Slovensko v OECD

Čo je OECD
Základné informácie o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ​​​​​​​
Slovensko v OECD

Aký má význam členstvo v OECD pre Slovensko?

Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzvy na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.

Aktuality
Aktuálne správy.
e-Bulletin OECD v skratke
Ambíciou dvojmesačníka je prinášať informácie z diania naprieč celej OECD, jej orgánov, projektov, vnútorného chodu, aktivít jej členských krajín relevantných alebo inšpiratívnych pre Slovensko a tvorbu našich národných politík.
Vybrané publikácie OECD
Anotácie k vydaným publikáciám OECD


Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa  v piatok 2. decembra 2022 virtuálne zúčastnila na 47. zasadnutí Výboru pre politiku regionálneho rozvoja OECD, ktoré sa konalo pri príležitosti ukončenia projektu na podporu decentralizácie Ukrajiny.

21.11.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje Výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2023, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD.

21.11.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v pondelok 21. novembra 2022 zúčastnila na 16. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave, počas ktorej bol prezentovaný Svetový energetický výhľad pre rok 2022...

11.11.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vo štvrtok 10. novembra 2022 telefonovala so Susannou Mooreheadovou, predsedníčkou Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu.