1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Formuláre

Formuláre

Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 12.12.2022, 2166 stiahnutí
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 29.8.2022, 579 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 29.8.2022, 1448 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 29.8.2022, 893 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 29.8.2022, 12950 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 29.8.2022, 1081 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 29.8.2022, 625 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
RTF 75.0 kB, 9.11.2022, 1028 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 18.0 kB, 29.8.2022, 5050 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 29.8.2022, 484 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 54.3 kB, 29.8.2022, 8530 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 84.5 kB, 29.8.2022, 8944 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 29.8.2022, 8610 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
Word 79.4 kB, 21.8.2022, 11633 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
Word 51.5 kB, 21.8.2022, 4491 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
Word 68.1 kB, 21.8.2022, 8868 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 29.8.2022, 5859 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 29.8.2022, 1303 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 29.8.2022, 6090 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 29.8.2022, 622 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 29.8.2022, 2755 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 29.8.2022, 4828 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 29.8.2022, 673 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
Word 65.7 kB, 29.8.2022, 1794 stiahnutí
Stiahnuť