1. Domov
 2. Služby
 3. Úradné hodiny a rezervácia termínu

Úradné hodiny a rezervácia termínu


Obsah tejto stránky
  Aktualizované 04.01.2023
  Publikované 31.08.2022

  ​​​​​​​Na vybavenie väčšiny konzulárnych podaní je nevyhnutné mať vopred rezervovaný termín.

  Žiadosti s povinnou rezerváciou termínu

  Rezervovanie termínu je nutné pre nasledovné žiadosti.

  Žiadosť o vydanie cestovného pasu a rezervácia termínu

  Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

  Žiadosť o vydanie vodičského preukazu a rezervácia termínu

  Žiadosť o zápis o narodení dieťaťa a rezervácia termínu

  Žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu

  Žiadosť o zápis o úmrtí a rezervácia termínu

  Osvedčenie o štátnom občianstve a rezervácia termínu

  Žiadosť o udelenie štátneho občianstva a rezervácia termínu

  Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku a rezervácia termín

   

  Výpis z registra trestov

  výpis z registra trestov je možné požiadať bez rezervovania termínu v nižšie uvedených úradných hodinách alebo je možné rezervovanie konkrétneho termínu.  

  Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

  Ostatné podania, na ktoré nebude potrebné rezervovanie termínu, sa budú vybavovať podľa poradia v úradných hodinách v nižšie uvedenej tabuľke.

   

  Úradné hodiny

  Pondelok

  8.15 – 15.00 hod


  Utorok

  8.15 – 12.00 hod

  13.00 - 15.00 hod. - ​​​​​​​len pre výbery hotových dokladov (pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, matričných dokladov)


  Streda

  8.15 – 15.00 hod.


  Štvrtok

  8.15 – 12.00 hod

  13.00 - 15.00 hod. ​​​​​​​- len pre výbery hotových dokladov (pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, matričných dokladov)


  Piatok

  8.15 – 12.00 hod.


   

  Výbery hotových dokladov

  utorok a štvrtok od 13.00 do 15.00 hod -  bez rezervácie vopred.

   

  COVID-19

  Žiadame klientov, ktorí vykazujú príznaky COVID-19 alebo ktorým bola nariadená povinná domáca karanténa, aby sa zdržali návštevy konzulárneho oddelenia veľvyslanectva. ​​​​​​​

   

  Ak sa nemôžete dostaviť

  Prosíme občanov, ak sa z akýchkoľvek dôvodov NEMÔŽU DOSTAVIŤ NA REZERVOVANÝ TERMÍN, aby ho ZRUŠILI v rezervačnom systéme, telefonicky alebo e-mailom na adrese: cons.prague@mzv.sk tak, aby uvoľnené termíny mohli byť použité pre ďalších klientov.  

   

  Telefonický kontakt

  V prípade potreby môžete  volať na tel. číslo na 233 113 051 v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod,  607646573 (pohotovostný mobil  aj v mimopracovnom čase).

  Otázky týkajúce konzulárnych záležitostí vám zodpovieme na tel. čísle 233 113 003 v pracovné dni od 13.30 do 15.00 hod.

   

  Poplatky

  Všetky správne poplatky za konzulárne úkony sa hradia v hotovosti v českých korunách pri podaní žiadosti.

   

  Kedy je veľvyslanectvo zatvorené

  Konzulárne oddelenie je okrem víkendov zatvorené aj v sviatočné dni.