Spojené kráľovstvo

 1. Domov
 2. Štáty
 3. Spojené kráľovstvo
Vlajka Spojeného kráľovstva

Spojené kráľovstvo

Londýn - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Opatrenia zavedené v súvislosti s COVID-19 boli 18. marca 2022 zrušené a v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Opatrenia zavedené v súvislosti s COVID-19 boli 18. marca 2022 zrušené a v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia.

Od 1. októbra 2021 budú povinní cestovať výlučne s cestovným pasom. Táto podmienka sa nebude uplatňovať vo vzťahu k občanom, na práva ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, tzv. Settlement Scheme, garantujúcej právo pobytu....

31. decembra 2020 sa končí režim voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tak, ako je definovaný v právnych normách EÚ. Od 1. Januára 2021 sa však naďalej uplatňuje obojstranný bezvízový režim na krátkodobé cesty (napr. turistika, súkromné alebo obchodné návštevy, služobné cesty, krátkodobé študijné pobyty a podobne). V zásade platí, že občan EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska nemôže počas krátkodobého bezvízového pobytu do šesť mesiacov vykonávať na území Spojeného kráľovstva zárobkovú činnosť, resp. nárokovať si prístup k verejným finančným zdrojom.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýe informuje, že od 1. októbra 2021 občiansky preukaz nebude postačovať pri cestách do Veľkej Británie, ale bude platiť povinnosť preukázania sa platným cestovným pasom. Táto povinnosť sa nebude uplatňovať vo vzťahu k slovenským občanom, na ktorých práva sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, tzv. Settlement Scheme, garantujúcej právo pobytu. Registrovaní občania budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip).

V Londýne bola k 8. aprílu 2019 zavedená nová ultra nízko-emisná zóna (ULEZ) s cieľom obmedziť pohyb vozidiel menej šetrných k životnému prostrediu. Pre motoristov – podnikateľov aj súkromníkov – to znamená nové poplatky za vjazd do oblasti centrálneho Londýna. Motorky, osobné a menšie nákladné automobily, ktoré nespĺňajú nižšie uvedené normy, sú spoplatnené sumou 12,50 britských libier (GBP) denne; autobusy nákladné autá a ťažké vozidlá platia až 100 GBP denne.

Stupeň odporúčania: 1. Upozornenie/Varovanie
V súvislosti so stupňom teroristického ohrozenia, ktorý po minuloročných útokoch v Spojenom kráľovstve dlhodobo zostáva na štvrtom stupni z piatich, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom, aby zachovávali zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek. Pred cestou do zahraničia odporúčame využiť dobrovoľnú registráciu na webstránke ministerstva.

Podmienky vstupu
Aktualizované 16.05.2022
Publikované 16.05.2022

Občania SR sa pri vstupe do Spojeného kráľovstva musia preukázať platným cestovným pasom, ktorého časová platnosť nie je obmedzená (doklad platný pri vstupe aj pri výstupe z krajiny). Na krátkodobý pobyt za účelom turistiky, návštevy rodiny a priateľov, krátkodobých študijných a obchodných činností, ktorý nepresiahne dĺžku 6 mesiacov, nie sú potrebné víza. 
 
Slovenskí občania, ktorí sú  Spojenom kráľovstve zaregistrovaní v rámci pobytovej schémy tzv. Settlement Scheme, garantujúcej právo na pobyt môžu aj naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva ( až do 31.10. 2025) platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip). 

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo zaviedlo bodový imigračný systém, na základe ktorého musia občania za účelom štúdia alebo práce požiadať o víza

Cestovanie s deťmi
Publikované 16.05.2022

V záujme ochrany detí britská hraničná polícia môže preverovať, či je dieťa do 18 rokov sprevádzané rodičmi. Pre tento prípad je vhodné mať so sebou doklady, ktoré príbuzenský vzťah potvrdzujú. 

Najmä v prípadoch, ak má dieťa iné meno ako sprevádzajúci rodič, je vhodné hraničnej polícii na požiadanie predložiť dôkaz vo forme napr. rodného listu a/alebo sobášneho listu. Ak je dieťa sprevádzané treťou osobou (t.j. nie rodičom/zákonným zástupcom), odporúčame vybaviť si pred cestou splnomocnenie (s notársky overeným podpisom rodiča/zákonného zástupcu) na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1715 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1750 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 03.03.2023
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Opatrenia, zavedené v súvislosti s pandemickou situáciou spôsobenou COVID-19,  boli 18. marca 2022 zrušené a v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia.

