Obmedzenia na hraniciach

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta.

 

Vycestovanie do určitých krajín s návratom do 48 hodín

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 2. júna 2020 netýka:

 

 • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole;

 

docx Tlačivo o prekročení štátnej hranice  (docx; 18.69 KB)

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do vyššie uvedených krajín a priebežne sledovať obmedzenia zavedené predmetnými krajinami v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej.

 

Česko  Maďarsko  Rakúsko  Nemecko  Švajčiarsko  Francúzsko  Poľsko  Chorvátsko  Slovinsko        

 

  
Krajina Podmienky cestovania

Afganistan

Letecké spojenie je obmedzené. V súčasnosti neexituje možnosť letu do destinácií v EÚ.

Aktualizované: 19/05/2020
 

Albánsko

16. marca 2020 Albánsko uzatvorilo hranice so susednými krajinami pre osobnú dopravu. Stav núdze (vyhlásený 24. marca 2020) bol predĺžený do 23. júna 2020.

Od 01.06.2020 boli otvorené pozemné hranice so všetkými susednými krajinami – zo Severným Macedónskom, s Čiernou Horou, s Kosovom a s Gréckom. Vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu na COVID-19 a bez nutnosti zotrvania v 14 dňovej karanténe. Nejde však o obojstranný styk, pretože voči občanom Albánska niektoré susedné krajiny stále uplatňujú reštriktívne opatrenia.
Krajina má naďalej uzatvorené námorné hranice pre osobnú prepravu.


Naďalej zostáva pozastavená medzinárodná letecká doprava (od 21. marca 2020) pre civilné komerčné lety, s výnimkou repatriačných letov. Otvorenie sa plánuje na 22. júna 2020.


Od 1. júna 2020 bolo zrušené rozdelenie krajiny na červenú – rizikovú a zelenú zónu a taktiež bol zrušený zákaz prepravy súkromnými motorovými vozidlami. MHD zostáva stále zrušená.
Boli otvorené nákupné centrá, zubárske kliniky, reštaurácie a kaviarne, ale len s využitím vonkajších priestorov a s väčšími vzdialenosťami medzi stolmi. Boli otvorené predškolské zariadenia pre deti, vzdelávacie a kultúrne centrá, parky a fitness kluby. 
Prevádzky musia dodržiavať všetky hygienické predpisy a normy. Otvorené sú už aj hotely a pláže.


Zatvorené zostávajú vzdelávacie inštitúcie (okrem predškolských zariadení, maturitných tried a niektorých vysokých škôl), kiná, divadlá, bazény a nočné kluby. Zostávajú zrušené kultúrne a spoločenské akcie.
Nie je povinnosť nosiť rúška na verejnosti, v obchodoch sa vyžadujú. Polícia a Ministerstvo zdravotníctva apeluje na občanov dodržiavať min. vzdialenosť aspoň 1 m medzi ľuďmi (málokedy to ľudia dodržiavajú). Situáciu neustále monitoruje polícia a vojsko.

Aktualizované: 03/06/2020
 

Angola

Od 26. mája bol zrušený núdzový stav a nahradil ho tzv. stav kalamity, ktorý platí do odvolania. Vonkajšie hranice Angoly zostávajú zatvorené  a vstup cudzincov do krajiny nie je povolený. Na verejnosti platí povinnosť nosenia rúšok.
Aktualizované: 05/06/2020
 

Argentína

Pozemné, vzdušné aj námorné hranice sú uzavreté pre všetkých cudzincov až do odvolania. Všetky medzinárodné aj domáce lety sú zrušené. Vybrané vnútroštátne lety sú v prevádzke len vo výnimočných prípadoch. Medzinárodné lety budú obnovené 1. septmebra 2020. Vláda toto opatrenie prehodnocuje každé dva týždne. V prípade priaznivého vývoja pandémie COVID-19, budú medzinárodné lety obnovené pred uvedeným termínom.
Aktualizované: 30/05/2020
 

Arménsko

V krajine stále platí zákaz vstupu pre cudzincov, ktorý sa týka aj občanov SR. Postupne sa obnovuje letecká premávka, ktorá umožňuje návraty občanov Arménska do vlasti a cestovanie diplomatov a ich rodinných príslušníkov. Stav núdze bol predlžený do 13. júna 2020, hoci život v krajine sa už pomerne rýchlo vracia do bežných koľají.
Aktualizované: 18/05/2020
 

Austrália

Vstup do Austrálie

Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

Do krajiny bude umožnený vstup len:

 • občanom Austrálie a ich najbližším rodinným príslušníkom

 

 • osobám s trvalým (nie prechodným) pobytom v krajine a ich najbližším rodinným príslušníkom

 

 • občanom Nového Zélandu, ktorí sa bežne zdržiavajú v Austrálii

 
Za najbližších rodinných príslušníkov sa považujú: manželia, de facto partneri, závislé deti a zákonní zástupcovia.
Najbližší rodinní príslušníci, držitelia dočasných víz musia svoj rodinný vzťah ďalej dokazovať využitím online formulára nižšie.

Takisto všetci ostatní, ktorí potrebujú do Austrálie cestovať z nevyhnutných, presvedčivých dôvodov musia požiadať vopred o výnimku Komisára austrálskej hraničnej polície.
 
 
Všetci prichádzajúci zvonka majú povinnosť po príchode sa izolovať na 14 dní v určenom zariadení v mieste príchodu (napr. v hoteli).

 

Tranzit

Od 13. mája 2020 už nie je nutné mať za účelom tranzitu cez Austráliu vopred vybavenú výnimku od Komisára austrálskej hraničnej polície, pokiaľ má cestujúci zakúpenú letenku na nadväzujúci let z Austrálie a pri prestupe neopustí letisko.

Ak cestujúci pri prestupe potrebujú opustiť letisko, musia pred cestou požiadať o cestovnú výnimku od komisára austrálskej hraničnej polície (ABF), ako tomu bolo doteraz.
 
Tranzit do 8 hodín

Pri prestupe nepresahujúcom 8 hodín sú cestujúci povinní zostať v priestoroch tranzitného terminálu a dodržiavať odstup od ľudí a umývať si ruky.
Občania SR cestujúci na slovenský pas nepotrebujú austrálske tranzitné víza (tzv. Transit without a visa - TWOV), ak spĺňajú podmienky:

 • Pricestujú do Austrálie lietadlom
 • Majú zakúpenú a potvrdenú letenku na odlet z Austrálie do tretej krajiny a prestup nepresiahne 8 hodín od príletu
 • Majú platné cestovné doklady na vstup do tretej krajiny
 • Nesmú prejsť imigračnou kontrolou v Austrálii a nesmú opustiť tranzitný terminál letiska

 
Tranzit medzi 8-72 hodín

Pri prestupe nad 8 hodín je potrebné požiadať o tranzitné víza tzv. Transit visa (subclass 771).
Tranzitné víza sú na dobu maximálne 72 hodín a sú bez poplatku.

Naďalej platí požiadavka, že pri tranzite dlhšom ako 8 hodín sú cestujúci povinní ísť do karantény v určenom zariadení daného austrálskeho štátu, v ktorom uskutočňujú svoj prestup. Sú povinní tak urobiť, aj keď im bola udelená cestovná výnimka od komisára ABF. Výnimku z tejto povinnej 14-dňovej karantény môžu udeliť len kompetentné orgány jednotlivých štátov a teritórií na individuálnej báze.
 
Prestupujúcim cestujúcim nie je dovolené použiť vnútroštátny let, aj keď by bol potrebný na premiestnenie sa na nadväzujúci medzinárodný let.

 

 

Odchod

V Austrálii platí momentálne zákaz vycestovať z krajiny pre občanov Austrálie (vrátane držiteľov dvojitých občianstiev) ako aj permanentných rezidentov. Ak spadáte do tejto kategórie a chcete opustiť krajinu, musíte najskôr požiadať o výnimku komisára austrálskej hraničnej polície
 

Výnimky vycestovať sa udeľujú nasledovným skupinám:

 

 • cestujete v súvislosti s poskytovaním pomoci ako reakcia na pandémiu COVID-19
 • vaša cesta je kľúčová pre priemysel a obchod
 • potrebujete dostať urgentné zdravotné ošetrenie, ktoré nie je k dispozícii v Austrálii
 • cestujete z dôvodu urgentnej a nevyhnutnej osobnej záležitosti
 • humanitárne dôvody
 • vaša cesta je v národnom záujme

 

O výnimku je potrebné požiadať najneskôr 48 hodín pred vašim plánovaným odchodom a každú žiadosť dôsledne zdokumentovať. Udeľovanie výnimky podlieha prísnemu schvaľovaniu imigračnými úradníkmi austrálskeho Ministerstva vnútra a nie je automatické. Všetky predložené podporné dokumenty musia byť úradne preložené do anglického jazyka.

Aktualizované: 05/06/2020
 

Azerbajdžan

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Gruzínskom a Iránom budú naďalej uzavreté do 15. júna 2020. Rovnako všetky medzinárodné lety sú pozastavené do 15. júna 2020. Vstup do krajiny je umožnený iba občanom Azerbajdžanu pri návrate do vlasti.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Bahamy

Vláda ohlásila postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19. Plánované otvorenie komerčných letov na Bahamy od 1. júla 2020.
Aktualizované: 19/05/2020
 

Bahrajn

Bahrajn zaviedol na letisku niekoľko opatrení na zníženie šírenia COVID-19 vrátane:

 • všetky víza po príchode boli pozastavené. Každý, kto sa pokúša vstúpiť na územie Bahrajnu, musí mať vopred povolenie na pobyt v Bahrajne alebo si musí vopred zabezpečiť vízum na adrese www.evisa.gov.bh.
 • všetci prichádzajúci cestujúci budú testovaní na COVID-19.
 • všetci prichádzajúci cestujúci budú v karanténe 14 dní bez ohľadu na výsledok testu COVID-19.
 • všetkým prichádzajúcim cestujúcim na medzinárodnom letisku alebo v námorných prístavoch prichádzajúcich z krajín s prípadmi COVID-19 sa poskytne zdravotný dotazník a budú sa musieť podrobiť kontrole. Všetci cestujúci musia spĺňať a dodržiavať požiadavky a nariadenia vlády Bahrajnu.
Aktualizované: 31/05/2020
 

Bangladéš

Krajina od až do odvolania zrušila medzinárodné lety, s výnimkou Číny, pričom všetci prichádzajúci sa musia podrobiť 14 dňovej karanténe. Vnútroštátna preprava je od 30. mája 2020 obnovená.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Belgicko

Od 18. marca sú umožnené len nevyhnutné cesty smerom do Belgicka. Iné ako nevyhnutné cesty z krajiny nie sú povolené. Za nevyhnutné cesty sú považované najmä pracovná cesta, cesta z dôvodu striedavej starostlivosti o deti, účasť na pohrebe v úzkom rodinnom kruhu, poskytnutie pomoci zraniteľnej osobe s pobytom v cudzine, vyzdvihnutie blízkej osoby z letiska v susednej krajine.
Cestovné obmedzenia sú platné do 8. júna a je možné ich predĺženie. 


V krajine sa uskutočňujú kontroly na diaľniciach, v prístavoch a letiskách v oboch smeroch. Osoby sa musia okrem dokladu totožnosti preukázať nevyhnutnosť cesty príslušnými dokladmi ako napr. potvrdenie od zamestnávateľa/firmy, povolenie na pobyt, potvrdenie o štúdiu v krajine, letenka, vlakový lístok a pod..


Tranzit cez krajinu je povolený, ale je potrebné opustiť belgické územie čo najrýchlejšie. V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom alebo autobusom nie je možné sa na belgickom území zdržovať ani zastavovať. Zároveň je potrebné počas tranzitu dodržiavať princíp sociálnej vzdialenosti. 


Za nedodržanie prijatých opatrení v krajine sú ukladané vysoké pokuty (100 - 4000 eur alebo odňatie slobody až na dobu 3 mesiacov).
Osoby s povoleným dlhodobým alebo legálnym pobytom v Belgicku, ako aj belgickí štátni občania, ktorí sa vrátili z cudziny, podliehajú 14-dňovej domácej karanténe a po dobu 14-dní nemôžu vykonávať prácu na pracovisku (práca z domu je povolená) s výnimkou pendlerov, vodičov zamestnaných v profesionálnych prepravných spoločnostiach a osôb, ktoré vykonali nevyhnutnú cestu do cudziny.


Od 4. mája sa zavádza povinnosť nosiť ochranné rúško príp. inú adekvátnu ochranu zakrývajúcu nos a ústa pre osoby, ktoré dosiahli vek 12 rokov -  vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v  škole pre žiakov starších ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť (min. 1,5m).


Možnosti prepravy do Slovenskej republiky a späť do Belgicka

Letisko Zaventem funguje len v obmedzenej letovej prevádzke. Letisko Charleroi je od 25. marca uzatvorené; obnovenie čiastočnej letovej prevádzky sa predkladá začiatkom júna 2020.

Priame vlakové spojenie Brusel – Viedeň (NightJet, ÖBB) je od 30. marca 2020 je do odvolania prerušené. Funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), ale na viac prestupov a smerovanie cesty je cez územie Nemecka.

Dostupné sú aj lety z Düsseldorfu a Kölnu do Viedne (Wizz Air). Z Mníchova je stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne. 

 

Tranzit cez Českú republiku osobným motorovým vozidlom je možný iba s diplomatickou nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, ktorá sa vybavuje prostredníctvom veľvyslanectva SR v krajine odchodu.

Viac informácií k tranzitu cez územie Českej republiky

Aktualizované: 27/05/2020
 

Belize

S Mexikom má spoločné hranice, v zmysle opatrení vládnych úradov krajina uzavrela svoje hranice a umožňuje vstup iba svojim občanom, cudzincom s rezidenčnou kartou a členom akreditovaného diplomatického zboru. Je uzavreté aj medzinárodné letisko v Belize. Opatrenia belizskej vlády k svojmu hraničnému režimu nešpecifikujú dokedy by tieto opatrenia mali trvať. Od mája vládne inštitúcie „zjemenili“ niektoré opatrenia, je možný napr. vnútorný tranzit po krajine. Vonkajšie hranice však naďalej zostávajú pre cudzincov na vstup do krajiny uzavreté (okrem výnimiek), predpokladané uzavretie hraníc by mohlo skončiť v júni 2020 (nie je však stanovený žiadny konkrétny dátum). Možný pozemný tranzit cez Belize do Mexika aktuálne nie je umožnený.
Aktualizované: 27/05/2020
 

Bielorusko

Osoby, ktoré prišli do Bieloruska z krajín, v ktorých sú registrované prípady infekcie COVID-19 sú počas 14 kalendárnych dní od dátumu príchodu do Bieloruska povinné ostať v domácej izolácii a nie sú oprávnené opätovne prekročiť štátnu hranicu Bieloruskej republiky (do uplynutia doby domácej izolácie).

Tieto opatrenia sa však nevzťahujú na:

 • zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov zahraničných štátov v Bieloruskej republike, medzinárodných organizácií a ich zastupiteľských úradov so sídlom v Bieloruskej republike, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 • vedúcich a členov oficiálnych delegácií;
 • vodičov vozidiel pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave;
 • členov posádok lietadiel, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, vlakových čiat, posádok lokomotív medzinárodnej železničnej dopravy;
 • cudzincov, ktorí prechádzajú cez územie Bieloruskej republiky s cieľom návratu do domovskej krajiny.


Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska, a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska. Nedodržať toto pravidlo je možné len vo výnimočných prípadoch a to najmä v prípade dopravnej nehody (poruchy) vozidla, v prípade vykládky alebo prekládky nákladu, výmeny vozidla, ak sú tieto skutočnosti uvedené v podmienkach zmluvy o automobilovej preprave a v prepravných dokumentoch.

Ak je potrebné vykonať spomínané úkony, povoľuje sa opustenie cesty uvedenej v schválenom zozname ciest a špecializovaných miest. Úkony by mali byť vykonané v najkratšom možnom čase. Počas zastavenia (parkovania) nesmú vodiči vykonávajúci tranzitné prepravy opustiť areál zastávok (parkovísk) určených na odpočinok a stravovanie pre vodičov, tankovanie vozidiel podľa zoznamu ciest a špecializovaných miest.


Od 16. marca Ruská federácia zatvorila štátnu hranicu s Bieloruskom. Týmto hranice Bieloruska so všetkými susediacimi štátmi sú uzatvorené. Vládou Ruskej federácie bol povolený iba tranzit pre občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) cez územie Ruska. Ide predovšetkým o umožnenie návratu občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov, ktorí sa vracajú z pobytu v tretích štátoch.

