1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires

Buenos Aires - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Varovanie (výstraha) pred zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v niektorých oblastiach krajiny.

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Cestovanie

Naše služby

Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Varovanie (výstraha) pred zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v niektorých oblastiach krajiny.

V krajine bol vyhlásený núdzový stav 14. decembra 2022 s platnosťou 30 dní a 19. decembra nariadený zákaz vychádzania v určitých hodinách v 15 provinciách Peru, medzi nimi turistické oblasti ako Cuzco, Machu Picchu, Arequipa, Puna a Ayacucho.

Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brockovej v Argentíne pokračovala vo štvrtok 27. októbra 2022 účasťou a vystúpením na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Buenos Aires. Témou zasadnutia boli postpandemická obnova, vrátane digitálnej a zelenej tranzície, spoločné riešenie dôsledkov ruskej agresie na Ukrajine, ako sú ekonomická, energetická a potravinová kríza.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.