Cestujúci, starší ako 12 rokov, prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z Číny sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín pred príletom.

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Spojeného kráľovstva

 

Podmienky vstupu na Gibraltár

COVID-19 - cestovné informácie o Gibraltári

Pre návštevu Gibraltáru platia v súčasnosti rovnaké podmienky ako pre Spojené kráľovstvo.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 16.05.2022

Problematika zbraní - britský právny rámec

Právo Spojeného kráľovstva je v danej oblasti odlišné od slovenského právneho systému. Podľa Violent Crime Reduction Act 2006 môže britská polícia prehliadať kohokoľvek na území Spojeného kráľovstva, ak túto osobu podozrieva z porušenia ustanovení daného právneho predpisu.

Ktoré predmety sú zbrane?

Podľa zákonov Prevention of Crime Act 1953 (Offensive Weapons) a Criminal Justice Act 1988 a súdneho rozhodnutia v prípade R v Simpson (78 Cr.App.R.115), ktoré sú nosné dokumenty pre definíciu zbrane, britský právny systém rozoznáva tri kategórie:

1. Zbrane sú predmety, ktoré boli špecificky vyrobené pre tento účel (spôsobiť zranenie alebo smrť osobe voči ktorej sú použité):

 • všetky strelné zbrane (revolvery, pištole, pušky, brokovnice, plynové pištole)
 • kasery, kontajnery so slzotvorným plynom a dráždiacimi látkami
 • boxery
 • ochromujúce alebo omračujúce zariadenia (paralyzéry, elektrické obušky, teleskopické kovové obušky)
 • nože s pevnou čepeľou a vyskakovacie nože (vrátane ceremoniálnych, obradných, zberateľských, slávnostných, opaskových nožov) s dĺžkou čepele viac ako 3 palce (7,62 cm), vyrobené z kovu alebo iných materiálov dostatočne pevných na použitie ako potencionálnej zbrane
 • šable, meče a kordy ukryté v palici
 • zbrane nie sú: nôž na maslo, skrutkovač, uzamykateľný nôž, predmety, ktoré buď nemožno použiť vôbec ako zbraň, alebo sa nedajú použiť okamžite (toto neplatí pre nenabité strelné zbrane)

 
2. Zbrane sú ďalej predmety, ktoré neboli pôvodné vyrobené ako zbrane, ale boli na zbrane prispôsobené/prerobené (metla alebo palica so zaostreným hrotom)

3. Zbrane sú aj predmety, ktoré neboli pôvodne ako zbrane vyrobené, ale dajú sa na tento účel využiť a osoba ktorá ich prenáša má úmysel ich ako zbraň použiť (baseballová pálka položená na vedľajšom sedadle pri vodičovi je považovaná za zbraň, naopak, baseballová pálka uložená vo vaku v kufri auta spoločne s baseballovými loptičkami a športovou výstrojou polícia za zbraň nepovažuje.Za akých okolností je možné prenášať predmet, ktorý by bolo možné klasifikovať ako zbraň? 

Za všetkých okolností musí byť zrejmé a nespochybniteľné, že predmet nemôže byť okamžite použitý ako zbraň. Tiež osoba musí preukázať dôvod na držanie takéhoto predmetu (potencionálnej zbrane):

 • z dôvodu práce (predmet je nevyhnutný pre vykonávanie práce, napr. nožík na krájanie mäsa v ruke kuchára je povolený, no nie je povolený v kabíne vodiča kamiónu)
 • z dôvodu náboženských potrieb (napr. zahrotená palica šamana nie je potrebná pre vodiča kamiónu)
 • tradičný folklórny odev (napr. člen folklórneho súboru s valaškou, ktorý sa chystá na predstavenie, nie vodič kamiónu ktorého dôvod cesty je preprava tovaru).

O tom, čo je a čo nie je možné dovážať do Spojeného kráľovstva sa treba je potrebné sa ešte pred cestou informovať na stránke britského veľvyslanectva v SR, príp. priamo na stránke britského ministerstva vnútra 

Do Spojeného kráľovstva je možné doviezť potraviny z iných členských krajín EÚ v množstve, ktoré slúži na osobnú spotrebu. Dovoz živých zvierat, rastlín a semien ako aj iného biologického materiálu do Spojeného kráľovstva je prísne kontrolovaný a zväčša podlieha dovoznému povoleniu a následnej fytokontrole, resp. karanténe až na dobu 6 mesiacov.

