Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
7.2.2023> Odborný radca - oddelenie archívu a registratúry (OREA) na odbore elektronizácie služieb a procesov (ESAP/SBPI) Bratislava Ministerstvo 13.2.2023
7.2.2023> Štátny radca - oddelenie archívu a registratúry (OREA) na odbore elektronizácie služieb a procesov (ESAP/SBPI) Bratislava Ministerstvo 13.2.2023
20.1.2023> Voľné pozície vyslaných národných expertov v Európskej komisii Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.3.2023
16.12.2022> Voľné pozície vyslaných národných expertov v Európskej komisii Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 27.2.2023
23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu