Kazachstan

Vlajka Kazachstanu

Kazachstan

Astana - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Slovenskí občania od 1. januára 2022 nepotrebujú na vstup do Kazachstanu vstupné vízum....


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Slovenskí občania od 1. januára 2022 nepotrebujú na vstup do Kazachstanu vstupné vízum....

Podmienky vstupu
Publikované 10.05.2022

Občania Slovenskej republiky od 1. januára 2022 nepotrebujú na vstup do Kazachstanu vstupné vízum. 
   
Pre vstup cudzinca do Kazachstanu však nie je potrebný ani súhlas Medzirezortnej komisie. Tá schvaľuje žiadosť príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá cudzinca do krajiny pozýva. 

Od 6. februára platí zmena pri prekračovaní štátnej hranice pre cudzincov s povolením na pobyt na území Kazachstanu a ich rodinných príslušníkov, ako aj pre cudzincov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Kazachstanu. Uvedená kategória osôb môže prekročiť hranicu s Kazachstanom jedenkrát v priebehu 30 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Pri neplnoletých, ktorí necestujú v sprievode svojich rodičov je potrebné preukázať sa pri vstupe do krajiny vyhlásením oboch rodičov (v ruskom alebo anglickom jazyku), že súhlasia s cestou dieťaťa do Kazachstanu v sprievode inej osoby. 

Podpisy musia byť notársky overené; apostil sa nevyžaduje. Zároveň je potrebné mať platný rodný list dieťaťa. Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery. Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1621 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1640 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 17.08.2022
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenskí občania od 1. januára 2022 nepotrebujú na vstup do Kazachstanu vstupné vízum. Týmto dňom sa skončilo pozastavenie bezvízového styku, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2021. 

Ide o krátkodobý pobyt do 30 dní a zároveň musí byť dodržané pravidlo, že v priebehu 180 dní nie je možné nachádzať sa na území Kazachstanu viac ako 90 dní pri opakovaných vstupoch.

Pre vstup cudzinca do Kazachstanu nie je potrebný ani súhlas Medzirezortnej komisie.

Od 7. februára 2022 platí zmena pri prekračovaní štátnej hranice pre cudzincov s povolením na pobyt na území Kazachstanu a ich rodinných príslušníkov, ako aj pre cudzincov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Kazachstanu. Uvedená kategória osôb môže prekročiť hranicu s Kazachstanom jedenkrát v priebehu 15 dní.

Príchod cudzinca do Kazachstanu je potrebné oznámiť do 3 pracovných dní, bez ohľadu aký je účel jeho návštevy. Oznámenie podáva hostiteľ písomne migračnej službe alebo prostredníctvom vízovo-migračného portálu.

 

Cestovanie v rámci krajiny

V súčasnosti má Kazachstan zabezpečené medzinárodné letecké spojenie do týchto miest: Frankfurt, Dubaj, Sharm El Sheikh, Istanbul, a Varšava. Mestská autobusová doprava v Nur-Sultane a najväčších mestách krajiny je v prevádzke aj cez víkendy. Štandardne funguje aj medzimestská autobusová a vlaková doprava. 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny.

 

Opatrenia v krajine

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu, pokles chorobnosti a hospitalizácie kazašská medzirezortná komisia prijala postupné uvoľňovanie opatrení pre podnikateľov aj obyvateľstvo. Vo všetkých zariadeniach v regiónoch, ktoré sa nachádzajú v žltej a zelenej zóne epidemiologického rizika, bolo zrušené: povinné používanie mobilnej aplikácie Ashyq; požiadavka na udržiavanie sociálnej vzdialenosti; povinná termometria; povinné nosenie rúšok vonku vo všetkých oblastiach epidemiologického rizika a obmedzenia prístupu k práci na plný úväzok v sektore služieb pre pracovníkov, ktorí neboli očkovaní proti COVID-19.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny hlavne potravín a spotrebných tovarov sú nižšie ako na Slovensku. Výrazne nižšie sú ceny služieb.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 10.05.2022

Cudzinci môžu doviezť hotovosť v cudzej a národnej mene na územie Kazašskej republiky bez obmedzenia.

Taktiež môžu doviezť akýkoľvek tovar, s výnimkou tovaru zakázaného na dovoz, bez akýchkoľvek obmedzení a ciel, za predpokladu, že jeho celková hmotnosť nepresiahne 50 kg a celková hodnota nepresiahne sumu zodpovedajúcu 1 000 USD.

Oslobodenie od cla je obmedzené v prípade nasledujúceho tovaru na tieto množstvá:
tabakové výrobky – 1 000 ks cigariet alebo 15 cigár alebo 1 kg tabaku, liehoviny - do 2 litrov (pivo - do 5 litrov), 100 litrov benzínu, 150 litrov nafty, šperky, potraviny, potreby – pre osobnú potrebu.

