1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Publikované 04.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné so Slovenskou republikou.