1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Veda, výskum a inovácie

Veda, výskum a inovácie

Veda, výskum a inovácie majú veľký význam pre všetky oblasti života spoločnosti. Sú dôležitou témou medzinárodných vzťahov, s dopadmi na vzájomnú spoluprácu a hospodársku súťaž krajín. Sú prierezovou agendou rôznych rezortov a jednoznačným záujmom zahraničnej politiky Aj keď priamo nespadajú do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ich zahraničný presah tvorí dôležitú časť ekonomickej diplomacie.

Krajiny podporujúce vedu, technológie a inovácie majú tendenciu byť dlhodobo úspešnejšie.

Na Slovensku máme inovatívne firmy a vedecko-výskumné pracoviská so špičkovými, častokrát patentovanými technológiami. Ambície väčšiny z nich prekračujú hranice SR a ich zahraničné úspechy nie sú ojedinelé. Novovznikajúce spoločnosti sú čoraz vyspelejšie a viaceré z tých, ktoré začínali podnikať pred niekoľkými rokmi, sa rozrástli na firmy zamestnávajúce niekoľko desiatok, či dokonca stoviek ľudí. Badať tiež zvýšený záujem o inovácie zo strany korporácií, a to aj v spolupráci s menšími inovatívnymi firmami.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom ekonomickej diplomacie:

  • podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a inovácií,
  • prezentuje Slovensko z pohľadu inovačných a vedecko-výskumných kapacít v zahraničí s cieľom zvyšovať povedomie zahraničných partnerov o technologickej vyspelosti našej krajiny,
  • podporuje vzájomné aktivity slovenských a zahraničných subjektov v perspektívnych oblastiach, diverzifikáciu slovenskej ekonomiky smerom k vysokotechnologickým odvetviam (vrátane aktivít v rámci pridruženého členstva SR v Európskej vesmírnej agentúre), účasť slovenských firiem v tendroch medzinárodných organizácií a tiež iniciatívy zamerané na popularizáciu vedy na Slovensku s prítomnosťou špičkových vedcov zo zahraničia,
  • v rámci tzv. Inovačných dní predstavuje slovenské inovatívne firmy a vedecko-výskumné pracoviská aj zahraničným veľvyslancom akreditovaným na Slovensku. 

Dôležitou oblasťou je politika talentu a talentovaní ľudia. Ministerstvo preto podporuje iniciatívy usilujúce sa identifikovať domáce a zahraničné kapacity a posunúť Slovensko vpred v oblasti znalostnej ekonomiky s pomocou nadaných ľudí.

Mnoho Slovákov žijúcich v zahraničí patrí k špičke vo svojich odboroch. Slovensko sa uchádza o návrat časti z nich do vlasti, no nevnímame ich iba cez optiku „úniku mozgov“, ale aj ako príležitosť vybudovať vo svete širokú sieť kontaktov, na ktorú sa môže krajina spoľahnúť. Sú pre nás dôležitou komunitou, zviazanou so SR občianstvom, pôvodom svojich predkov alebo inou formou špecifického vzťahu. Stojíme preto o kontakt s nimi a zdynamizovanie vzťahu s krajanskou komunitou podporíme aj prostredníctvom ekonomickej diplomacie.

Krajania môžu byť pre nás cenným zdrojom inšpirácie, spolupráce, kontaktov a pomoci. Disponujú skúsenosťami, ale aj vôľou prispieť k rozvoju Slovenska a zapájať sa do diania v našej krajine. Môžu prispieť k získaniu talentov, posilneniu obchodu, investícií, podnikateľskej aj vedecko-technickej spolupráce. Rady a odporúčania uznávaných expertov z radov Slovákov pôsobiacich v zahraničí sú cenné pre naše sektorové politiky a zaujímajú nás aj ich názory na bariéry návratu domov. Okrem toho, filantropické aktivity mimoriadne dobre etablovaných členov diaspóry dokážu podporiť aj naše podnikateľské a vedecké projekty.