V Spojenom kráľovstve sa jazdí na ľavej strane a povolené rýchlosti sú stanovené v míľach za hodinu, pričom 1míľa/h = 1,61 km/h.

Elektrické siete sú takisto odlišné od slovenských (220 - 240V/ 50Hz), pričom zástrčky majú tri obdĺžnikové kolíky s poistkami 3,5 a 15A. Na použitie prístrojov s odlišnou koncovkou je nutné použitie adaptéra, ktorý je možné zakúpiť takmer na každom letisku.

Veľvyslanectvo SR v Londýne odporúča neuskutočňovať podozrivé bankové prevody. Obete podvodu majú možnosť takýto čin nahlásiť prostredníctvom Národného strediska pre oznamovanie podvodov a kybernetickej kriminality.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 16.05.2022

Do Spojeného kráľovstva je možné doviezť potraviny z iných členských krajín EÚ v množstve, ktoré slúži na osobnú spotrebu. Dovoz živých zvierat, rastlín a semien ako aj iného biologického materiálu je prísne kontrolovaný a zväčša podlieha dovoznému povoleniu a následnej fytokontrole, resp. karanténe až na dobu 6 mesiacov. Odporúčame pred cestou konzultovať prípadné otázky s britským veľvyslanectvom v Bratislave.

Vo všeobecnosti platia nasledovné podmienky k dovozu výrobkov pre osobnú spotrebu:

Alkohol: 

 • 42 l piva, 
 • 18 l tichého vína 
 • alebo 9 l šumivého vína, 
 • 4 l liehovín, alkoholizovaného vína alebo iného alkoholického nápoja s obsahom alkoholu nižším ako 22 % (limit možno rozdeliť, napríklad 2 l liehovín a 4,5 l šumivého vína).

Tabak: 

 • 200 cigariet, 
 • 100 cigarillos, 
 • 50 cigár, 
 • 250 g tabaku, 
 • 200 „tyčiniek“ tabaku pre elektronické zahrievanie. 

Toto povolené množstvo je možné spojiť, napr. priniesť  100 cigariet a 25 cigár (polovicu z povoleného množstva v dvoch kategóriách).

Podrobné informácie a množstvá aké si pre osobnú spotrebu môžete priniesť do Spojeného kráľovstva nájdete na oficiálnej stránke Bringing goods into the UK. Môžete priniesť aj iný tovar v hodnote do 390 GBP bez povinnosti vyplnenia deklarácie. Nad túto sumu už podliehate povinnosti platiť daň z dovozu.
 
Zároveň upozorňujeme na kontrolu zoznamu zakázaných výrobkov pre dovoz do krajiny (omamné a psychotropné látky, zbrane, nože, kasery, ohrozené druhy zvierat a rastlín, obscénny materiál v podobe kníh, časopisov, filmov a DVD, mäsové a mliečne výrobky pochádzajúce z krajín EÚ).  

Lieky
Cestujúci sa musia vedieť preukázať lekárskym predpisom (potvrdením) osobitne ak lieky obsahujú zakázanú látku.
Viac informácií o liekoch

Zvieratá
Vstup zvierat je povolený za určitých presne stanovených podmienok – cestovný doklad, mikročip, povinné očkovanie a iné. Upozorňujeme, že môže byť nariadená karanténa pre zviera až po dobu 4 mesiacov. Pre viac informácií o dovoze iných zvierat je možné kontaktovať Animal and Plant Health Agency imports@apha.gsi.gov.uk, tel. +44 03000 200 301.

Odlišné pravidlá sa vzťahujú, ak je cieľovou destináciou Severné Írsko 

Info pre motoristov
Publikované 16.05.2022

jazdí sa na ľavej strane

Bezpečnostná situácia
Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 16.05.2022

Verejné zdravotníctvo zastrešuje National Health Service (NHS), ktorá prepláca zdravotnú starostlivosť všetkým občanom (výnimkou je zubné lekárstvo a niektoré úkony v očnom lekárstve).  

Pacienti doplácajú zhruba 5-7 libier za predpísanie liekov (oslobodení sú ľudia so zdravotným postihnutím a ekonomicky neaktívni ľudia); súkromné zdravotné poistenie má zhruba 11% občanov nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre občanov SR žijúcich v Spojenom kráľovstve po Brexite závisí od toho, či sa zaregistrovali niektorým z EÚ formulárov (a teda sú registrovaní v britskom systéme zdravotného zabezpečenia) a či ich pobyt na území Spojeného kráľovstva trvá bez prerušenia keďže nárok na zdravotnú starostlivosť sa týka len určitej skupiny osôb, nebude už na území Spojeného kráľovstva platný Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) 
 

Klimatické podmienky

Publikované 16.05.2022

mierne podnebie - mierne teploty (teploty od -10°C do +32°C), vysoká vlhkosť, veľké množstvo povrchovej vody; takmer všetky regióny ovplyvnené teplým morom a západnými vetrami; významný rozdiel medzi juhom a severom

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Spojené kráľovstvo je
3. jún
Oficiálne oslavy narodenín kráľovnej Alžbety II
DÁTUM DEŇ SVIATOK
3. január utorok Nový rok (náhradný deň)
4. január streda Ponovoročný štátny sviatok (náhradný deň)
17. marec piatok Deň svätého Patrika (len v Severnom Írsku)
10. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
15. apríl sobota Veľký Piatok
2. máj utorok Májový štátny sviatok
2. jún piatok Jarný štátny sviatok
3. jún sobota Oficiálne oslavy narodenín kráľovnej Alžbety II
12. júl streda Bitka u Boyne (len v Severnom Írsku)
1. august utorok Letný štátny sviatok
29. august utorok Letný štátny sviatok
30. november štvrtok Deň sv. Andreja (len v Škótsku)
26. december utorok Prvý sviatok vianočný
27. december streda Druhy sviatok vianočný (náhradný deň)
Dôležité telefónne čísla
Publikované 16.05.2022

999 / 111, 112 (národná záchranná služba)

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

1 / 14

Spojené kráľovstvo

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov United Kingdom, Britain / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Oficiálny názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Oficiálny anglický názov United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Zaužívaný názov Spojené kráľovstvo
Miestny názov krajiny United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Londýn
Anglický názov hlavného mesta London
Miestny názov hlavného mesta London
Názov meny britská libra
Medzinárodná skratka meny GBD
Telefónna predvoľba +44 / 0044
Úradné jazyky angličtina (na území Walesu sa oficiálne používa waleština, írčina a škótčina majú štatút regionálnych jazykov)
Časové pásmo +0000
Internetová doména co.uk / .uk
Medzinárodná poznávacia značka GB / UK
Zem. dĺžka hl. mesta 0° 7' 5.1312" W
Zem. šírka hl. mesta 51° 30' 35.5140" N
Vznik štátu 1.5.1707
Štátne zriadenie unitárna parlamentná konštitučná monarchia

Webová stránka ministerstva

Foreign, Commonwealth & Development Office

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

17 Connaught Place, 5th Floor, W2 2ES Londýn
Telefón
+44 2073136470 ( Linka pre poskytovanie služieb )
Fax
+44 2073136481
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+447866410783

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 18.05.2022
Dátum Popis
11/2021 návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ministra životného prostredia J. Budaja v Glasgowe (účasť na klimatickej konferencii OSN COP26)
12/2019 návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčáka a ministra obrany P. Gajdoša v Londýne (účasť na minisummite NATO)
09/2017 návšteva britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona v Slovenskej republike
05/2017 návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Londýne
03/2017 návšteva ministra pre Brexit Davida Davisa v SR
09/2016 návšteva Borisa Johnsona v Slovenskej republike
07/2016 návšteva britskej predsedníčky vlády Theresy May v Slovenskej republike
01/2016 návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Spojenom kráľovstve – Glasgow, Dumfries House (Škótsko)
06/2015 návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Spojenom kráľovstve
06/2015 návšteva britského predsedu Vlády Davida Camerona v Slovenskej republike (bilaterálne, V4 a Globsec)
10/2014 návšteva britského ministra zahraničných vecí UK Philipa Hammonda v Bratislave (rokovanie V4+UK na úrovni ministrov zahraničných vecí)
09/2014 summit NATO, Wales, delegácia SR na čele s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministrom obrany SR
07-08/2012 účasť prezidenta SR Ivana Gašparoviča na Letných olympijských a hrách 2012 v Londýne
05/2011 Predsedníčka Vlády SR Iveta Radičová, pracovná návšteva Spojeného kráľovstva
10/2008 Kráľovná Alžbeta II. (štátna návšteva SR)

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Poprední vinári zo Slovenska prezentovali 18. januára 2023 svoje vína v prestížnom vinárskom klube 67 Pall Mall.

