Monako

Vlajka Monaka

Monako

Monaco - miestny čas:

Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Publikované 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 06.05.2022

Každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie o povolení cestovať v anglickom jazyku. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa.


Orgány Monaka nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 993 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1032 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 05.01.2023
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 12. augusta 2022 sa pri vstupe do Monaka cestujúci nemusia preukazovať očkovacím preukazom ani výsledkom testu na COVID-19. Všetky aktuálne informácie sú publikované na stránke monackého Úradu vlády.

 

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb osôb po krajine bez obmedzení.

 

 

 

Podmienky tranzitu a obchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzenia.

 

 

Opatrenia v krajine

Väčšina opatrení súvisiacich s COVID-19 bola zrušená.

 

Preukázanie sa očkovacím preukazom sa vyžaduje iba pri vstupe do zdravotníckych zariadení a do sociálnych zariadení pre seniorov.

 

Povinné očkovanie sa naďalej vyžaduje od určitých kategórií osôb pracujúcich napr. v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov či hendikepované osoby.

 

Je zrušená povinnosť nosenia rúška v interiéri aj exteriéri, okrem zdravotníckych zariadení a ubytovacích zariadení pre seniorov.

 

Stále sa však dôrazne odporúča používať rúško pre rizikové osoby alebo počas veľkých zhromaždení v uzavretom priestore.

 

Pre zamestnancov kniežatstva sa odporúča práca z domu, zatiaľ do 30. júna 2023.

 

 

Všetky podmienky súvisiace s aktuálne platnými opatreniami, nosením rúšok, dodržiavaním hygienických opatrení, izoláciou a vakcináciou sú aktualizované na stránke monackého Úradu vlády.​​​​​​​

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú niekoľkonásobne vyššie ako v Slovenskej republike.

Hrubý domáci produkt (HDP) v Monaku je 5,748,000,000 $. HDP na obyvateľa je $ 174367.
Celkové životné náklady v Monaku pre dve osoby s priemernou spotrebou za jeden mesiac budú odhadom 2120.61 USD, vrátane ceny nájmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Publikované 06.05.2022

Najvyššie povolená rýchlosť je 50 km/h v obci a 90 km/h na cestách. Diaľnice na území Monaka nie sú. Povolené je tak ako vo Francúzsku 0,5 promile alkoholu v krvi. Bezpečnostné pásy sa musia používať na všetkých sedadlách.

Pri vjazde do krajiny treba počítať s vysokou hustotou premávky. 
Je tu veľký problém s parkovaním. Neparkujte auto na miestach, ktoré nie sú na to vyznačené. 

Parkovanie na 1 hodinu je zdarma, odporúčame však sledovať premávku v reálnom čase na stránke Your Monaco.

Parkovať môžete v strážených a monitorovaných podzemných garážach, ktoré sú spoplatnené. Možnosť zaparkovať je aj na veľkých parkoviskách pod oceánografickým múzeom (kapacita 750 automobilov) alebo pri pláži Fontvielle. 
Osoby s trvalým bydliskom v Kniežatstve musia mať vodičský preukaz vydaný oddelením dopravných licencií, a to výmenou alebo skúškou.
Každý držiteľ zahraničného vodičského preukazu, ktorý má v Kniežatstve trvalý pobyt, musí požiadať o výmenu svojho zahraničného vodičského preukazu za vodičský preukaz vydaný v priebehu nasledujúceho roka po získaní trvalého pobytu v Kniežatstve.
Po uplynutí tohto obdobia prestáva zahraničný vodičský preukaz platiť a jeho držiteľ stráca všetky práva na vedenie vozidla v Kniežatstve.

Podmienky na výmenu vodičského preukazu 
 
Ceny
Pohonné hmoty: v súvislosti s vojnou na UA sa cena zvyšuje, môže dosiahnuť až 3 EUR za liter.
 

