Estónsko

Vlajka Estónska

Estónsko

Tallinn - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe....

Podmienky vstupu
Publikované 12.05.2022

Pri cestovaní do Estónska musí mať občan Slovenskej republiky platný cestovný pas alebo občiansky preukaz vo forme ID karty. Legislatíva nestanovuje minimálnu dĺžku platnosti cestovného dokladu; doklady musia byť platné pri vstupe aj výstupe z krajiny. Pobyt v Estónsku je možný bez registrácie  maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 12.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí bez sprievodu svojich rodičov odporúčame vystavenie súhlasného dokumentu, v ktorom sa uvádza, že maloleté dieťa má povolenie cestovať samé alebo s inou osobou ako sú jeho rodičia resp. zákonní zástupcovia. Dokument môže mať ľubovoľnú formu. Dokument by mal obsahovať údaje o maloletej osobe, informácie o ceste, kontaktné údaje a podpisy rodičov/opatrovníkov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1731 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1766 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 11.07.2022
Publikované 15.06.2022

Aktualizované: 11/07/2022 (bez zmeny od 27/06/2022)

Najnovšie zmeny

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe.

 

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín a nutnosť preukazovať neinfekčnosť.

 

Prehľad podmienok vstupu informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Bez registrácie

 

Kto má povolený vstup do Estónska

Pravidlá pre vstup do Estónska v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Vstup pre cestujúcich zo Slovenska je od 1. apríla 2022 bez obmedzení.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

 Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov.

 

Opatrenia v krajine

V Estónsku fungujú všetky služby bez obmedzení, posledné obmedzenia boli zrušené k 1. aprílu 2022 (vrátane povinnosti nosenia rúšok). Preukazovanie sa očkovacím certifikátom pre prístup k službám nie je potrebné.

Viac informácií o aktuálnych opatreniach nájdete na vládnej stránke kriis.ee.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na COVID-19 odporúčame obrátiť sa na lekára na bezplatnej linke 1247 (zo zahraničia +372 600 1247), ktorý im poskytne informácie o možnostiach vykonania testu. Občania môžu aj po vlastnom usúdení zdravotného stavu využiť súkromné testovacie laboratóriá SYNLAB alebo CONFIDO.

Po potvrdení nákazy na COVID-19, je dotyčná osoba povinná spolupracovať s Radou pre zdravie a poskytnúť údaje pre určenie ďalších možných infikovaných osôb a následne dodržiavať povinnú 7-dňovú karanténu. O ukončení tejto karantény rozhoduje až vyhlásenie ošetrujúceho lekára. Ak došlo k blízkemu kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, platí pre dotyčného preventívna 10-dňová karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym výsledkom testu.

 

Pri pobyte v Estónsku sa odporúča stiahnutie aplikácie HOIA.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 12.05.2022

Estónsko sa nachádza na východnom pobreží Baltského mora a je najsevernejším z troch pobaltských štátov. 

Estónsko je jednou z najmenších krajín Európy. Estónsko je nížinatá krajina, pričom asi polovica jeho pevniny je pokrytá lesmi. 

Estónsko je jedinou pobaltskou krajinou s hlboko zakorenenou a rozsiahlou ostrovnou kultúrou. Hoci väčšina z nich je neobývaná, estónske ostrovy sú skôr vidiecke, pričom niektoré z nich nesú stopy miestneho vikingského a stredovekého odkazu. Estónsky jazyk je pre krajinu niečím jedinečný a znie inak ako iné jazyky v Európe. Kvôli melodickému zvuku a dlhým samohláskam sa neustále žartom hovorí, že mnohí návštevníci si myslia, že Estónci hovoria elfsky. 

Estónska slávnosť piesní a tancov je miestnou charakteristickou udalosťou a dôvodom, prečo je Estónsko často označované ako spievajúci národ. 

Estónsko je lídrom v digitalizácii verejnej správy - jeho online služby patria medzi najlepšie v Európe.