Info pre motoristov
Publikované 10.05.2022

Odporúčame automobilovým prepravcom pri cestách do Kazachstanu vybaviť vodičov všetkými potrebnými povoleniami, predovšetkým však Povolením na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru. V prípade prepravy z a do tretej krajiny musí mať vodič so sebou zodpovedajúci typ povolenia t.j. z a do tretích krajín (tzv. treťoštátne povolenia). V prípade, že sa vodič preukáže kazašským orgánom iba dvojstranným povolením a zásielka smeruje z a do inej krajiny ako Slovenská republika alebo Kazachstan, vstup na územie Kazašskej republiky mu môže byť zamietnutý. 

Od roku 2014 je zrušený predaj kazašských povolení na tranzitnú prepravu cez územie Kazachstanu zahraničným dopravcom z krajín s ktorými si Kazachstan vzájomne vymieňa povolenia, tzn., že nie je umožnené zakúpiť si povolenie na dodatočné naloženie tovaru na území Kazachstanu. Takáto preprava je povolená len v prípade, že dopravca má povolenie na prepravu vydaného v rámci množstva povolení ktoré si krajiny vzájomne vymieňajú.

Preprava tovaru z Európy do Kazachstanu, prípadne Kirgizska cez Ukrajinu nie je možná. Tovar je možné prepravovať len cez územie Bieloruska a Ruskej Federácie.

Špeciálne povolenia na prepravu nadrozmerných nákladov je možné získať na oblastných inšpektorátoch dopravnej kontroly a tiež u colných orgánov Kazachstanu na vonkajšej hranici Colnej únie Bielorusko - Rusko - Kazachstan.

Na území Kazachstanu je zakázané používanie vyklápačov, ktorých maximálna povolená hmotnosť prekračuje hodnoty určené kazašskými zákonmi. Existuje automatická kontrola rozmerových a hmotnostných parametrov automobilov počas jazdy, sú stanovené zvýšené pokuty za porušenie pravidiel pri medzinárodnej preprave (preprava bez povolenia, bez špeciálneho povolenia, nevyplnené povolenie) do cca 6000 USD. 

Pri porušení pravidiel zahraničným prepravcom je pokuta splatná na mieste. V prípade odmietnutia úhrady pokuty majú miestne orgány právo zadržať, odtiahnuť alebo zakázať použitie dopravného prostriedku, cena povolení pre dopravcov z krajín, s ktorými si Kazachstan nevymieňa povolenia, od roku 2014 cca 250 USD.

Ceny
Pohonné hmoty: sú neporovnateľne nižšie ako v Slovenskej republike (30% ceny na Slovensku).

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Bezpečnostné podmienky sú porovnateľné s úrovňou ostatných krajín Spoločenstva nezávislých štátov. Odporúča sa dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti - pohyb po bezpečných miestach, opatrnosť a kontrola osobných vecí na rušných miestach, akými sú napr. trhy a pod., zvýšená pozornosť na cestách. Bezpečnostné incidenty doposiaľ neboli zaznamenané.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké dopravné spojenie medzi Kazachstanom a SR neexistuje. Pre slovenských občanov je možné využiť let cez Budapešť, Frankfurt, Istanbul, Varšavu, Moskvu a.i. Do Kazachstanu lietajú viaceré letecké spoločnosti z európskych štátov.

Pozemné spojenie:
Cestné komunikácie, okrem hlavného mesta a niektorých hlavných ťahov naprieč krajinou nie sú kvalitné. Obdobná situácia je aj s kazašskými železnicami. Sú však aj výnimky, napr. vlak Talgo z Nur-Sultanu do Almaty – cesta trvá cca 14 hodín, cena lístka je okolo 55 eur. 

Pri presunoch v rámci Kazachstanu sa odporúča využívať leteckú prepravu. Ceny leteniek sa pohybujú na prijateľnej úrovni (napr. spiatočná letenka ekonomickou triedou na trase Astana - Almaty stojí od  100 eur). Letiská sa nachádzajú aj vo viacerých väčších mestách Kazachstanu – Astana, Almaty, Aktobe, Šimkent, Kostanaj, Pavlodar, Semej, Oral, Atyrau, Aktau, Kyzylorda, Karaganda, Žezkazgan, Oskemen). Po cestách sa jazdí vpravo. Zákon povoľuje aj prevádzku vozidiel s pravostranným riadením (nie však jazdu po ľavej strane). 

