1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráceov
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk mesta Zaječar a štátnej spoločnosti „JKSP Zaječar“ o verejno-súkromnom partnerstve na výrobu tepelnej energie a rekonštrukciu 2 kotolní, na drevo a na plyn.

Ministerstvo elektrickej energie Mjanmarska vypísalo verejnú výzvu na výber poradenskej firmy v súvislosti so zabezpečením služieb ako vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, vytvorenie základného návrhu, návrhu samotného tendra, posúdenie konštrukčného návrhu a i. pre plánované hydroenergetické projekty.

Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje o tendri na rozvoj a prevádzku prístavu Dhalkut v Ománe.


Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských potravinárskych spoločností na výstave „F Istanbul“ venovanej svetu potravín a nápojov, ktoré sa uskutoční 12. - 14. júla 2023 v Istanbule, v Tureckej republike.

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvom hospodárstva SR si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu ReBuild Ukraine, ktorý sa uskutoční 15. - 16. februára 2023 vo Varšave.

Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje slovenských podnikateľov o možnosti účasti na letecko-vesmírnom veľtrhu FAMEX 2023, ktorý sa uskutoční 26. - 29. apríla 2023 (tri dni veľtrhu, štvrtý deň letecká prehliadka) na letisku Santa Lucía v Mexico City.