Obyvatelia môžu robiť takmer všetko online, napríklad platiť dane, získať lekársky predpis, aj  zaregistrovať firmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 12.05.2022

Občania SR môžu doviezť do Estónska doviezť:

Alkoholické nápoje   

  • 1 liter tvrdého alkoholu (s obsahom viac ako 22 %), 
  • alebo 2 litre aperitívu (s obsahom alkoholu do 22 %), 
  • alebo 60 litrov šumivého vína 
  • alebo 90 litrov vína (s obsahom alkoholu do 5,5 %) 
  • a 110 litrov piva. 

Osoba mladšia ako 20 rokov, nesmie prevážať alkoholické nápoje, avšak osoba staršia ako 18 rokov môže dovážať alkoholické nápoje, ktoré ale obsahujú maximálne 22 % alkoholu.
 
Tabakové výrobky  
Tabakové produkty môžu dovážať len osoby staršie ako 18 rokov. 800 ks cigariet, 400 ks cigár, 200 ks krátkych cigár, 1 kg fajkového alebo cigaretového tabaku (vrátane šňupacieho tabaku). 

Podrobné informácie.
 
Lieky
Povolené je maximálne množstvo liekov pre osobnú potrebu na 1 rok. Lieky na predpis, označené ako narkotiká je možné v rámci Schengenského priestoru doviezť v množstve zodpovedajúcom spotrebe na dobu 30 dní, dovážajúci však musí byť schopný preukázať nevyhnutnosť dovozu týchto liekov pre svoju osobu lekárskym predpisom a osvedčením vydaným farmaceutickým alebo lekárskym zariadením, ktoré oprávňuje predaj týchto liekov v Estónsku. 
Estónsko umožňuje dovoz CBD produktov, ktoré obsahujú menej ako 0,2 % THC. 

Dovoz psov, mačiek a fretiek
Zviera musí byť označené tetovaním alebo mikročipom (od 3.7.2011 iba mikročipom podľa štandardu ISO 11784; tetovanie sa uznáva len s písomným potvrdením o tom, že tetovanie bolo vykonané pred  3.7.2011). 

Zviera musí byť sprevádzané pasom EÚ pre spoločenské zvieratá  vydaným povereným veterinárnym lekárom, ktorý umožňuje identifikovať majiteľa spoločenského zvieraťa a jeho adresu a preukazuje existenciu platného očkovania proti besnote.

Psy, mačky a fretky musia byť  očkované proti besnote. Očkovanie musí byť  platné  počas cesty 
(najneskôr 21 dní pred cestou). Zviera musí mať v deň očkovania najmenej 12 týždňov. Privážanie  mladých psov, mačiek a fretiek bez platného očkovania proti besnote do Estónska z iných členských štátov je povolené  v prípade, že sú sprevádzaní pasom spoločenského zvieraťa a označeným mikročipom.

Antiparazitná liečba pre psov  pri vstupe do Estónska nie je potrebná.

Podrobné informácie

Do Estónska sa nesmú dovážať omamné látky, strelné zbrane a rádioaktívne látky.
Dôležité telefónne čísla – Prvá pomoc (univerzálne číslo - záchranná služba, požiarnici, polícia) – 112

Info pre motoristov
Publikované 12.05.2022

Pri ceste motorovým vozidlom je potrebné mať vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a zelenú poisťovaciu kartu. 

Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na špeciálne označených rýchlostných cestách v letnom období (to  nie je presne určené a prispôsobuje sa stavu počasia) 110 km/h. Upozorňujeme, že dodržiavanie povolených rýchlostí sa kontroluje veľmi často.  Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra. do 1.  marca, povolené je používanie pneumatík s hrotmi. Povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,2 promile.

Praktické informácie pre vodičov motorových vozidiel – pri prekračovaní estónsko-ruskej hranice môžu vznikať dlhé rady s niekoľkohodinovým čakaním, ktorému je možné predísť včasnou registráciou vozidla.

