Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 4281 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 183.6 kB, 25.9.2023, 3334 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
PDF 158.5 kB, 6.7.2023, 9290 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 175.7 kB, 25.9.2023, 8586 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 92.7 kB, 6.7.2023, 1316 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 671 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 349.0 kB, 2.10.2023, 1407 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 1138 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 780 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 276.3 kB, 6.7.2023, 662 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 267.6 kB, 6.7.2023, 1103 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 136.3 kB, 18.9.2023, 937 stiahnutí
Stiahnuť