Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires

Figueroa Alcorta 3240, 1425, Buenos Aires, Argentína
Mapka polohy
Tel.: +54 1148013917, +54 1148079451, +54 1148048622
Fax: +54 1148014654
Mobil: +54 91144238506 (pohotovostný mobil)[
]+54 91138946931 (volať iba v prípade, že pohotovostný mobil je nefunkčný)
Email: emb.buenosaires@mzv.sk

Oznamy

 

Obmedzenie výkonu konzulárnych činností veľvyslanectvav súvislosti s pandémiou COVID-19
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Buenos Aires informuje, že naďalej bude pretrvávať obmedzenie prijímania konzulárnych úkonov, pri ktorých zákon stanovuje povinnosť osobného podania: 
 • Agenda dokladov
 • Agenda štátneho občianstva
 • Žiadosti cudzích štátnych občanov o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • Matričná agenda
 • Žiadosti o výpis z registra trestov 
 • Povolenie na prechodný pobyt v SR
 
Takéto žiadosti Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires nebude prijímať počas trvania povinnej karantény v Argentíne, alebo do odvolania tohto rozhodnutia. Pravdepodobný termín obnovenia týchto služieb je 1. august 2020.
Žiadosti o víza, ktorých podanie je taktiež viazané na osobnú účasť na Veľvyslanectve pri ich podaní, konzulárne oddelenie až do odvolania tohto rozhodnutia, neprijíma. Vybavovanie týchto podaní bude obnovené v závislosti od modalít otvárania hraníc Slovenskej republiky pre vstup cudzincov a so zohľadnením harmonizovaného postupu schengenských partnerov. 
 
V urgentných prípadoch, napríklad pri žiadostiach o obnovu cestovného pasu SR, ale aj ďalších prípadoch hodných osobitného zreteľa, kontaktujte Veľvyslanectvo na mailovej adrese: emb.buenosaires@mzv.sk, prípadne telefonicky: +54 11 4801-3917 / 4807-9451 a ďalší postup s vami bude dohodnutý osobne.
 
Ďalšie konzulárne podania, ktoré nevyžadujú osobnú účasť pri podaní, budú vybavované výlučne poštovým stykom.
 
 
Buenos Aires, 29. júna 2020

 

Información sobre restricciones temporales en el desempeño de actividades consulares en la Embajada de la República Eslovaca  en Buenos Aires, en relación con la pandemia COVID-19

El departamento consular de la Embajada de la República Eslovaca en Buenos Aires informa que continuará con la limitación para la aceptación de los trámites consulares que de acuerdo la normativa vigente requieran tramitación personal:
 
 • Agenda de documentos
 • Agenda de ciudadanía
 • Solicitudes de extranjeros para la expedición del certificado de ciudadanía de la República Eslovaca
 • Agenda de registro civil
 • Solicitudes de antecedentes penales
 • Solicitudes de Permiso de Residencia Temporal en Eslovaquia
 
Durante el tiempo que se extienda la cuarentena obligatoria en Argentina, o hasta nuevo aviso (fecha probable 1 de agosto 2020), la Embajada de la República Eslovaca no aceptará los antes citados trámites consulares.
 
El consulado momentáneamente tampoco aceptará Solicitudes de Visa debido a que los mismos también requieren tramitación personal en las oficinas de esta Embajada. La reanudación de las actividades depende de las decisiones que vaya tomando la República Eslovaca sobre la reapertura de sus fronteras a extranjeros en relación a las políticas que se determinen dentro de la cooperación con los miembros del territorio schengen.
 
Todos los otros trámites consulares que no requieren participación personal se resolverán exclusivamente vía correo postal. 
 
Para asuntos impostergables como la renovación del pasaporte eslovaco y urgencias, por favor, comuníquese con la Embajada por e-mail: emb.buenosaires@mzv.sk, o por teléfono: +54 11 4801-3917 / 4807-9451.
 
 
Buenos Aires, el 29 de junio de 2020

AKTUALITY

 • 05.07.2020
  Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19....
 • 01.07.2020
  Povinná a všeobecná karanténa na celom území Peru je od 1. júla 2020 modifikovaná na systém povinnej karantény pre špecifikované rizikové skupiny na celom území Peru.
 • 19.06.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5089/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalšiemu uvoľňovaniu na hraničných priechodoch. Od 20. júna 2020 od 6:00 hod. platí režim uvoľnených hraničných priechodov pre osoby pri návrate z: Bulharska, Cyprusu, Česka, Čiernej hory, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Pri návrate nemusia ísť občania ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19
 • 17.06.2020
  Vláda Čile oznámila predĺženie výnimočného stavu v krajine, ktorý mal byť ukončený 17. júna 2020 o ďalších 90 dní, teda až do 14. septembra 2020. Počas tohto obdobia má vláda mimoriadne právomoci, napr. vyhlasovať karanténu, zákaz nočného vychádzania, zákaz zhromažďovania, a pod. Ozbrojené sily a policajné zložky majú rozšírené právomoci, vrátane použitia donucovacích prostriedkov.
Viac