L. Parízek diskutoval s veľvyslankyňou Thajska o obchodno-ekonomickej spolupráci

13.1.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal dnes (13. januára 2020) dezignovanú veľvyslankyňu Thajského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Morakot Sriswasdiovú, ktorá mu odovzdala kópie poverovacích listín.

 

Strany pozitívne zhodnotili otvorenosť slovensko-thajských vzťahov. Vyjadrili vôľu rozvíjať kooperáciu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Osobitná pozornosť bola venovaná možnostiam rozvoja hospodársko-obchodnej spolupráce. L. Parízek: „Som presvedčený, že dobudovanie zmluvno-právnej základne a organizovanie biznis misií zvýši našu obchodnú výmenu, ktorá v súčasnosti neodráža skutočný potenciál.“ Zároveň boli prediskutované možnosti spolupráce v rámci medzinárodných organizácii akými sú Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Združenie národov juhovýchodnej Ázie.

Rokovanie štátneho tajomníka MZVEZ SR L. Parízka s dezignovanou veľvyslankyňou Thajského kráľovstva M. Sriswasdiovou Rokovanie štátneho tajomníka MZVEZ SR L. Parízka s dezignovanou veľvyslankyňou Thajského kráľovstva M. Sriswasdiovou