1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby

Konzulárne služby

Cestovný pas
Vydanie cestovného pasu v zahraničí krok za krokom
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenie do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR
Overovanie dokladov
Osvedčovanie podpisu na listine, overenie pravosti fotokópie, osvedčenie správnosti prekladu
Občiansky preukaz
Postup pri vydaní občianskeho preukazu v zahraničí
Sobáš v zahraničí
Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky
Vodičský preukaz
Postup pri vydaní vodičského preukazu v zahraničí
Štátne občianstvo
Osvedčenie štátneho občianstva, nadobudnutie, udelenie a vrátenie štátneho občianstva