V súvislosti s prijatím obmedzujúcich opatrení zo strany jednotlivých štátov pre vstup cudzích občanov na ich územie, budú Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra Bieloruskej republiky všetkým štátnym príslušníkom cudzích krajín, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, vrátane ich vstupu v rámci bezvízového režimu:

 • udeľovať výjazdné víza s cieľom prechodu hore uvedených občanov cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky;
 • predlžovať dobu pobytu v Bielorusku až do 180 dní (90 dní + 90 dní) s vydaním výstupných víz (ak to je potrebné);
 • vydávať povolenia na prechodný pobyt (ak na to je dôvod);
 • udeľovať výstupné víza priamo na Národnom letisku Minsk, bez odoslania príslušníkov cudzích štátov na Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra (ak je to potrebné).
Aktualizované: 20/05/2020
 

Bhután

Od 14. marca 2020 je dočasne zrušené vydávanie víz pri príchode do krajiny (on-arrival visa). Rozhodnutie sa netýka držiteľov diplomatických a služobných pasov. V niektorých častiach krajiny platí zákaz vychádzania.
Aktualizované: 01/06/2020
 

Bolívia

Od 19. marca sú pre všetkých cudzincov hranice uzavreté (pozemné aj vzdušné)

Aktualizované: 30/05/2020

 

Bosna a Hercegovina

Na základe rozhodnutia Rady ministrov Bosny a Hercegoviny z 24. marca 2020 sú od 25. marca 2020 uzatvorené štátne hranice pre osobnú dopravu (pravdepodobne do 01.07.2020).

 

Do krajiny môžu vstúpiť len občania Bosny a Hercegoviny a od 1. júna 2020 aj občania troch susedných štátov (Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska). Zákaz vstupu sa tiež nevzťahuje na tých štátnych príslušníkov, ktorí majú povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v Bosne a Hercegovine, resp. na predstaviteľov diplomatických misií, ktorí sú držiteľmi diplomatického alebo služobného pasu a majú platný diplomatický preukaz vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny, ako aj príslušníkov misií EUFOR, NATO v krajine a na osoby, ktoré cestujú do Bosny a Hercegoviny v súvislosti s poskytovaním zahraničnej zdravotníckej, resp. doručením materiálnej pomoci. Na základe rozhodnutia Rady ministrov Bosny a Hercegoviny od 22. mája 2020 do Bosny a Hercegoviny môžu pricestovať z pracovných dôvodov na základe pozvania od právnickej osoby aj zahraniční podnikatelia. Podmienkou pre vstup je negatívny test na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starší ako 48 hodín). Do Bosny a Hercegoviny taktiež môžu pricestovať aj cudzí štátni príslušníci z dôvodu účasti na pohrebe blízkeho rodinného príslušníka (manžela/manželky, rodiča, dieťaťa, súrodencov) a môžu sa zdržiavať v Bosne a Hercegovine maximálne po dobu 72 hodín od vstupu do krajiny, pričom sa do tohto nezapočítava možná doba izolácie. Podmienkou je preukázanie sa úmrtným listom alebo dokladom o úmrtí, ako aj dokladom o príbuzenskom vzťahu. Do krajiny môžu vstupovať aj občania Bosny a Hercegoviny s dvojakým štátnym občianstvom,  ak majú preukaz totožnosti vydaný príslušným orgánom Bosny a Hercegoviny.

S platnosťou od 22. mája 2020 je zrušená povinná samoizolácia pre všetky osoby vstupujúce na územie Bosny a Hercegoviny. 

 

Od 16. marca 2020 môžu občania SR cestovať do Bosny a Hercegoviny len s platným cestovným pasom. Cestovný doklad musí platiť 90 dní od dátumu plánovaného vstupu do krajiny. Orgány Bosny a Hercegoviny neodporúčajú vzhľadom na pandémiu COVID-19 zahraničným študentom návrat, resp. vycestovať do krajiny za dôvodom štúdia. Bosna a Hercegovina povoľuje medzinárodný tranzit tovarov cez svoje územie pri dodržiavaní stanovených podmienok (napr. opustenie krajiny neodkladne, alebo najneskôr do 12 hodín po odovzdaní tovaru). Od 19. mája 2020 je opäť možný tranzit nákladnej dopravy cez všetky hraničné priechody Bosny a Hercegoviny s Chorvátskou republikou. Tranzit nákladnej dopravy cez územie Bosny a Hercegoviny smerom do Srbska je možný len cez hraničný priechod Rača a smerom do Čiernej Hory len cez hraničný prechod Klobuk. Vodiči nákladnej dopravy i posádky lietadiel sa musia na vstupe do krajiny podrobiť screeningu zdravotného stavu na COVID-19.

Od 30. marca 2020 sú dočasne uzatvorené všetky medzinárodné letiská v Sarajeve, Mostare a Tuzle ako aj v Banja Luke (prvé lety sú avizované na druhú polovicu júna 2020). Povolenie na udelenie výnimiek pre repatriačné lety, resp. letecké doručenie zdravotníckej alebo humanitárnej pomoci je v kompetencii Rady ministrov Bosny a Hercegoviny. Nie sú uplatňované žiadne obmedzenia pre pohyb/tranzit/prepravu príslušníkov misie EUFOR, resp. materiálu pre EUFOR cez susedné krajiny.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Botswana

9. apríla bol vyhlásený 6-mesačný stav núdze a od 2. apríla sú uzatvorené všetky pozemné hranice a všetky medzinárodné lety, s výnimkou prepravy karga a repatriačných letov, sú zastavené do odvolania.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Brazília

Brazília má dočasne uzavreté pozemné hranice so všetkými susednými štátmi.
Do 30. júna  2020 platí dočasne zákaz vstupu cudzincov do Brazílie, s výnimkou tých, ktorí majú povolený pobyt v krajine a tranzitu cestujúcich cudzincov za podmienok, že neopustia tranzitný priestor a preukážu sa letenkou na návrat do krajiny svojho pobytu.
Brazília dočasne pozastavila väčšinu letov do/z Európy.

Aktuálne fungujú medzinárodné letiská:
São Paulo - letecké spoločnosti Lufthansa, Air France, KLM, Latam a TAP (lety cca 2x - 3x do týždňa) do 3. júla 2020.
Rio de Janeiro - letecká spoločnosť Air France (lety cca 2x do týždňa) do 3. júla 2020.

Viracopos - Campinas - letecká spoločnosť Azul (let 1 x týždenne)

Informácie o COVID-19 pre pasažierov leteckej dopravy:

 

Mnohé brazílske federálne štáty a mestá informujú o pokračovaní nárastu ochorení a úmrtí na COVID-19 a na základe aktuálnej situácie 10 federálnych štátov vyhlásilo úplné uzavretie a obmedzenie pohybu osôb, tzv. lockdown alebo v rámci nich niekoľko miest (Amapá, Fortaleza, Mato  Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Niterói Pará, Rio Grande do Norte a São Gonçalo). Za tejto situácie bude obyvateľstvu umožnené opustiť svoje domovy len na nákup nevyhnutných potravín, liekov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a nevyhnutnej návštevy lekára.

Prísne sanitárne opatrenia platia  vo federálnom štáte Pernambuco, Rio Grande do Sul a São Paulo.
V hlavnom meste Brazília sa od 18. mája 2020 začalo postupné obnovovanie pracovných a komerčných aktivít v stavebníctve a ľahkom priemysle, niektorých druhov služieb, športovísk, veľkoobchodov a maloobchodov, za podmienok dodržiavania ochranných a dištančných opatrení.
 

Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško a v prostriedkoch hromadnej dopravy aj rukavice.
Medzinárodné lety do hlavného mesta Brazília sú naďalej zrušené a obmedzené sú tiež všetky vnútroštátne lety.
Guvernér federálneho štátu São Paulo predĺžil karanténu v hlavnom meste do 31. mája 2020.
Guvernér federálneho štátu Rio de Janeiro predĺžil karanténu v hlavnom meste do 31. mája 2020.

Viac informácií na webovej stránke Veľvyslanectva SR v Brazílii

Aktualizované: 27/05/2020
 

Bulharsko

Na suchozemskej hranici: Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na COVID-19.

 

Osoby-karanténa

Od 1. júna 2020 môžu vstúpiť do Bulharska občania Slovenskej republiky bez povinnej 14-dňovej karantény. Karanténa bude naďalej platiť pre cestujúcich (aj slovenských občanov) zo Švédska, Belgicka, Írska, Portugalska, Španielska, Talianska, Malty a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a tretích krajín.
Slovenský občan môže pricestovať z týchto tretích krajín: zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory, avšak zavádza sa nová povinnosť 14-dňovej karantény pri vstupe zo Severného Macedónska.
 

(Zákaz vstupu do Bulharska pre návštevníkov z krajín mimo EÚ zostáva v platnosti aj naďalej.)


Osoby, ktoré prechádzajú tranzitne cez územie Bulharska, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, ktorým sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva, ako aj skutočnosť, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19.

 

 

Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 28 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (28 dní) odo dňa prepustenia.
 

Tranzit cez Bulharsko

Občania SR (EÚ a krajín Schengenu, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu a ich rodinní príslušníci môžu Bulharskom tranzitovať za účelom návratu do domovskej krajiny/krajiny pobytu. Tranzit osôb je povolený iba v prípadoch, keď je možné zaručiť okamžitý odchod z územia Bulharskej republiky.
 

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť. Odporúčame preto kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharská republika, e-mail: emb.sofia@mzv.sk, tel:+359 88 8510455).


Vodiči nákladných vozidiel - občania Slovenskej republiky, ktorí vstúpia do Bulharska, musia neodkladne vyložiť a naložiť tovar v Bulharsku pri dodržaní hygienických karanténnych podmienok - pobyt v kabíne vozidla, dodržiavať 2 m vzdialenosť od ďalšej osoby a čo najskôr do 24 h opustiť Bulharsko. Tranzit je vodičom nákladných vozidiel cez územie Bulharskej republiky povolený po vopred určenej trase.

 

Bulharská vláda 1. apríla stanovila hraničné priechody pre tzv. zelené jazdné pruhy. Cez tieto priechody bude zabezpečený plynulý prechod nákladných automobilov, ktoré prevážajú tovar akéhokoľvek druhu.

 

Hraničné aj zdravotné previerky na nich nemajú trvať dlhšie ako 15 min. Hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom budú otvorené pre všetky nákladné vozidlá vrátane všetkých ťažkých a ľahkých úžitkových vozidiel.

 

Ide o nasledovné hraničné priechody:

 • na hranici s Gréckom: Kulata a Kapitan Petko vojvoda, náhradný bude Ilinden.
 • na hranici s Rumunskom: Vidin a Ruse, náhradné budú Orjachovo-Silistra.
 • na vonkajšej hranici EÚ na hranici Bulharska so Srbskom: Kalotina, s Tureckom: Kapitan Andreevo a so Severným Macedónskom: Gjueševo

 

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení). Letecké spoločnosti Wizz Air, Austrian Airlines a Laudamotion zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania.

Bulgaria Air naďalej poskytuje leteckú prepravu na trase Sofia-Viedeň a Sofia-Praha.

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky ďalšieho tranzitu napr. cez Českú republiku, resp. Rakúsku republiku na Slovensko.

 

Najbližšie lety spoločnosťou Bulgaria Air na trase Sofia-Praha: 5.6.2020 o 10.20 h, 9.6.2020 o 10.20 h, 12.6.2020 o 10.20, 14.6.2020 o 14.50 h, 16.6.2020 o 10.20 h, 19.06.2020 o 10.20 h, 21.06.2020 o 14.50 h, 23.06.2020 o 10.20 h, 26.06.2020 o 10.20 h, 28.06.2020 o 14.50 h, 02.07.2020 o 10.20 h.
 
Lety Sofia-Viedeň: 5.6.2020 o 19.25 h, 7.6.2020 o 19.25 h, 10.6.2020 o 19.25 h, 12.6.2020 o 19.25 h, 14.6.2020 o 19.25 h, 17.06.2020, 19.06.2020, 21.06.2020, 24.06.2020, 26.06.2020, 28.06.2020, 01.07.2020 vždy o 19.25 odlet zo Sofie

 

Letecká spoločnosť môže pristúpiť k zmene alebo zrušeniu letov, preto je potrebné overiť si aspoň 3 dni vopred aktuálny stav letu.


Kontakt na leteckú spoločnosť Bulgaria Air:
+359 2 4020393, +359 2 4020400, +359 988 153 797, +359 887 746 813.

Vzdušný priestor Bulharska je zatvorený pre Irán.

V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách.

 

Železnice: Bulharské štátne železnice pozastavili od 17. marca 2020 všetky medzinárodné vlakové spojenia cez Bulharsko z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu. Železničné služby Sofia-Belehrad, Vidin-Craiova, Sofia-Solún, Sofia-Bukurešť a Sofia-Istanbul sú pozastavené.

Klienti bulharských štátnych železníc môžu dostávať aktuálne informácie na železničných staniciach alebo na oficiálnej stránke spoločnosti, ako aj na vnútroštátnej telefónnej linke 0700 10 200.

Aktualizované: 04/06//2020
 

Burundi

V krajine bola pozastavená všetka letecká osobná preprava. Pozemné hranice so susednými krajinami však ostávajú otvorené okrem Rwandy. Cestujúci na vstupe do krajiny musia na hraničných prechodoch podstúpiť meranie teploty. Vláda odporúča občanom necestovať do zahraničia.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Cyprus

Na základe opatrení vlády sú všetky lety na Cyprus do 28. mája 2020 zakázané. Výnimku tvoria nákladné lety medzi Cyperskou republikou a letiskami všetkých členských štátov Rady Európy, ako aj technické lety po získaní osobitného schválenia Ministerstvom dopravy Cypru.
 
Leteckí dopravcovia a vlády môžu naďalej využívať medzinárodné letisko Cyperskej republiky v Larnake pre odchádzajúce lety bez obmedzenia na repatriáciu svojich občanov.

Najbližšie repatriačné lety z Cypru sa organizujú nasledovne:

 

 • 14. mája let Larnaka – Oslo – Štokholm, letecká spoločnosť Atlantic Travel
 • 15. mája let Larnaka – Paríž, letecká spoločnosť Cyprus Airways
 • 15. mája dva lety Larnaka – Londýn, letecká spoločnosť Aegean
 • 17. mája let Larnaka – Frankfurt, letecká spoločnosť Cyprus Airways
 • 27. mája let Larnaka – Amsterdam, letecká spoločnosť Cyprus Airways

Medzinárodné letisko v Pafose je zatvorené.
 
Proces vyzdvihnutia vozidiel z letísk Larnaka a Pafos pre tých, ktorí podliehajú karanténe alebo ktorí boli povinní zostať v zámorí v dôsledku opatrení prijatých na obmedzenie COVID-19 sú nasledovné:

 

 • Cestujúcim, ktorí sa zaregistrovali / predplatili online, sa nebudú účtovať žiadne ďalšie poplatky za dni navyše, keď je ich auto zaparkované v priestoroch letiska.
 • Cestujúci, ktorí dostali lístok pri vstupe na parkovisko, ktorý je splatný pri výstupe, zaplatia iba za obdobie pôvodne plánované na parkovanie pred karanténou alebo pred akýmkoľvek zrušením letu.

Predloženie dokladu o zrušení letu alebo karanténe je žiaduce, ale nie povinné.
 

Repatriácia späť do krajiny sa naďalej týka nasledujúcich skupín osôb:

 

 • študenti štipendisti, žijúci v univerzitných halách, ktorí sú v prvom ročníku,
 • osoby s trvalým pobytom na Cypre,  ktoré pracovali v zahraničí a ktoré prišli o prácu v dôsledku koronavírusovej krízy,
 • osoby s trvalým pobytom v zahraničí, ktorých návrat sa považuje za potrebný z humanitárnych dôvodov,
 • maloletí bez sprievodu.

 
Vstup na Cyprus je povolený aj ľuďom bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorých pomoc sa v kontexte ich odborných alebo vedeckých schopností považuje za nevyhnutnú v boji proti pandémii.

Aktualizované: 13/05/2020
 

Česko

17. mája 2020 o 24:00 hod. bol na území ČR ukončený núdzový stav, ktorý bol vyhlásený od 12. marca 2020 (14.00h). Naďalej platia mimoriadne opatrenia vyhlásené v súvislosti s epidémiou COVID-19 

 
 

Podmienky vstupu do Českej republiky

S účinnosťou od 27. mája 2020 od 00:00 hod. naďalej platí zákaz vstupu na územie ČR pre všetkých cudzincov, ktorí nemali ku dňu 12.3.2020 na území ČR prechodný pobyt nad 90 dní alebo trvalý pobyt; to neplatí pre:
 
 • rodinných príslušníkov občanov ČR alebo občanov EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR,

 

 • pre občanov EÚ a cudzincov s povoleným pobytom v EÚ, ktorí tranzitujú cez ČR za účelom cesty domov a majú k tomuto účelu vystavenú nótu ZÚ (prechod a repatriácia),

 

 • ak je vstup týchto cudzincov v záujme ČR,

 

 • pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov,  ktorí za účelom výkonu práce alebo štúdia v ČR pravidelne oprávnene prekračujú štátne hranice s ČR zo susedného štátu,

 

 • pre pracovníkov medzinárodnej dopravy,

 

 • pre pracovníkov servisu kritickej infraštruktúry,

 

 • pre diplomatov a úradníkov medzinárodných organizácií,

 

 • v naliehavých a mimoriadnych situáciách,

 

 • pre občanov EÚ,  a cudzincov s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta v inom členskom štáte EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR preukázateľne za účelom výkonu ekonomickej činnosti alebo návštevy osoby, ku ktorej majú preukazateľnú rodinnú väzbu, vrátane trvalého partnerského vzťahu, a to na dobu najdlhšie 72 hodín, a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom,

 

 • pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR  za účelom výkonu ekonomickej činnosti, alebo štúdia na vysokej škole a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni,

 

 • sezónnych zamestnancov, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

 

 • kľúčových pracovníkov, ktorým bolo vydané vízum od 11.mája 2020 a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú a ktorým bolo vydané vízum od 11. mája 2020, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni 

 

 • pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách, ktorým bolo vydané vízum od 11.mája 2020 a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú a ktorým bolo vydané vízum od 11. mája 2020, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni 

 

 • držiteľov dlhodobého víza za účelom prevzatia povolenia k pobytu, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

 

 • pre manželov a maloleté deti cudzincov s povolený dlhodobým alebo trvalým pobytom na území ČR, ktorým bolo vydané dlhodobé vízum a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

 

 • pre občanov EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom pobyte alebo s trvalým pobytom v Maďarsku a cudzincov s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta Maďarska, ktorí prekročia štátnu hranicu medzi ČR a SR, pokiaľ dĺžka ich pobytu na území ČR nebude dlhšia než 48 hodín
 
 • pre občanov EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom pobyte alebo s trvalým pobytom v SR a cudzincov s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta SR, ktorí prekročia štátnu hranicu medzi ČR a SR

 

Dôvod vstupu musí doložený zodpovedajúcim dokumentom.