Časté sú dopravné kontroly, odporúčame dodržiavať predpisy, vrátane prikázanej rýchlosti. Vo veľkých mestách (typické najmä pre Astanu), na svetelných križovatkách často dochádza k vypnutiu svetelnej signalizácie a premávka je riadená dopravným policajtom. Ak občan cestuje motorovým vozidlom, je potrebný vodičský preukaz a technický preukaz vozidla. Ak vodič motorového vozidla nie je jeho majiteľom, je potrebné mať splnomocnenie na riadenie vozidla overené notárom a úradne preložené do ruského jazyka. Pri ceste služobným motorovým vozidlom, je potrebné mať splnomocnenie na jeho použitie od organizácie, ktorej vozidlo patrí.

Doprava v hlavnom meste: V Nur-Sultane funguje pomerne kvalitne mestská autobusová doprava – cena 1 cestovného lístka 90;- KZT/1 jazda;

Taxislužba je lacná. Služby môžete využiť u registrovaných aj neregistrovaných dopravcov. Registrované taxi služby – cena za 1 km jazdy cca 600,- KZT
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

Primárna zdravotná starostlivosť je v krajine poskytovaná na úrovni vidieckych ambulancií, rodinných zdravotných stredísk, mestských polikliník a diagnostických centier. 

Materiálne a technické vybavenie zdravotníckych zariadení je rôzne. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, v ktorých sú ceny zdravotných výkonov a nadštandardných služieb vyššie ako na Slovensku.

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Kazachstan má suché kontinentálne podnebie. Charakteristické sú výrazné teplotné rozdiely v lete a zime (do +40°C v lete a do –40°C aj viac v zime), veľké výkyvy teplôt medzi dňom a nocou a prudké zmeny počasia v priebehu veľmi krátkej doby. V okolí Almaty (bývalé hlavné mesto), ktoré leží v seizmickej zóne, môže hroziť nebezpečenstvo zemetrasenia.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Kazachstan je
6. júl
Deň hlavného mesta
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
7. január sobota Pravoslávne Vianoce
8. marec streda Medzinárodný deň žien
21. marec utorok Sviatok jarnej rovnodennosti Nauryz
22. marec streda Sviatok jarnej rovnodennosti Nauryz
23. marec štvrtok Sviatok jarnej rovnodennosti Nauryz
1. máj pondelok Deň jednoty obyvateľov Kazachstanu
7. máj nedeľa Deň obrancov vlasti
9. máj utorok Deň víťazstva
6. júl štvrtok Deň hlavného mesta
30. august streda Deň ústavy Kazašskej republiky
1. december piatok Deň prvého prezidenta Kazašskej republiky
16. december sobota Deň nezávislosti
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

predvoľba krajiny: +7 
informácie: 169
požiarnici: 101
polícia: 102
prvá pomoc: 103
 

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes, 5. októbra 2022, v Bratislave privítala námestníka kazašského ministra zahraničných vecí Romana Vasilenka, ktorý donedávna pôsobil ako veľvyslanec Kazachstanu na Slovensku.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v stredu (2. februára 2022) rozlúčila s veľvyslancom Kazachstanu Romanom Vasilenkom v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie na Slovensku.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívil v pondelok 11. októbra Kazachstan. „Kazachstan je naším významným partnerom v Strednej Ázii a pre slovenských podnikateľov môže slúžiť ako vstupná brána do ďalších krajín tohto dôležitého regiónu. Vysoká úroveň vzájomných vzťahov však nie je dostatočne reflektovaná v obchodnej oblasti. Potrebujeme viac konkrétnych výsledkov s priamym dopadom na tvorbu pracovných miest,“ konštatoval minister Korčok.


Kazachstan

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Kazakhstan
Oficiálny názov Kazašská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Kazakhstan
Zaužívaný názov Kazachstan
Miestny názov krajiny Қазақстан Республикасы
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Astana
Anglický názov hlavného mesta Astana
Miestny názov hlavného mesta Астана
Názov meny kazachstanský tenge
Medzinárodná skratka meny KZT
Telefónna predvoľba +7
Úradné jazyky kazašský, ruský
Časové pásmo +0500
Internetová doména .kz
Medzinárodná poznávacia značka KZ
Zem. dĺžka hl. mesta 71.43067
Zem. šírka hl. mesta 51.12822
Vznik štátu 16.12.1991
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Hlava štátu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev
Minister zahraničných vecí Muchtar Beskenuly Tleuberdi
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.kz

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane

mikrorajón Samal č. 12, Z10F1M5 Astana
Telefón
+7 7172790688
Fax
+7 7172790689
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+77016725597

