1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo SR v Nairobi teritoriálne pokrýva 12 krajín subsaharského stredoafrického regiónu. Cieľom nášho pôsobenia je zastrešenie politickej, hospodárskej, konzulárnej a kultúrnej oblasti s krajinami regiónu Veľkých jazier, stredo-východnej oblasti a Rohu Afriky. SR aktívne pôsobí v oblasti rozvojovej pomoci v Kenskej republike, ktorá sa v roku 2009 stala programovou krajinou programu SLOVAK AID.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi súčasne plní úlohu Stálej misie Slovenskej republiky pri Programe OSN pre životné prostredie (United Nations Environmental Programme/UNEP) a Programe OSN pre ľudské sídla (United Nations Human Settlement Programme/UN HABITAT). Úradovňa OSN v Nairobi (United Nation Office in Nairobi) je jedným zo štyroch sídiel OSN na svete. Veľvyslanec SR v Nairobi súčasne zastáva pozíciu Stáleho predstaviteľa SR pri UNEP a UN HABITAT.

Po odbornej stránke je agenda UNEP a UN- HABITAT zastrešovaná Ministerstvom životného prostredia SR.