 

Režim na česko-slovenskej hranici

Ministerstvo zdravotníctva ČR vydalo 3. júna 2020 nové ochranné opatrenie, ktoré umožňuje občanom SR, občanom EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom alebo trvalom pobyte v SR a cudzincom s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta v SR vstup do ČR bez povinnosti testu alebo karantény, uvedenia účelu cesty alebo časového obmedzenia

 

Rovnako tak bez obmedzenia sa môžu vrátiť z pobytu v Slovenskej republike českí občania, občania EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR alebo cudzinci s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta ČR. Uvoľnenie obmedzenia cestovania je platné len pre štátnu hranicu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. SR umožňuje prekračovať túto hranicu len na stanovených hraničných prechodoch. 

 

 

 

Naďalej platí, že osoby vstupujúce na územie ČR, okrem vymedzených výnimiek majú povinnosť buď predložiť potvrdenie o absolvovaní TR-PCR testu alebo nahlásiť svoj vstup krajskej hygienickej stanici, ktorá rozhodne o nevyhnutných karanténnych opatreniach. Karanténa však nebude nariadená, pokiaľ daná osoba potvrdenie o absolvovaní testu predloží krajskej hygienickej stanice do 72 hodín od vstupu do ČR.

 
 
 
 
 
 
 

Tranzit cez územie Českej republiky

V súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, o vystavenie ktorej požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine svojho dočasného pobytu.
 
 
 
Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný len za účelom jednorázovej evakuácie do domovského štátu, nie je možný pre cestovanie za iným účelom.
 
Občan SR po prílete do Prahy alebo pri prekročení pozemných hraníc ČR komerčným autobusovým spojením smerujúcim do Prahy nesmie použiť na transfer z letiska V. Havla v Prahe alebo autobusovej stanice v Prahe na Slovensko vnútroštátnu autobusovú alebo vlakovú dopravu, ani zdieľanú taxislužbu ČR, je však možné vyzdvihnutie či odvoz rodinného príslušníka z letiska individuálnou dopravou motorovým vozidlom,  čo je v súlade s platnými podmienkami vstupu do ČR a rovnako s Opatrením ÚVZ SR,  podľa ktorého je možné vycestovanie zo SR do ČR a späť bez  povinnosti testu alebo karantény, uvedenia účelu cesty alebo časového obmedzenia.
 
 
 
 
Od 26. mája 2020 do odvolania je zakázaný pohyb a pobyt bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa) ako je respirátor, rúška, šatka, šál alebo iné na všetkých vnútorných priestoroch stavieb, mimo bydliska, v prostriedkoch verejnej dopravy,  na všetkých miestach kde sa nachádzajú aspoň dve osoby v bližšej vzdialenosti než 2 metre, pokiaľ sa nejedná o členov domácnosti.
 
 

Zmena pravidiel cestovania od 15. júna 2020

Vláda Českej republiky rozhodla 1. júna o zmene pravidiel cestovania do ČR, ktoré budú účinné od 15. júna 2020.
 
Občania EÚ/Schengenského priestoru (a občania ostatných štátov s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta v EÚ/Schengenskom priestore) stanovené nasledujúce pravidlá:
 
 • krajiny v zelenej zóne - bude možnosť pricestovať do ČR bez negatívneho PCR testu alebo následnej karantény a bez nutnosti preukazovať účel cesty.
 • krajiny v oranžovej  a červenej zóne - ako doteraz možnosť pricestovať len s negatívnym PCR testom max. 4 dni starým a nutnosť spadať do jednej z výnimiek zo zákazu vstupu cudzincov. Turistika medzi tieto výnimky naďalej nepatrí.
 
Pokiaľ ide o tranzit cez ČR, rušia sa všetky obmedzenia pre krajiny v zelenej zóne. Pre ostatné krajiny naďalej zostávajú v platnosti doterajšie pravidlá.
 
 
 
 
Naďalej nie je možné pricestovať do ČR z krajín mimo EÚ/Schengenského priestoru. Ďalší postup bude stanovený na základe koordinovaného rozhodnutia EÚ. Doterajšie výnimky zostávajú v platnosti. 
 
 
 
Aktualizované: 05/06/2020
 

Čierna Hora

Čierna Hora od 1. júna umožňuje vstup do krajiny cudzincom, ktorí sú rezidentmi a zároveň vstupujú do Čiernej Hory zo štátov s priaznivou epidemiologickou situáciou (t. j. menej ako 25 aktívnych prípadov na 100 tisíc obyvateľov). Po vstupe nie je potrebné absolvovať štátnu ani domácu karanténu, ani sa preukázať negatívnym testom na COVID-19. V prípade vstupu do Čiernej Hory zo štátu, ktorý zatiaľ nespĺňa stanovenú epidemiologickú podmienku, bude potrebné absolvovať štátnu alebo domácu karanténu (nariadenie platí aj pre občanov Čiernej Hory a cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom v Čiernej Hore).
 
Na základe stanovených kritérií môžu slovenskí občania od 1. júna vstúpiť na územie Čiernej Hory za podmienky, že majú pobyt na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý je zaradený v rovnakej pozitívnej “epidemiologickej” skupine, a zároveň do Čiernej Hory prichádzajú/vstupujú z krajín, ktoré sú zaradené v takejto “epidemiologickej” skupine – t. j. z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Albánska alebo Kosova* pozemnou trasou, alebo prilietajú z krajiny, ktorá je zaradená v takejto “epidemiologickej” skupine. Zoznam krajín, ktoré spadajú do skupiny 25 a menej aktívnych prípadov na 100 tisíc obyvateľov, je pravidelne aktualizovaný a dostupný na webovej stránke Inštitútu pre verejné zdravie (v čiernohorskom jazyku). Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim v štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).  
 
Zároveň boli 1. júna otvorené všetky hraničné priechody s výnimkou hraničného priechodu Vraćenovići-Deleuša (MNE-BiH), ktorý zostáva kvôli výstavbe cestnej infraštruktúry zatvorený.
 

Počas pobytu v Čiernej Hore bude potrebné rátať s upraveným režimom poskytovania služieb v krajine a dodržiavať predpisy a opatrenia Inštitútu pre verejné zdravie (povinné rozostupy, obmedzené počty zákazníkov v obchodoch, kaviarňach a reštauráciách, úprava režimu plážových služieb, stále platná povinnosť nosenia rúška v zatvorených priestoroch, atď.).

 
Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Čínska ľudová republika

Pevninská Čína vrátane hlavného mesta Peking

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi víz a povolení na pobyt do Čínskej ľudovej republiky, bol vydaný dočasný zákaz vstupu do krajiny.
Vyššie uvedené obmedzenie sa týka tiež držiteľov podnikateľského cestovného povolenia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce – APEC Business Travel Card, pričom sa zároveň dočasne zamedzuje využívanie: 24/72/144-hodinového bezvízového režimu tranzitu; 30-dňového bezvízového režimu pre Hainan; 15-dňového bezvízového režimu pre skupinové zájazdy loďou do Shanghai Port; 144-hodinového bezvízového režimu pre skupinový turizmus z osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao do provincie Guangdong; 15-dňového bezvízového režimu pre zájazdy občanov členských štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce do provincie Guangxi.


Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do Čínskej ľudovej republiky z humanitárnych dôvodov alebo s cieľom vykonávať nevyhnutné ekonomické, obchodné vedecké či technologické aktivity budú môcť i naďalej požiadať o vízum na veľvyslanectvách alebo konzulátoch Čínskej ľudovej republiky vo svete.

Vízum udelené po dátume 28. marca 2020 umožní vstup do krajiny a nebudú sa naň vzťahovať vyššie uvedené obmedzenia.

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do hlavného mesta Peking musia absolvovať 1 týždeň domácej karantény navyše oproti 14 dňom povinnej karantény vo vopred určených vládnych zariadeniach alebo v domácich podmienkach, a musia zároveň určiť kontaktnú osobu monitorujúcu ich zdravotný stav, pričom prípadné individuálne požiadavky súvisiace s predmetným opatrením im budú poslané sms správou po absolvovaní 14 dňovej povinnej karantény.
 

 

 

Čínska správa civilného letectva vydala obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej civilnej leteckej prepravy platné pre Čínsku ľudovú republiku. Predmetná regulácia vychádza z princípu Five Ones, ktorý obmedzuje každú čínsku civilnú leteckú spoločnosť vykonávať jeden let do jednej leteckej destinácie v jednej krajine jedenkrát v týždni a každú zahraničnú civilnú leteckú spoločnosť vykonávať jeden let do jednej leteckej destinácie v Čínskej ľudovej republike jedenkrát v týždni. Obmedzenia majú platiť minimálne do októbra 2020 a majú prispieť k tomu, aby počet zakúpených leteckých rezervácií klientmi zodpovedal vopred schváleným letovým plánom a kapacitám civilných leteckých spoločností.

 

 

Provincia Guangxi

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci zo zahraničia do provincie Guangxi musia absolvovať povinnú 14 dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení a následne 14 dňovú karanténu v domácom prostredí vrátane 2 testov na báze diagnostiky nukleovej kyseliny a 1 testu na prítomnosť protilátok v krvi (sérologický test).

 

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Guangxi, ktorí počas posledných 2 týždňov navštívili mestskú časť Daowai v meste Harbin (provincia Heilongjiang), mesto Suifenhe (provincii Heilongjiang), mesto Manzhouli (autonómny región Vnútorné Mongolsko), mestskú časť Xigang v meste Dalian (provincia Liaoning), mestskú časť Shuncheng v meste Fushun (provincia Liaoning), mesto Jiaozhou (provincia Shandong), mestské časť Yuexiu a Baiyun v meste Guangzhou (provincia Guangdong), mestskú časť Baoan a okres Huilai v meste Shenzhen (provincia Guangdong), mestskú časť Chaoyang v hlavnom meste Peking, sa musia preukázať lokálnym zeleným kódom a negatívnym výsledkom na test na báze diagnostiky nukleovej kyseliny starším nie menej ako 1 týždeň. V prípade negatívneho výsledku takéhoto testu sa odporúča, aby cudzí štátni príslušníci pozorovali svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a zvýšili osobnú starostlivosť.
 

Provincia Heilongjiang

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci zo zahraničia do provincie Heilongjiang musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení a následne 14 dňovú karanténu v domácom prostredí vrátane dvoch testov na báze diagnostiky nukleovej kyseliny a 1 testu na prítomnosť protilátok v krvi (sérologický test).

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Heilongjiang z provincií, v ktorých boli v posledných 14 dňoch zrušené reštrikčné opatrenia, musia absolvovať 14 dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení alebo, v prípade, že to podmienky dovoľujú, v domácich podmienkach a 1 test na báze diagnostiky nukleovej kyseliny. Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Heilongjiang z ostatných provincií by sa mali zaregistrovať pomocou lokálnej mobilnej aplikácie Longjiang Health Code.
 

Osobitná administratívna oblasť Hongkong

Osobám, ktoré, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a/alebo majú registrovaný pobyt v provincii Hubei, nebude umožnený vstup do oblasti v prípade, že pred plánovaným príchodom navštívili počas ostatných 14 dní provinciu Hubei.

 

Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú letecky, nebude umožnený vstup do oblasti.

 

Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Macaa alebo Taiwanu, nebude umožnený vstup do oblasti v prípade, že boli počas ostatných 14 dní v zahraničí.

 

Osoby prichádzajúce z Macaa a Taiwanu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt sa budú musieť podrobiť povinnej 14 dňovej karanténe vo vopred určených zariadeniach alebo v domácom prostredí.

Pasažieri prichádzajúci na Hong Kong International Airport rannými letmi budú musieť v závislosti na dobu príletu na výsledky testov na koronavírosvé ochorenie COVID-19 počkať v Temporary Specimen Collection Centre of the Department of Health situovaného v AsiaWorld Expo alebo v Holding Centre for Test Results (HCTR) of the Department of Health situovaného v Regal Oriental Hotel, Kowloon City.  
 

 

Osobitná administratívna oblasť Macao

Cudzím štátnym príslušníkom a osobám s registrovaný pobytom v pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Hongkongu alebo Taiwanu, ktoré boli počas ostatných 14 dní v zahraničí, nebude umožnený vstup do Macaa.

Osoby, ktoré boli v kontakte s osobou s potvrdeným koronavírusovým ochorením COVID-19, budú musieť vyplniť zdravotné prehlásenie pred vstup do Macaa, podstúpiť zdravotné vyšetrenie alebo povinnú karanténu vo vopred určenom zariadení.

Osoby pochádzajúce z provincie Hubei a/alebo nedisponujúce registrovaným pobytom v Macauu, ktoré boli počas ostatných 14 dní v provincii Hubei, sa budú musieť preukázať zdravotným certifikátom potvrdzujúcim, že netrpia koronavírusovým ochorením COVID-19. Toto potvrdenie bude musieť byť uznané správnymi orgánmi Macaa.

Osoby disponujúce registrovaným pobytom v Macau, ktoré boli počas ostatných 14 dní v provincii Hubei, by mali pred príchodom do Macaa predložiť zdravotné vyhlásenie a riadiť sa pokynmi zdravotníckych orgánov.

Všetky ostatné osoby, ktoré nie sú špecifikované vo vyššie uvedených bodoch a chcú vstúpiť do Macaa, musia postúpiť povinnú 14 dňovú karanténu. 

 

Aktualizované: 25/05/2020
 

Čile

Od 18. marca 2020 pre všetkých cudzincov hranice uzavreté
Aktualizované: 30/05/2020
 

Dánsko

Od 14. marca vláda Dánskeho kráľovstva rozšírila dôvody pre vykonávanie dočasných hraničných kontrol a obmedzenie vstupu do krajiny na všetkých hraničných priechodoch. Hraničné kontroly boli od uvedeného termínu opakovane predlžované. Prehodnotenie momentálne platného hraničného režimu za účelom turizmu od 15. júna 2020 sa bude vzťahovať výlučne na Nemecko, Nórsko a Island. K posúdeniu podmienok pre otvorenie hraníc vo vzťahu k ostatným krajinám Európskej únie, resp. schengenského priestoru, by malo prísť do 31. augusta 2020.
 
Aktuálne uzatvorenie hraníc (letecká, pozemná, lodná doprava) na vstupe do krajiny sa netýka osôb, ktoré do nej majú odôvodnenie vstúpiť, čiže majú tzv. “recognized or worthy purpose of entry”.
Za odôvodnený účel vstupu do Dánska sa považuje: bydlisko, práca, zásobovacia doprava (potraviny lieky, materiály pre priemyselnú výrobu), prezenčné štúdium, liečba, účasť na súdnom pojednávaní, účasť na pohrebe, starostlivosť o maloletých v opatere, či starostlivosť o chorých príbuzných v Dánsku.

Dôvod na vstup do Dánska je potrebné na hranici zdokladovať. Na tento účel môže slúžiť napríklad žltá kartička s osobným CPR číslom a adresou bydliska v Dánsku, aktuálna pracovná zmluva, resp. ich kombinácia.

Špecifické otázky, čo je okrem vymenovaných dôvodov považované za odôvodnený vstup do Dánska, ako aj to, aké doklady je potrebné na hraniciach predložiť, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h a cez víkendy a sviatky od 9.00 h do 14.00 h).
 
Dánsky úrad pre verejné zdravie dôrazne odporúča dodržať 14-dňovú karanténu po návrate do Dánska.
 
Tranzit
Osoby prechádzajúce cez Dánske kráľovstvo do inej krajiny musia spĺňať podmienku odôvodneného vstupu (bydlisko, práca, zásobovacia doprava, prezenčné štúdium, liečba, účasť na súdnom pojednávaní, účasť na pohrebe, starostlivosť o maloletých v opatere, či starostlivosť o chorých príbuzných v inej krajine) a musia dôvod na vstup zdokladovať relevantným dokladom / písomným dokumentom. Na tento účel môže slúžiť napríklad rezidenčná karta vydaná cieľovou krajinou, aktuálna pracovná zmluva, doklad o pokračovaní cesty do cieľovej destinácie (lístok na trajekt z Dánska, lístok na vlak), resp. ich kombinácia.

