Srbsko

Vlajka Srbska

Srbsko

Belehrad - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

V súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine naďalej odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblasti severného Kosova.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

V súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine naďalej odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblasti severného Kosova.

V rámci protestov v teritóriu Kosova je ohlásená blokáda všetkých ciest vedúcich k administratívnemu hraničnému priechodu Merdare každý pondelok od 12.00 do 15.00 hod.

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine informuje cestujúcu verejnosť, že administratívny hraničný priechod medzi Kosovom a Srbskom je od 5. októbra 2023 opätovne otvorený.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu zablokovania prístupu k priechodu Merdare na administratívnej línii zo strany centrálneho Srbska, je tento priechod do odvolania uzatvorený.

Podmienky vstupu
Publikované 18.05.2022

Občania Slovenskej republiky (vrátane detí) musia mať pri vstupe do Srbska platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz. 

Platný doklad totožnosti majte vždy pri sebe pre prípad možnej kontroly zo strany polície. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Pobyt v Srbsku bez víz je možný maximálne 90 dní.

Povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení polície podľa adresy pobytu v Srbsku do 24 hodín od vstupu do krajiny. Potvrdenie o prihlásení na pobyt (biela karta) sa vydáva bezplatne. Pred odchodom je potrebné na polícii sa odhlásiť. Tento dokument môžu vyžadovať nielen hliadky poriadkovej a dopravnej polície, ale aj pasová kontrola pri výstupe z krajiny.

Pri vstupe do Srbska je cudzinec na požiadanie hraničných orgánov povinný preukázať finančné zabezpečení pobytu vo výške minimálne 50 eur na osobu a deň pobytu (hotovosť, výpis z bankového účtu, cestovné šeky, kreditná karta alebo pozývací list od fyzickej/právnickej osoby v Srbsku garantujúcej finančné zabezpečenie pozývanej osoby počas celého jej pobytu).

Vodiči motorových vozidiel sa nemusia na hraničnom priechode preukázať dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozila, tzv. zelenou kartou.

Povinné očkovanie sa nevyžaduje.

Cestovanie s deťmi
Publikované 18.05.2022

Pokiaľ maloleté osoby cestujú do Srbska s jedným z rodičov, potrebné je pri vstupe do Srbska predložiť notárom overenú plnú moc druhého rodiča (overený podpis), prípadne ak cestujú s treťou osobou, notárom overenú plnú moc oboch rodičov alebo opatrovníka/pestúna. Plná moc môže byť napísaná v slovenskom jazyku.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 6418 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 6676 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 18.05.2022

Oficiálnym jazykom je srbský jazyk a abecedou cyrilika. Na turisticky frekventovaných miestach sú miestne názvy väčšinou uvádzané aj v prepise do latinky.

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné so Slovenskou republikou, v miestnych reštauráciách sú o niečo nižšie.

V Srbsku je fajčenie stále štandardom a zákon regulujúci fajčenie na verejných priestranstvách a v pracovných priestoroch sa spravidla nerešpektuje.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 18.05.2022

Do Srbska je povolené bezcolne doviezť pre osobnú potrebu:

 • 50 ks cigariet, 25 krátkych cigár (do 3gr/ks), 10 cigár, 50 g tabaku alebo kombináciu týchto výrobkov v pomernom množstve,
 • 1 liter alkoholických nápojov (destilát/likér/šampanské) a 1 liter vína,
 • 50 ml parfému a 25 ml toaletnej vody,
 • lieky, ktoré sa používajú menej ako 15 dní v množstve odpovedajúcom potrebám cestujúceho.

Celková hodnota dovezených výrobkov nesmie prevýšiť 100 EUR. 
Podrobné informácie k bezcolnému dovozu tovaru určenému na osobnú potrebu sú uvedené na stránke srbskej colného úradu .

Peňažnú hotovosť presahujúcu 10.000 eur alebo jej ekvivalent v inej valute je cestovateľ povinný deklarovať na hraničnom priechode, o čom dostane potvrdenie. Bližšie informácie sú uvedené na stránke srbskej colného úradu.

Zakázaný je dovoz drog, psychotropných látok, pesticídov, jedov, iných nebezpečných látok a zbraní a streliva. Fyzické osoby nesmú do krajiny dovážať tovar určený na ďalší predaj.

Tovar kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty sa môže zo Srbska vyviesť len so súhlasom ministerstva kultúry.

