M. Lajčák prijal nového veľvyslanca ČR T. Tuhého

21.november

M. Lajčák prijal nového veľvyslanca ČR T. Tuhého

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (21. novembra 2018) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky v Slovenskej republiky Tomáša Tuhého. Obaja prediskutovali aktuálny stav bilaterálnych slovensko-českých vzťahov, ktoré dlhoročne charakterizuje ich vysoká kvalita na najvyššej politickej, ako aj expertnej úrovni. „Slovensko a Česko sú si blízke nielen spoločnou históriou, ale najmä vzájomným porozumením a úzkou spoluprácou medzi oboma národmi. Zdieľame spoločné hodnoty a máme podobné názory na mnohé otázky európskej, regionálnej ale aj medzinárodnej agendy,“ uviedol M. Lajčák. Zároveň poukázal na to, že túto exkluzivitu nie je možné považovať za automatizmus, a je potrebné stále investovať do ich ďalšieho prehlbovania a rozvoja. Obaja partneri ocenili, že výnimočné väzby a úspešné príbehy Slovenska a Česka sa darí prezentovať aj voči partnerom v zahraničí nielen v aktuálnom roku slovensko-českých výročí. Veľvyslanec Tuhý informoval ministra Lajčáka o prioritách svojej misie na Slovensku. Na záver prijatia odovzdal šéfovi slovenskej diplomacie kópie poverovacích listín.

Miroslav Lajčák prijal honorárnych konzulov pôsobiacich na Slovensku

20.november

Miroslav Lajčák prijal honorárnych konzulov pôsobiacich na Slovensku

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (20. novembra 2018) prijal honorárnych konzulov pôsobiacich v SR. V tejto súvislosti uviedol, že takýto typ stretnutia vníma ako vhodnú platformu na zdieľanie informácií o témach spoločného záujmu. Zároveň informoval honorárnych konzulov o svojom ročnom pôsobení vo funkcii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN.

Miroslav Lajčák prijal na rozlúčkovej návšteve indického veľvyslanca

20.november

Miroslav Lajčák prijal na rozlúčkovej návšteve indického veľvyslanca

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (20. novembra 2018) prijal na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku Harsh Kumar Jaina pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v SR.

M. Lajčák sa zúčastnil na zasadaní Rady pre zahraničné veci v Bruseli

19.november

M. Lajčák sa zúčastnil na zasadaní Rady pre zahraničné veci v Bruseli

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (19. novembra 2018) zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Ministri sa na úvod venovali situácii v Strednej Ázii v kontexte blížiaceho sa ministerského stretnutia EÚ – Stredná Ázia (23. novembra tohto roku), ako aj pripravovanej revízie Stratégie EÚ vo vzťahu k uvedenému regiónu. Zároveň sa zhodli na záujme väčšej angažovanosti členských krajín Únie v Strednej Ázii. „Slovensko považuje za prioritné ciele EÚ v regióne, jeho stabilitu a prosperitu s akcentom na hmatateľné zlepšenie životných podmienok miestneho obyvateľstva, čo priamo súvisí s bezpečnostnou a migračnou situáciou v Európe,“ uviedol minister Lajčák.

Miroslav Lajčák rokoval v Bruseli s Federicou Mogherini

19.november

Miroslav Lajčák rokoval v Bruseli s Federicou Mogherini

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (19. novembra 2018) rokoval v Bruseli pred začiatkom Rady pre zahraničné vzťahy s Vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Federicou Mogherini. Hlavnou témou diskusie oboch politikov bolo nadchádzajúce predsedníctvo SR v OBSE.

Logo slovenského presdsedníctva v Rade EÚ 2016

 

Očakávané udalosti

OZNAMY PRED CESTOU

V NÚDZI (24 hodín, 7 dní)

+421 2 5978 5978