Špecifické otázky, čo je okrem vymenovaných dôvodov považované v prípade tranzitu za odôvodnený vstup (recognized or worthy purpose of entry), ako aj to, aké doklady je potrebné na hraniciach predložiť, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h a cez víkendy a sviatky od 9.00 h do 14.00 h).
 
Tranzit cez Dánske kráľovstvo je nutné uskutočniť bez zdržania.
 
Transferu cez medzinárodné dánske letiská sa obmedzenia netýkajú, ak cestujúci neopustí medzinárodnú tranzitnú zónu.

Aktualizované: 30/05/2020
 

Dominikánska republika

Predĺženie mimoriadneho stavu v krajine do 1. júna 2020. Vzdušné, pozemné a morské hranice zostávajú zatvorené do 1. júna 2020. Zatvorené zostávajú aj hotely a pláže. Repatriácia cudzincov nachádzajúcich sa na území Dominikánskej republiky je možná len špeciálnymi leteckými linkami.
Aktualizované: 15/05/2020
 

Ekvádor

Platí dočasne zákaz vstupu cudzincov do Ekvádoru, s výnimkou tých, ktorí majú povolený pobyt v krajine.
Pozemná doprava a vnútroštátne lety sú pozastavené, s výnimkou letov, ktoré umožňujú návrat turistov z Galapágskych ostrovov, boli dočasne zrušené všetky medzinárodné lety do 31. mája 2020. Od 1. júna 2020 sa plánuje obnovenie vnútroštátnych a medzinárodných letov.

Vzdušné, námorné a pozemné hranice sú uzavreté do 31. mája 2020. Odlety cudzincov z krajiny sú povolené z iniciatívy leteckých spoločností, tzv. repatriačné lety.
V záujme uľahčenia cudzincom návrat do ich krajín pôvodu, tiež v prípade naliehavej návštevy nemocničného zariadenia a nevyhnutnosti za týmto účelom cestovať po krajine, vláda Ekvádoru udelila na tento účel osobitné povolenie „Salvoconducto“ a od 21. apríla 2020 platí nový aktualizovaný dokument s obmedzenou dobou platnosti, o ktorý je potrebné požiadať on-line. Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško.

Prezident L. Moreno predĺžil 16. mája 2020 výnimočný stav vyhlásený v krajine o 30 dní (platný od 16. marca 2020). Napriek tomu postupne pokračuje za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení obnovovanie pracovných a komerčných aktivít rôznych podnikov a prevádzok v závislosti od situácie v každej provincii krajiny. Od 4. mája 2020 začal Ekvádor postupne po jednotlivých etapách (tzv. semafor) uvoľňovať opatrenia a osobitné obmedzenia v oblasti verejného života, služieb a dopravy a obnovuje hospodárske aktivity.

Viac informácií na webovej stránke Veľvyslanectva SR v Brazílii

Aktualizované: 27/05/2020
 

Egypt

V platnosti zostávajú reštrikcie oznámené vyhlásením Úradu pre civilné letectvo z 18. marca 2020. Ako jedinú formu medzinárodného leteckého spojenia ponechávajú repatriačné lety cudzincov z Egypta na komerčnej báze. S príchodom cudzincov do krajiny egyptské orgány nerátajú. Medzinárodná letecká doprava je smerom do Egypta obmedzená na úplné minimum a bežné komerčné spoje sú pozastavené. Vnútroštátne linky spoločnosťou Air Cairo a Egypt Air sú obmedzené. Vnútroštátna pozemná doprava je až na niektoré lokálne obmedzenia bez reštriktívnych opatrení. Hromadná doprava vrátane autobusovej a vlakovej linky fungujú bez výrazných obmedzení. Verejná doprava funguje obmedzene, uzavretú sú letoviská aj pláže.

Egypt aktuálne pokračuje v repatriácii svojich občanov a po príchode uvaľuje povinnú karanténu vo vyčlenenom zariadení v Marsa Alam. Sumy karanténneho zariadenia sú stanovené podľa konkrétneho miesta a cena sa pohybuje v rozmedzí 70 - 150 eur na deň. V prípade potvrdenia nákazy sú osoby do ukončenia liečby prevezení do centrálnej štátnej karanténnej nemocnice v Marsa Matrouh (cca 900 km od Hurghady, 1200 km od Marsa Alam). Podľa oznámenia egyptskej strany možno očakávať, že spomínaná striktné opatrenia budú voči občanom iných krajín pri ich príchode do krajiny uplatňovať obdobne.

Z Egypta je stále možné sa repatriovať napríklad komerčnými letmi Air Cairo (www.flyaircairo.com, 0226955500, 0222689892 a 0222663155) a EgyptAir (090070000) do EÚ a následne využiť nadväzujúcu dopravu do SR.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Eritrea

V krajine platí zákaz vychádzania. Hraničné priechody sú uzavreté. Medzinárodná letecká preprava je prerušená až do odvolania.
Aktualizované: 04/05/2020
 

Estónsko

Vláda 18. mája 2020 rozhodla o ukončení mimoriadneho stavu, no v platnosti zostávajú obmedzenia týkajúce sa cestovania. Cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Estónsku, prípadne rodinných príslušníkov žijúcich v Estónsku, bude umožnený vstup do Estónska, len keď dôveryhodne dokážu, že majú možnosť návratu do domovskej krajiny (tranzit) a nebudú mať príznaky ochorenia COVID-19. Cestujúca verejnosť sa pri vstupe do krajiny musí podrobiť hygienickým kontrolám. 
 
Od 1. júna 2020 bude povolený vstup do Estónska pre občanov 16 štátov EÚ, vrátane Slovenska, bez povinnej karantény, nesmú však mať žiadne príznaky ochorenia. Upozorňujeme, že 14-dňová karanténa naďalej platí pre občanov, ktorí do Estónska pricestujú zo Švédska, Spojeného kráľovstva, Belgicka, Írska, Portugalska, Malty, Luxemburska, Talianska, Španielska, Holandska a Dánska. Zoznam krajín, ktorých občania môžu vstúpiť do Estónska bez obmedzení, bude aktualizovaný na týždňovej báze, na základe epidemiologickej situácie v jednotlivých štátoch. Vstup do Estónska z tretích krajín (Rusko, Ukrajina) nie je možný minimálne do 15. júna 2020.
 
Od 14. mája 2020 sa postupne začala obnovovať doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom. Vzhľadom na obmedzenie kapacity trajektov z hygienických dôvodov je potrebné rátať s obmedzeniami, zdržaniami. Cudzinci, resp. osoby bez trvalého pobytu, nemôžu do 1. júna 2020 prekračovať estónske hranice na pravidelnej báze, umožnený je tranzit. Vstup do Fínska z Estónska je možný v súvislosti so zamestnaním, prípadne sú umožnené ďalšie nevyhnutné cesty v rámci schengenského priestoru, avšak za striktných podmienok. Individuálne súkromné cesty do Fínska, napr. za účelom dovolenky, rekreácie a pod., naďalej nie sú povolené.
 
Letecké spojenie s Estónskom je obmedzené, no začalo sa postupne obnovovať. Aktuálne je možné využívať letecké spojenie z Tallinnu do Frankfurtu, Amsterdamu.

 

Aktualizované: 29/05/2020
 

Eswatini

Od 27. marca je prechod cez hranice štátu umožnený iba občanom a rezidentom Eswatini a komerčné lety sú pozastavené do odvolania.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Etiópia

Pozemné hranice sú pre osoby uzatvorené. Medzinárodné letisko v Addis Abebe je v prevádzke. Vstup všetkých osôb do krajiny je podmienený 14-dňovou karanténou v štátom určených hoteloch na svoje vlastné náklady. Ethiopian Airlines stále v obmedzenej miere lietajú (USA, Čína, Európa), najmä v závislosti od cestovných obmedzení jednotlivých krajín. Preprava tovaru nie je obmedzená. Od 11. apríla je v krajine vyhlásený stav núdze, čo umožňuje vláde prijímať operatívne cielené opatrenia, ktoré sa môžu dotýkať aj hraničného režimu.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Filipíny

V krajine platia karanténne obmedzenie pre boj s COVID-19. Od 16. mája 2020 sú v jednotlivých regiónoch platné rôzne stupne obmedzení, pričom Manila, Cebu a Laguna zostávajú v najvyššom stupni obmedzení. Ostatné časti krajiny prijali karanténne obmedzenia v menšom rozsahu. Konkrétne obmedzenia sú pravidelne zverejňované na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva.
 
Od 22. marca 2020 Filipíny dočasne prestali vydávať víza a tiež prestali platiť bezvízové privilégiá pre všetkých cudzincov. Výnimkou sú: zahraniční manželia filipínskych občanov a deti filipínskych občanov a predstavitelia zahraničnej vlády a medzinárodní úradníci akreditovaní na Filipínach.
 
Pre filipínskych občanov platí prísny zákaz cestovania za účelom turizmu. Cestovanie za účelom výkonu práce v zahraničí pre Overseas Filipino Workers (OFW) je povolené.
 
 
Z Filipín sú dostupné pre návrat do SR komerčné lety len z medzinárodného letiska NAIA v Manile prostredníctvom aerolínii Qatar Airways, KLM a Korean Air. Lokálne lety, lodná a cestná doprava funguje v obmedzenom režime podľa stupňa karantény jednotlivých regiónov. Vlády naďalej organizuje náhradnú dopravu pre turistov, ktorí chcú opustiť krajinu. Pre využitie týchto náhradných spôsobov dopravy je nutná registrácia v najbližšej kancelárii DOT (Department of Tourism).

Aktualizované: 29/05/2020
 

Fínsko

Od 14. mája 2020 je povolené cestovanie za prácou a budú umožnené ďalšie nevyhnutné cesty v rámci schengenského priestoru, avšak za striktných podmienok. Individuálne súkromné cesty, napr. za účelom dovolenky, rekreácie a pod., naďalej nebudú povolené.
 
Vláda rozhodla, že dočasné kontroly na fínskych hraniciach budú prebiehať až do 14. júna 2020, pričom bude kontrolovaný najmä účel cesty. Cestujúci, ktorí pricestujú do Fínska, by mali naďalej počas 14 dní dodržiavať karanténne podmienky, sebaizoláciu - s výnimkami, ako je cesta do/z práce, prípadne iné nevyhnutné presuny.
 

Pre medzinárodné lety naďalej zostávajú otvorené len letiská Helsinki-Vantaa a Turku.

Letový plán Finnair z Helsínk od 1.apríla 2020 do 30. júna 2020.

Na palubách lietadiel Finnair je od 12. mája 2020 povinné nosenie rúšok.
 
Od 14. mája 2020 sa postupne začala obnovovať doprava trajektami medzi Fínskom a Estónskom. Vzhľadom na obmedzenie kapacity trajektov z hygienických dôvodov je potrebné rátať s obmedzeniami, zdržaniami. Cudzinci, resp. osoby bez trvalého pobytu v Estónsku, nemôžu prekračovať estónske hranice na pravidelnej báze, umožnený je však tranzit.

 

Od 14. mája 2020 sa postupne začala obnovovať doprava trajektami medzi Fínskom a Estónskom. Vzhľadom na obmedzenie kapacity trajektov z hygienických dôvodov je potrebné rátať s obmedzeniami, zdržaniami. Cudzinci, resp. osoby bez trvalého pobytu v Estónsku, nemôžu prekračovať estónske hranice na pravidelnej báze, umožnený je však tranzit.

Aktualizované: 27/05/2020
 

Francúzsko

Sanitárny núdzový stav vo Francúzsku je predĺžený od 23. marca do 10. júla 2020

Kontroly vonkajších hraníc

Naďalej platí (od 17. marca 2020) že cudzincom, ktorí nemajú dôvod cestovať do Európy a Francúzska, môže byť zamietnutý vstup na francúzske územie. 

Osoby, prekračujúce hraničné priechody, ktorých zdravotný stav odôvodňuje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu, ale sú posielaní priamo do zdravotníckych zariadení. Pri príznakoch ochorenia COVID-19 podliehajú 14-dňovej karanténe.  

Režim prekračovania schengenských hraníc bude prijatý jednotne na základe dohody medzi členskými krajinami schengenského priestoru. 

 

Kontroly vnútorných hraníc

S platnosťou od 25. mája 2020 do 15. júna 2020 vnútorné hranice Francúzska so štátmi EÚ podliehajú dopravným obmedzeniam zavedeným v rámci hraničných kontrol, ktoré sú koordinované s krajinami EÚ. Do Francúzska môžu okrem francúzskych občanov vstúpiť aj občania EÚ, Spojeného kráľovstva, Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánu s trvalým pobytom vo Francúzsku, cezhraniční pracovníci, medzinárodní dopravcovia, a osoby vstupujúce z rodinných dôvodov (za účelom zlúčenia rodiny, štúdia a pokračovania vo vzdelávaní, starostlivosti o deti, ako aj návštevy rodičov závislých od starostlivosti príbuzných) a profesných dôvodov s cieľom oživiť ekonomiku krajiny (sezónni pracovníci a vyslaní európski pracovníci, ktorých pracovnú činnosť nemožno odložiť). Všetky kategórie s povolením na vstup do Francúzska sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska. Pre uľahčenie priepustnosti hraničných priechodov sa do 15. júna 2020 kontroly na vykonávajú podľa potreby.

Osoby identifikované pri hraničnej kontrole, ktorých zdravotný stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu a sú posielané do zdravotníckych zariadení.
 

Vstup sezónnych poľnohospodárskych pracovníkov a vyslaných pracovníkov

S platnosťou od 20. mája 2020 sa upravujú podmienky pre vstup sezónnych poľnohospodárskych pracovníkov a vyslaných pracovníkov.

Občania EÚ, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska, Islandu, Monaka, Vatikánu, Lichtenštajnska, Andorry a San Marína,  ako aj občania tretích krajín s platným pobytom v niektorej z členských krajín EÚ, sú oprávnení vstupovať a pracovať na území Francúzska v oblasti sezónnych prác v poľnohospodárstve alebo ako vyslaní pracovníci.

Pri vstupe do Francúzska sa sezónni pracovníci musia preukázať: vyhlásením potvrdeným zamestnávateľom (Attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine), potvrdením o prijatí do zamestnania v zmysle ustanovení francúzskeho Zákonníka práce  (čl L.1221-10) alebo potvrdením o prijatí na poľnohospodárske práce (TESA +) v zmysle čl. L. 712-1 a L. 712-6 francúzskeho Zákona o vidieku a námornom  rybolove, pracovnou zmluvou alebo pracovná zmluva uzavretá so spoločnosťou alebo holdingom so sídlom vo Francúzsku.

 

Pri vstupe do Francúzska sa vyslaní pracovníci, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ musia preukázať dokladom, ktorí potvrdzuje neodkladnosť ich vyslania na prácu spolu s potvrdením o ich vyslaní, v zmysle francúzskych pracovno-právnych ustanovení. Za dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení zodpovedá zamestnávateľ vo Francúzsku. Na pracovníkov, ktorých pobyt na území Francúzska presahuje 48 hodín, sa v rámci predchádzania pracovným rizikám vzťahuje štrnásťdňové opatrenie podľa rozhodnutia zamestnávateľa pri dodržaní preventívnych opatrení.

 

S platnosťou od 25. mája 2020 do 15. júna 2020

 

 • sa od osôb vstupujúcich do Francúzka nevyžaduje 14-dňová karanténa (okrem osôb prichádzajúcich zo Španielska a Spojeného kráľovstva)

 

 • testovanie na ochorenie COVID-19 pri vstupe do Francúzska nie je povinné

 

 • povinnosťou je pri vstupe do Francúzska preukázať sa čestným vyhlásením, že cestujúci nemá príznaky ochorenia COVID-19. 

 

S platnosťou od 25.mája 2020 v prípade cestujúcich z európskych krajín, ktorých úrady sa rozhodli uplatniť 14-dňovú karanténu u osôb vstupujúcich na svoje územie z európskych krajín, sa na základe reciprocity požaduje štrnásťdňová karanténa. Zatiaľ sa to týka osôb prichádzajúcich letecky zo Španielska (občanov Španielska, Francúzska a všetkých štátnych príslušníkov EÚ) ktorí od pondelka 25. mája 2020 musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Rovnaké pravidlo platí pre osoby prichádzajúce do Francúzska zo Spojeného kráľovstva. 

 

Karanténa môže byť nariadená rozhodnutím prefekta na dobu 14 dní v domácej izolácii alebo v inom vhodnom zariadení aj pre osoby, ktoré do Francúzska prichádzajú so symptómami ochorenia COVID-19. Na hraniciach sú zavedené zdravotné kontroly. 

 

Od vstupu do 14-dňovej karantény sú oslobodené nasledovné osoby (pokiaľ sa u nich nepreukážu príznaky ochorenia COVID-19): osoby tranzitujúce do inej alebo domovskej krajiny; členovia posádok a osoby prevádzkujúce osobné a nákladné lety alebo tieto osoby cestujúce na miesto odletu; osoby, ktoré zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovaru; rušňovodiči, vodiči a členovia posádok autobusov a vlakov; členovia posádok a osoby prevádzkujúce obchodné a rybárske plavidlá; zahraniční zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na boji proti ochoreniu COVID-19; pracovníci diplomatických a konzulárnych misií, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom alebo úradom vo Francúzsku, ako aj ich manželia / manželky a deti; pracovníci francúzskych vnútorných bezpečnostných a obranných síl vracajúci sa z misie alebo smerujúci do zahraničia, osoby súdnej moci pri výkone ich funkcií, ako aj iní štátni zástupcovia vyslaní do zahraničia alebo vracajúci sa z misie, ako aj ich manželia / manželky a deti; cezhraniční pracovníci; osoby, ktoré preukážu závažný rodinný dôvod (presun z dôvodu starostlivosti o dieťa, návštevy alebo ochrany dieťaťa, ako aj pokračovanie v školskej dochádzke, nevyhnutná pomoc pre príbuzného, pohreb blízkeho príbuzného); osoby, ktorým bol povolený vstup na územie z ekonomických dôvodov, ak je ich pobyt kratší ako 5 dní; sezónni a vyslaní pracovníci. 

