Rakúsko

Vlajka Rakúska

Rakúsko

Viedeň - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Od 1. júna sa dočasne ruší povinnosť nosiť respirátor v MHD a v maloobchodnej sieti. Výnimkou je Viedeň, kde táto poinnosť ostáva zachovaná v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb....


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Od 1. júna sa dočasne ruší povinnosť nosiť respirátor v MHD a v maloobchodnej sieti. Výnimkou je Viedeň, kde táto poinnosť ostáva zachovaná v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb....

Podmienky vstupu
Publikované 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa prosím, či je váš cestovný pas alebo občiansky preukaz platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. 

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 343 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 334 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 03.08.2022
Publikované 16.06.2022

Aktualizované: 03/08/2022 zmeny

Najnovšie zmeny

Od 1. augusta sa úplne zrušil spolkový zákon o povinnom očkovaní, ako aj na neho nadväzujúca vyhláška.

Od 1. augusta neplatia pre osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 vo vnútroštátnom režime v zásade žiadne mimoriadne opatrenia. Obmedzenia sa týkajú iba osôb s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, ktoré zároveň majú príznaky alebo podozrenie na akútne ochorenie či najmenšie podozrenie byť aktuálne infekčnými.

 

Od 1. júna sa dočasne ruší povinnosť nosiť respirátor v MHD a v maloobchodnej sieti. Výnimkou je Viedeň, kde táto povinnosť ostáva zachovaná v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v lekárňach.

 

Od 16. mája sa pre vstup do Rakúska ruší pre všetky kategórie cestujúcich povinnosť preukazovať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom teste, ruší sa aj povinnosť karantény. Navyše sa pre osoby mladšie 18 rokov od 1. augusta ruší maximálna platnosť očkovacích certifikátov a do zoznamu uznaných vakcín v prílohe C spolkovej vyhlášky o hraničnom vstupe bola doplnená: CONVIDECIA.

 

Spolková vyhláška o hraničnom vstupe síce i naďalej ponecháva v platnosti pravidlo 3G (OTP), ale predbežne do 30. septembra 2022 (alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie) zrušila kontroly na hraničných priechodoch a do zoznamu rizikových krajín nie je zaradená žiadna krajina.

 

 vstup

Podmienky vstupu do Rakúska

Kontroly na hraničných priechodoch sú zrušené predbežne do 30. septembra 2022 alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie.

imky

Užitočné odkazy k cestovaniu

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

 

Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať dodržiavať aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR.

 

Odporúčame zároveň vždy pred cestou si preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom priechode. Rakúsko môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne menšieho významu).

 

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

 

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

 

Pre všetky osoby z celého sveta platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

tranzit

Letisko Schwechat

Vzhľadom k tomu, že pandémia COVID-19 doteraz nebola oficiálne odvolaná a v súčanosti môže byť v rôznych destináciách (krajinách sveta) rôzna situácia, dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácia komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom/príletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu.

 

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines

Informácie o cestovaní do Rakúska v anglickom jazyku

opatrenia

Opatrenia v Rakúsku

Aktuálne informácie k platným opatreniam na území Rakúska

 

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne, zdôrazňuje sa, že ochorenie COVID-19 neprestalo byť všeobecnou hrozbou pre verejné zdravie a ďalšia vlna sa pravdepodobne očakáva na jeseň.

 

Od 16. apríla zostáva povinnosť preukazovať sa splnením pravidla 3G (OTP) vo vnútroštátnom režime už iba v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, opatrovateľských zariadeniach a v pod. zariadeniach.

 

Od 1. augusta platia obmedzenia (hlavne povinnosť nosiť respirátor FFP2 prípadne až zákaz vstupu) už iba (aktuálne okrem sprísneného režimu v hlavnom meste Viedeň) pre osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, ktoré zároveň majú príznaky alebo podozrenie na akútne ochorenie či podozrenie byť infekčnými. V takomto prípade sa nasadenie respirátora FFP2 nariaďuje:

 • mimo miesta domova vo všetkých uzatvorených priestoroch alebo aj v prírode vtedy, keď nie je vylúčený kontakt s inými osobami,
 • v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb,
 • v súkromných vozidlách v prípade spoločnej prepravy s inými osobami,
 • v súkromných obydliach vždy, keď sa jedná o stretnutie s osobami z inej domácnosti,

 

Zákaz vstupu sa pre vyššie uvedenú kategóriu osôb zavádza predovšetkým v: zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, v domoch seniorov, v kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach pre deti a v školách.

 

Vo Viedni naďalej platí povinnosť nosenia respirátora FFP2 v prostriedkoch MHD a v TAXI.

Všade inde vo vnútorných priestoroch zostáva nosenie FFP2 iba odporúčaním.

 

Digitálny COVID preukaz EÚ uznáva Rakúsko buď so záznamom o očkovaní (druhá dávka nie staršia ako 270 dní alebo tri dávky) alebo o prekonaní za posledných 180 dní alebo o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín resp. o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín;

 

Pre zaočkovaných aj treťou dávkou sa platnosť COVID preukazu EÚ predlžuje na 365 dní. Pre zaočkovaných druhou dávkou alebo prekonavších zostáva zatiaľ 6 mesiacov.

 

Viedeň od 16. apríla zrušila všetky opatrenia v gastronómii.

 

Opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemickej situácie (napr. respirátor FFP2 môžu byť povinné alebo iba odporúčané).

 

Povinné očkovanie je od 1. augusta úplne zrušené.

 

Pri plánovaní účasti na akomkoľvek podujatí, pobyte či v podniku dôrazne odporúčame vopred si zistiť v daný čas a na danom mieste platné aktuálne nariadenia a obmedzenia pre vstup.

 

Z obmedzení sú vyňaté deti do 12 rokov.

 

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Rakúsku

 

Regionálne odlišnosti

Regionálne odlišnosti

Jednotlivé spolkové krajiny Rakúska opäť môžu k uvoľňovaniu opatrení pristupovať s regionálnymi či lokálnymi odlišnosťami (napr. dlhodobo štandardne najprísnejšie odlišnosti platia v hlavnom meste Viedeň). Nevyhnutné je preto i naďalej pred cestou do Rakúska si vždy overiť, aké sú platné obmedzenia v ciele vašej cesty.

