1. Accueil
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zoznam advokátov vo Francúzsku

Zoznam advokátov vo Francúzsku

Updated 27.02.2023

Konzulárne úlohy a právomoci diplomatického zastupiteľstva sú upravené Viedenskou konvenciou o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 ako aj ďalšími dvojstrannými a viacstrannými medzinárodnými dohovormi.

V ich zmysle, diplomatické alebo konzulárne zastupiteľstvo

  • neposkytuje priamu právnu pomoc ani advokátske služby,
  • nemôže dosiahnuť prepustenie z väzenia resp. zvýhodňovanie slovenského občana oproti ostatným. Nemôže zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
  • a nie je oprávnené zasahovať či ovplyvňovať súdne konanie v hostiteľskej krajine ani iniciovať súdne konanie v mene slovenského občana.

Za účelom asistencie v právnej oblasti môže veľvyslanectvo/konzulát odporučiť služby miestnych advokátov resp. právnych firiem.

Zoznam nižšie uvedených právnikov má indikatívny/odporúčací charakter.

Výber konkrétneho advokáta zostáva jedine na vlastnom rozhodnutí samotného občana, diplomatické zastupiteľstvo nesmie nikoho uprednostňovať. Právne poradenstvo a služby sú poskytované na komerčnej báze a sú spoplatňované.

V Slovenskej republike je možné právnika/advokáta nájsť pomocou web stránky Slovenskej advokátskej komory.

Vo Francúzsku sa môžete obrátiť na tieto advokátske kancelárie:

 

SKL AVOCAT
Natalia SKLENARIKOVA
76-78, Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Tel : + 33 (0) 174643496 
Mobil + 33 (0) 614248810 
Fax :+ 33 (0) 972369906
E-mail: n.skl@skl-avocat.com
jazyky: slovenčina, francúzština

Advokátska kancelária sa zaoberá obchodným, rodinným a pracovným právom (taktiež pre vyslaných pracovníkov – détachement du personnel).


Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN
Avocat a la Cour
65, rue Montmartre
75002 PARIS
Tel.: +33 (0)144882929;
Fax: +33 (0)144882920
E-mail: lhsavocat@orange.fr
jazyky: čeština, slovenčina, francúzština 


Pierre FRÉAUD
Avocat à la Cour
30, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
Tel : + 33 (0) 677546930
E-mail : pierre.freaud@magenta-legal.com
jazyky: slovenčina, francúzština, angličtina
Advokátska kancelária sa zaoberá obchodným a európskym právom.


Patricia WALENT
86, rue du Rocher
75008 PARIS
Tel: +33 (0) 674293720;
Fax: +33 (0) 145457655
E-mail: walent@wanadoo.fr
jazyky: slovenčina, francúzština


Jana TEREKOVÁ
27, rue de la Villette
75019 PARIS
Tel.: +33 (0) 770308855 
E-mail: ba2@akmisik.eu


Soussan FATHI
130, Avenue de Villiers
75017 PARIS
Tel.: +33 (0) 142682424;
Fax : +33 (0) 142682430
E-mail: s.fathi@mulon-associes.com
Advokátska kancelária sa zaoberá rodinným právom.


Philippe BILLAUD 
4, rue Jean Jaurès BP 60318 
35103 - RENNES CEDEX 3
Tel : +33 (0) 299790953;
Fax : +33 (0) 299783977
E-mail: cabinet..philippe.billaud@wanadoo.fr
Advokátska kancelária sa zaoberá trestným právom.


Catherine GLON   
32, Rue de Redon - CS 14449 
35044 - RENNES CEDEX
Tel : +33 (0) 299857376;
Fax : +33 (0) 299310939
E-mail: avocatsliberte@wanadoo.fr


Maryvonne LOZACHMEUR 
29, Rue de Lorient Le Papyrus ZAC Les Papeteries de Bretagne CS 64329 
35043 RENNES CEDEX
Tel : +33 (0) 299678383;
Fax : +33 (0) 299676729
E-mail: m.lozachmeur@scp-avocats-associes.com