1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Strata dokladov

Strata dokladov

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 11.07.2022

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Nemecku a taktiež polícii Slovenskej republiky. 

Nahlásenie na políciu SR je možné vykonať osobne na Veľvyslanectve SR v Berlíne podpísaním vyplneného formulára.  

  

Náhradný cestovný doklad 

Náhradný cestovný doklad sa vydáva na nevyhnutnú dobu potrebnú na cestu do Slovenskej republiky. 

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom úseku Veľvyslanectva SR v Berlíne v prípade straty, krádeže alebo neplatného cestovného dokladu. Je potrebné predložiť potvrdenie nemeckej polície o nahlásení v prípade straty alebo krádeže a uhradiť správny poplatok 10 eur. Za vydanie náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov sa hradí správny poplatok vo výške 20 eur. 

O náhradný cestovný doklad môže požiadať osobne rodič aj v prípade novonarodeného dieťaťa (dieťa narodené v Nemecku), ktoré ešte nemá vystavený slovenský rodný list a rodičia potrebujú z vážnych dôvodov cestovať s dieťaťom do SR. V takom prípade je potrebné k žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu predložiť nasledovné doklady a uhradiť správny poplatok vo výške 10 eur. 

  • cestovné doklady rodičov 

  • nemecký rodný list dieťaťa s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka 

  • v prípade, ak jeden z rodičov podáva žiadosť bez prítomnosti dieťaťa biometrickú fotografiu dieťaťa 

  • potvrdenie o pobyte v Nemecku