Dokumenty na stiahnutie

Publikácia Štatistického úradu SR a národných štatistických úradov krajín V4 v slovenskom a anglickom jazyku.

2019 - Dokumenty sú v anglickom jazyku

2018 - Dokumenty sú v anglickom jazyku