandrom Pejovićom dnes v Bratislave. „Napredovanie Čiernej Hory v prístupovom procese hodnotíme veľmi pozitívne. Krajina sa stala ťahúňom európskej integrácie v regióne západného Balkánu a dáva dobrý príklad aj ostatným adeptom na členstvo v EÚ,“ konštatoval minister M. Lajčák.

Brusel (2. decembra) – Uznanie aj záväzok predstavuje podľa podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka dnešné pozvanie Čiernej Hory na vstup do NATO. Ministri zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie na zasadnutí v Bruseli včera odsúhlasili pozvánku pre Čiernu Horu, aby sa stala ďalším členom Aliancie. „Slovensko túto pozvánku víta. Je to logický krok, keďže Čierna Hora vykonala potrebné reformy, zaujala jasné postoje v kľúčových otázkach a dokázala, že do tohto spojeneckého zoskupenia patrí. Zároveň je to aj signál pre ostatné krajiny regiónu, že politika otvorených dverí NATO je naďalej v platnosti a je to povzbudenie aj pre ďalších adeptov na členstvo,“ konštatoval minister M. Lajčák.

Bratislava (19. november) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v stredu večer stretol s predsedom vlády Čiernej Hory Milom Đjukanovićom na rokovaní, ktoré sa zameralo na tému euroatlantickej integrácie krajiny a na dvojstranné vzťahy. Minister M. Lajčák ocenil pokrok, ktorý Čierna Hora dosiahla v integračných procesoch, čo odráža aj minulotýždňová výročná správa Európskej komisie o pokroku krajiny v prístupovom procese do EÚ.

1 / 3

Čierna Hora

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Montenegro
Oficiálny názov Čierna Hora
Oficiálny anglický názov Montenegro
Zaužívaný názov Čierna Hora
Miestny názov krajiny Crna Gora
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Podgorica
Anglický názov hlavného mesta Podgorica
Miestny názov hlavného mesta Podgorica
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba 00382
Úradné jazyky čiernohorský; v úradnom styku sa môžu využívať aj srbský, bosniacky, chorvátsky a albánsky jazyk
Časové pásmo +0100
Internetová doména .me
Medzinárodná poznávacia značka MNE
Zem. dĺžka hl. mesta 19.26211
Zem. šírka hl. mesta 42.44152
Vznik štátu 03.06.2006
Štátne zriadenie republika

Hlava štátu Milo Djukanović
Predseda vlády Dritan Abazović
Minister zahraničných vecí Ranko Krivokapić
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.me/mvp

Uznanie štátu Slovenskou republikou 13.06.2006
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 28.06.2006

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici

Beogradska 29, 81000 Podgorica
Telefón
+382 20601440
Núdzová linka
+38267654959

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Z iniciatívy veľvyslanectva SR v Podgorici a v spolupráci so SARIO a Obchodnou komorou Čiernej Hory sa 16. – 18. mája 2023 v Podgorici konala podnikateľská misia slovenských spoločností z oblasti potravinárstva a sektora HORECA.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Podgorici v Čiernej Hore František Lipka získal titul Manažér roka 2011.

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók podpísal v utorok 17. mája so svojím čiernohorským partnerom Velimirom Mijuškovićom Dohodu o spolupráci medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Hospodárskou komorou Čiernej Hory...

Ekonomické informácie o teritóriu
Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2022
PDF 860.9 kB, 21.6.2022, 305 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2022
PDF 860.9 kB, 21.6.2022, 305 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2022
PDF 860.9 kB, 21.6.2022, 305 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Podgorici zorganizoval 28. februára 2023 druhé zo série spoločenských a kultúrnych podujatí pri príležitosti osláv 30. výročia nezávislosti Slovenskej republiky.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Čiernej Hore zorganizoval v pondelok (28. novembra 2022) koncert sólistu opery Slovenského národného divadla Ondreja Šalinga v Podgorici, ktorého na klavíri sprevádzal prorektor vysokej školy múzických umení, profesor Daniel Buranovský.

Slovensko ako krajina Stredoeurópskej kultúrnej platformy (ďalej SKP) sa v spolupráci s členskými krajinami zapojilo v dňoch 6. - 8. 11. 2018 do podujatia organizovaného pod maďarským predsedníctvom s názvom „Dance and Music Traditions in Central Europe“ v Podgorici.


Back To Top