Európska rada

Zurück

Videokonferencia členov Európskej rady 23. apríla 2020

Videokonferencia členov Európskej rady 23. apríla 2020

23.4.2020 | Závery Európskej rady

Na videokonferencii členov Európskej rady, ktorá sa konala 23. apríla 2020 vedúci predstavitelia Európskej únie rokovali o viacerých aspektoch európskej reakcie na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19.

 


Lídri Európskej únie na videozasadnutí uvítali avizovaný spoločný plán obnovy, predstavený predsedom Európskej rady Ch. Michelom. Vymedzuje štyri kľúčové oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať, za účelom dosiahnutia obnovy: jednotný trh, rozsiahle investičné úsilie, globálne opatrenia EÚ a lepšia správa vecí verejných.

 

 

Výsledkom videokonferencie lídrov bolo aj schválenie dohody Euroskupiny o tzv. 3 záchranných sieťach určených pre pracovníkov, podniky a štáty. Spoločne balík predstavuje sumu v hodnote 540 miliárd eur. Lídri vyzvali, aby sa tento balík sfunkčnil do 1. júna 2020.

 

 

Členovia Európskej rady sa taktiež dohodli na vytvorení Fondu obnovy hospodárstva. Vypracovaním návrhu bola poverená Európska komisia, ktorá má zanalyzovať presné potreby. Súčasťou návrhu má byť aj objasnenie prepojenia Fondu obnovy s Viacročným finančným rámcom, ktorý bude nevyhnutné prispôsobiť tak, aby umožnil riešenia súčasnej krízy.