1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu


Publikované 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu v ČR. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Krátkodobý/turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.