Dovoz zvierat na nekomerčné účely je možný po predložení medzinárodného veterinárneho preukazu, čipovania a vakcinácie proti besnote. Dovoz, vývoz alebo prevoz zvierat určených na športové súťaže, veľtrhy a výstavy sa riadi veterinárno-sanitárnymi podmienkami a je spoplatňovaný v zmysle platných právnych predpisov. Zviera, ktoré nespĺňa podmienky bude vrátené alebo bude umiestnené do povinnej karantény.

Sprievodcu pre cestovateľov so všetkými potrebnými informáciami nájdete na webovej stránke colného úradu
 

Info pre motoristov
Publikované 18.05.2022

V Srbsku je dostatok čerpacích staníc, kde je možné zakúpiť pohonné hmoty. Ceny sú porovnateľné s cenami na Slovensku. Platiť je možné v hotovosti, resp. platobnými kartami. 

V prípade, že vodič nie je majiteľom auta, je potrebné mať písomný súhlas majiteľa s použitím jeho vozidla s podpisom overeným u notára v srbskom alebo anglickom jazyku.

Odporúčame dodržiavať dopravné predpisy, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť, povinnosť zapnutia bezpečnostných pásov, stretávacích svetiel počas celého dňa a zákaz telefonovania počas jazdy. Kontroly dopravnej polície na celom území sú pomerne časté. 

Závažný dopravný priestupok v Srbsku sa považuje:

 • viac ako 2 promile alkoholu v krvi 
 • jazda na červené svetlo
 • chýbajúci vodičský preukaz
 • jazda v žltom pruhu cesty (len pre autobusy a TAXI)
 • agresívna jazda
 • prekročenie rýchlosti v meste
 • preprava detí nižších ako 135cm v aute bez autosedačky 
 • predbiehanie kolóny cez plnú čiaru

Základné dopravné predpisy:

 • maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak),
 • maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 80 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak),
 • maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach je 130 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak),
 • celoročné povinné svietenie vozidiel,
 • pre vodičov je povolená koncentrácia alkoholu v krvi do 0,2 ‰ (to neplatí pre profesionálnych vodičov).

Cestné poplatky
Používanie diaľnic v Srbsku je spoplatnené formou mýta. Na vjazdoch na diaľnice sa nachádzajú mýtne stanice, kde si vodič prevezme príslušný lístok, ktorý potom odovzdá na výstupnej mýtnej stanici a zaplatí príslušný poplatok. Okrem platby v dinároch a platobnými kartami je pre cudzích štátnych príslušníkov možné platiť aj eurom. Pravidelní používatelia srbských diaľnic si môžu zakúpiť tzv. elektronickú platbu mýta (elektronska naplata putarine, ENP) v podobe krabičky, na ktorú sa následne nabíja kredit – pre vodičov používajúcich ENP sú na mýtnych staniciach vyhradené osobitné brány, ktoré urýchľujú ich prejazd.

Parkovanie v Belehrade a väčších mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené (platí sa formou SMS – informácie o čísle a znení textu sú vždy uvedené na oznamovacej tabuli pri parkovacom mieste).

Bezpečnostná situácia
Publikované 18.05.2022

Kriminalita je porovnateľná so SR, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to hlavne na preľudnených miestach. Pri pohybe na verejnosti, najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (pešie zóny, reštaurácie/bary, mestská hromadná doprava a pod.) je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane dokladov, finančných prostriedkov a svojich osobných vecí. Neodporúčame prespávanie v/pri aute, v karavane na parkoviskách, odpočívadlách, benzínových pumpách a vo voľnej prírode.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 18.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskom momentálne neposkytuje žiadna letecká spoločnosť. 

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Belehradu cez Maďarskú republiku je približne 650 km. Trvá približne 6 hodín. Dlhšie čakanie býva na hraničných priechodoch z Maďarska, čo je hranica Schengenu, a to najmä počas prázdnin, vianočných sviatkov a konca roka, veľkonočných sviatkov a podobne. 

Doprava v hlavnom meste: V Belehrade funguje mestská hromadná doprava (električky, autobusy, trolejbusy). Je vhodne si stiahnuť aplikáciu „Bus Plus“

Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo v novinových stánkoch. 

Taxislužba: Môže byť užitočná najmä pri ceste do centra, kde je problém s parkovaním. V Belehrade pôsobí niekoľko taxislužieb. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 18.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho ošetrenia požadujú platbu. Cestujúcim sa odporúča uzavrieť komerčné zdravotné poistenie. 

