1. Accueil
 2. Služby
 3. Úradné hodiny a rezervácia termínu

Obsah
  Updated 18.09.2023
  Published 18.09.2023

  Úradné hodiny

  Klienti konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Paríži sú vybavovaní v utorok, stredu a štvrtok v čase medzi 9.00 – 12.00 hod. (s výnimkou štátnych sviatkov SR).

   

  Hygienické opatrenia

  Nosenie rúška nie je povinné, len odporúčané. Konzulárne oddelenie si v prípade podozrenia na  COVID-19 vyhradzuje právo odmerania telesnej teploty, prípadne preukázania sa potvrdením o očkovaní či PCR testom.

   

  Rezervácia termínu

  Klientom je umožnený vstup na konzulárne pracovisko len vo vopred objednanom a potvrdenom termíne. Ak plánujete vykonať viacero podaní naraz, je potrebné zarezervovať si termín na každé podanie jednotlivo.

   

  Rezervovanie termínu je nutné pre nasledovné žiadosti.

  Žiadosť o vydanie cestovného pasu a rezervácia termínu

  Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

  Žiadosť o vydanie vodičského preukazu a rezervácia termínu

  Žiadosť o zápis o narodení dieťaťa (žiadosť o vydanie rodného listu ak sa dieťa narodilo vo Francúzsku ) a rezervácia termínu

  Žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu

  Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve a rezervácia termínu

  Žiadosť o udelenie štátneho občianstva a rezervácia termínu

  Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

  Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

   

  Rezerváciu termínu na podanie žiadosti o víza a pobyt na území SR  prijímame výlučne prostredníctvom e-mailu: cons.paris@mzv.sk.

   

  Ak si želáte vybaviť niektoré z nižšie uvedených podaní, prosím kontaktujte nás emailom na  cons.paris@mzv.sk.

  • Vydanie náhradného cestovného dokladu
  • Oznámenie o strate dokladov a ich blokácia
  • Overenie podpisu a kópie
  • Vydanie potvrdenia (certificat de coutume)
  • Iné nezaradené podania

   

  Poplatky

  Všetky správne poplatky za konzulárne úkony sa hradia len v hotovosti v eurách pri podaní žiadosti.

   

  Zrušenie termínu

  Prosíme o zrušenie rezervovaného termínu v rezervačnom systéme alebo e-mailom na adrese: cons.paris@mzv.sk, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť na termín.