1. Accueil
  2. Cestovanie
  3. Info pre motoristov

Info pre motoristov

Francúzsko

Updated 26.05.2022
Published 10.05.2022

Európsky vodičský preukaz je vo Francúzsku uznávaný po celú dobu jeho platnosti.

 

Povinná výbava vozidla

1. Homologovaná reflexná vesta s označením CE. Vesta má byť vnútri vozidla na mieste, ktoré je pri vystupovaní z vozidla ľahko prístupné.
2. Výstražný trojuholník s označením E 27 R. Trojuholník musí byť vnútri vozidla. 
3. Alkohol tester (fr. Éthylotest). Tester môže byť digitálny alebo chemický, ale musí byť označený normou NF, a to NF X 20 702 pre chemické testery či NF X 20 704 pre testery elektronické. Je možné ho bežne zakúpiť na čerpacích staniciach či v lekárňach.

 

Zákazy

1. Používanie antiradarov je zakázané článkom R413-15 zákona o cestnej premávke (Code de la route). 
 
2. Používanie navigačného zariadenia upozorňujúceho na výskyt radarov. Cestný zákon však nezakazuje používať navigačné zariadenie upozorňujúce na tzv. nebezpečné zóny, čo sú miesta, kde radary bývajú často umiestnené. Vodičom, ktorí používajú navigačné zariadenia vo Francúzsku, sa odporúča kontaktovať výrobcu, ktorý by mal určiť, aké mapy a aké nastavenie je potrebné v navigačnom zariadení zvoliť. Pri prípadnej kontrole je potrebné preukázať, že vodič odporúčania výrobcu rešpektoval. Za používanie detektora radarov hrozí pokuta a zabavenie navigačného zariadenia. 
 
3. používanie mobilných telefónov a iných prístrojov vydávajúcich zvuk. Vodič žiadneho vozidla nesmie vo Francúzsku používať také zdroje zvuku, ktoré je nutné držať v ruke alebo ktoré sa nosia na uchu (teda sú na uchu zavesené alebo sú do neho zasunuté - slúchadlá, headsety ap.). Zákaz neplatí pre audio systémy v automobiloch a systémy integrované do homologovanej prilby.
 
4. Používanie tmavých skiel na celom vozidle. Čelné sklo a predné bočné sklá musia byť dostatočne priehľadné, a to zvnútra aj zvonku vozidla. Sklá musia umožniť prienik minimálne 70% svetla. Sklá nesmú nijako skresľovať farby ani tvary predmetov.
 
5. Pri vedení vozidla je zakázané mať obuté „žabky“ alebo inú voľnú obuv, hrozí pokuta 75 eur.

 

Povolená rýchlosť

1. Od 1. júla 2018 je maximálna rýchlosť na cestách mimo obce znížená z 90 na 80 km/h. Výnimka platí len na tých cestných úsekoch, kde v danom smere existujú dva prúdy. Na týchto úsekoch môže byť maximálna rýchlosť zvýšená na 90 km/h. Podmienkou však je, že takýto úsek bude označený príslušnou dopravnou značkou, ktorá túto rýchlosť stanovuje. Aj na týchto úsekoch je však za dažďa rýchlosť obmedzená na 80 km/h.
 
2. Na diaľniciach (fr. autoroute) je maximálna povolená rýchlosť mimo obce 130 km/h (110 km / h za dažďa). 
 
3. Na cestách pre motorové vozidlá je maximálna rýchlosť 110 km/h (za dažďa 100 km/h). Opatrenie bolo prijaté na základe prieskumu Národnej rady pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorý ukázal, že zníženie predpísanej rýchlosti na vybraných okresných cestách viedlo aj k výraznému zníženiu počtu smrteľných nehôd.
 
4. V hlavnom meste Paríž je od 1. septembra 2021 prikázaná rýchlosť 30km/h. V niektorých úsekoch, ktoré sú označené, je možné ísť rýchlosťou 50 km/h. 