 

Text platnej vyhlášky k regionálnym opatreniam na území hlavného mesta Viedeň

 

Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v cieli, resp. s organizátorom/pozývateľom či s obchodným partnerom.

 

Semaforový systém a lokálne opatrenia

Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19.

 

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne lokálne byť prísnejšie pravidlá, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.

 

Všeobecné informácie a vysvetlenia

Označenia:

3G = OTP (očkovaní, po prekonaní COVID-19 alebo testovaní - je možné predložiť PCR test, antigénový test, samotest)

2G = OP (očkovaní a po prekonaní COVID-19)

2G+ = OP+PCR test

Booster = 3 očkovania pri dvojzložkovej vakcíne (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca alebo 2 očkovania s Janssen)

 

Platný covid pas pri 2 zložkovej vakcíne je:

 • 2 očkovania alebo 1 očkovanie a prekonanie: platnosť 180 dní od posledného dátumu
 • 3 očkovania alebo 2 očkovania a prekonanie: platnosť 270 dní od posledného dátumu

 

Pre vstup do Rakúska platí jednotná lehota 270 dní.

 

Platný covid pas pri 1 zložkovej vakcíne (Janssen) je:

 • 2 očkovania, pričom 2.očkovanie je možné vykonať po 28 dňoch od 1. očkovania: platnosť 270 dní
 • 1 dávka Janssen  a prekonanie: platnosť 180 dní

 

Platnosť testov:

 • PCR - 72 hodín
 • antigénový test - 24 hodín (nie samotest)
 • samotest - 24 hodín (musí byť zaregistrovaný v oficiálnom testovacom datasystéme, je možné ho použiť aj v prípade pravidla 2G+ ale len z dôvodu nedoručenia výsledku PCR testu z kapacitných dôvodov)

 

Karanténu je možné ukončiť po 5-tich dňoch v prípade negatívneho PCR testu

Otváranie hodiny - do 24.00 hod.

FFP2 respirátory - odporúčané vo všetkých interiéroch.

 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: aj s ohľadom na pandémiu Covid-19 a krízu spojenú s vojnou na Ukrajine sú ceny porovnateľné so Slovenskou republikou.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 10.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len
v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.
 

Info pre motoristov
Aktualizované 19.07.2022
Publikované 10.05.2022

Maximálna povolená rýchlosť

obec/ mimo obce/ diaľnica
50 / 100 / 130 km/h

 

Asistenčná telefónna služba rakúskeho automotoklubu: 120
 

Náležitosti spojené s vedením motorového vozidla

Nevyhnutné je mať pri sebe:

 • identifikačný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas)
 • vodičský preukaz
 • technický preukaz

Pri strate alebo krádeži technického preukazu, resp. preukazu o poistení motorového vozidla je v AT potrebné túto skutočnosť nahlásiť najbližšej úradovni polície, ktorá o tom vydá potvrdenie platné jeden týždeň oprávňujúce počas tejto doby používať i naďalej motorové vozidlo.

Ak vodič šoféruje motorové vozidlo, ktorého nie je jeho majiteľom, neukladá zákon vyslovene povinnosť mať písomný súhlas majiteľa na používanie. V prípade pochybností môže však polícia vyžadovať dôkaz o oprávnení vedenia vozidla. Odporúčame preto radšej mať pri sebe písomný súhlas majiteľa (optimálne v nemeckom, prípadne anglickom jazyku).
Povinná výbava v Rakúsku v zásade zodpovedá našej.

Je zakázané používanie navigáciu zobrazujúcej stacionárne radary.

Polícia sa v Rakúsku väčšinou pri cestných kontrolách motorových vozidiel zameriava na:

 • rýchlosť
 • technický stav vozidla
 • alkohol
 • pri oficiálne nahlásenom pobyte majiteľa vozidla v Rakúsku sa v zásade vyžaduje evidencia mot. vozidla na AT značkách

 

Zimné pneumatiky

V Rakusku v zimnom období t.j. od 1. novembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka nie je povinnosť používať zimné pneumatiky pokiaľ nie je na ceste súvislá vrstva snehu, ľadu alebo topiaci sa sneh (takzvaná kaša).

Pokiaľ však vodič v zimnom období jazdí na letných pneumatikách, je bez ohľadu na stav vozovky jeho povinnosťou mať vo výbave 2 plne funkčné snehové reťaze, ktoré je povinný si na vozidlo bezodkladne nasadiť na miestach, kde je to dopravnou značkou vyznačené.

Informácie na oficiálnej webovej stránke pre rakúskych motoristov

Pokuty od 35 – 5000 eur v závislosti od druhu priestupku (horná hranica sankcie sa pohybuje pre tých ktorý aj spôsobia nehodu).

 

Pokuty a sankcie

Prekročenie rýchlosti v obci

 • pri prekročení rýchlosti do 40 km/h riskuje vodič pokutu priamo na mieste v rozmedzí 21 - 70 eur a 29 – 160 eur prostredníctvom Anonymverfügung,
 • prekročenie rýchlosti o viac ako 40 km/h znamená pokutu najmenej 150 eur, no až do výšky 2 180 eur, zároveň hrozí zadržanie vodičského preukazu na 2 týždne,
 • pri prekročení rýchlosti o viac ako 60 až do 90 km/h môžu vodičovi zadržať vodičák na 6 týždňov až 3 mesiace,
 • pri prekročení rýchlosti o viac ako 90 km/h hrozí zadržanie vodičského preukazu na minimálne 6 mesiacov.


Prekročenie rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste

 • pri prekročení rýchlosti od 10 km/h do 30 km/h dosahuje výška pokuty priamo na mieste od 20 do 50 eur, alebo od 30 do 60 eur prostredníctvom Anonymverfügung,
 • pri prekročení povolenej rýchlosti o viac ako 30 km/h hrozí pokuta od 70 eur na mieste, alebo pokuta od 70 do 2 180 eur na správnom konaní,
 • pri prekročení povolenej rýchlosti o viac ako 50 km/h do 100 km/h platia pokuty od 150 do 2 180 EUR a odobratie vodičského preukazu na dobu do 6 mesiacov, (pri prekročení o viac ako 100 km/h na dobu najmenej 6 mesiacov).