Bezpečnostná situácia
Publikované 06.05.2022

Monako je všeobecne bezpečné. Krajina má jednu z najnižších mier zabitia a patrí tiež medzi jednu z krajín s najnižšou mierou celkovej násilnej kriminality. Kvôli svojmu bohatstvu sú verejné priestory obkolesené a monitorované kamerami a ich akýkoľvek druh poruchy môže vyvolať okamžitú reakciu príslušných orgánov.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Letecké spojenie:  Monako nemá dopravné letisko, priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky Viedeň – Nice, prípadne Budapešť – Nice, nakoľko v Nice je najbližšie letisko a to 22km od Monaka. Na cestu z Nice do Monaka môžete využiť pozemnú, vlakovú dopravu alebo vrtuľníkové spojenie spoločnosťami Monacair (www.monacair.mc) a Heli Air Monaco (www.heliair-monaco.com), ktoré trvá 6-8 min v pravidelných 20 minútových intervaloch.
Viac info:  www.monaco-gare.com

Pozemné spojenie:  Cesta z Bratislavy do Monaka má cca 1 233 km, čo vychádza približne na 13 hodín autom. čo Monako je ľahko prístupné z hraníc s Francúzskom a Talianskom. Na výber je viacero diaľnic, najčastejšie sa používa A8, ktorá vedie západne od Monte Carla do Nice a Marseille a na východ smerom k talianskej hranici. 
Medzi mestom Nice a Monakom sú ďalšie tri cesty, ktoré sú skôr vyhliadkové - Basse Corniche, Moyenne Corniche a Col d'Eze.
Najvyššia povolená rýchlosť je 50 km/h v obci a 90 km/h na cestách. Priama doprava autobusom alebo vlakom do Monaka neexistuje. V možnosti sú autobusové spoje kde však treba viackrát pestupovať a zvyčajne ich konečná zastávka je vo veľkých mestách (Paríž), odkiaľ treba pokračovať pravidelnými spojmi.

Námorná doprava:  V Monaku sa nachádzajú dva prístavy (Condamine, Fontvielle), v ktorých kotvia lode medzinárodných liniek a súkromné jachty. Prístav Hercules možnosti kotvenia a ukotvenia až pre 500 plavidiel. Do prístavu Fontvieille sa zmestí 60 plavidiel s dĺžkou 30 metrov. Oba prístavy sú veľké a dobre vybavené. V každom prístave platia iné podmienky a iné cenníky kotvenia, podľa typu lode. Vodná doprava zahŕňa aj loďobus, ktorý funguje na princípe autobusu. Lístky sa dajú kúpiť na internetovej stránke MHD (C.A.M.), alebo priamo na palube.

Vlakom: Zo železničnej stanice v La Condamine pravidelne jazdia vlaky do Nice. Cesta trvá okolo 20 minút. Ďalšie údaje o možnostiach cestovať vlakom do Monaka sú dostupná na stránkach francúzskej spoločnosti SNCF (www.sncf.com)

Doprava v hlavnom meste: V Monaku platí zákaz vstupu turistických autobusov do hlavného mesta. Mestská hromadná autobusová doprava C.A.M., jazdí po 6 linkách. Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku dopravného podniku (C.A.M). Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo na internete. 
Monako ponúka taktiež možnosť vypožičania si elektromobilu alebo bicyklov, ktoré sú rozmiestnené na staniciach po meste.
Viac info: www.cam.mc

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska (Nice) do centra Monaka, v Monaku pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad sú aj aplikácie Bolt/Uber. Pri príjazde do Monaka alebo požičaným autom neparkujte auto na miestach, ktoré nie sú na to vyznačené. Parkovanie na 1 hodinu je zdarma, odporúčame však sledovať premávku v reálnom čase na stránke Your Monaco.
Parkovať môžete v strážených a monitorovaných podzemných garážach, ktoré sú spoplatnené. 
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR v Monaku, tak ako aj vo Francúzsku, poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení zdravotnej EÚ karty a platného cestovného pasu. Legislatíva platná v Monaku, tak ako vo Francúzsku, vyžaduje spoluúčasť pacienta, t.j. pacient si musí (v prípade, že nie je pripoistený) časť nákladov hradiť sám. Monacké úrady môžu vyžadovať doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR v Monaku. 