Platenie diaľnic

Francúzske diaľnice sú platené. Poplatky sa platia jednorazovo v mýtnych bránach pred vjazdom na daný diaľničný úsek, alebo pri výjazde. Poplatok sa hradí platobnou kartou alebo v hotovosti. Diaľničný poplatok sa francúzsky nazýva péage. O jednotlivé diaľničné úseky sa starajú súkromné spoločnosti. Rad užitočných informácií nájdete na webovom portáli združenia prevádzkovateľov diaľnic ASFA . Tu si možno napríklad vopred spočítať výšku diaľničných poplatkov medzi väčšími mestami. Informácie o aktuálnej dopravnej situácii a jej predpovede možno nájsť na oficiálnom francúzskom webovom portáli pre vodiča. Neodporúčame prespávať na diaľničných odpočívadlách ani na parkoviskách pri čerpacích staniciach.

 

Parkovanie

Parkovanie vo francúzskych mestách je upravené predpismi a spravidla býva platené. Miesta vyhradené na parkovanie sú vyznačené na ceste bielou prerušovanou čiarou. K úhrade parkovného si treba zakúpiť v parkovacom automate (umiestnenom na chodníku) parkovací lístok a ten potom viditeľne umiestniť za čelným sklom. V súčasnej dobe sú všetky väčšie mestá vybavené podzemnými parkoviskami, ktoré, či už sú priamo v centre alebo na okraji, sú dostupné aj mestskou hromadnou dopravou.
 

Nízkoemisné zóny a emisné známky vo Francúzsku

Celoštátne platná známka Crit' Air je rozdelená do šiestich farebných kategórií a je prideľovaná v závislosti od typu auta, jeho veku a splnenia emisnej normy. Emisné známky sú určené pre všetky druhy motorových vozidiel. Podmienky pre vydanie známky určitej kategórie sa líšia podľa druhu vozidla, dátumu jeho uvedenia do prevádzky, druhu paliva a emisnej normy EURO. Od 1. júna 2021 už nesmú v centrálnej mestskej časti Paríža vrátane diaľnice A86 (Boulevard périphérique) jazdiť vozidlá označené emisnou známkou Crit'Air 4 a vyššie ako aj neoznačené vozidlá. Rovnako je potrebné označiť vozidlá aj v ďalších francúzskych mestách: Štrasburg, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse plánuje sa ďalšie rozširovanie. V niektorých mestách je povinnosť mať nálepku závislá od nadmerných hodnôt znečistenia ovzdušia a teda nemusí byť povinná celoročne. Emisná známka Crit’Air je povinná pre všetky vozidlá registrované vo Francúzsku ale aj pre zahraničné vozidlá jazdiace vo Francúzsku.

 

Za používanie vozidla bez povinnej známky v zóne s obmedzenou dopravnou prevádzkou v zakazanej dobe hrozí pokuta. V prípade chýbajúcej známky je vo Francúzsku udeľovaná pokuta vo výške od 35 do 375 eur. 

 

Informácie k známke Crit 'Air ako aj registrácia je možná na stránke www.certificat-air.gouv.fr.

 

Známku je možné objednať na oficiálnej webovej stránke, kde je okrem iného potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla. Cena známky je 3,11 euro; 3,62 eura s doručením poštou. Je možné si ju vyzdvihnúť aj na prefektúre alebo na radnici. Známka platí po celú dobu životnosti vozidla (nie je potrebné žiadať o novú).

 

Ktoré číslo známky Crit 'Air platí pre vaše auto?

Číslo 0: elektrické vozidlá a nevyžarujúci vodík.

Číslo 1: purpurová známka je vyhradená pre benzínové alebo hybridné vozidlá, uvádzané na trh od 1. januára 2011 a spĺňajúce normy Euro 5 a Euro 6.

Číslo 2: žltá známka je určená pre benzínové alebo hybridné vozidlá Euro 5, uvádzané na trh v rokoch 2006 až 2010, ako aj pre dieselové vozidlá Euro 5 a Euro 6, uvádzané na trh od roku 2011.

Číslo 3: oranžová známka je vyhradená pre benzínové alebo „iné“ vozidlá spĺňajúce normy Euro 2 a 3, uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2005, ako aj pre naftové vozidlá spĺňajúce normy Euro 4 (predávané v rokoch 2006 až 2010).

Číslo 4: hnedá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 3 uvádzané na trh v rokoch 2001 až 2005.

Číslo 5: sivá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 2 uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2000.