 

Mimo obce

 • rýchlosť vyššia ako predpísaná do 40 km/h znamená pokutu 70 eur na mieste a cca 140 až 160 eur prostredníctvom Anonymverfügung, (v správnom konaní až do 2 180 eur),
 • za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km/h sa platí od 150 eur do 2 180 eur, zároveň hrozí zadržanie vodičského preukazu na 2 týždne,
 • rýchlosť prekročená o viac ako 70 km/h znamená zadržanie vodičského preukazu na 6 týždňov, o viac ako 90 km/h na 3 mesiace a o viac ako 100 km/h zadržanie vodičského preukazu najmenej na 6 mesiacov.

 

Platia jednotné sadzobníky pokút na diaľniciach (nie sú rozdiely podľa spolkových krajín).

V prípade pokuty za prekročenie rýchlosti sa najčastejšie jedná o tzv. Anonymverfügung, kedy polícia nepátra po skutočnom páchateľovi, ale doručí pokutu majiteľovi vozidla. V Rakúsku pri automatickom zasielaní blokovej pokuty za rýchlosť nie je fotodokumentácia nevyhnutnou súčasťou úradnej obsielky. Príkaz na zaplatenie pokuty odosielaný poštou stráca platnosť po uplynutí 4-týždňovej lehoty. Následne musia úrady začať riadne správne konanie. Aj keď zatiaľ neexistuje bilaterálna dohoda o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Rakúskom, medzinárodná prax umožňuje požiadať o overenie adresy v súvislosti so správnym konaním. Občan SR nemá síce v dôsledku absencie dvojstrannej dohody povinnosť zaplatiť pokutu rakúskemu správnemu orgánu (priame vymáhanie zatiaľ nie je možné), avšak s rizikom, že bude mať záznam v policajnej databáze v Rakúsku a v prípade námatkovej policajnej cestnej kontroly na jeho území sa môže dostať do vážnejšieho rozporu s políciou.

V rámci správneho konania má dotknutá osoba možnosť podať voči postupu polície opravný prostriedok (preukázať nevinu). Je treba však byť si v takomto prípade vedomí, že dôsledkom neúspechu v odvolaní je nárast výšky pokuty.
V súlade so Zákonom o motorových vozidlách č. 1967/267 AT Spolk.zb.z smie polícia motorové vozidlo zadržať len v prípade ak hrozí trestné stíhanie, alebo je vymáhanie pokuty v prípade priestupcu nemožné prípadne možné len za veľmi sťažených podmienok (čo sa v praxi často používa ako argument polície v prípade cudzincov bez pobytu na území Rakúska). Zadržať je možné i časť mot. vozidla (napr. autorádio). Hodnota zadržanej veci by však nemal presahovať hodnotu pokuty.

Ak je motorové vozidlo technicky nespôsobilé jazdy na verejných komunikáciách, rovnako ako na Slovensku, aj v Rakúsku môže polícia zabrániť šoférovi v ďalšej jazde, resp. mot. vozidlo i zadržať. Najčastejšie požaduje v takýchto prípadoch AT polícia odstránenie technických nedostatkov na mieste prostredníctvom odťahu do najbližšieho autoservisu.

 

Objektívna zodpovednosť

Nie je zatiaľ v Rakúsku zavedená, t.j. za dopravné delikty zodpovedá osoba aktuálne vedúca dané motorové vozidlo.

 

Povolený obsah alkoholu v krvi

Zákon povoľuje hladinu alkoholu v krvi: 0,5 promile. V prípade dopravnej nehody, aj nezavinenej, je však požitie alkoholu aj do 0,5 priťažujúcou okolnosťou.

 

Pokuty spojené so zistením alkoholu v krvi

 • 0,5 do 0,79 Promile: - správna pokuta: min. 300 eur do vrchnej hranice 3.700 eur, - záznam do karty vodiča,
 • 0,8 do 1,19 Promile: - správna pokuta: min. 800 eur do vrchnej hranice 3.700 eur, - navyše pre osoby s trvalým pobytom v Rakúsku: povinné nápravné opatrenie: cca. 3 h špeciálneho protialkoholického školenia (náklady 100 eur)
 • 1,2 do 1,59 Promile: - správna pokuta: min. 1.200 eur do vrchnej hranice 4.400 eur, - odobratie vodičského oprávnenia na 4 mesiace, - povinné doškolenie vodiča s trvalým pobytom v Rakúsku: 15 h v rámci min. 4 skupinových sedení (náklady 500 eur),
 • 1,6 Promile a viac: - správna pokuta: min. hranica 1.600 eur do max. 5.900 eur, - odňatie vodičského oprávnenia na 6 mesiacov, - povinné doškolenie vodiča s trvalým pobytom v Rakúsku: 18 h v rámci min. 4 skupinových sedení (náklady 500 eur),

- ďalej vyšetrenie nezávislým lekárom a špecialistom na dopravnú psychológiu (náklady 360 eur).
v prípade recidívy: masívne zvýšenie času odňatia vodičského oprávnenia až do 12 mesiacov

 

Ceny diaľničných známok

Je možné vždy aktuálne nájsť na webovej stránke rakúskej diaľničnej spoločnosti. 
Popri povinnosti diaľničných známok sa na niektorých úsekoch (cesty, tunely a pod.) vyberá i osobitné mýto.

 

Rozdiely v dopravných pravidlách na Slovensku a v Rakúsku

Platnosť značenia za križovatkou
V Rakúsku križovatka neruší dopravné obmedzenia platiace pred križovatkou. To znamená, že tieto platia aj po križovatke.

Rýchlosť cez železničný priechod
V Rakúsku nie je maximálna rýchlosť na vlakovom prejazde určená. Platia tam teda rýchlosti ako na cestách mimo priechodu (v SR musíte spomaliť na 50 km/h v prípade, že na priechode svieti biele prerušované svetlo. Ak nesvieti, viac ako 30 km/h nesmiete).
Keďže však vlakový prejazd je v zmysle rakúskych predpisov križovatka, sú motoristi povinní pri vstupe na vlakový prejazd znížiť rýchlosť a presvedčiť sa, či neprichádza vlak. Zníženie rýchlosti musí byť také, aby bol vodič v prípade prichádzajúceho vlaku schopný vozidlo včas zastaviť. To isté platí aj pri vlakových prejazdoch zabezpečených automatickými závorami.
Zákaz predbiehania platí 80 m pred a 80 m za vlakovým prejazdom.