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

počasia a v Monaku majú až 300 slnečných dní do roka. Noci sú ochladzované brízou vanúcou od mora. Priemerné letné teploty od 21°C do 26°C. 
Jeseň je prekrásna s teplotami od 15 do 21°C. Od decembra do januára sa teploty pohybujú okolo 8-12°C.
 

Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +377; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 17 alebo 93 15 30 15 
Požiarna služba: 18 alebo 93 30 19 45
Centrum kontroly jedov: (+33) 4 91 75 25 25 
Lekári a chemici v službe: 116 117
 

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.


Správy

Monako (10. septembra) – Záujem rozšíriť dvojstrannú spoluprácu tlmočil počas oficiálnej návštevy Monaka podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Stal sa vôbec prvým ministrom zahraničných vecí SR, ktorý navštívil Monacké kniežatstvo. „Vnímam túto návštevu ako začiatok systematickejšieho a intenzívnejšieho dialógu medzi Monakom a Slovenskom,“ povedal minister M. Lajčák po rokovaní s monackým premiérom Michelom Rogerom. „Monako je medzinárodne známa „značka“, je vnímaná pozitívne, je to líder vo viacerých dôležitých oblastiach a to je inšpiratívne. Možnosti na tesnejšiu spoluprácu vidíme aj v ekonomickej a kultúrnej oblasti,“ konštatoval minister M. Lajčák a dodal, že dôležitým impulzom v tomto smere bude podpísanie zmluvy o zabránení dvojitého zdanenia.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odovzdal v stredu 9. septembra v Monte Carle konzulský patent a uviedol tak do funkcie novú honorárnu konzulku SR v Monaku Tatianu Parackovú. Na znovuotvorení honorárneho konzulátu, ktorý bol neobsadený od roku 2013, sa zúčastnil v rámci oficiálnej návštevy Monackého kniežatstva. „Obnovenie činnosti honorárneho konzulátu je potvrdením nášho záujmu o prehlbovanie kontaktov s Monakom vo všetkých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol minister M. Lajčák na slávnostnom akte v prítomnosti monackého premiéra a členov monackého kabinetu, ako aj osobností ekonomického a spoločenského života kniežatstva.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v pondelok (5. mája 2014) stretol vo Viedni, v rámci zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy, s ministrom zahraničných vecí Monackého kniežatstva Josém Badiom. Obaja partneri sa vyslovili za zintenzivnenie bilaterálnej spolupráce. „Máme záujem na pravidelnom politickom dialógu ako aj na rozvoji spolupráce v obchodno-ekonomickej oblasti,“ uviedol minister M. Lajčák.


Monako

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Monaco
Oficiálny názov Monacké kniežatstvo
Oficiálny anglický názov Principality of Monaco
Zaužívaný názov Monako
Miestny názov krajiny Principauté de Monaco
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Monaco
Anglický názov hlavného mesta Monaco
Miestny názov hlavného mesta Monaco
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +377
Úradné jazyky Francúzsky
Časové pásmo +0100
Internetová doména .mc
Medzinárodná poznávacia značka MCO/MC
Zem. dĺžka hl. mesta 7.42422
Zem. šírka hl. mesta 43.73845
Vznik štátu 23.08. 1489
Štátne zriadenie Unitárne parlamentné konštitučné kniežactvo

Hlava štátu Knieža Albert II.
Predseda vlády Pierre Dartout
Minister zahraničných vecí Isabelle Berro-Amadei
Webová stránka ministerstva

Portail Officiel du Gouvernement Princier - Monaco

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

125 rue du Ranelagh, 75016 Paríž
Telefón
+33 171937333
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+33672076832

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok občanov Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
2019 Monacké knieža Albert II. si prevzal čestný doktorát UK v Bratislave
2017 Návšteva monackého kniežaťa Alberta II. na Slovensku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Tomáš Šefranko
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
Email tomas.sefranko@mzv.sk

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top