Bezpečnostná situácia
Publikované 12.05.2022

Estónsko nemá väčšiu kriminalitu než priemerná európska krajina. Najväčším problémom je drobná bežná kriminalita ako sú krádeže z áut a vreckové krádeže. Aktuálnym problémom v Tallinne je výskyt falošných taxi imitujúcich legálne profesionálne služby. V prípade pochybností odporúčame nenastupovať do pristavených vozidiel, ale objednať si službu telefonicky, prípadne cez telefónnu aplikáciu (Bolt).

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 12.05.2022

V rámci krajiny existuje možnosť rýchlej a pravidelnej dopravy autobusom, vlakom a električkou (vo väčších mestách). Na miestne pomery je výhodná aj doprava prostredníctvom taxi služby (predovšetkým službou Bolt).

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 12.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne široká. Kvalita zdravotnej starostlivosti je porovnateľná so SR, aj keď vo všeobecnosti býva materiálne a technické vybavenie rôzne. 

V súkromných klinikách a zubných ordináciách sa vyžaduje platba. 

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, pretože jeho vybavovanie trvá 30 dní. Poplatok za poskytnutie špecializovanej lekárskej starostlivosti je do 5 eur, ale medzi jednotlivými praktickými lekármi sa môže líšiť. Prevoz sanitkou je v prípade núdze  bezplatný, hospitalizácia je spoplatnená sumou 2,50 eur na deň. 

Lieky a liečivá  pre osobnú potrebu si môže občan do Estónska doviezť maximálnu na 3 mesiace. Pre občanov SR sa nevyžaduje žiadne očkovanie. Väčšina štátnych pohotovostných ambulancií je v otvorená po pracovnej dobe v čase PO-PI 16.00 – 22.00 hod. a SO-NE 8.00 – 22.00 hod. V nočných hodinách 22.00 – 8.00 hod. sú otvorené pohotovostné ambulancie: 
pre dospelých a deti nad 15 rokov - v nemocnici North Estonia Medical Centre in Mustamäe (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, J. Sütiste tee 19, Tallinn, tel. č.: +372 617 1300) a v nemocnici East Tallinn Central Hospital (Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18, Tallinn, tel. č.: +372 666 1900)
pre deti do 15 rokov - v detskej nemocnici Children’s Hospital (Tallinna Lasteahaigla, Tervise 28, Tallinn, tel. č.: +372 697 7113). 

V núdzovej situácií volajte 112. 

Klimatické podmienky

Publikované 12.05.2022

Estónsko sa nachádza v severnej časti mierneho a prechodného pásma medzi kontinentálnym a oceánskym podnebím. 

Estónsko má štyri ročné obdobia s takmer rovnakou dĺžkou ako na Slovensku. 

Hlavným faktorom spôsobujúcim rozdiely teplôt vzduchu medzi jednotlivými regiónmi je Baltské more. V zime otepľuje pobrežné oblasti. Priemerná januárová teplota centrálnych a východných oblastí Estónska je -6 až -7 °C. Priemerná teplota v januári západných oblastí je -2 až -4 °C. Najchladnejším mesiacom je február. 

Pevnina sa otepľuje na jar omnoho rýchlejšie ako more. Preto pobrežné oblasti ostávajú v porovnaní s ostatným územím omnoho chladnejšie (rozdiely priemernej teploty v máji môžu byť až 3,5 °C). V lete sa tieto rozdiely strácajú. 

Priemerná teplota v júli je 16 °C až 17,4 °C. Poloha Estónska spôsobuje veľké rozdiely medzi dĺžkou dňa v lete a dĺžkou dňa v zime. Najkratšie dni sú počas zimného slnovratu - najkratší deň trvá 6 hod. Najdlhší deň je počas letného slnovratu – najdlhší deň trvá takmer 19 hodín. 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 12.05.2022

Prvá pomoc (univerzálne číslo - záchranná služba, požiarnici, polícia) – 112

Rady a odporúčania
Publikované 12.05.2022

V hlavnom meste Tallinne si dávajte pozor na vreckových zlodejov a autá radšej parkujte na strážených parkoviskách. Odporúčame mať pri sebe menšiu hotovosť. 