17-roční za volantom vozidla v Rakúsku a riadenie ľahkých motocyklov s kubatúrou do 125 cm3 (A1) s vodičským oprávnením skupiny (B)
V Rakúsku existuje obdobná možnosť, ako v SR, t.j. i 17 roční vodiči smú šoférovať autá s obmedzeniami.
Vodičský preukaz vydaný v SR však na území Rakúska neoprávňuje 17 ročných k vedeniu mot. vozidla a rovnako ani k riadeniu ľahkých motocyklov s kubatúrou do 125 cm3 (A1).

Dôvodom je chýbajúca medzištátna policajná dohoda.
Pozn.: Podľa dostupných informácií Rakúsko uznáva len nemecký, dánsky a britský vodičský preukaz pre 17-ročných.

 

Prevádzka aut evidovaných v SR

V ostatnom čase sa na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni obracia stále viac občanov Slovenskej republiky žijúcich alebo pracujúcich v Rakúskej republike s dopytmi ohľadne prevádzkovania motorových vozidiel so slovenskými evidenčnými číslami na území Rakúska. Podstata problematiky je v právnej rovine a týka sa uplatnenia individuálnych práv občanov v priamom styku s orgánmi a inštitúciami Rakúskej republiky. Zastupiteľský úrad nemôže byť účastníkom takéhoto správneho konania ako tretia strana. Napriek tomu sme sa rozhodli v maximálnej možnej miere vyjsť našim občanom v ústrety - dlhodobo sme problematiku sledovali, zbierali skúsenosti od dotknutých občanov Slovenskej republiky a analyzovali právne prostredie v Rakúskej republike. Nakoniec sme sa obrátili s oficiálnou žiadosťou o poskytnutie záväzného výkladu právnej praxe na kompetenčne príslušné Spolkové ministerstvo dopravy, inovácii a technológii Rakúskej republiky. Výsledkom našich snáh je táto informácia, ktorú Vám poskytujeme prostredníctvom webovskej stránky ako nezáväznú pomôcku pre zorientovanie sa v pomerne zložitej a rozsiahlej problematike. 

Problematiku v Rakúskej republike upravuje predovšetkým Kraftfarzeuggesetz (KFG) – Zákon o motorových vozidlách. Ustanovenia tohto zákona, hlavne ich výklad v praxi, však žiaľ nie sú v danej oblasti úplne jednoznačné, t.j. existuje priestor na rôzne výklady v závislosti od aplikujúceho subjektu a z prípadu na prípad. Nakoniec tak často stojí slovo občana (cudzozemca) proti slovu orgánu rakúskej polície alebo finančnej správy.

V zmysle ustanovenia §79 Zákona o motorových vozidlách „je používanie motorových vozidiel a prívesov so zahraničnými evidenčnými číslami vozidla na spolkovom území možné len vtedy, keď tieto neboli dovezené pred viac ako 1 rokom, keď spolkové územie nie je miestom ich hlavného užívania a keď sú dodržané ustanovenia §62 (poistenie), §82 (podmienky prevádzky) a §86 (odňatie oprávnenia na prevádzku motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom vozidla). Takto rieši §79 takzvanú „dočasnú prevádzku“ motorového vozidla so zahraničným evidenčným číslom vozidla na spolkovom území s tým, že jej hlavným znakom je chýbajúce hlavné/prevažné používanie motorového vozidla na spolkovom území, respektíve chýbajúci trvalý/hlavný pobyt vodiča daného motorového vozidla na spolkovom území.
§82 odsek 8 pojednáva o tzv. prezumpcii (predpoklade) prevažného/trvalého miesta používania motorového vozidla v Rakúsku pričom ustanovuje, že „motorové vozidlo dovezené alebo používané na spolkovom území osobami s trvalým pobytom (Hauptwohnsitz) alebo pobytom (Sitz) v Rakúsku, sú až do protidôkazu (bis zum Gegenbeweis) považované za motorové vozidlo s trvalým miestom používania v Rakúsku (pozn. čiže podliehajú do 1 mesiaca a v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov preregistrácii na rakúske evidenčné číslo vozidla. Inak hrozí občanovi pokuta, respektívne odobratie evidenčného čísla vozidla). §82 teda explicitne pripúšťa odvolať sa v konkrétnych individuálnych prípadoch v správnom konaní o porušení Zákonu o motorových vozidlách na protidôkaz s tým, že sa jasne doloží, že konkrétne motorové vozidlo je na spolkovom území šoférom používané iba dočasne a nie trvalo a prevažne.

Podľa oficiálneho stanoviska rakúskej strany sa režim registrácie motorového vozidla riadi miestom, v ktorom je prevažne/trvalo používané a je rozhodujúcim momentom pri posudzovaní tejto problematiky (nie je to teda otázka štátneho občianstva dotknutej osoby.) V zmysle rakúskeho práva neporušujú práva vyplývajúce z registrácie motorového vozidla samotné vlastnícke práva majiteľa motorového vozidla (t.j. pripúšťa sa, že majiteľ a vlastník evidenčného oprávnenia rovnakého motorového vozidla sú dve rozdielne osoby/subjekty). Miestom trvalého/prevažného používania motorového vozidla („dauernder Standort“) je podľa §40 Zákona o motorových vozidlách trvalý pobyt žiadateľa (z toho rakúska strana odvodzuje, že sa to týka i aktuálneho prevádzkovateľa/používateľa motorového vozidla).

