1. Domov
  2. O nás
  3. Veľvyslankyňa

Veľvyslankyňa

mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Keni a stála predstaviteľka SR pri OSN v Nairobi

Katarína Žuffa Leligdonová sa v septembri 2021 ujala funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky v Keni a Stálej predstaviteľky Slovenska pri UNEP a UN Habitat.

Vyštudovala politológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a vzdelanie ukončila na Inštitúte pre medzinárodné vzťahy v Clingeandal, Haagu a Európskom inštitúte verejnej správy v Maastrichte.

Krátko po štúdiu pracovala na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR, riadiacom orgáne SR pre štrukturálne fondy, kde sa podieľala na stanovovaní priorít Slovenska  pri získavaní finančnej pomoci z EÚ.

Následne pokračovala vo svojej kariére na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa doteraz venuje primárne témam multilaterálnej diplomacie, agende rozvojovej spolupráce a problematike kontroly zbrojenia.

S Afrikou je aktívne spojená od začiatku svojej kariéry. V rámci multilaterálnej diplomacie pôsobila ako zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri programe OSN pre životné prostredie a ľudské sídla v Nairobi a neskôr v Etiópii ako stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Africkej únii v Addis Abebe. Súčasne zastrešovala bilaterálnu bezpečnostného a politického vývoja v krajinách oblasti Veľkých jazier a Afrického rohu.

Neskôr sa venovala téme mierového využívania jadrovej energie vrátane jej využitia na naplnenie udržateľných cieľov v sídle OSN vo Viedni. Posledné tri roky, pred príchodom do Kene,  sa venovala environmentálnym témam a multilaterálnej agende na Úrade prezidenta SR.