Aktuality

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Rastislav Chovanec absolvoval tento týždeň pracovnú návštevu Banskobystrického samosprávneho kraja. Stretol sa s významnými slovenskými exportérmi pôsobiacimi v tomto regióne, oboznámil sa s ich produkciou a otvorene diskutovali o problémoch, s ktorými sa vývozcovia stretávajú pri presadzovaní na zahraničných trhoch.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dillí zorganizoval vo štvrtok 22. 2. 2024 slovensko-indické fórum Slovenský inovačný a technologický deň v rámci pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Indii. Na podujatí sa zúčastnilo 22 podnikateľov a zástupcov inštitúcií zo Slovenska a viac ako sto indických partnerov.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec navštívil 6. februára 2024 spolu s 30 zahraničnými veľvyslankyňami a veľvyslancami slovenskú spoločnosť InoBat sídliacu vo Voderadoch. V rámci podujatia „Inovačný deň“ sa oboznámili s medzinárodným potenciálom firmy a absolvovali prehliadku výrobne batérii spolu s výskumno-vývojovým centrom.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala 1. júna 2023 v Bratislave zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na 27. Inovačnom dni. Hosťom sa predstavila spoločnosť Photoneo s technológiami autonómnych robotických riešení s vlastným 3D farebným videním.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou pozvali 20. apríla 2023 zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na návštevu ŽSK v rámci podujatia „Inovačný deň“.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala v pondelok, 20. februára 2023, v Bratislave zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na 24. Inovačnom dni. Hosťom sa predstavil startup Simplicity, ktorého aplikácia s rovnakým názvom má ambíciu stať sa svetovou platformou pre mestá, komunity a obyvateľov.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala v pondelok 30. januára 2023 v Bratislave zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na 23. Inovačnom dni. Hosťom sa predstavila spoločnosť MicroStep-MIS vyrábajúca monitorovacie a informačné systémy.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala vo štvrtok 15. decembra 2022 zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na 22. Inovačnom dni. Tentokrát sa hosťom predstavilo Hlavné mesto SR Bratislava z pohľadu koncepcie mestských inovácií.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala v stredu 23. novembra 2022 zahraničných veľvyslancov na 21. Inovačnom dni.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala v stredu, 19. októbra 2022, zahraničných veľvyslancov na 20. Inovačnom dni. Hosťom sa počas neho predstavila Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a jej členská firma Vacuum Group.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jánom Lunterom pozvali 13. septembra 2022 zahraničných diplomatov na Inovačný deň, ktorého cieľom je ukázať veľvyslancom úspešné inovačné firmy.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (27. júna 2022) privítala zahraničných veľvyslancov na osemnástom podujatí z cyklu Inovačné dni.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (23. mája 2022) zahraničných veľvyslancov privítala na podujatí zameranom na aktivity Slovenska v oblasti vesmírneho priemyslu.

V šestnástom pokračovaní série podujatí z cyklu Inovačný deň dnes (20. apríla 2022) štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom pozvali zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike do nitrianskeho regiónu.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. marca 2022) privítala zahraničných veľvyslancov v inovatívnej firme z oblasti nových technológií v zdravotníctve. Na pätnástom podujatí z cyklu Inovačný deň sa zahraničným hosťom predstavila spoločnosť Powerful Medical, ktorá sa venuje využívaniu umelej inteligencie v medicíne.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. februára 2022) zahraničných veľvyslancov privítala v prvom nezávislom vedeckom inštitúte svojho druhu na Slovensku.

V sídle spoločnosti HB Reavis v Bratislave sa dnes (16. decembra 2021) uskutočnilo už dvanáste podujatie z cyklu Inovačný deň, na ktorom štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala veľvyslancov diplomatických misií akreditovaných pre Slovensko.

V poradí jedenáste podujatie z cyklu Inovačný deň sa uskutočnilo dnes (15.11.2021) vo firme Pixel Federation v Bratislave. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková naň už tradične pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku.

V desiatom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (19. októbra 2021) spolu s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti Shark.Aero v Senici, na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave a do moderného verejného priestoru v Trnave s názvom: Nádvorie.

V deviatom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková včera (20. septembra 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných pre Slovensko do sídla spoločnosti Matador v Bratislave.

V ôsmom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (1. júla 2021) spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Slovenskej republiky Pavlom Šajgalíkom pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do Biomedicínskeho centra SAV.

V siedmom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (26. mája 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti Aliter Technologies.

V šiestom pokračovaní série podujatí s názvom: Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. apríla 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti IPM.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (24. marca 2021) v rámci úspešnej série podujatí s názvom Inovačný deň trom desiatkam zahraničných veľvyslancov predstavila unikátnu inovatívnu spoločnosť zo Slovenska.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (17. februára 2021) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila úspešnú technologickú slovenskú spoločnosť SLIDO s ich autentickým príbehom: Zo školských lavíc až po obchod so Ciscom.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (17. decembra 2020) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA).

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (25. novembra 2020) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila jeden z najúspešnejších startupov na Slovensku, technologickú spoločnosť Sygic.

Ako sme avizovali, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych spoločností bude veľvyslancom akreditovaným na Slovensku pravidelne predstavovať slovenské inovatívne spoločnosti v rámci série podujatí s názvom Inovačný deň. Prvý inovačný deň sa dnes (21. septembra 2020) uskutočnil v sídle spoločnosti Multiplex DX vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.