V rámci zmien hraničného režimu po brexite dochádza pre slovenských vývozcov, dopravné a zásielkové spoločnosti k ďalšej významnej zmene. Spojené kráľovstvo od 1. januára 2022 obnovuje colné kontroly priamo na hraniciach, a teda cez prístavy bude možné prejsť iba s riadne precleným tovarom alebo po absolvovaní kontroly v zariadení na vnútrozemských hraniciach (IBF).

Prijatie zakladateľa slovenskej firmy Stanislava Chlepka v sídle popredného svetového výrobcu miniatúrnych počítačov Raspberry Pi Tradingv Cambridge

Slovensko víta dosiahnutie dohody o usporiadaní budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Od 1. januára 2021 sa tak obidve strany vyhnú komplikáciám zložitého obchodného režimu, núdzových scenárov a nástupu pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Ekonomické informácie o teritóriu
Zakladanie firmy v Spojenom kráľovstve - Príručka pre slovenských podnikateľov
PDF 879.5 kB, 31.1.2023, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 14.12.2022, 185 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - veľtrhy a výstavy 2022 a 2023
PDF 418.9 kB, 22.9.2022, 2311 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Zakladanie firmy v Spojenom kráľovstve - Príručka pre slovenských podnikateľov
PDF 879.5 kB, 31.1.2023, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 14.12.2022, 185 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - veľtrhy a výstavy 2022 a 2023
PDF 418.9 kB, 22.9.2022, 2311 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizované 29.12.2022
Publikované 29.12.2022

Obstarávanie vo verejnom sektore Spojeného kráľovstva zostáva aj napriek ukončeniu prechodného obdobia po brexite 1. 1. 2021 otvorené pre firmy z EÚ. Systém je do maximálnej miery digitalizovaný a automatizovaný. Slovenské firmy sa môžu prostredníctvom elektronických systémov zúčastňovať verejných súťaží, ale takisto ponuku svojich tovarov a služieb zaregistrovať do databáz, kde ich britskí partneri môžu priamo nájsť a osloviť. Na začiatku potrebuje podnikateľ venovať čas na registráciu a nahratie informácií do systémov pre verejné obstarávania, čo však môže perspektívne priniesť nové obchodné príležitosti.

Vzhľadom na komplexnosť štátnej a miestnej správy krajiny v Spojenom kráľovstve je takýchto obstarávacích systémov niekoľko. Dobrým rázcestníkom pre začiatok sú informácie britskej vlády .

Najväčší vládny portál pre verejné obstarávania zabezpečuje špecializovaná agentúra Crown Commercial Service. Agentúra tiež zadarmo ponúka firmám viac ako dvetisíc online kurzov ako v Spojenom kráľovstve prezentovať svoje výrobky a služby.

Firmy a podnikatelia nájdu príležitosti verejného obstarávania zverejnené prostredníctvom služby Find a Tender. Všetky verejné súťaže v Spojenom kráľovstve nad 10 tisíc GBP sú zverejňované prostredníctvom vládneho portálu, ktorý ponúka vyhľadávanie podľa sektorov, geografie alebo kľúčových slov. Malým a stredným podnikateľom odporúčame tiež zoznámiť sa s návodom ako sa uchádzať o zákazky v britskom verejnom sektore.

Samostatné verejné obstarávania majú tiež decentralizované administratívy – Škótsko, Wales resp. Severné Írsko.

Ďalej uvádzame referenčné body venované verejným obstarávania na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, resp. pre vybrané odvetvia.

 

Registrácia do systémov

Crown Commercial Service (vládny portál)

Proactis (súkromný software pre obstarávania)

Low Value Purchase System

Compete For (súkromná platforma pre dodávateľov)


Vyhľadávanie kontraktov

Contracts Finder (nad 10 tis. GBP) 

Find a Tender (iba veľké kontrakty – t.j. nad 122,976 tis. GBP)

Tenders Direct (možnosť získať denné e-mailové upozornenia na verejné súťaže Proactis)

Small Business Research Initiative (podpora malých a stredných podnikov ponúkajúcich inovatívne technológie)  


Rezorty a odvetvia

Ministerstvo zahraničných vecí a rozvoja (FCDO)

Ministerstvo obrany (MOD) – základný prehľad

Ministerstvo obrany – registrácia a prihlasovanie sa na tendre  

Ministerstvo obrany – oddelenie obranného materiálu a dodávok

NHS Supply Chain – výrobky, služby a potraviny pre britské verejné zdravotníctvo (NHS)