Stanovisko Spolkového ministerstva dopravy, inovácii a technológii Rakúskej republiky ďalej uvádza, že pri nájme (rozumej používaní) motorového vozidla z iného členského štátu Európskej únie rozhoduje trvalý pobyt prenajímateľa/skutočného používateľa motorového vozidla (šoféra). Pokiaľ má osoba, ktorej sa to týka, viacero pobytov, vychádza sa v Rakúsku z toho, že trvalým/hlavným miestom jej pobytu je to miesto, ku ktorému má v prevažnom čase najbližší vzťah (pozn.: vec dokazovania). Vo veci tzv. protidôkazu v zmysle §82 Zákona o motorových vozidlách je zásadnou otázka dôkazu, že daným motorovým vozidlom prevažne disponuje osoba (fyzická alebo právnická) s trvalým/hlavným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má aj skutočnú a jasne preukázateľnú prevažnú moc nad užívaním tohto motorového vozidla. Prípady motorového vozidla, ktoré sú síce vo vlastníctve leasingových spoločnosti v Slovenskej republike, ale sú používané prevažne na území Rakúska, v zásade nespadajú do skupiny protidôkazov v zmysle ustanovenia §82 Zákona o motorových vozidlách, a teda sa vyžaduje ich preregistrácia na rakúske evidenčné číslo vozidla. Rakúska strana však zároveň logicky zdôrazňuje nutnosť disponovať k preregistrácii písomným súhlasom vlastníka (t.j. leasingová spoločnosť) a uvádza, že všetky takéto prípady podliehajú individuálnemu posúdeniu príslušným rakúskym správnym orgánom z prípadu na prípad. Nie je teda, žiaľ, možné v prípade prevádzkovania motorového vozidla so slovenským evidenčným číslom vozidla vo vlastníctve leasingovej spoločnosti na území Rakúska z oficiálneho stanoviska rakúskej strany usúdiť, čo odporučiť občanovi Slovenskej republiky, ktorému leasingová spoločnosť (čo je prevažná časť prípadov v praxi) odmieta dať súhlas na preregistráciu na rakúske evidenčné číslo vozidla.

Záverom možno konštatovať, že jedinou oficiálne prijateľnou argumentačnou cestou, ktorá by mala byť v súlade s legislatívou platnou v Rakúsku (samozrejme jedine, ak by to reálne zodpovedalo aj skutočnej situácii daného občana Slovenskej republiky), sa teoreticky javí byť argumentovanie tým, že dané motorové vozidlo je používané/prevádzkované na území Rakúska výhradne dočasne, t.j. osobou, ktorej stredisko životných záujmov (napriek napr. jeho zamestnaniu v Rakúsku) je stále v Slovenskej republike respektíve, že motorové vozidlo je vo vlastníctve osoby (fyzickej alebo právnickej) s výhradným trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v prevažnom čase aj skutočne vozidlom mimo územia Rakúska disponuje, t.j. ho takto prevádzkuje. Takáto argumentácia, resp. dokazovanie však je už v prípadnom správnom konaní mimo kompetencie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky so sídlom vo Viedni a spadá do osobnej a individuálnej sféry každého dotknutého občana Slovenskej republiky (respektíve jeho splnomocneného rakúskeho právneho zástupcu - pre prípad potreby pripájame pomôcku na vyhľadanie advokáta v Rakúsku podľa rôznych kritérií (napr. komunikačný jazyk – slovenský, český)).

Z našej doterajšej komunikácie s občanmi Slovesnkej republike, ktorí sa na nás obrátili s podobným problémom možno ešte na okraj spomenúť, že ako tzv. protidôkazy vo vlastnej argumentácii použili napr.: deti, manželských partnerov alebo rodičov žijúcich trvalo na území Slovenskej republiky, ktorí sú pravidelne a preukázateľné navštevovaní (napr. je tu spoločná domácnosť); leasingová zmluva s potvrdením úradne preloženým do nemeckého jazyka, že leasingová spoločnosť ako vlastník nesúhlasí s preregistráciou daného motorového vozidla na rakúske evidenčné číslo vozidla; list vlastníctva preukazujúci vlastníctvo k nehnuteľnosti v Slovenskej republike s tým, že aktuálny prevádzkovateľ, respektíve vlastník motorového vozidla sa preukázateľné o ňu pravidelne stará a užíva ju v Slovenskej republike s využívaním daného motorového vozidla (napriek prechodnému pobytu v Rakúsku) a pod. Tu Vám do pozornosti dávame web-portál s poradenstvom v danej veci.

 

Platnosť rakúskej STK (Pickerl)

Termín na vykonanie ďalšej/novej rakúskej STK sa riadi dátumom prvého uvedenia motorového vozidla do premávky. V zmysle rakúskej legislatívy existuje až šesť mesačná tolerancia voči platnosti certifikátu STK. Zanemená to, že rakúsky certifikát/nálepka o vykonanej STK kontrole (tzv. „Pickerl- Überprüfung) platí 1 mesiac pred a až 4 mesiace po dátume prvej dopravnej evidencie motorového vozidla (uvedenia do premávky). Nižšie uvádzame užitočné odkazy na relevantné doplňujúce informácie v nemeckom jazyku: ÖAMTC Pickerl-Rechner

 

Čo v prípade odťahu motorového vozidla v Rakúsku

K odťahu motorového vozidla dochádza v Rakúsku predovšetkým, pokiaľ bolo odparkované bez platného evidenčného čísla vozidla (EČV) alebo pokiaľ tvorí prekážku v doprave. Každý prípad odťahu motorového vozidla by si mal občan v zásade riešiť vo vlastnej kompetencii (samostatne), keď že sa jedná o bežný dopravný priestupok. Za zlé parkovanie je považované napríklad:

 • parkovanie v súbežnom jazdnom pruhu,
 • parkovanie pred vjazdom do domu,
 • parkovanie v zóne pre nakládku/vykládku a TAXI,
 • parkovanie v zákaze zastavenia a státia (pokiaľ mot. Vozidlo tvorí prekážku)


Lehota na vyzdvihnutie motorového vozidla: motorové vozidlá s platným EČV do 6 mesiacov, bez platného EČV do dvoch mesiacov od odťahu s tým, že za každý deň parkovania až do vyzdvihnutia je účtovaný poplatok.

Na koho sa obrátiť:


Základné údaje, ktoré potrebujete vedieť:

 • či Vaše motorové vozidlo bolo skutočne odtiahnuté (podľa overenia EČV) a na aké miesto presne,
 • v akom čase si môžete Vaše mot. Vozidlo vyzdvihnúť,
 • akú sumu budete musieť uhradiť a akými dokladmi sa preukázať


V zásade budú od Vás požadovať nasledovné doklady:

 • platný identifikačný preukaz (OP alebo cest. pas),
 • technický preukaz mot. vozidla,
 • pri motorových vozidlách bez platného EČV i doklad o vlastníckom vzťahu k mot. vozidlu (napr. kúpnu zmluvu)


Základné vzniknuté náklady/poplatky:

 • poplatok za odťah motorového vozidla,
 • polatok za úschovu mot. vozidla (parkovné),
 • v niektorých prípadoch i policajnú pokutu
 • poplatky v hlavnom meste Viedeň


Pozn.: Náklady za odťah a úschovu motorového vozidla musia byť majiteľom alebo ním splnomocnenou osobou uhradené pri osobnom prevzatí vozidla. Pokiaľ motorové vozidlo nie je vyzdvihnuté, alebo je odmietnuté uhradiť vzniknuté poplatky, je uhradenie určené úradným rozhodnutím (správne konanie). V rámci tohto správneho konania má majiteľ motorového vozidla možnosť právnou cestou vzniesť námietky proti danému rozhodnutiu.

