1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe sa podieľa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov SR k Českej republike: 

  • zabezpečuje realizáciu zahraničnej politiky SR v oblasti dvojstranných vzťahov ako aj v oblasti zahraničnopolitických, bezpečnostných a ekonomických záujmov SR; 

  • chráni práva a pôsobí v prospech záujmov SR a jej občanov; 

  • uskutočňuje systematickú analytickú a koncepčnú činnosť s cieľom predkladať návrhy na konkrétnu realizáciu záujmov SR v krajine pôsobnosti predovšetkým v politickej, bezpečnostnej, ekonomicko-obchodnej, vedecko-technickej i kultúrnej, školskej, zdravotníckej a sociálnej oblasti; 

  • zabezpečuje styky s orgánmi a predstaviteľmi prijímajúcej krajiny; 

  • zabezpečuje konzulárnu činnosť.