1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme

Rím - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Od 25. júla 2022 sa zmenili podmienky vstupu na Maltu, nie je potrebné preukázať sa testom, t.j. vstup je bez obmedzení...

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Oznamy

Dočasné zatvorenie Honorárneho konzulárneho úradu SR v Turíne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme informuje, že Honorárny konzulárny úrad SR v Turíne  bude do 12.9.2022 dočasne zatvorený. 

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectva SR v Ríme bola dnes, 20. januára 2023, v Miláne slávnostne podpísaná partnerská dohoda medzi Akadémiou módy a kostýmu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF) k programu V4 módnej rezidencie v Miláne.

Prezentácia nedávno publikovanej knihy Posledné lietadlo z Kábulu. Kronika jednej neuskutočniteľnej misie z pera veľvyslanca Stefana Pontecorva, ktorá sa konala na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Ríme 18. januára 2023, sa stretla so živým záujmom publika.

Témou tohtoročného Filmového seminára Evy Rosenbaumovej (14.12.) na pôde Fakulty interdisciplinárnych štúdií Univerzity La Sapienza v Ríme bol život a etické princípy v normalizačnom Československu prostredníctvom analýzy filmov „Čierne dni“ režisérov L. Kudelku, M. Černáka, Š. Kamenického a C. Kováča (1968) a „Okupace“ režiséra Michala Nohejla (2021).


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.