Odkaz na stránky s ďalšími informáciami:
OEAMTC: http://tv.oeamtc.at/themen/specials/abgeschleppt--was-tun.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.060800.html

S

Čo v prípade dopravnej nehody

Pokiaľ bola dopravnou nehodou spôsobená len škoda na majetku, nie je spravidla nutné privolať políciu (jedine v prípad, keď vinník nedokázal identifikovať poškodeného). Akonáhle došlo v dôsledku nehody k zraneniu/usmrteniu osoby, platí povinnosť okamžite privolať políciu (resp. i rýchlu zdravotnícku pomoc) vždy (a to i pokiaľ sa dotknutá osoba cíti subjektívne byť úplne v poriadku). Pokiaľ vinník spôsobí škodu napríklad v noci na parkovisku a neprivolá políciu, aby identifikovala vlastníka poškodeného vozidla, môže to byť klasifikované ako útek z miesta nehody.

Pri nehodách na diaľnici (hlavne pokiaľ je človek v strese) odporúčame k prípadnému privolaniu pomoci použiť radšej stĺpové komunikátory (majú oranžovú farbu a sú v pravidelných vzdialenostiach umiestnené na kraji diaľnice). Na rozdiel od mobilných zariadení tieto komunikátory umožňujú polícii okamžite identifikovať miesto nehody (nie je potrebné často zdĺhavé a komplikované vysvetľovanie).

Vhodné je pri nehode (aj keď ste ju nezavinili) okamžite kontaktovať zákaznícku linku poisťovne, kde máte uzatvorené zákonné poistenie, a poradiť sa o ďalšom postupe. Poisťovne dnes stále častejšie aj v zahraničí zabezpečujú núdzovú opravu, resp. odťah vozidla i ďalšie služby a praktické rady.

Pokiaľ Vaša poisťovňa aj v prípade škody spôsobenej iba na majetku (keď neplatí v Rakúsku povinnosť zo zákona) trvá na tom, aby ste privolali políciu a nechali ňou dopravnú nehodu oficiálne zdokumentovať, je potrebné byť pripravený na to, že takáto služba je v Rakúskej republike spoplatnená.

Najdôležitejšie je v prípade dopravnej nehody vyplniť európsky záznam/formulár (každý vodič by ho mal mať pre tento prípad pripravený v aute) o dopravnej nehode. Minimálne odporúčame aspoň podrobne spísať okolnosti nehody na papier a podpísať takýto dokument vinníkom i poškodeným. Účastníci nehody by si mali vymeniť nasledovné údaje:

 • číslo zákonnej (prípadne havarijnej poistky)
 • evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)
 • kontaktné adresy
 • telefónne čísla

Zámerné uvedenie nepravdivých údajov môže byť pritom klasifikované ako pokus o útek z miesta nehody.

Ak disponujete fotoaparátom, resp. mobilným zariadením s fotoaparátom, odporúčame vyhotoviť si pre neskoršie dokladovanie škôd i fotografie z miesta nehody. Zamerať sa pri takýchto fotografiách je potrebné na poškodené časti motorového vozidla a snažiť sa ich zachytiť optimálne aspoň z 2-3 uhlov pohľadu.

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Rakúsko je bezpečnou krajinou. V roku 2021 sa celková kriminalita znížila o 5,3 % a zároveň sa zvyšuje objasnenosť trestnej činnosti, ktorá je vyššia ako 50 %. Napriek tomu sa polícia a bezpečnostní experti zhodujú, že turisti v Rakúsku sú vo všeobecnosti považovaní za „ľahkú korisť“ pre zlodejov. Preto sa napríklad uistite, že máte svoje cennosti v bezpečí pri návšteve miest s vyšším počtom ľudí, ako sú pouličné trhy, železničné stanice, letisko, prípadne verejné, športové a kultúrne podujatia. Nenoste pri sebe veľkú hotovosť a nevystavujte ju na verejnosti. Verejná doprava ako metro, autobusy a električky patria medzi najbezpečnejšie miesta vo Viedni, nakoľko k  predchádzaniu kriminality slúži viac ako 13 000 monitorovacích kamier 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Autobusové spojenie/vlaková doprava: medzi Slovenskou republikou a Rakúskom existujú pravidelné priame vlakové aj autobusové spojenia. 

Letisko Schwechat je vzhľadom na svoju geografickú polohu (cca 35 min. od Bratislavy)  medzinárodným letiskom často využívaným aj SK občanmi. Základné informácie, či už na webovej stránke letiska, ako aj na jednotlivých termináloch, sú poskytované aj v slovenskom jazyku.

Individuálna doprava: pre individuálnu dopravu je otvorených 5 hraničných priechodov
Bratislava – Jarovce/Kittsee (diaľničný priechod), 24/7
Bratislava – Petržalka/Kittsee (cestný priechod max. do 3,5 t)
Bratislava – Petržalka/Berg (cestný priechod max. do 3,5 t)
Záhorská Ves/Angern (kompa do 7,5 t), od 5:00 do 22.00 h.
Moravský Svätý Ján/Hohenau (most do 7,5 t), od 5:00 do 24:00 h.

Aktuálne informácie o prejazdnosti a  obmedzeniach na hraničných priechodoch

Doprava v hlavnom meste: 
Hlavné mesto Viedeň má 12 vnútorných tzv. Gürtlov. Ide o 2-4 prúdové úseky, ktoré zabezpečujú plynulejšiu dopravu. Pre hlavné mesto je charakteristická dobre fungujúca verejná doprava (metro, električky, autobus alebo tzv. S-bahn), ktorá je doplnená početnými cyklistickými trasami. Na mnohých úsekoch v hlavnom meste platí max. rýchlosť 30km/hod. Voči sa k chodcom a cyklistom správajú vodiči ohľaduplne.