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022
Dátum Popis
10/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka v Kazachstane spojená s podnikateľskou misiou
10/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Kazachstanu Muchtara Tleuberdiho na Slovensku spojená s účasťou na 15. medzinárodnom fóre Globsec v Bratislave
09/2019 Oficiálna návšteva predsedu Národnej Rady Slovenskej republiky Andreja Danka v Kazachstane spojená s účasťou na samite predsedov parlamentov euro-ázijských krajín
07/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Kazachstanu Beibuta Atamkulova na Slovensku spojená s účasťou na neformálnom zasadnutí ministerskej rady OBSE vo Vysokých Tatrách
04/2019 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v Kazachstane v pozícii predsedu OBSE
11/2018 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Kazachstane
12/2010 Pracovná návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Kazachstane spojená s účasťou na samite OBSE
03/2010 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Kazachstane
11/2007 Oficiálna návšteva prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva na Slovensku
11/2001 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Kazachstane

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Expozíciu Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane navštívil 27. júla 2017 námestník ministra priemyslu Českej republiky pre zahraničný obchod a Európsku úniu Vladimír Bärtl so sprievodom.

Prijatie zástupcov spoločnosti IPESOFT na veľvyslanectve v Astane, 14.júla 2017.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane Peter Juza spolu s generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 v Astane Patríciou Žáčikovou 21. júna 2017 otvoril druhý deň a druhú časť „Slovenského biznis fóra“ v rámci komplexu bohatých a efektívnych slovenských aktivít na EXPO 2017 v Astane.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike J.E. Peter Juza sa dňa 05. apríla 2017, ako člen Diplomatického biznis klubu v Astane, zúčastnil I. Výstavy investičných projektov a exportnej produkcie podnikateľov Kostanajskej oblasti Kazachstanu a následného Biznis fóra Kostanajskej oblasti, ktoré v Astane pripravili Kostanajská oblasť, MZV Kazachstanu a Komora podnikateľov Kazachstanu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Astane informujú podnikateľskú verejnosť, že Ministerstvo investícií a rozvoja Kazachstanu v spolupráci s agentúrou KAZNEXINVEST vypracovalo interaktívnu mapu Kazachstanu, v ktorej sa nachádzajú aktívne investičné projekty.

Ekonomické informácie o teritóriu
Kazachstan - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 2.3 MB, 21.6.2022, 158 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Kazachstan - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 2.3 MB, 21.6.2022, 158 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Kazachstan - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 2.3 MB, 21.6.2022, 158 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Pavol Kovačovský
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane
Email pavol.kovacovsky@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, zástupca vedúceho styčného úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

V Nur-Sultane sa 1. decembra 2019 uskutočnil 12. ročník vianočného charitatívneho bazáru, ktorý zorganizovalo Združenie manželských partnerov veľvyslancov cudzích štátov v Kazachstane spolu so zahraničnými veľvyslanectvami pôsobiacimi v Kazachstane a hotelom Radisson.

S cieľom pripomenutia si 30. výročia Nežnej revolúcie a ukončenia totalitného režimu v Československu usporiadali 29. novembra 2019 Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky v Kazachstane, v spolupráci s Kazašsko-americkou slobodnou univerzitou v Usť-Kamenogorsku tematickú výstavu plagátov spojenú s prednáškou a stretnutím so študentami.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane oznamuje, že v dňoch 28.-31. októbra 2019 sa bude konať v Biškeku Filmový festival európskej kinematografie. Podujatie organizuje Delegácia Európskej únie v Kirgizsku, veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty Francúzska, Slovenska, Rakúska, Rumunska, Lotyšska, Nemecka, Talianska, Estónska, Slovinska, Belgicka a Španielska.

V Astane sa 29. októbra 2018 uskutočnila slávnostná slovensko – česká recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

​V rámci komplexu pripravovaných podujatí spojených s oslavami 25. výročia Slovenskej republiky a tiež osláv 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou sa mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza 30. januára 2018 stretol so študentmi a profesormi univerzity KAZGUU Astana, ktorá patrí medzi najväčšie vzdelávacie inštitúcie v Kazachstane v oblasti právnych a ekonomických vied.

V hlavnom meste Kazachstanu, ktoré je aj hostiteľom medzinárodnej výstavy EXPO 2017, v Astane, sa v piatok 16. júna 2017 uskutočnila projekcia slovenského filmu AGÁVA.

Od 14. do 16. júna 2017 sa bude v Astane konať tradičný „Festival európskeho filmu“, na ktorom sa po prvý raz zúčastní aj Slovensko. Na festivale bude prezentovaná snímka „Agáva“, ktorá mala veľký úspech na podobnom festivale (12. mája 2017) v hlavnom meste Kirgizska - v Biškeku.

Na vojenskom memoriálnom cintoríne Spassk pri Karagande v Kazachstane vo štvrtok 31. mája 2012 slávnostne odhalili pamätník Slovákom – obetiam stalinizmu.


Back To Top