 

 

Pohyb na území Francúzska

Od 2. júna je pohyb osôb po krajine voľný. Prejazd je naďalej odporúčaný len v nevyhnutných prípadoch (do 22. júna 2020).   .

 

Pohyb a doprava v postihnutých regiónoch Francúzska

V rámci 2. vlny uvoľňovania karanténnych opatrení od 2. júna 2020 je jediným postihnutým departmentom Ile de France (oranžová zóna).

Doprava v Paríži je funkčná, avšak viaceré stanice metra sú zatvorené. V dopravných prostriedkoch je povinnosť nosiť rúška a využívať vyhradené miesta na sedenie a státie.

S platnosťou do 22. júna 2020 je využívanie prostriedkov verejnej dopravy  vyhradené len pre osoby s osvedčením od zamestnávateľa alebo s opodstatneným a preukázateľným dôvodom na ich presun v čase dopravnej špičky:

zdravotný dôvod, sprevádzanie detí, vybavovanie súdnych alebo iných administratívnych úkonov, ktoré neznesú odklad. Osvedčenie od zamestnávateľa podlieha kontrolám v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 9:30 a potom od 16:00 do 19:00. Mimo týchto časových úsekov je doprava voľne prístupná.

 

Vstup osôb do zámorských území a na Korziku

Vstup a pohyb osôb je stanovený podľa doterajších opatrení platných pre metropolitné Francúzsko s predĺženou platnosťou sanitárneho núdzového stavu do 10. júla 2020, s výnimkou zdravotných, rodinných a profesionálnych dôvodov. Povinné karanténne opatrenia s predĺžením od 11. mája 2020 do odvolania, ako aj režim obmedzeného pohybu osôb s vyplneným vyhlásením platí aktuálne pre francúzske zámorské regióny, s dôrazom na postihnuté územia.

 

 

Ak sa osoba prepravuje zo zámorských území na kontinent z vyššie uvedených výnimiek, musí predložiť svojmu prepravcovi doklad o opodstatnenosti dôvodu cestovania a čestné vyhlásenie, ktoré je možné nájsť na stránkach prefektúr.

Ak sa osoba prepravuje z kontinentálneho Francúzska do zámorských území musí svoj vstup odôvodniť (zdravotný, rodinný alebo profesionálny dôvod). Po príchode na Guadeloupe, Guyanu, Réunion, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a Saint-Pierre-et-Miquelon, je osoba povinná zostať 14 dní v domácej karanténe (rozhodnutie miestnych prefektúr).

 

Cestujúci prichádzajúci zo zámorských území Francúzska sú po príchode umiestnení do 14-dňovej karantény

 

Doprava vo Francúzsku

Vnútroštátna doprava je funkčná, ale naďalej obmedzená - prímestské vlaky na 50%, počet spojov TGV sa bude do konca mesiaca zvyšovať až do 40%, rezervácia lístkov je povinná (vstup bez rezervácie podlieha pokute vo výške 135 eur). Od polovice júna je plánované 100% obnovenie železničnej dopravy. V dopravných prostriedkoch je povinnosť nosiť rúško (od 11 rokov) a dodržiavať vyhradený odstup. Za nedodržanie týchto opatrení je udeľovaná pokuta vo výške 135 eur. V prípade preplnenia môžu byť vlakové stanice alebo stanice metra zatvorené. Každé porušenie opatrení platných vo verejnej doprave, ako je napríklad povinné nosenie rúška, bude pokutované až do výšky 135 eur.

 

Doklady občanov SR pri vstupe alebo tranzite cez Francúzsko a pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku platné od 11. mája 2020 s predĺženou platnosťou od 21.5.2020:

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska a pri tranzite cez územie Francúzska

Od 21. mája 2020, do odvolania sa musí každá osoba pri vstupe na územie Francúzska povinne preukázať vyplneným a podpísaným formulárom vyhlásenia Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine depuis l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l´honneur. Vyhlásenie je potrebné tak na vstup ako aj tranzit cez Francúzsko. Jeho súčasťou je aj čestné vyhlásenie, že cestujúci nemá príznaky COVID-19. Preukazovať sa ním musia všetci na požiadanie kontrolných orgánov pri prekročení vnútorných hraničných priechodov Francúzska, ale aj vonkajších hraníc pri vzdušnej, námornej ako aj pozemnej preprave vrátane železničnej prepravy. 

 

 

 

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska pre sezónnych pracovníkov

 

  

 Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti (cestovné lístky, letenky, plán cesty vyznačený na mape).

Aktualizované: 01/06/2020
 

Gambia

Gambijská vláda rozhodla o uzavretí vzdušného priestoru pre všetky lety s výnimkou zásobovania, vládnych a humanitárnych letov od 23 marca. Pozemná hranica so Senegalom je od 23.marca uzavretá. Uzávera bola predĺžená do 28.mája 2020.

Aktualizované: 28/05/2020
 

Ghana

Všetky hraničné prechody a letiská sú pre medzinárodné lety sú uzavreté do 31.mája 2020 s výnimkou technických, zdravotníckych a mimoriadnych letov. Vnútroštátna letecká preprava je v prevádzke.
Aktualizované: 28/05/2020
 

Grécko

Na územie Grécka môžu naďalej vstúpiť len občania Grécka a členských krajín EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť do Grécka len v naliehavých pracovných a rodinných záležitostiach a na základe vopred udelenej výnimky príslušnými gréckymi orgánmi.

 

Podľa aktuálneho opatrenia platného od 1. júna 2020, všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia musia absolvovať test na COVID-19. Testy sa vykonávajú priamo na letisku v Aténach a na ich výsledok je potrebné počkať v určenom hoteli (zvyčajne potrebné rátať s 1 prenocovaním). V prípade negatívneho výsledku testu je cestujúci požiadaný o absolvovanie 7-dňovej povinnej karantény na adrese, ktorú vyplnil v špeciálnom formulári pri prílete. Ak bude výsledok testu na COVID-19 pozitívny, pasažier musí absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v určenom zariadení. Za porušenie tohto opatrenia o karanténe je udeľovaná pokuta vo výške 5 000 eur. Povinná izolácia sa netýka osôb, ktoré cez grécke letiská iba tranzitujú.

 

Od 15. júna 2020 budú môcť občania 29 krajín (vrátane Slovenska) pricestovať  na dovolenku do Grécka bez povinnosti absolvovať karanténu či predloženia potvrdenia o výsledku testu na Covid-19. Na letisku po prílete však môžu byť vykonávané náhodné kontroly cestujúcich. Na oficiálnom zozname sa okrem SR nachádzajú nasledovné krajiny (v abecednom poradí): Albánsko, Austrália, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Libanon, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko.

 

Letecká doprava
Letecká osobná doprava zo zahraničia je v súčasnosti prijímaná výlučne na medzinárodnom letisku „El. Venizelos“ v Aténach. Letisko v Thessalonikách bude otvorené pre medzinárodné lety od 15. júna 2020.
Do 14. júna platí zákaz leteckej osobnej dopravy s nasledovnými štátmi: Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, Holandsko, Albánsko, Severné Macedónsko a Turecko.
Grécke regionálne letiská sú naďalej v prevádzke, ale len pre vnútroštátne lety.

 

Cestná doprava
Do 15. júna platí zákaz cestnej dopravy osôb s Albánskom, Severným Macedónskom a Tureckom. Výnimka platí pre občanov Grécka a osoby s trvalým pobytom v Grécku, ako aj pre prepravu tovaru. Cestujúci pri vstupe na grécke územie môžu byť po 15. júni podrobení náhodným testom. Grécke taxíky môžu prepravovať iba jedného cestujúceho, s výnimkou rodičov s deťmi a osôb sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím (počas prepravy sú povinnosťou masky). Do autobusov a trolejbusov sa nesmie nastupovať prednými dverami. V automobile sa môžu okrem šoféra prepravovať maximálne dve osoby.

 

Námorná doprava
Námorná osobná doprava by mala byť obnovená k 1. júlu 2020. Do 8. júna 2020 12.00 h platí zákaz vyplávania a vplávania na grécke územie pre výletné lode (cruise boats) registrované pod akoukoľvek vlajkou.
Premávka trajektov z pevniny na grécke ostrovy bola obnovená 25. mája 2020. Pre prepravu osôb na lodi platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch –meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, sociálny dištanc 1,5 m, povinnosť nosiť rúško a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie  nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. Trajekty budú prevádzkované pri maximálne 50% kapacite.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Gruzínsko

Zákaz vstupu na územie Gruzínska pre všetkých cudzincov od 18. marca. Výnimku majú len členovia diplomatických misií, medzinárodných organizácii, humanitárnych misií a ich rodinní príslušníci, zmiešané rodiny, utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolený pobyt na území krajiny. Pre nákladnú dopravu ostávajú morské a pozemné hranice otvorené pri dodržaní pokynov gruzínskych úradov.
Aktualizované: 05/06/2020
 

Guinea Bissau

Naďalej platí núdzový stav. Vstup cudzincov do krajiny je povolený na základe predloženia negatívneho testu COVID-19. Platí nočný zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00 a povinné nosenie rúška na verejnosti.
Aktualizované: 05/06/2020
 

Guatemala

Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Tento zákaz, resp. reštrikčné opatrenia na cestovanie, vrátane európskych cestujúcich na guatemalské územie, platí po predĺžení reštrikčných opatrení guatemalských úradov predbežne do 8. júna. 2020. Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom. Uvedený predbežný dátum 8.6.2020 platí aj pre letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta), ktoré boli doteraz pozastavené, dátum obnovenia letov je tak viazaný až na ukončenie reštrikčných opatrení. Reštaurácie, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež do 5. júna 2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. V krajine počas karanténnych opatrení bol zaznamenaný nárast kriminality. Guatemalské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Guatemaly.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Holandsko

Aktuálne nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na holandských hraniciach, ani karanténne opatrenia.
 
Holandsko-nemecké hranice sú voľne priechodné v oboch smeroch.
 
Letisko Schiphol (Amsterdam) môžu využiť (aj na tranzit z tretích krajín) občania krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska vracajúci sa do svojej domovskej krajiny.

 

 

 

 

 

Pri ceste z Holandska na Slovensko môžu občania Slovenskej republiky využiť:

Letecké spojenia z Amsterdamu, alebo Eindhovenu do Viedne (vrátane tranzitov cez Amsterdam, alebo Eindhoven do Viedne). Lety cez leteckú spoločnosť KLM sú v prevádzke 3 krát týždenne.

 

 

 

Lety z Holandska do Rakúska sú výlučne repatriačné, zamerané najmä na návrat občanov Rakúska, ale aj občanov susedných krajín s Rakúskom (dostupné aj pre občanov Slovenskej republiky pri návrate domov). Je nevyhnutné sledovať informácie leteckej spoločnosti KLM a riadiť sa jej pokynmi. KLM zaviedla od 11. mája predbežne do 31. augusta 2020 povinnosť nosenia rúšok v lietadlách.

 

K vstupu na palubu lietadla:

 

Letecké spojenia z Amsterdamu, alebo Eindhovenu do Prahy (viac informácií k tranzitu je uvedených na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, o tzv. tranzitnú nótu treba požiadať prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu);

 

 

Letecké spojenia z Amsterdamu, alebo Eindhovenu do Mníchova alebo Frankfurtu. Z Mníchova je stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne;

 

Medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia z Holandska cez Nemecko do Rakúska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International;

 

Prepravu motorovým vozidlom cez Nemecko a Rakúsko;

 

Prepravu motorovým vozidlom cez Nemecko a Českú republiku (viac informácií k tranzitu je uvedených na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, o tzv. tranzitnú nótu treba požiadať prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu).

 

 

Prepravu motorovým vozidlom alebo inú dostupnú pozemnú prepravu cez Nemecko a Poľsko.

 

Upozornenie:
Tranzit cez Nemecko: V pätmiestnom osobnom motorovom vozidle môžu byť maximálne dve osoby (s výnimkou rodiny a členov domácnosti). Pri nedodržaní príslušných platných predpisov vydaných vládou Nemecka (dodržanie 1,5 metrovej vzdialenosti medzi cudzími osobami), môže byť za ich porušenie uložená pokuta až do výšky 1 000 eur.
 

Tranzit cez Rakúsko: Potrebné je predložiť kompletne vyplnený formulár pre tranzit v dvoch vyhotoveniach:

pdf Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko

odporúča sa mať uvedené vyhlásenie vopred vyplnené. Zaviedla sa povinnosť nosenia ochranných rúšok vo vozidlách (mimo členov rodiny a spoločnej domácnosti) a je nevyhnutné dodržať 1,5 metrovú vzdialenosť medzi cudzími osobami.
 

Pri ceste zo Slovenska do Holandska môžu občania Slovenskej republiky využiť:

Letecké spojenia z Viedne do Amsterdamu, alebo Eindhovenu – dostupné spojenia sú aj na webovej stránke letiska Schwechat. Cestujúcim do Holandska z vysoko rizikových krajín (zoznam konkrétnych krajín/letísk – vrátane Rakúska sa po vstupe do Holandska dôrazne odporúča absolvovať 14-dňovú domácu karanténu. Povinnosťou cestujúceho je predložiť pred nástupom do lietadla tzv. Health Screening Form s vlastnoručným podpisom;


Prepravu motorovým vozidlom cez Rakúsko a Nemecko – je nevyhnutné mať k dispozícii potvrdenie o pobyte v Holandsku (registrácia/BSN/potvrdenie mestského úradu – ʹgemeenteʹ) a platnú pracovnú zmluvu/pracovné povolenie/potvrdenie o štúdiu a podobne;

 

Medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia cez Rakúsko a Nemecko. Odporúča sa mať k dispozícii potvrdenie o rezervácii cesty do Viedne a následne potvrdenie o zakúpení cestovného lístka z Viedne do Holandska (v elektronickej podobe).
 
Upozornenie:
Tranzit cez Nemecko: V päťmiestnom osobnom motorovom vozidle môžu byť maximálne dve osoby (s výnimkou rodiny a členov domácnosti). Pri nedodržaní príslušných platných predpisov vydaných vládou Nemecka (dodržanie 1,5 metrovej vzdialenosti medzi cudzími osobami), môže byť za ich porušenie uložená pokuta až do výšky 1 000 eur. Povolenie alebo zamietnutie tranzitu je na posúdení policajnej hliadky.


Tranzit cez Rakúsko: Potrebné je predložiť kompletne vyplnený formulár pre tranzit v dvoch vyhotoveniach:

pdf Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko  (pdf; 40.44 KB)

odporúča sa mať uvedené vyhlásenie vopred vyplnené. Zaviedla sa povinnosť nosenia ochranných rúšok vo vozidlách (mimo členov rodiny a spoločnej domácnosti) a je nevyhnutné dodržať 1,5 metrovú vzdialenosť medzi cudzími osobami.

 

Nie je možné cestovať zo Slovenska do Holandska cez Českú republiku.

 


Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a St. Maarten, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba povolili lety z Holandska a z iných európskych krajín v limitovanom počte.

Aktualizované: 28/05/2020
 

Honduras

Sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Reštrikčné opatrenia sú prijaté do 8. júna 2020, ohľadom hraničného režimu a leteckého spojenia sa však predpokladá ich predlžovanie v týždenných intervaloch (aj v nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie v krajine). Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. Honduraské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Hondurasu.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Chorvátsko

Ministerstvo vnútra Chorvátska oznámilo, že s účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy. Zároveň odporúča občanom pred uskutočnením cesty do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je momentálne k dispozícii v anglickom a chorvátskom jazyku, neskôr bude aj v slovenskom jazyku.
 

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko  je bez obmedzení.

 
Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na COVID-19.
 
 
Dočasne sú zatvorené menšie hraničné priechody so Slovinskom: Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje a Banfi. Ostatné hraničné priechody sú otvorené.
Aktualizované: 05/06/2020
 

India

Vstup do Indie

Všetky medzinárodné komerčné lety majú zakázaný vstup do krajiny až do odvolania. Pre občanov už nachádzajúcich sa v Indii alebo tých, ktorí mali v tomto čase dní cez krajinu tranzitovať to znamená zrušenie všetkých odchádzajúcich letov. Krajina umožňuje iba evakuačné lety.

Cestovanie v rámci Indie

Letecká doprava je od 25. mája 2020 na vybraných trasách obnovená. Presuny hromadnou dopravou sú už plne dostupné, vo vybraných lokalitách je možné využiť ako vlakovú, tak aj autobusovú dopravu.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Indonézia

Podmienky pohybu v krajine a odchodu z krajiny:

V snahe zabrániť šíreniu COVID-19 v krajine indonézske autority pristúpili k prijatiu viacerých reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy. Presuny v krajine sú obmedzené iba na cesty z nevyhnutných dôvodov, pričom účel cesty musí byť riadne podložený. Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy, nakoľko pre jednotlivé regióny a druhy dopravy platia rôzne požiadavky (napr. PCR test, zdravotný certifikát, či potvrdenie o účele cesty).
 
Rovnako tak došlo k obmedzeniu medzinárodných leteckých spojení najmä z medzinárodného letiska v Denpasare. Z Jakarty však stále fungujú spojenia do Európy prostredníctvom leteckých spoločností Garuda Indonesia a Qatar Airways. Pri návrate občanov SR do vlasti miestne autority vyžadujú sprievodný list o odchode z krajiny vystavený príslušným Veľvyslanectvom, v tejto súvislosti je nutné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Jakarte a e-mailom zaslať kópiu letenky a cestovného pasu všetkých cestujúcich.

 

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa momentálne nachádzajú v Indonézii môžu automaticky zotrvať v Indonézii bez nutnosti predlžovania víz cez imigračný úrad až do znovuotvorenia imigračných úradov. Pri odchode z krajiny im bude pokuta za dlhšie zotrvanie v krajine (tzv. „overstay“) odpustená.a

 
Podmienky príchodu do krajiny: S platnosťou od 2. apríla 2020 indonézska vláda prijala opatrenie na zamedzenie vstupu a tranzitu cudzincov do krajiny s nasledujúcimi výnimkami:

 

 • držitelia indonézskych diplomatických a služobných víz alebo diplomatického alebo služobného povolenia na pobyt
 • držitelia platných víz a cudzinci s povolením na pobyt (KITAS a KITAP)
 • humanitárny, zdravotný personál
 • členovia posádky dopravných prostriedkov
 • cudzinci, ktorí zabezpečujú prácu na strategických projektoch
 • Uvedení cudzí štátni príslušníci môžu do Indonézie vstúpiť po predložení nasledovných dokumentov:
 • zdravotný certifikát v angličtine, vydaný orgánom cudzieho štátu
 • písomné prehlásenie o tom, že sa podrobia 14-dňovej karanténe doma alebo, ak budú už po príchode na letisko preukazovať príznaky ochorenia COVID-19, budú umiestnení do štátnej karantény
Aktualizované: 29/05/2020
 

Irak

Od 26. marca 2020 je zákaz cestovania do Iraku a zároveň je zakázané cestovanie medzi jednotlivými provinciami. Celonárodný zákaz vychádzania a pohybu je platný do 22. mája 2020.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Irán

Väčšina pozemných hraničných prechodov zostáva uzatvorená. Čiastočne sú pre osobnú dopravu otvorené hraničné prechody s Irakom. Letecké spojenie do Európy obmedzené na niekoľko zostávajúcich letov Iran Air a Qatar Air. Občania EÚ môžu využiť repatriačné lety organizované v spolupráci s Iran Air a Mahan Air. Iran Air oznámil, že od konca mája bude obnovená linka do Amsterdamu (každý štvrtok). Aktuálne prevádzkuje linky do Paríža a Londýna (jedenkrát týždenne). Lety Iran Air do Európy môžu využiť všetci, ktorí sa preukážu povolením na pobyt alebo vízam typu D, krátkodobé C víza nie sú akceptované.Všetci cestujúci odlietajúci z iránskych letísk musia prejsť lekárskou prehliadkou a je im vystavený certifikát o neinfekčnosti (na letisku je potrebné byť minimálne 5 hodín pred plánovaným odletom).
Pri prílete do Teheránu sú cestujúci, ktorí nedávno navštívili Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Nemecko alebo USA bezplatne ubytovaní v určených hoteloch (Hotel Ibis, Hotel Novotel, Hotel Parsian, Hotel Kowsar, Hotel Enghelab) na 24 - 48 hodín, kde je prevedený test na COVID-19. V prípade, ak je výsledok testu negatívy, cestujúci môže opustiť hotel. Pri pozitívnom výsledku je cestujúci premiestnený do určeného zdravotného zariadenia.
Aktualizované: 19/05/2020
 

Írsko

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia.


Policajné kontroly na hraniciach Írska a Severného Írska - námatkovo zastavujú autá a kontrolujú účel cesty. Prejazd je povolený občanom žijúcich v blízkosti hranice a občanom cestujúcich cez hranice s preukázateľným dôkazom nutnosti navštíviť susediacu krajinu.

Po príchode do Írska (letecky alebo loďou) zo zahraničia je povinná 14-dňová domáca karanténa pre občanov Írska aj cudzincov, pričom všetci prichádzajúci musia vyplniť formulár s osobnými údajmi. 

 

 

Nariadenie bude platiť minimálne do 18. júna 2020.

Polícia bude plnenie karantény kontrolovať v uvedenom mieste pobytu. Toto opatrenie sa netýka osôb vracajúcich sa do Írska zo Severného Írska, sú nevyhnutnými pracovníkmi v dodávateľskom reťazci, napríklad piloti, dopravcovia, námorní zamestnanci alebo tranzitujú.

Aktualizované: 02/06/2020
 

Island

Island sa pripojil k opatreniam EÚ a uzavrel svoju vonkajšiu schengenskú hranicu pre cestujúcich, ktorí nie sú občania krajín EÚ/EHP, ktorí prichádzajú na Island z iných ako neodkladných dôvodov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na občanov členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva.


S účinnosťou od 24. apríla 2020 je každý, kto pricestuje na Island, povinný vykonať 14-dňovú karanténu. Pasažieri, ktorí prichádzajú na Island sú povinní pri príjazde vyplniť formulár „Public Health Passenger Locator“, odovzdať ho pri hraničnej kontrole a poskytnúť informácie akým spôsobom a kde bude vykonaná povinná karanténa. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pricestujú na Island – teda aj na občanov členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva, ako aj na osoby, ktoré nemajú na Islande pobyt (turistov).

 

S účinnosťou od 15. mája 2020 Island zaviedol pre osoby cestujúce na Island z dôvodu neodkladných pracovných záležitostí, vykonávajúcich projekty, ktoré neznesú odklad ako aj pre osoby pracujúce vo vitálnej infraštruktúre možnosť požiadať o vykonanie tzv. modifikovanej karantény vykonávanej osobitným spôsobom s osobitnými obmedzeniami. Táto možnosť sa vzťahuje napr. na vedcov, akademikov, filmárov, športovcov a pod.

O vykonanie modifikovanej karantény tiež môžu za svojich zamestnancov požiadať ich zamestnávatelia. Na žurnalistov sa možnosť vykonania modifikovanej karantény vzťahuje od 7. mája 2020.

 

Zároveň Island zaviedol od 24. apríla 2020 tiež kontroly na vnútornej schengenskej hranici. Viac informácií

 

Od 15. júnu 2020 sa predpokladá otvorenie hraníc pre všetkých cestujúcich.
Cestujúcim bude daná možnosť výberu medzi preukázaním negatívneho testu, vykonaním testu na COVID-19 pro príchode na Island, alebo  dvojtýždňovou domácou karanténou.  


Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19.

Aktualizované: 02/06/2020
 

Izrael

Do Izraela majú v povolený vstup len občania Izraela, osoby s trvalým pobytom a diplomati akreditovaní v Izraeli. Veľvyslanectvá Izraela v zahraničí môžu v mimoriadnych prípadoch udeliť výnimku cudzincom na cestu do Izraela. Žiadosť o výnimku musí byť zaslaná e-mailom a musí obsahovať okrem zdôvodnenia cesty, osobných údajov cestujúceho aj informáciu o mieste, kde bude cestujúci tráviť karanténu po príchode do Izraela. Každý, kto pricestuje do Izraela zo zahraničia musí nastúpiť do povinnej domácej karantény na dobu 14 dní. Až na ojedinelé výnimky, pravidelné priame lety z Izraela do európskych štátov sú pozastavené. Od 17. mája 2020 čiastočne obnovila komerčné lety z Tel Avivu do Viedne spoločnosť Wizzair, ktoré je možné využiť pre návrat do SR.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Jamajka

Zatvorenie hraníc od 22. marca 2020 do 31. mája 2020 pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. Odchod cestujúcich a karga z krajiny zostáva povolený špeciálnymi leteckými linkami.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Japonsko

Dočasný zákaz vstupu s platnosťou od 3. apríla 2020 do odvolania. V mimoriadnych prípadoch budú posudzované výnimky z uvedeného opatrenia.
Aktualizované: 03/06/2020
 

Jemen

Medzinárodne uznávaná vláda pozastavila všetky lety z krajiny okrem humanitárnych letov z letísk, ktoré kontroluje vláda v Adene, Adene, Sayoune a Mukalle.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Jordánsko

Zákaz vstupu do krajiny platí od 17. marca 2020, výnimku tvorí diplomatický personál a personál medzinárodných organizácií. Od 27. marca 2020 platí zákaz vychádzania. Dňa 20. mája 2020 vyhlásila vláda úplný zákaz vychádzania, ktorý sa začne vo štvrtok 21. mája od polnoci a potrvá do nedele 24. mája 2020 polnoci.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Juhoafrická republika

Rozhodnutím prezidenta sa nariadenie o úplnom uzatvorení hraníc Juhoafrickej republiky predlžuje aj po 1. máji na neurčito. Zároveň budú počas celej doby zakázané akékoľvek medzinárodné komerčné lety, vrátane tranzitu. Evakuačných letov sa obmedzenie netýka.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Južný Sudán

Medzinárodná letecká preprava bola prerušená až do odvolania. Povolené sú len lety pre nákladnú prepravu a lety pre humanitárnu pomoc. Pozemné hranice pre osobnú prepravu sú taktiež uzavreté do odvolania. Povolený je len vstup pre nákladnú kamiónovú dopravu.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Kambodža

Kambodža od 30. marca 2020 dočasne pozastavila udeľovanie turistických víz, e-víz, víz po príchode  a výnimiek z vízovej povinnosti pre všetkých turistov.


Cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže.


Od 20. mája 2020 Kambodža umožnila možnosť vstupu osobám cestujúcim zo zahraničia. Cestujúci okrem platného víza  musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že nie je nakazený vírusom COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín pred plánovanou cestou. Zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50000 USD platné aj na území Kambodže. Výnimka sa vzťahuje na držiteľov diplomatických víz typu A a oficiálnych víz typu B. Cudzinci sa po príchode do krajiny musia podrobiť zdravotnej kontrole, po ktorej musia počkať na výsledky testov. Pri negatívnych výsledkoch  sa na nich vzťahuje domáca 14 dňová karanténa a na 13.deň sú testovaní opäť. V prípade pozitívnych výsledkov testov idú do povinnej štátnej izolácie nakazení pacienti a aj všetci spolucestujúci.


Kambodžská vláda rozhodla, že od 3. apríla 2020 sa automaticky predlžujú T víza cudzincom, ktorí pricestovali na územie Kambodže po 1. januári 2020 a ktorí z dôvodu COVID-19 a obmedzených leteckých spojení sa nemôžu vrátiť do svojich krajín. Títo cudzinci sú oslobodení aj od akýchkoľvek pokút spojených s prekročením doby ich pobytu na území Kambodže. Podmienkou je ich predchádzajúca registrácia prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS).

Letecké spojenia medzi Kambodžou a zahraničím sú až na výnimky zrušené. Došlo aj k výraznému pozastaveniu vnútroštátnych letov a zastavená je aj cezhraničná osobná lodná doprava, uzatvorené sú aj pozemné hraničné prechody s Thajskom, Laosom a Vietnamom.

Aktualizované: 29/05/2020
 

Kamerun

Od 18.marca sú uzavreté všetky hraničné prechody. Autorizované mimoriadne medzinárodné lety sú povolené iba pre letisko v Yaoundé. Obmedzenie platí do 31.mája 2020.
Aktualizované: 28/05/2020
 

Kanada

Pre medzinárodné lety sú v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary

Leteckí prepravcovia zaviedli povinný ´health check´ pasažierov – prostredníctvom kladenia otázok týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho symptómov.


Leteckí prepravcovia majú povinnosť odmietnuť boarding/nástup do lietadla pri letoch do Kanady každému pasažierovi, ktorí nemá kanadské občianstvo alebo trvalý pobyt v Kanade.


Výnimky: zákaz sa netýka bezprostredných rodinných príslušníkov kanadských občanov, diplomatov akreditovaných v Kanade, leteckých posádok, dočasných pracovníkov (napríklad ošetrovateľov, sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle), medzinárodných študentov, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca, žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali, tranzitujúcich cestujúcich.

Tranzit cez Kanadu je naďalej povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín (tranzit cez letisko v Toronte - odlet sa musí konať v rovnaký deň ako prílet).


Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti, s cieľom zabezpečiť čo najhladší návrat občanov na Slovensko. Žiadame preto občanov, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: cons.ottawa@mzv.sk v dostatočnom predstihu pred ich vycestovaním z Kanady.


Od 21. marca Kanada a USA po vzájomnej dohode uzatvorili svoju pozemnú hranicu pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nebude obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci). Platnosť opatrenia bola predĺžená do 21. júna.​

 

20. apríla vstúpilo do platnosti nové nariedenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) počas cestovania lietadlom (pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich) a odporúčanie nosenia rúška počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. (Viac informácií)

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky.


Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní.

 

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia preukázať „dôveryhodný“ plán ich karantény (nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo izolácie (vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, alebo budú umiestnení vo vládou zabezpečenom zariadení.


Všetci cestujúci prichádzajúci do Kanady:

 • musia absolvovať povinnú 14-dňovú izoláciu alebo karanténu
 • zároveň musia mať povinne na tvári rúško skôr, ako budú pokračovať do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu dopraviť verejnou dopravou
 • v cieľovom mieste ich pobytu nesmú mať kontakt so zraniteľnou skupinou ľudí (ľudia vo veku 65 rokov a viac,  ľudia s iným ochorením)
 • musia si zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky

Informácie o izolácii a karanténe

Aktualizované: 01/06/2020
 

Kapverdy

Od 18. marca platí zákaz leteckého spojenia s väčšinou európskych krajín a USA, Brazíliou, Marokom, Senegalom a Nigériou. Zákaz zakotvenia výletných lodí a plachetníc, ako aj vylodenie cestujúcich v prístavoch. Letecká preprava tovarov a lety pre občanov na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo pobytu, ktorí sú na Kapverdoch na dovolenke alebo na služobnej ceste, sú zo zákazu vyňaté.

Aktualizované: 19/03/2020
 

Katar

Katar nariadil dočasné uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov.
Katar rozhodol pozastaviť udeľovanie víz pri príchode cestujúcich z viacerých európskych krajín s účinnosťou od 15. marca do ďalšieho oznámenia.
Podľa pokynov vlády je vstup do krajiny v súčasnosti povolený iba pre katarských štátnych príslušníkov, detí a manželov katarských občanov a držiteľov povolenia na trvalý pobyt v katarskom štáte.
Cestujúci s ďalším spojením cez letisko v Doha budú akceptovaní a Qatar Airways pokračuje vo svojej činnosti pre cestujúcich v tranzite ako zvyčajne, s výhradou obmedzení vstupu na ich cieľové miesto.

Jednotlivci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kataru a majú povolenie na pobyt v Katare, sú z tohto rozhodnutia vylúčení za predpokladu, že zostanú v karanténnom zariadení 14 dní podľa miestnych postupov, v súlade s vyhlásením vydaným Komunikačným úradom vlády.

Aktualizované: 31/05/2020
 

Kazachstan

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu bola v Kazachstane ukončená 11. mája 2020. S účinnosťou od 17. apríla 2020 Kazachstan dočasne do 1. novembra 2020 prerušil bezvízový režim s viacerými štátmi, vrátane Slovenskej republiky. Rozhodnutie sa vzťahuje na držiteľov cestovných pasov, pre držiteľov diplomatických a služobných pasov platí na základe dvojstrannej dohody bezvízový vstup a pobyt po dobu 3 mesiacov.

Všetky osoby, ktoré pricestujú do Kazachstanu, sa musia ihneď po vstupe na územie krajiny podrobiť laboratórnemu vyšetrenie na COVID-19 a 48-hodinovej karanténe v karanténnom stacionári a následnej 12-dňovej domácej samoizoláciu (v prípade pozitívneho testu na infekčnom oddelení). Možné je tiež predložiť cudzokrajný negatívny PCR test nie starší ako 5 dní a následne ísť do 14-dňovej domácej samoizolácie.

Dané opatrenie sa nevzťahuje na:

 
 • členov oficiálnych delegácií prichádzajúcich na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Kazachstanu,
 • pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií medzinárodných organizácií akreditovaných v Kazachstane a ich rodinných príslušníkov – títo sa musia podrobiť testu na COVID-19 a domácej 14 dňovej samoizolácii,
 • ilotov a členov posádok lokomotív – tí sa musia podrobiť lekárskemu telefonickému dohľadu v mieste bydliska (pobytu).
 