Mapa metra vo Viedni

Taxislužba je najčastejšie využívaná pri transfere z/na letisko Schwechat.

Zoznam taxislužieb vo Viedni 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

V krajine je vybudovaná kvalitná sieť zdravotníckych zariadení. V prípade úrazu na území Rakúska  je na základe európskych kritérií občanom poskytnutá rovnaká zdravotná starostlivosť aká je garantovaná občanom Rakúska, a to pri predložení európskeho zdravotného preukazu poistenca. V prípade alpského lyžovania alebo iných športov odporúčame uzatvoriť dodatkové cestovné poistenie.

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Podnebie je takmer identické ako na Slovensku. Rakúsko sa nachádza v miernejšej zóne rozhrania podnebného pásma, ovplyvňovaného atlantickým prúdením a kontinentálnou chladnejšou klímou európskeho vnútrozemia. 

Východ Rakúska je menej bohatý na zrážky, už i v dôsledku vplyvu panónskeho typu počasia, prevládajú tu teplejšie letá a iba mierne zimy.

Horské regióny sú charakteristické alpskou klímou, bohatou na zrážky; kratšie letá, dlhšie zimy.

Ostatné územie krajiny: zmiešaná klíma – od atlantického vplyvu (na západe) až po vnútrozemský typ (na juhovýchode).

V rakúskych Alpách sa nachádza 7 ľadovcov, na ktorých je možná celoročná lyžovačka.
 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Rakúsko je
8. december
Počatie panny Márie
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január sobota Nový rok
6. január štvrtok Traja králi
18. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj nedeľa Štátny sviatok
26. máj štvrtok Nanebevstúpenie Pána
6. jún pondelok Svätodušný pondelok
16. jún štvrtok Božie telo
15. august pondelok Nanebevstúpenie panny Márie
26. október streda Založenie Rakúskej republiky
1. november utorok Všetkých svätých
8. december štvrtok Počatie panny Márie
25. december nedeľa Prvý sviatok vianočný
26. december pondelok Druhý sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +43; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 133; 
Rýchla pomoc: 144/141;
Požiarna služba: 122

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Bez špeciálnych odporúčaní. Rakúsko je členskou krajinou EÚ. 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

25.10.2022

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil v utorok, 25. októbra 2022 vo Viedni, na medzinárodnej konferencii o vplyve dezinformácií v regióne strednej Európy a západného Balkánu.

14.10.2022

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer rokoval v piatok, 14. októbra 2022 vo Viedni, so spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Alexandrom Schallenbergom.

24.08.2022

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa dnes (24. augusta 2022), na pozvanie svojho rakúskeho partnera Alexandra Schallenberga, zúčastnil na medzinárodnej konferencii European Forum v Alpbachu k výzvam, ktorým dnes Európa čelí. 

24.06.2022

„Slovensko patrilo od začiatku k hlavným podporovateľom udelenia štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine, ale to neznamená, že západný Balkán by mal zostať bokom...

20.06.2022

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa v pondelok 20. júna stretol s partnermi Slavkovskej spolupráce, ministrom zahraničných vecí Českej republiky Janom Lipavským a spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Alexandrom Schallenbergom. Na stretnutí prevzal ročné predsedníctvo v tomto zoskupení.

1 / 14

Rakúsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Austria
Oficiálny názov Rakúska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Austria
Zaužívaný názov Rakúsko
Miestny názov krajiny Republik Österreich
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Viedeň
Anglický názov hlavného mesta Vienna
Miestny názov hlavného mesta Wien
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +43
Úradné jazyky Nemecký jazyk
Časové pásmo +0100
Internetová doména .at
Medzinárodná poznávacia značka AT/A
Zem. dĺžka hl. mesta 16.3738189
Zem. šírka hl. mesta 48.2081743
Vznik štátu 26. 10. 1945 Druhá rakúska republika, 15. 5. 1955 bola podpísaná Zmluva o nezávislosti Rakúska (zákon o neutralite)
Štátne zriadenie Parlamentná demokracia, spolková krajina (9 spolkových krajín: Viedeň, Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Štajersko, Korutánsko, Tirolsko, Salzbursko, Vorarlbersko)

Webová stránka ministerstva

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Armbrustergasse 24, A-1190 Viedeň
Telefón
+43 13189055200
Fax
+43 13189055208
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+436643401861

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Stála misia SR pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni

Blaasstrasse 34, 1190 Viedeň
Telefón
+43 13689433300
Fax
+43 13689433333
Stála misia SR pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni

Slovenský inštitút vo Viedni

Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Viedeň
Slovenský inštitút vo Viedni

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Aktualizované 17.10.2022
Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
08/2022 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera
10/2022 Účasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka na medzinárodnej konferencii European Forum v Alpbachu
12/2021 Pracovná návšteva predsedu parlamentu SR B. Kollára v Rakúsku spojená s návštevou SmartCity Aspern
10/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka (podujatie C5)
09/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka spojená s podujatím k výročiu narodenia A. Dubčeka
08/2021 Pracovná návšteva predsedu parlamentu SR B. Kollára v Rakúsku (stretnutie predsedov parlamentov S3-Grafenegg)
07/2021 Slávnostná návšteva prezidentky SR Z. Čaputová v Rakúsku (otvorenie Salzburger Festspiele)
07/2021 Pracovná návšteva ministra obrany SR J. Naďa v Rakúsku
06/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka (podujatie k ukončeniu rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.)
06/2021 Pracovná návšteva ministra pre zahraničné a medzinárodné vzťahy Rakúsku A. Schallenberga v SR
06/2021 Pracovná návšteva predsedu parlamentu AT W. Sobotku v SR
06/2021 Pracovná návšteva ministra vnútra R. Mikulca v Rakúsku
05/2021 Oficiálna návšteva predsedu vlády SR E. Hegera v Rakúsku
05/2021 Oficiálna návšteva kancelára S. Kurza v SR spojená s návštevou Globsec

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Zástupcovia Smart Cities Klubu a 15 primátori vybraných slovenských miest diskutovali 6. - 7. októbra 2022 s rakúskymi partnermi na tému budovania konceptu Smart City mesta Viedeň, ako aj jej mestskej časti Aspern.