V Paríži od 1. júla 2019 už benzínové vozidlá z obdobia pred rokom 1997 a naftové vozidlá z obdobia pred rokom 2006 (kategória 4) nesmú jazdiť cez deň a cez týždeň (pondelok až piatok od 8.00 do 20.00). To isté platí pre dvojkolky registrované pred 1. júnom 2000. Od 1. júna 2021 sú vozidlá Crit'Air teraz zakázané. Týka sa to všetkých naftových vozidiel registrovaných pred rokom 2006, ako aj dvojkolesových vozidiel uvedených na trh pred polovicou roku 2004. Toto opatrenie sa týka aj nákladných automobilov, autobusov a autokarov spred roku 2010. O niekoľko mesiacov budú v tomto obvode v júli 2022 zakázané vozidlá Crit'Air 3, t. J. Benzín registrovaný v rokoch 1997 až 2006, ako aj nafta v rokoch 2006 až 2011. V januári 2024 to bude Crit'Air 2, ktorý byť zakázané, tj. všetky naftové vozidlá a benzín do roku 2021. Konečným cieľom je do roku 2030 zakázať obeh všetkých termálnych vozidiel v Paríži a na jeho vnútorných predmestiach. Výška pokuty je 68 eur (135 eur za ťažké nákladné vozidlo) za súkromné ​​auto a dvojkolku, 135 eur za kamión alebo autokar. Pokuty za nálepky Crit'Air 4 začnú plynúť koncom roku 2021.

Pohonné hmoty - aktuálne ceny

Alžírsko

Published 04.05.2022

Šoférovať sa odporúča iba po hlavných trasách a nikdy nie v noci. V Alžírsku je naďalej zlý stav vozoviek, nedostatočné dopravné značenie, zastaralosť automobilov (ich priemerný vek je 17 rokov) a nerešpektovanie dopravných predpisov domácimi vodičmi. Dopravná infraštruktúra je veľmi zanedbaná. Niekedy je ťažké nájsť čerpaciu stanicu s bezolovnatým benzínom. Aj kvalita benzínu je sporná. Vo večerných a nočných hodinách niektorí vodiči nesvietia, iní používajú iba parkovacie svetlá. Cestné poplatky nie sú zavedené.

Ceny
Aktuálne ceny pohonných hmôt

Obchodná sieť je na nízkej úrovni.

Mauritánia

Published 06.05.2022

Asfaltové cesty sú k dispozícii iba v hlavnom meste a jeho okolí. Prevažná časť z 8.500 kilometrovej cestnej siete je prašná. Medzi dvomi najväčšími mestami jestvuje vnútroštátna letecká doprava, lieta sa denne. V krajine je cca. 700 kilometrov železníc, využívaných prevažne pre nákladnú dopravu. 

Ceny
Pohonné hmoty sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.
 

Monako

Published 06.05.2022

Najvyššie povolená rýchlosť je 50 km/h v obci a 90 km/h na cestách. Diaľnice na území Monaka nie sú. Povolené je tak ako vo Francúzsku 0,5 promile alkoholu v krvi. Bezpečnostné pásy sa musia používať na všetkých sedadlách.

Pri vjazde do krajiny treba počítať s vysokou hustotou premávky. 
Je tu veľký problém s parkovaním. Neparkujte auto na miestach, ktoré nie sú na to vyznačené. 

Parkovanie na 1 hodinu je zdarma, odporúčame však sledovať premávku v reálnom čase na stránke Your Monaco.

Parkovať môžete v strážených a monitorovaných podzemných garážach, ktoré sú spoplatnené. Možnosť zaparkovať je aj na veľkých parkoviskách pod oceánografickým múzeom (kapacita 750 automobilov) alebo pri pláži Fontvielle. 
Osoby s trvalým bydliskom v Kniežatstve musia mať vodičský preukaz vydaný oddelením dopravných licencií, a to výmenou alebo skúškou.
Každý držiteľ zahraničného vodičského preukazu, ktorý má v Kniežatstve trvalý pobyt, musí požiadať o výmenu svojho zahraničného vodičského preukazu za vodičský preukaz vydaný v priebehu nasledujúceho roka po získaní trvalého pobytu v Kniežatstve.
Po uplynutí tohto obdobia prestáva zahraničný vodičský preukaz platiť a jeho držiteľ stráca všetky práva na vedenie vozidla v Kniežatstve.

Podmienky na výmenu vodičského preukazu 
 
Ceny
Pohonné hmoty: v súvislosti s vojnou na UA sa cena zvyšuje, môže dosiahnuť až 3 EUR za liter.