Osoby, pracujúce v železničnej a námornej doprave a vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy podliehajú laboratórnemu testovaniu na COVID-19 na hraničných prechodoch.
Aktualizované: 05/06/2020
 

Keňa

Vstup občanov tretích krajín do Kene nie je povolený. Letecká osobná doprava je pozastavená okrem repatriačných letov. Hraničné priechody sú pre osobnú dopravu uzavreté. Pozemné hranice s Tanzániou a Somálskom sú uzatvorené pre osobnú dopravu. Povolená je len nákladná doprava avšak s negatívnym testom vodiča na COVID-19. Diplomati a cudzí štátni príslušníci s povoleným pobytom v Keni majú vstup do krajiny povolený, ale musia podstúpiť povinnú 14-dňovú štátnu karanténu.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Kolumbia

Platí dočasný zákaz vstupu cudzincov do Kolumbie, s výnimkou cudzincov s povolením na pobyt. Kolumbia dočasne uzavrela do 30. júna 2020 všetky svoje pozemné hranice, vrátane riečnych a morských prístavov.
Toto opatrenie tiež znamená, že nie je možné cestovať po krajine a pohyb občanov po krajine je obmedzený s výnimkou cesty do zamestnania a nákupov základných potravín.
Naďalej sú dočasne pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné komerčné lety do 30. júna 2020. Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško.

Prezident I. Duque predĺžil povinnú preventívnu karanténu na celom území do 31. mája .2020 a núdzového stavu do 31. augusta 2020. Vylúčil tiež skoré, pôvodne plánované obnovenie vnútroštátnych a medzinárodných letov. Za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení postupne pokračuje obnovovanie pracovných a komerčných aktivít rôznych podnikov a prevádzok v závislosti od situácie v každej provincii krajiny. 

Viac informácií na webovej stránke Veľvyslanectva SR v Brazílii

Aktualizované: 27/05/2020
 

Kongo -Brazzaville

Všetky hraničné prechody a letiská zostávajú zatvorené až do odvolania.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Konžská demokratická republika

S účinnosťou od 21. marca 2020 až do odvolania sa uzatvára vzdušný priestor pre všetku medzinárodnú osobnú prepravu v krajine.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Kórejská republika

Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru a musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilného telefónu. Do mobilu si musia nainštalovať špeciálnu diagnostickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú kórejským úradom poskytovať správy o svojom zdravotnom stave.
 

Od 11. mája 2020 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Južnej Kórey povinní absolvovať 14-dňovú samoizoláciu/karanténu. Tí cestujúci, ktorí po prílete prejavujú symptómy typické pre COVID-19 sú po prílete testovaní na prítomnosť koronavírusu priamo na letisku. V prípade pozitívneho testu sú hospitalizovaní alebo daní do karantény na pozorovanie do Centra starostlivosti. V prípade negatívneho testu je povinná 14-dňová samoizolácia, alebo karanténa v závislosti od regiónu odkiaľ cestujúci prišiel.
 

Asymptomatickí cestujúci z Európy a USA cestujúci na krátkodobé víza sú testovaní na letisku a sú povinní podrobiť sa 14-dňovej karanténe v štátnom zariadení na ich vlastné náklady (cena cca 100 000 KRW/deň). V tejto súvislosti sa požaduje, aby krátkodobí cestujúci bez potvrdenej adresy pobytu v Kórei vyplnili a odovzdali tlačivo Agreement to Facility Quarantine počas procesu vydania palubného lístku na let do Kórey. Asymptomatickí cestujúci mimo Európy a USA sú povinní podrobiť sa 14-dňovej samoizolácii a dať sa testovať do 14-dní od príchodu.
 

Všetci asymptomatickí cudzinci s dlhodobými vízami (držitelia Alien Registration Card) prichádzajúci z Európy a USA absolvujú karanténu vo svojej domácnosti a sú povinní do 3 dní absolvovať test na prítomnosť COVID-19. Asymptomatickí cudzinci s dlhodobými vízami (držitelia Alien Registration Card) prichádzajúci mimo Európy a USA absolvujú karanténu vo svojej domácnosti a sú povinní absolvovať test na prítomnosť COVID-19 do 14 dní od príchodu.
 

Výnimku z povinnej karantény majú, v prípade negatívneho testu na COVID-19, držitelia A1, A2 a A3 víz (nie ich rodinní príslušníci) a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorý môže vydať zastupiteľský úrad Kórejskej republiky pred cestou na základe odôvodnenej žiadosti o nevyhnutnosti cesty (humanitárne, obchodné, vážne pracovné dôvody). V tomto prípade budú tieto osoby pod aktívnym monitoringom pomocou mobilnej aplikácie a telefonickej komunikácie s kórejskými zdravotníkmi. Držitelia A1, A2 a A3 víz sa môžu po absolvovaní testu presunúť na svoju rezidenciu, kde sú povinní v samoizolácii počkať na výsledok testu. Verejné priestory ako hotely a hostely nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu.

 

Vláda Kórejskej republiky s platnosťou od 13. apríla 2020 dočasne pozastavila platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátene Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. Platnosť krátkodobých víz (na pobyt kratší ako 90 dní) vydaných pred 5. aprílom 2020, vrátane, je zrušená. Cudzinci, ktorí už vstúpili do Kórejskej republiky, tam budú môcť v rámci povolenej dĺžky pobytu zostať. Horeuvedené pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikateľov, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card). Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie).

 

Zároveň sú všetci cudzinci, ktorí žiadajú o víza, povinní do 48 hodín odo dňa podania žiadosti predložiť lekárske osvedčenie vydané zdravotníckym zariadením. V takomto lekárskom osvedčení musí byť uvedená prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov súvisiacich s COVID-19 ako je horúčka, kašeľ, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov a zápal pľúc. V prípadoch prejavu týchto príznakov sa vydávanie víz obmedzuje.

 

Od 1. júna (00:00) musia všetci cudzinci, okrem držiteľov víz A1, A2, A3 a F4, ktorí bývajú v Kórei s dlhodobými vízami, požiadať o povolenie na opätovný vstup na miestnom imigračnom úrade pred odchodom z Kórey, v opačnom prípade im skončí ich registrácia cudzinca ako aj platnosť ich dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórey budú musieť požiadať o udelenie nových víz.
Všetci cudzinci, ktorým bude udelené povolenie na opätovný vstup a ktorí chcú znovu vstúpiť do Kórey, sa musia podrobiť lekárskej prehliadke najskôr 48 hodín pred dátum svojho odchodu do Kórey a na vyžiadanie predložiť svoju písomnú diagnózu imigračnému úradníkovi. Ak tak neurobia, hrozí im odmietnutie opätovného vstupu. Diagnóza musí byť napísaná v anglickom alebo kórejskom jazyku, podpísaná lekárom a vydaná autorizovanou lekárskou inštitúciou. Taktiež musí obsahovať dátum vyšetrenia a informácie o prítomnosti alebo neprítomnosti horúčky, kašľa, zimnice, bolesti hlavy, dýchacích ťažkostí, bolesti svalov a pľúcnych symptómov.
Cudzinci, ktorí majú výnimku z izolácie vydanú kórejským veľvyslanectvom alebo konzulárnym úradom, sú oslobodení od povinnosti lekárskeho vyšetrenia a predloženia písomnej diagnózy.

Aktualizované: 22/05/2020
 

Kosovo*

V rámci tretj etapy zmiernenia reštrikčných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 31. mája 2020 kosovská vláda rozhodla otvoriť od 1. júna 2020 nasledujúce pozemné hraničné priechody do Kosova:
 
Merdare, Hani Elezit, Vermice, Dheu Bardhe, Kulla, Jarinje.
 
Všetky osoby vstupujúce na územie Kosova sú povinné podrobiť sa na hraničnom priechode lekárskej kontrole (vykonávajú lekárske tímy MFCM) a dodržiavať platné ochranné a hygienické opatrenia na zabránenie šírenia pandémie COVID-19.
 
Všetky osoby vstupujúce na územie Kosova, ktoré sa preukážu negatívnym testom PCR COVID-19 RT nie starším ako 4 dni, nepodliehajú povinnej domácej izolácie. Všetky osoby, ktoré sa nepreukážu výsledkom testu sú povinné absolvovať domácu izoláciu v rozsahu 7 dní. Osoby, u ktorých sa prejavujú klinické príznaky ochorenia budú poučené zdravotníckymi pracovníkmi na hraničných priechodoch. V prípade „extrémnych“ prejavov ochorenia infikované osoby budú prevezené na Kliniku infekčných chorôb v Prištine.
 
Naďalej sú dočasne pozastavené všetky lety s výnimkou vojenských, núdzových letov - MEDEVAC a letov so zvláštnym povolením Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia. Na repatriačné lety, organizované v spolupráci so zastupiteľskými úradmi v Prištine a realizované nízko nákladovými leteckými spoločnosťami sú potrebné zvláštne povolenia MIE.
Medzinárodné letisko v Prištine ostáva zatvorené. Prehodnotenie možnosti otvorenia letiska sa uskutoční v 24. týždni.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Kostarika

Nie je povolený vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru) do 30. júna 2020. Očakáva sa predĺženie tohto dátumu do 15. júla 2020. Vstup cudzincov- rezidentov na kostarické územie je však umožnený iba tým držiteľom rezidenčných kariet, ktorí vycestovali z Kostariky pred 24. marcom 2020. Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Cudzincom, ktorí pricestovali do Kostariky po 17. decembri 2019 na 90-dňový turistický pobyt a nemohli odcestovať v dôsledku vládnych opatrení, sa predlžuje legálny pobyt do 17. júla 2020. Cudzinci s rezidenčnou kartou na pobyt v Kostarike, ktorí vycestovali z krajiny po 24. marca 2020 automaticky strácajú rezidenčný pobyt a výnimku na prípadný návrat do Kostariky počas doby prijatých hraničných opatrení. Takýto cudzinci si po dobu trvania týchto opatrení ani nemôžu podať žiadosť o nový rezidenčný pobyt na kostarickom veľvyslanectve v zahraničí.

Európske letecké spoločnosti zároveň (predbežne) avizovali o svojich letových plánov do Kostariky nasledovné:
IBERIA – v júli  2020 chce obnoviť niektoré lety Kostarika - Španielsko (resp. Španielsko – Kostarika), v nadväznosti na prípadný dopyt by v auguste zvýšili objem letov  
LUFTHANSA – plánuje lety od júla 2020 s medzipristátím v Kostarike (na trase Panama – Nemecko) v nadväznosti na zrušenie reštrikcii. Počet letov/medzipristátí v Kostarike bude spoločnosť prispôsobovať počtu žiadostiam.
AIR FRANCE – spoločnosť zrušila lety až do marca 2021
KLM – spoločnosť pozastavila svoje lety do Kostariky do októbra 2020
BRITISH AIRWAYS – spoločnosť plánuje obnoviť niekoľko letov od polovičky júla 2020
Platí však, že európske lety budú obnovené až po uvoľnení reštrikcií.

Krajina však od 1 júna 2020 vstúpila do druhej fázy uvoľňovania opatrení, je povolené otvorenie reštaurácií, hotelov, múzeí a parkov, avšak s obmedzenou kapacitou návštevníkov. 

Aktualizované: 04/06/2020
 

Kuba

Od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 je uzatvorený vzdušný priestor a námorná hranica. Odchod z ostrova je povolený len repatriačnými letmi.  Občania Kuby nesmú vycestovať z krajiny, výnimkou sú humanitárne dôvody. Zakázaná je autobusová, vlaková, letecká a cestná doprava medzi provinciami. Zatvorené zostávajú aj hotely a pláže.
Aktualizované: 15/05/2020
 

Kuvajt

Kuvajt uzavrel svoje letisko a pozemnú hranicu. Do Kuvajtu môžu lietať iba kuvajtskí občania a ich najbližší príbuzní.
Osoby, ktoré boli v Kuvajte za posledných 14 dní, nebudú mať povolený vstup alebo tranzit do Saudskej Arábie, bez ohľadu na vízum alebo pobyt. Saudská Arábia obmedzila hraničné prechody z Kuvajtu iba pre obchodnú dopravu.

Ministerstvo vnútra Kuvajtu oznámilo, že od 1. júna 2020 si majitelia všetkých druhov víz môžu obnoviť svoje povolenia na pobyt online za poplatok 1,- KWD/mes. čo predstavuje cca 3 eur/mesiac. Obyvatelia si môžu predĺžiť vízum o tri mesiace až do 31. augusta 2020. V krajine platí až do odvolania 12-hodinový zákaz vychádzania od 31. mája 2020 v čase od 18.00 do 06.00 hod nasledujúceho dňa.
 
Ministerstvo zdravotníctva Kuvajtu vyhlásilo preventívne opatrenia pre tých, ktorí prichádzajú do Kuvajtu s cieľom obmedziť šírenie nového vírusu nasledovne:

 • Inštitucionálna karanténa: najmenej 14 dní a podlieha súhlasu lekára, zvyčajne sa uvoľňuje po 21 dňoch nie skôr,
 • Domáca karanténa: najmenej 14 dní a podlieha súhlasu lekára.
Aktualizované: 01/06/2020
 

Laos

Od 20. marca 2020 je pozastavené udeľovanie víz po príchode (VoA), e– víz a turistických víz pre všetkých cudzincov. Žiadatelia o víza za iným ako turistickým účelom musia o nich vopred požiadať na príslušnom zastupiteľskom úrade Laosu a predložiť okrem požadovaných dokumentov aj zdravotné potvrdenie (dostupné na: www. mofalao.gov.la).
 
Cestujúci prichádzajúci do Laosu  musia pri vstupe do krajiny predložiť certifikát o vstupe vydaný príslušným laoským veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom, fit-to-fly certifikát, ktorý nie je starší ako 72 hodín pred cestou a vyplniť tlačivo s vyhlásením o ich mieste pobytu v krajine, spôsobe dopravy, špecifikácii dopravného prostriedku  a kontakte. Po vstupe do krajiny sa musia podrobiť vykonaniu testu na COVID-19 a podriadiť sa 14 dňovej karanténe. V prípade, že budú umiestnení v karanténe v hotelovom zariadení, musia znášať všetky náklady. Medzinárodné lety z/do  Laosu sú  dočasne pozastavené. Od 22. mája 2020 postupne dôjde k obnoveniu niektorých domácich letov. Postupne dochádza k obnoveniu vnútroštátnej pozemnej a vodnej dopravy  a dopravných spojení  medzi provinciami. Miestne a medzinárodné hraničné priechody sú pre verejnosť stále zatvorené. 

Cudzinci, ktorých platnosť víz skončila/skončí v období medzi 29. marcom 2020 a 3. májom 2020 nebudú platiť pokuty za prekročenie doby pobytu a o obnovenie víz/pobytu budú môcť môžu príslušné laoské orgány od 4. marca 2020.

Aktualizované: 29/05/2020
 

Lesotho

Vyhlásenie zákazu vychádzania minimálne do 5. júna. Všetky hranice sú uzatvorené, dokonca aj pre obyvateľov kráľovstva a zrušenie letov z/do krajiny do odvolania. Zákaz sa netýka prepravy karga a tovarov.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Libanon

V krajine je od 15. marca vyhlásená všeobecná mobilizácia. Letisko, prístav a pozemné hranice sú uzavreté až do ďalšieho oznámenia. Výnimku majú nákladné dodávky a osoby diplomatických misií a medzinárodných organizácií, ktoré sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Líbya

Vláda národnej dohody (GNA) v Tripolise pozastavila všetky lety z letiska v Misurate až do odvolania. Pozemné hranice sú taktiež uzatvorené. Cudzinci majú zákaz vstupu do krajiny.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Litva

V súčasnosti je obmedzená medzinárodná osobná doprava. Hraničné kontroly sú aktuálne v platnosti do 16. júna 2020 do 24.00 hod. Na vnútornej hranici EÚ sú kontroly na hraničných prechodoch všetkých letísk, prístave v Klaipede a na hranici s Poľskom.  Pri tranzite občanov SR a cudzincov s povolením na pobyt v SR do SR je povinné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige emailom na emb.riga@mzv.sk.
 
 
Od 1. júna môžu občania a rezidenti EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vstúpiť do Litvy za nasledujúcich podmienok:

 • ak krajina pôvodu má menej ako 15 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny voľne vstúpiť bez nutnosti absolvovať karanténu;
 • ak krajina pôvodu má 15-25 prípadov ochorenia COVID na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny vstúpiť, no musia absolvovať povinnú 14 dennú karanténu;
 • ak krajina pôvodu má viac 25 prípadov ochorenia COVID na 100 000 obyvateľov, do krajiny majú zákaz vstúpiť.

 

Zoznam, resp. rozdelenie krajín do jednotlivých kategórii zverejňuje každý pondelok v litovskom jazyku Ministerstvo zdravotníctva.

 

Od 15. mája je možné po Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estónsko) voľne cestovať pre občanov a rezidentov Pobaltia, ak ste za posledných 14 dní neopustili Pobaltie, nie ste v samo-izolácii po kontakte s pozitívne testovanou osobou na Covid-19 a pri prechode hranice nemáte symptómy infekcie dýchacích ciest. V takomto prípade nie je potrebné absolvovať 14-dennú karanténu.
 
Od 11. mája 2020 bola obnovená prevádzka trajektu medzi Klaipedou a Rostockom (Nemecko), ako aj Travemunde (Nemecko). Naďalej premáva aj trajekt medzi Klaipedou a Kielom.
 