Medzinárodný seminár o verejnom obstarávaní v agentúrach OSN realizovaný vo Viedni 26. - 27. apríla 2022 ako projekt ekonomickej diplomacie ponúkol 37 slovenským spoločnostiam možnosť získať cenné informácie k procesom verejného obstarávania v 14-tich medzinárodných agentúrach OSN, ktoré participovali na hybridnom podujatí osobne aj online.

Získať pozvanie do viedenského Inovačného centra EIT Manufacturing (hub v rámci Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie) sa v silnej konkurencii podarilo slovenskému start-upu PredictiveDataScience (PDS). Slovenskú spoločnosť PDS, ktorá ponúka riešenia pre zabezpečenie kontinuity výroby, zastupovala dátová vedkyňa Jela Abasová.

Webinár venovaný novelizácii rakúskeho zákona platného pre cezhraničné vysielanie zamestnancov.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas štvrtkovej (24. júna 2021) pracovnej návštevy Rakúska rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Petrom Launsky-Tieffenthalom, so svojím partnerom na Ministerstve pre digitalizáciu a hospodárstvo Michaelom Esterlom, riaditeľom zahraničných zastúpení Rakúskej obchodnej komory Michaelom Otterom a honorárnym konzulom Slovenska v Dolnom Rakúsku Veitom Schmid-Schmidsfeldenom.

Ekonomické informácie o teritóriu
Opatrenia spolkovej vlády počas 3. vlny pandémie koronavírusu
PDF 422.0 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 1. vlny pandémie COVID-19
PDF 368.4 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 2. vlny pandémie koronavírusu
PDF 498.1 kB, 15.7.2022, 19 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 662.3 kB, 15.7.2022, 39 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - charakteristika hospodárstva
PDF 189.7 kB, 15.7.2022, 25 stiahnutí
Stiahnuť
Bilaterálne obchodné vzťahy
PDF 166.5 kB, 15.7.2022, 34 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Opatrenia spolkovej vlády počas 3. vlny pandémie koronavírusu
PDF 422.0 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 1. vlny pandémie COVID-19
PDF 368.4 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 2. vlny pandémie koronavírusu
PDF 498.1 kB, 15.7.2022, 19 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 662.3 kB, 15.7.2022, 39 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - charakteristika hospodárstva
PDF 189.7 kB, 15.7.2022, 25 stiahnutí
Stiahnuť
Bilaterálne obchodné vzťahy
PDF 166.5 kB, 15.7.2022, 34 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Opatrenia spolkovej vlády počas 3. vlny pandémie koronavírusu
PDF 422.0 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 1. vlny pandémie COVID-19
PDF 368.4 kB, 15.7.2022, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenia spolkovej vlády počas 2. vlny pandémie koronavírusu
PDF 498.1 kB, 15.7.2022, 19 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 662.3 kB, 15.7.2022, 39 stiahnutí
Stiahnuť
Rakúsko - charakteristika hospodárstva
PDF 189.7 kB, 15.7.2022, 25 stiahnutí
Stiahnuť
Bilaterálne obchodné vzťahy
PDF 166.5 kB, 15.7.2022, 34 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Adriana Dubeňová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
Email adriana.dubenova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Výstava jedného z najznámejších slovenských fotografov Karola Kállaya s názvom „Súvislosti“ je inštalovaná na Slovenskom inštitúte do 28. novembra 2022.

Medzinárodná dunajská filharmónia bola založená v roku 2003 s víziou starostlivosti o spoločné kultúrne korene špecifických regionálnych hudobných krajín Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky.

Film o účasti Rómov v Slovenskom národnom povstaní od mladej režisérky Very Lackovej, ktorej prastarý otec v povstaní bojoval. Prezentácia tohto v zahraničí oceňovaného filmu na Slovenskom inštitúte vo Viedni 25. októbra 2022 vzbudila u rakúskeho publika veľký ohlas.

Až v piatich kultúrnych inštitútoch vo Viedni sa 21. októbra 2022 konalo podujatie Dlhá noc literatúry. Akcia pod mottom „Deväť krajín, deväť autorov, päť inštitútov“ bola iniciovaná združením európskych kultúrnych inštitútov vo Viedni, a to pod vedením Českého centra, ktoré v rámci českého predsedníctva Rady EÚ prevzalo záštitu nad najväčším tohtoročným podujatím EUNIC Austria.

Hudobný skladateľ a pedagóg Ján Móry sa narodil v Banskej Bystrici, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku v roku 1892. V snahe priblížiť jeho tvorbu aj súčasnému rakúskemu publiku, sa rozhodol mužský operný osemčlenný spevácky zbor WienTet Singers nahrať CD so skladbami tohto aktívneho skladateľa, známeho najmä v 20. a 30. rokoch minulého storočia.

Združenie kresťanskej kultúry Slovákov vo Vorlarlbergu zastrešuje krajanov nielen zo západnej časti Rakúska, ale aj z Nemecka a Švajčiarska. Tento aktívny krajanský spolok zorganizoval v dňoch 17. a 18. septembra 2022 v meste Dornbirn oslavy 10. výročia každoročných stretnutí Slovákov vo Vorlarlbergu, na ktorých sa zúčastnil aj Slovenský inštitút vo Viedni.

V rámci širokej škály propagácie slovenskej kultúry v Rakúsku sa Slovenský inštitút vo Viedni snaží podporovať aj slovenských módnych dizajnérov a nadviazať tak na aktivity z predchádzajúceho obdobia, keď sa takmer každý rok zúčastňoval na renomovanom Vienna Fashion Week, ktorý je medzinárodnou scénou pre módu, trendy a životný štýl.

Slovenskému inštitútu vo Viedni sa podarilo na obdobie od 13. septembra do 3. novembra 2022 pripraviť výstavu jedného zo v súčasnosti najvýznamnejších slovenských sochárov – Jána Ťapáka.

V priestoroch historickej budovy Viedenskej burzy sa 12. septembra 2022 uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia Dlhé noci interkultúrnosti 2022.

V modernej koncertnej hale rakúskej obce Ternitz sa po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou v sobotu 10. septembra 2022 uskutočnilo ďalšie operné predstavenie rakúskeho združenia nadšencov opery "Amici del Belcanto".


Back To Top