NHS Commercial Solutions – informácie pre záujemcov o dodávanie pre zdravotníctvo

NHS Commercial Solutions – komplexné („end-to-end“) obstarávanie

NHS Scotland

NHS London Procurement Partnership (zdravotníctvo v Londýne a v okolí)

Ministerstvo životného prostredia, potravín a vidieka (DEFRA)

Úrad pre železnice a cesty (ORR) – prehľad

ORR eTendering

Vysokorýchlostná trať HS2 – registrácia a prihlásenie

HS2 – zverejňovanie obstarávaní

HS2 – všetky obstarávania na CompeteFor

Verejná doprava pre Londýn

Ministerstvo spravodlivosti (MOJ) – prehľad

Portál Ministerstva spravodlivosti

Ministerstvo práce a dôchodkov (DWP) – prehľad

Ministerstvo práce a dôchodkov ​​​​​​​ – registrácia a prihlasovanie sa na tendre


Mestá a regióny

Londýn – prehľad

Londýn – verejné obstarávanie pre mestské štvrti

London Tenders Portal – registrácia a prihlásenie sa na verejné obstarávania v celom Londýne  

Londýn – v rámci Proactis

Birmingham – prehľad

Birmingham – registrácia ponuky a prihlasovanie do tendrov

Manchester (okolie a severozápadné Anglicko)

East Midlands

West Midlands

Yorkshire & Humber Region

Lancashire

Miestne úrady v mnohých prípadoch zverejňujú verejné obstarávania prostredníctvom portálov CompeteFor, Find a Tender alebo Proactis.

Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Zakladanie firmy v Spojenom kráľovstve - Príručka pre slovenských podnikateľov
PDF 879.5 kB, 31.1.2023, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 14.12.2022, 185 stiahnutí
Stiahnuť
Spojené kráľovstvo - veľtrhy a výstavy 2022 a 2023
PDF 418.9 kB, 22.9.2022, 2311 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Michal Horvát
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne
Email michal.horvat@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve Róbert Ondrejcsák odovzdal 17. januára 2023 v prestížnej British Library kolekciu devätnástich prekladov diel Williama Shakespeara, ktoré počas troch dekád preložil slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Séria prekladov obohatí v British Library zbierky východnej a juhovýchodnej Európy.

28. marca si pripomíname výročie narodenia podpredsedníčky Československého červeného kríža v exile, významnej diplomatky a novinárky Maríny Paulínyovej, ktorá je pochovaná na cintoríne v Brookwoode, neďaleko Londýna.

(Londýn, 10. februára 2020) Veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne Ľubomír Rehák na stretnutí so Zuzanou Pinčíkovou, Area Liaison knihovníčkou v UCL SSEES Knižnici, odovzdal výpravnú publikáciu Milan Rastislav Štefánik, ktorá vyšla v edícii Múzeum v knihe a čitateľovi ponúka 25 vložených fotokópii originálnych dokumentov.

Londýn, 22.10. 2019. Na pôde Veľvyslanectva SR v Londýne sa uskutočnilo otvorenie nového ročníka unikátnej medzinárodnej súťaže Film Music Contest Košice 2020.

Londýn/Abernethy, 20.08.2019. Pri príležitosti 140. výročia narodenia Roberta Williama Seton-Watsona položil veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne Ľubomír Rehák, pamätný veniec pri hrobe tohto britského historika, známeho aj pod pseudonymom Scotus Viator.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne pripravilo 25. júna 2019 britskú premiéru filmu Veroniky Homolovej Tóthovej „Ruky na skle“.

V prestížnej londýnskej koncertnej sále Southbank Centre sa 13. júna 2019 uskutočnil sólo koncert talentovaného slovenského gitaristu Karola Samuelčíka.

V priestoroch veľvyslanectva SR v Londýne sa 29. mája 2019 uskutočnilo rokovanie veľvyslanca Ľubomíra Reháka s vedúcou oddelenia Európskych zbierok v British Library Janet Zmroczek, ktorej odovzdal najnovšiu publikáciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí vydanú vo vydavateľstve VEDA.

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a Gruzínska 8. marca 2019 v Londýne usporiadali slávnostný koncert k slovenskému predsedníctvu OBSE 2019.

Izraelské štátne vyznamenanie Spravodliví medzi národmi za nezištnú pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu získalo tento rok ďalších pätnásť Slovákov. Jedným z ocenených bol aj roľník zo Skalitého Ondrej Čanecký.


Back To Top