1. Domov
  2. Veľvyslanectvá
  3. Zastupiteľské úrady pre SR (diplomatická listina)

Zastupiteľské úrady pre SR

Diplomatická listina vedená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je  zoznamom zastupiteľských úradov a diplomatov akreditovaných pre SR.

Rezort diplomacie aktualizuje listinu podľa potrieb, približne v štvrťročných intervaloch, na základe informácií a podnetov zo strany diplomatických misií. Administrativno-technický personál a súkromný personál veľvyslanectiev sa v listine neuvádza.

Diplomatická listina slúži primárne pre diplomatický zbor ale i pre verejnosť ako ucelený prehľad kontaktov zastupiteľských úradov pre SR. V prípade nezrovnalostí informácií uvedených v listine môžu zastupiteľské úrady kontaktovať diplomatický protokol emailom na adrese dipl@mzv.sk.

Diplomatická listina
PDF 1.7 MB, 31.3.2023, 164260 stiahnutí
Stiahnuť
Listina honorárnych konzulov akreditovaných v Slovenskej republike
PDF 731.9 kB, 31.3.2023, 532 stiahnutí
Stiahnuť