Mimo hlavného mesta nie je kriminalita rozšírená Ak plánujete navštíviť  oblasti na vidieku, nezabudnite na repelent proti hmyzu. Počas letných mesiacov odporúčame turistom očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. V Estónsku sa bez problémov dohovoríte po anglicky a po rusky.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík ako člen oficiálnej delegácie predsedu vlády SR E. Hegera navštívil od 9. do 11. novembra 2022 Fínsko a Estónsko. V Tallinne sa stretol s námestníčkou ministra zahraničných vecí Estónskej republiky Kyllike Sillaste-Elling.

„S Estónskom nás spájajú výborné bilaterálne vzťahy aj spoločný pohľad na viaceré európske témy. Osobitne si rozumieme v otázke rozširovania, keďže Slovensko aj Estónsko vnímajú, že kredibilita Európskej únie (EÚ) je bez dostatočného pokroku a konkrétnych výsledkov ohrozená...

Spolupráca na pôde Organizácie spojených národov súvisiaca aj s pôsobením Estónska ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a Iniciatíva Trojmoria boli hlavnými témami dnešného (30. septembra 2020) rokovania štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovej s veľvyslancom Estónskej republiky Toomasom Kukkom.


Estónsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Estonia
Oficiálny názov Estónska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Estonia
Zaužívaný názov Estónsko
Miestny názov krajiny Eesti Vabariik
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Tallinn
Anglický názov hlavného mesta Tallinn
Miestny názov hlavného mesta Tallinn
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +372
Úradné jazyky estónčina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .ee
Medzinárodná poznávacia značka EST
Zem. dĺžka hl. mesta 24.74537
Zem. šírka hl. mesta 59.43722
Vznik štátu 14.02.1918
Štátne zriadenie unitárna parlamentná republika

Hlava štátu Alar Karis
Predsedníčka vlády Kaja Kallas
Minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu
Webová stránka ministerstva

http://vm.ee/en 

Uznanie Slovenskej republiky 15.01.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 15.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 30.03.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách

Vähäniityntie 5, 00570 Helsinki
Telefón
+358 968117810
Fax
+358 968117820
Núdzová linka
+358503017441

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 359.3 kB, 21.6.2022, 393 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 359.3 kB, 21.6.2022, 393 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 359.3 kB, 21.6.2022, 393 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Evelína Mäsiarová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách
Email evelina.masiarova@mzv.sk
Funkcia zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík ako člen oficiálnej delegácie predsedu vlády SR E. Hegera navštívil od 9. do 11. novembra 2022 Fínsko a Estónsko. V Tallinne sa stretol s námestníčkou ministra zahraničných vecí Estónskej republiky Kyllike Sillaste-Elling.

V priestoroch Estónskej národnej knižnice v Tallinne sa 28. februára 2020 uskutočnila finisáž výstavy More is More II.

Veľvyslanectvo SR vo Fínsku a veľvyslanectvá ČR vo Fínsku a v Estónsku spoločne zorganizovali koncerty zoskupenia Czecho-Slovak Cello Quartet, ktoré vystúpilo 30. októbra 2018 v banketovej sále helsinskej radnice a o deň neskôr v koncertnej sále Estónskej národnej knižnice v Tallinne.

Výstavu súčasného slovenského výtvarného umenia otvoril v stredu 28. augusta v galérii Estónskej národnej knižnice zástupca veľvyslanca SR v Estónsku Ladislav Babčan spolu s Matim Kibinom, zástupcom riaditeľky Estónskej národnej knižnice a kurátorkou výstavy Zorou Petrášovou.


Back To Top