1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Info pre motoristov

Informácie pre motoristov


Publikované 06.05.2022

Na hraniciach medzi ČR a susednými krajinami nie sú vykonávané žiadne kontroly totožnosti alebo colné kontroly. Obvykle teda vodiči zahraničných vozidiel nemusia na hraniciach zastavovať, ale colné a daňové orgány SR sú oprávnené na vykonávanie náhodných kontrol, a to ako na hraniciach, tak aj vo vnútri ČR.
Poplatky za diaľnice sa rôznia podľa doby platnosti. Povinnosť platiť majú všetky vozidlá najmenej so štyrmi kolesami (motocykle nie sú spoplatnené). 
Vodiči majú možnosť kúpiť si elektronickú diaľničnú známku v e-shope, v sieti obchodných miest (Česká pošta a EuroOil) alebo prostredníctvom samoobslužného kiosku. Predajné miesta známok sú označené samolepkou a pri ich kúpe je k dispozícii informačný leták. Ľubovoľnú elektronickú diaľničnú známku je možné kúpiť v predstihu až troch mesiacov. Vďaka kĺzavej platnosti si potom pri nákupe sami vodiči zvolia dátum, odkedy chcú, aby začala platiť. 

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v zastavanej časti je 50 km/h, na diaľnici 80 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo zastavanej časti je obce je 90 km/h, na diaľnici 130 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V ČR platí prísny zákaz konzumácie alkoholu pred alebo počas jazdy. Nie je tolerované žiadne množstvo alkoholu v krvi. Toto pravidlo platí aj pre jazdcov na koňoch a cyklistov. 

Vodiči, rovnako ako cestujúci na predných i zadných sedadlách vozidla, musia používať bezpečnostné pásy, pokiaľ je nimi vozidlo vybavené. Lekárnička je povinná vo všetkých motorových vozidlách.

Povinnosť zimných pneumatík platí v období medzi 1. novembrom a 31. marcom na všetkých kolesách osobných automobilov a ľahkých nákladných automobilov do 3,5 tony, pričom na pozemnej komunikácii sa nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, alebo je možné vzhľadom na poveternostné podmienky predpokladať, že sa na pozemnej komunikácii počas jazdy môže vyskytovať súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Tzn.: nie je bezpodmienečne nutné mať zimné pneumatiky v období od novembra do apríla. Pokiaľ však vonku zimné poveternostné podmienky panujú alebo sa dajú aspoň predvídať, musí byť vozidlo vybavené zimnými pneumatikami. Výnimku tvoria úseky komunikácií, označené dopravnou zimnou výbavou, ktorá na vybraných úsekoch zavádza bezpodmienečnú povinnosť zimných pneumatík.

V ČR je možné prepravovať dieťa v osobnom aute vybavenom bezpečnostnými pásmi bez použitia autosedačky iba ak ma dieťa najmenej 150 cm alebo 36 kg. Stačí aby bola splnená jedna z podmienok, nie obidve súčasne. Žiadne iné obmedzenia v predpisoch nie sú (napr. obmedzenie vekom a pod.). Dieťa by malo byť umiestnené v detskej autosedačke, ktorá zodpovedá jeho hmotnosti a telesným rozmerom. Dieťa môže byť v osobnom aute vybavenom bezpečnostnými pásmi  prepravované v autosedačke aj na mieste spolujazdca. Jediné obmedzenie je, že pokiaľ je prepravované bábätko čelom proti smeru jazdy, teda v tzv. „vajíčku“ musí mať na tomto mieste vypnutý airbag

Pokiaľ pri dopravnej nehode dôjde ku škode na zdraví, alebo je hmotná škoda vyššia ako 100.000 Kč, musí byť nehoda okamžite nahlásená na polícii. Avšak aj pri miernom poškodení vozidla je odporúčané nehodu nahlásiť na políciu.

Používanie radarových detektorov, ktoré rušia policajné radary, je zakázané.

Ceny
Pohonné hmoty: sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.