Klimatické podmienky

Publikované 18.05.2022

Krajina má mierne vnútrozemské podnebie. Letá sú veľmi teplé, teploty dosahujú až 38°C. V období zimy sa priemerná teplota pohybuje na úrovni - 1°C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Srbsko je
11. november
Deň prímeria v I. svetovej vojne
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
2. január utorok Nový rok
7. január nedeľa Prvý sviatok vianočný
15. február štvrtok Deň štátnosti
16. február piatok Deň štátnosti
2. máj štvrtok Sviatok práce*
3. máj piatok Sviatok práce
3. máj piatok Veľkonočný piatok
6. máj pondelok Veľkonočný pondelok
11. november pondelok Deň prímeria v I. svetovej vojne
Dôležité telefónne čísla
Publikované 18.05.2022

Predvoľba krajiny: +381;
Tiesňová linka (integrovaný záchranný systém) v Srbsku: 112
Rýchla zdravotná služba: 194
Požiarna služba: 193
Polícia: 192
Cestná pomoc v Srbsku: 1987
Cestná pomoc zo zahraničia: +381 11 3331 200

Rady a odporúčania
Publikované 18.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov. V prípade zvýšeného napätia alebo nepokojov sledovať miestne médiá a riadiť sa odporúčaniami/pokynmi srbskej polície. 

Odporúčame mať pri sebe finančnú hotovosť.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v piatok 19. apríla 2024 v Bratislave nového veľvyslanca Srbskej republiky Aleksandra Nakiča. Témou rokovania bola predovšetkým diskusia o možnostiach rozvíjania slovensko-srbského partnerstva a súčasne plánovaná návšteva Srbska predstaviteľov vlády SR a rezortu diplomacie.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár dnes (15. apríla 2024) prijal v Bratislave na nástupnej návšteve veľvyslanca Srbskej republiky Aleksandra Nakiča. Šéf slovenskej diplomacie vyjadril podporu v eurointegračnom úsilí Srbska, partneri otvorili tému dialógu medzi Belehradom a Prištinou a rovnako aktuálnu otázku potenciálneho členstva Kosova v Rade Európy.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár dnes (15. apríla 2024) prijal v Bratislave na nástupnej návšteve veľvyslanca Srbskej republiky Aleksandra Nakiča. Šéf slovenskej diplomacie vyjadril podporu v eurointegračnom úsilí Srbska, partneri otvorili tému dialógu medzi Belehradom a Prištinou a rovnako aktuálnu otázku potenciálneho členstva Kosova v Rade Európy.

V piatok 2. februára odovzdal nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk poverovacie listiny do rúk prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića a oficiálne sa tak ujal funkcie.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Srbskej republiky Miodragom Ivanovićom a predsedom obce Aleksandrovac Mirkom Mihajlovićom pred Múzeom vinárstva a vinohradníctva v Aleksandrovci v utorok 4. apríla 2023 slávnostne odhalili pamätník venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.


Srbsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Serbia
Oficiálny názov Srbská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Serbia
Zaužívaný názov Srbsko
Miestny názov krajiny Republika Srbija
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Belehrad
Anglický názov hlavného mesta Belgrade
Miestny názov hlavného mesta Beograd
Názov meny srbský dinár
Medzinárodná skratka meny RSD
Telefónna predvoľba +381
Úradné jazyky srbský
Časové pásmo +0100
Internetová doména .rs
Medzinárodná poznávacia značka SRB
Zem. dĺžka hl. mesta 20°27'54.47" E
Zem. šírka hl. mesta 44°48'14.44" N
Vznik štátu 5.6.2006
Štátne zriadenie parlamentná republika

Oficiálna vládna stránka

https://www.srbija.gov.rs/kontakt/en/105

Webová stránka ministerstva

http://www.mfa.gov.rs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

Bulevar umetnosti 18, 110 70 Novi Beograd
Telefón
+381 112223800
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+38163336837

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine

Selim Berisha č. 11, Dragodan, 10000 Priština
Telefón
+383 38240140
Núdzová linka
+38345301615

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 18.05.2022
Dátum Popis
10/2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Srbska Nikolu Selakovića na Slovensku
02/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Srbsku
06/2019 Pracovná návšteva prezidenta Srbska Aleksandara Vučića na Slovensku v rámci konferencie GLOBSEC
10/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Srbsku v pozícií úradujúceho predsedu OBSE
06/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Srbsku v pozícií úradujúceho predsedu OBSE
05/2019 Oficiálna návšteva predsedu vlády Petra Pellegriniho v Srbsku
05/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Ivicu Dačića v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a západného Balkánu
12/2018 Oficiálna návšteva predsedníčky vlády Srbska Any Brnabić na Slovensku
06/2018 Oficiálna návšteva predsedu NR SR Andreja Danka v Srbsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve Ministerstva baníctva a energetiky RS na predkladanie ponúk na rekonštrukciu teplárne Cerak v Belehrade.

Veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha a ministerka hospodárstva Srbskej republiky Andjelka Atanasković v piatok 5. novembra spoločne navštívili spoločnosti Blackhorse v Sombore a Tatravagonka Bratstvo v Subotici, kde rokovali s vedením spoločností a prehliadli si aj výrobné priestory.

Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka pricestoval vo štvrtok 28. októbra do Bratislavy na oficiálnu návštevu minister zahraničných vecí Srbskej republiky Nikola Selaković.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o výzve UNOPS na predkladanie návrhov poskytovania služieb pri podpore komunikačných aktivít EU PRO programu.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke služieb – spoločnosti „MT Tax & Legal Advisory“ (MTTLA), ktorá pôsobí v Belehrade od roku 2009 s cieľom vytvorenia „one-stop-shop“ miesta pre zahraničných investorov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Srbsko - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.4 MB, 22.6.2022, 722 stiahnutí
Stiahnuť
Kosovo - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 998.6 kB, 22.6.2022, 251 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Srbsko - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.4 MB, 22.6.2022, 722 stiahnutí
Stiahnuť
Kosovo - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 998.6 kB, 22.6.2022, 251 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Srbsko - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.4 MB, 22.6.2022, 722 stiahnutí
Stiahnuť
Kosovo - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 998.6 kB, 22.6.2022, 251 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Boris Konček
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade
Email boris.koncek@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Srbskej republiky Miodragom Ivanovićom a predsedom obce Aleksandrovac Mirkom Mihajlovićom pred Múzeom vinárstva a vinohradníctva v Aleksandrovci v utorok 4. apríla 2023 slávnostne odhalili pamätník venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

V priestoroch Veľvyslanectva SR v Belehrade sa 13. septembra 2022 uskutočnil humanitárny koncert „Hudba bez hraníc“, organizovaný v spolupráci s UNHCR Srbsko a občianskym združením „Viera, láska, nádej“. Zámerom bolo zapojiť sa do projektu „Priblížme sa k sebe“, ktorého cieľom je začleniť mladých ľudí so zdravotným postihnutím do kultúrnych aktivít spoločnosti a vytvárať kultúrne obsahy.

Vo štvrtok 17. februára veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha v priestoroch Kultúrnej stanice Svilara v Novom Sade slávnostne otvoril výstavu svetoznámeho slovenského umeleckého sklára Jána Zoričáka.

V dňoch 27. septembra až 3. októbra sa uskutočnila hlavná časť podujatí v rámci Dní slovenskej kultúry v Srbsku.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha v stredu (8. septembra 2021) v Belehrade slávnostne otvoril výstavu diel svetoznámeho umeleckého sklára Jána Zoričáka, prvého podujatia v rámci Dní slovenskej kultúry v Srbsku.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas druhého dňa (27. apríla 2021) rokovaní v Srbsku navštívila niektoré centrá slovenskej národnostnej menšiny, konkrétne Kovačicu, Báčsky Petrovec a Nový Sad.

V piatok 24. mája sa vo veľkorysých priestoroch Kombank Dvorany v centrálnom Belehrade uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy autora Pavla Demeša s názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda - fotografické curriculum vitae patrónov Európy.“

V pondelok 1. októbra 2018 sa vďaka spoločnej iniciatíve Veľvyslanectva SR v Belehrade a Fakulty architektúry Belehradskej univerzity uskutočnila v poradí druhá Noc architektúry, ktorá úspešne nadviazala na minuloročné podujatie pod záštitou SR ako predsedajúcej krajiny Stredoeurópskej kultúrnej platformy.

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade vyvíja početné aktivity nielen v tých častiach Srbska, kde je výrazne zastúpená slovenská národnostná menšina, ale tiež vo vzdialenejších regiónoch.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, ako aj nadviazania diplomatických vzťahov s vtedajším Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov, zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Belehrade spoločnú historickú konferenciu s názvom „História vzťahov Československa a Juhoslávie“ v priestoroch historickej budovy zastupiteľského úradu ČR.


Back To Top