Od 15. mája 2020 sú pre osobnú, nákladnú a diplomatickú prepravu otvorené nasledovné hraničné prechody:

S Poľskom: Kalvarija-Budzisko; Lazdijai - Ogrodniki
S Lotyšskom: Saločiai-Grenstale; Butinge-Rucava; Smelyne-Medume, Kalviai-Meitene
 
Osobná doprava s Bieloruskom a Ruskom je naďalej úplne zastavená. Pre nákladnú a diplomatickú prepravu sú otvorené iba nasledovné hraničné prechody:
S Bieloruskom: Medininkai-Kamenyi Log; Raigardas-Privalka; Salčininkai-Benjekoni
S Ruskom (Kaliningrad): Kybartai-Chernyshevskoye; Panemune-Sovetsk

Aktualizované: 01/06/2020
 

Lotyšsko

Medzinárodná osobná doprava sa pomaly začína obnovovať. Od 8. júna by sa malo, okrem iných liniek, opätovne otvoriť aj priame letecké spojenie Rigy s Viedňou.
Od 3. júna môžu občania EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ako aj osoby s trvalým pobytom v týchto krajinách vstúpiť na územie Lotyšska bez povinnej 14-dennej karantény, ak počet prípadov v ich krajine pôvodu nepresiahol 15 prípadov na 100 000 obyvateľov. V prípade, že počet prípadov presiahol hranicu 15 na 100 000 obyvateľov, musia absolvovať povinnú 14-dennú karanténu.
Aktualizované: 02/06/2020
 

Luxembursko

Luxembursko od 18. marca do odvolania umožňuje len nevyhnutné cesty smerom do Luxemburska. Hranice sú otvorené. Na luxemburských hraniciach vykonáva hraničnú kontrolu cca 50 príslušníkov colnej polície.

V krajine je obmedzená preprava po verejných cestách na nevyhnutné cesty ako najmä cesta do práce,  k lekárovi, do zdravotníckeho zariadenia, zaobstaranie potravín, liekov, pomoc starším, maloletým, závislým a obzvlášť zraniteľným osobám, v prípade nevyhnutnosti cesta do finančnej a poisťovacej inštitúcie, na poštu a do inštitúcie sociálneho zabezpečenia.  Za porušenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta vo výške 145,-eur. Zachovanie nevyhnutnej sociálnej vzdialenosti v krajine bolo stanovené na dva metre.

Aktualizované: 27/05/2020
 

Madagaskar

Zrušené sú všetky komerčné lety do odvolania a od 15. marca 2020 nie je povolené vplávanie výletných lodí do prístavov ani do teritoriálnych vôd Madagaskaru.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Maďarsko

Na území Maďarska  naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 -  uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek.

 

Cestovanie s návratom do 48 hodín

Od 27. mája 2020  od  polnoci  platí  rozhodnutie maďarskej vlády 235/2020  (V.26) vo veci prekročenia hraníc do Maďarska. Nariadenie umožňuje občanom Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným pobytom  bez obmedzení prekročenie hraníc v smere zo Slovenskej republiky a pobyt v Maďarsku na 48 hodín. Dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.
 

Podľa nariadenia platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platí pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR pri návrate z Maďarska (a iných krajín) do SR vstup bez obmedzení, pokiaľ ich pobyt mimo územia SR nepresiahol dobu 48 hodín.
 

Zároveň platí neobmedzený vstup pre osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa  na  území  Maďarska,  ktoré  vstupujú  na  územie  Slovenskej  republiky hraničnými  priechodmi  medzi  Slovenskou  republikou  a  Maďarskom, alebo medzi  Slovenskou  republikou  a  Českou  republikou,  pokiaľ  sa  na  území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať  príslušníkovi  Policajného  zboru  pri  hraničnej  kontrole  dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Maďarska najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr.  preukaz  o zdravotnom  poistení,  nájomná  zmluva,  pracovná zmluva, dohoda  o vykonaní  práce,  potvrdenie  od  zamestnávateľa,  list  vlastníctva k nehnuteľnosti  určenej  na  bývanie,  živnostenský  list,  potvrdenie  o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
 

docx Tlačivo o prekročení štátnej hranice  (docx; 18.69 KB)

 

Nariadenie maďarskej vlády 235/2020 (V.26) sa nevzťahuje na prekročenie hranice nákladnou dopravou a platí od 27. mája 2020.
 

Krátkodobý 48-hodinový pobyt na území Maďarska je určený pre pobyt a následne návrat do domovskej krajiny, nevzťahuje na odlety a prílety z medzinárodného letiska

 

 

Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Štúrovo - Esztergom
 • Šahy - Parassapuszta
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Milhost -Tornyosnémeti
 • Komárno - Komárom
 • Lenártovce - Banreve
 • Kráľ - Banreve
 • Čuňovo - Rajka
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
 • Hosťovce – Tornanádaska –

 

Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine.

 

 

Poriečny hraničný priechod

Štúrovo-Esztergom - od 2. júna 2020 pre nákladnú dopravu v čase od 06.00 hod.  
 

Cestný hraničný priechod

Hosťovce – Tornanádaska – od 2. 6. 2020 s nepretržitou prevádzkou v čase od 06.00 hod.
 

 
Za účelom návratu do Slovenskej republiky a následnej izolácie v zariadeniach určených štátom v zmysle platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sú určené hraničné priechody SR:
 

 • Čunovo – Rajka (diaľnica)
 • Šahy – Parassapusta
 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 • Komárno – Komárom

 

Železničná a autobusová preprava

Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.
 

 

Letecká preprava

Letecká preprava v  krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu, resp. je im umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke.
 


 

Prílet na  medzinárodné  letisko v Budapešti

V zmysle Nariadenia maďarskej vlády z 26. marca 2020 platí zákaz vstupu cudzích štátnych príslušníkov na územie Maďarska aj civilnou leteckou dopravou.
 
V kontexte vnútroštátnych nariadení Maďarska, príslušné orgány majú právo vrátiť z tranzitnej zóny cudzích štátnych príslušníkov do krajiny odletu. Vzhľadom na uvedené, upozorňujeme občanov, aby hľadali iné možnosti návratu na územie Slovenskej republiky, nie cez Maďarsko.
 

Občania majú možnosť požiadať príslušný maďarský orgán o povolenie na webovej stránke maďarskej polície  - v maďarskom jazyku (Államhatáron - tőrténő - kérelem - COVID-02-bejelentkézes nélkül-symbol-formular)

Upozornenie: bez vydania povolenia nie je možné  vystúpiť na letisku v Budapešti (polícia má minimálne 72 hod.  na spracovanie žiadosti).
 

 

Upozornenie/Repatriácia cestnou osobnou dopravou:
 
Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom.
 

 

Tranzit cez územie Maďarska (návrat do SR)

Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície. Žiadosť o tranzit (návrat do SR) cez Maďarsko predkladajú občania SR príslušnému zastupiteľskému úradu SR  v krajine, z ktorej cestujú späť na územie SR napr. Z Rumunska, Srbska, Bulharska, Macedónska, Slovinska, Grécka, Chorvátska.
 
Žiadosť predkladajú občania SR a cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky individuálne na príslušný maďarský orgán:

 

 

Výnimky na vstup do Maďarska za špecifikovaným účelom  Od 11. mája 2020 platí nariadenie maďarskej vlády 29000/12535-1/202, že cudzinci (vrátane občanov SR) si môžu podávať žiadosti na maďarskú políciu (v maďarskom jazyku) o povolenie na udelenie výnimky na vstup  za týmto účelom:
 
a)  účasť na súdnom procese
b)  obchodná činnosť, ktorú odôvodňuje pozývací list od ústredného orgánu štátnej správy, nezávislého regulačného orgánu alebo autonómneho orgánu štátnej správy
c)  ošetrenie v zdravotníckom zariadení - sprievodný list alebo podobný dokument
d)  skúškové povinnosti - v prípade, ak je osoba študent strednej alebo vysokej školy potvrdenie od inštitúcie
e)  výkon práce prepravnej činnosti - v prípade cestovania osobnou dopravou - zamestnávateľ vystaví potvrdenie o východiskovom bode alebo cieli
f)  účasť na pohrebe blízkej osoby.
 
V súvislosti s prekročením slovensko-maďarských hraníc a tranzitu cez územie Maďarska, sa môžete obrátiť  so  žiadosťou o udelenie výnimky na vstup do Maďarska na Prezídium Policajného zboru Maďarska (Országos Rendőr-főkapitányság), v maďarskom jazyku.


Žiadosť je možné zaslať len elektronicky a musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a cestujúcich ako aj adresu ich pobytu, telefonický a e-mailový kontakt na nich, účel a odôvodnenie žiadosti, dátum, miesto a spôsob prekročenia hranice. K žiadosti treba priložiť identifikačný preukaz, doklad potvrdzujúci dôvod alebo danú situáciu, kópiu dokladu, ktorý je podkladom pre udelenie výnimky, v prípade cesty, na ktorú bola osoba poverená, poverenie.

Ak osoba nedisponuje zákazníckym portálom, môže byť žiadosť podaná na webovej stránke polície prostredníctvom dotazníka

 

 

 

Formulár žiadosti nájdete v tabuľke pod názvom inNOVA űrlap.

 

Kontakty na maďarskú políciu
Adresa: 1139 Budapešť, Teve utca 4-6
Korešp. adresa: 1903 Budapešť, Pf. 314
Tel.: +36-1-443-5500
E-mail: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu
Stála služba: ugyelet.orfk@orfk.police.hu
 

Žiadosti, ktoré nebudú zodpovedať obsahovým alebo formálnym požiadavkám (nebudú vyplnené v maďarskom jazyku, neúplné, nebudú obsahovať dôvod na udelenie výnimky), budú maďarskou stranou zamietnuté. Osoba musí ukázať pri vstupe na územie Maďarska na výzvu polície originál dokumentov, ktoré ho oprávňujú na vstup.
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nemá pri vybavovaní výnimiek na povolenie na vstup do Maďarska žiadne právomoci ani kompetencie.  
 

Možnosť vycestovania do Maďarska na obchodnú (služobnú) cestu

Štatút obchodných cestujúcich upravuje nariadenie vlády 174/2020 z 30.4.2020. Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku,  ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení (neplatí povinná 14 dňová karanténa). Od občanov SR bude maďarská polícia na vstupe požadovať potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností bude maďarská polícia žiadať doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra, ktoré potvrdia, že dotyčný občan je registrovaným vlastníkom firmy.
 

 

Opatrenia pre nákladnú dopravu

Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  
 
M15 Čuňovo - Rajka
Milhost - Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta
 

Obojstranná nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Kráľ - Banreve – aj medzinárodná kamiónová doprava s miestom nakládky  alebo vykládky v Českej republike a Poľskej republike
 • Hosťovce-Tornanádaska - otvorený od 4. mája 2020, denne od 06.00 hod. do 18.00 hod.  pre obojstrannú  osobnú a nákladnú dopravu do max. 3,5t. Platí iba pre dopravu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
 • Komárno - Komárom - od 11. mája 2020 aj pre malé nákladné vozidlá do 3,5t
 • Štúrovo – Esztergom - od 11. mája 2020 aj pre malé nákladné vozidlá do 3,5t

 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
 

Povinné lekárske prehliadky

Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov s nosnosťou do 3,5t, okrem horeuvedených výnimiek.  
 

Dopravné obmedzenia

Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
 

Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa mapky.
 

Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.
 

Voľný cezhraničný pohyb

Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.
 
Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Malajzia

Karanténne obmedzenia v krajine (CMCO - Conditional Movement Control Order) boli predĺžené do 9. júna 2020. Všetci cudzinci majú zakázaný vstup do Malajzie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú v Malajzii môžu krajinu opustiť po splnení nasledovných podmienok: pri presune na medzinárodné letisko a pri prechádzaní medzi jednotlivými regionálnymi kontrolami (tzv. „checkpointami“) musí mať pri sebe každý cestujúci platný cestovný doklad, letenku, podporný list z Veľvyslanectva SR v Jakarte a povolenie na daný presun od miestnej polície. Z Malajzie sú stále dostupné komerčné lety do Viedne jedenkrát týždenne prostredníctvom aerolínii Qatar Airways.
 
Imigračné úrady v krajine sú v obmedzenom rozsahu znovu otvorené a pred návštevou úradu je nutné si rezervovať stretnutie na web stránke: www.sto.imi.gov.my. Momentálne imigračné úrady zaznamenávajú veľký objem telefonických dožiadaní a žiadostí o rezerváciu stretnutia, buďte preto prosím trpezliví.
 
Miestne úrady intenzívne vyzývajú všetkých turistov, aby v čase do 14 pracovných dní po skončení CMCO opustili krajinu. V čase do 9. júna 2020 plus 14 pracovných dní nebudú imigračné úrady ukladať pokuty za dlhšie zotrvanie v krajine pre turistov, ktorým skončila platnosť víz. Občania SR, ktorí majú v Malajzii povolenie na dlhodobý pobyt alebo Social Visit Pass, ktorého platnosť skončila pred alebo počas karanténnych obmedzení, majú možnosť kontaktovať miestne imigračné úrady a vízum alebo pobyt si predĺžiť do 30 pracovných dní po skončení karanténnych obmedzení CMCO.
 
Na medzinárodnom letisku Kuala Lumpur je možný tranzit iba v rámci toho istého terminálu. Presun medzi terminálmi nie je možný.

Aktualizované: 22/05/2020
 

Malawi

Zrušenie všetkých medzinárodných komerčných letov do odvolania, netýka sa repatriačných letov.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Maldivy

Medzinárodná letecká doprava do a z Maldív je veľmi obmedzená a hlavné mesto Male je do 11. júna 2020 uzavreté, rovnako ako susedné okresy Vilimale a Hulhumale.
Presun medzi jednotlivými ostrovmi Maldív je zakázaný, s výnimkou cesty na letisko v Male. Služby visa-on-arrival sú až do odvolania nedostupné.
Aktualizované: 01/06/2020
 

Mali

Zákaz všetkých komerčných letov s výnimkou zásobovania bol predĺžený do 31.mája 2020.

Aktualizované: 28/05/2020
 

Malta

Povinná karanténa 14 dní v bydlisku pre všetkých, ktorí prichádzajú z cudziny a ostatných členov domácnosti. Za každé porušenie pokuta 3000 €. Vstúpiť okrem občanov Malty môžu aj tí cudzinci, ktorí majú na Malte registrovaný pobyt. Povinná lekárska prehliadka pri vstupe. Pri zistení príznakov infekcie volať tel. č. 111. Zákaz akýchkoľvek spoločenských kontaktov a podujatí. Lety zrušené, okrem do Frankfurtu n/M a Londýna. Trajekt medzi Maltou a Sicíliou v prevádzke. Cudzinci, ktorí chcú opustiť Maltu, majú sa o možnostiach odchodu informovať tel. č. 0035622042200, alebo písomne na kontakte SITCEN: sitcen.mfea@gov.mt
Aktualizované: 31/03/2020
 

Maroko

Maroko má uzavreté hranice po mori, po súši aj letecky. V krajine je výrazne obmedzený pohyb - na transport v rámci územia je potrebné mať povolenie od miestnych orgánov. Naďalej sa uplatňuje zákaz nočného vychádzania, ale rovnako na základe povolenia od oficiálnych orgánov (Správa regiónu) môže byť v odôvodnených príčinách umožnený (transfer na letisko alebo do prístavu a pod.).

Núdzový stav je predbežne vyhlásený do 11. júna s možnosťou ďalšieho predĺženia.

 • letecké spojenie je prerušené, týka sa to i lodnej a pozemnej dopravy; uskutočňujú sa len repatriačné lety a transfery loďou pre uviaznutých turistov do Európy

 

 • pre osobnú dopravu sú naďalej zavreté hraničné priechody v španielskych provinciách Ceuta a Melilla

 

 • pre uviaznutých občanov SR v Maroku platí individuálne komunikovať o svojej situácii s veľvyslanectvom SR v Madride: emb.madrid@mzv.sk
Aktualizované: 05/06/2020
 

Maurícius

Vláda zakázala všetky komerčné lety do odvolania. Výletné lode majú zákaz kotvenia v prístavoch.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Mexiko

Letiská prijímajú lety z/do Európy avšak letecké spoločnosti počty letov zredukovali. Od konca marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je možný (pozastavené vydávanie víz ESTA). Do Európy sa odporúča z Mexika letieť spoločnosťami KLM a Air France, z Amsterdamu je možná letecká preprava do Viedne. Od mája 2020 prevádzkuje aj spoločnosť Iberia jeden let za týždeň na trase Mexico City – Madrid, od začiatku júna 2020 obnovuje svoje komerčné lety aj letecká spoločnosť Lufthansa (Mexiko City – Frankfurt) 3 krát do týždňa.   


Napriek rastu infikovaných a úmrtí v súvislosti s pandémiou COVID-19, mexická vláda mieni od júna začať s uvoľňovaním niektorých opatrení.  Opatrenia budú prijímané postupne a diferencovane v závislosti od oblasti/štátu. V skoršom termíne plánuje vláda začať uvoľňovať opatrenia v oblastiach, ktoré nie sú COVID-19 postihnuté. Vláda hlavného mesta pripravila plán postupného uvoľňovania v štyroch etapách, s konkrétnymi dátumami na jednotlivé fázy/etapy v kontexte spoločenských, sociálnych a ekonomických aktivít. V hlavnom meste sa predpokladá od 15. júna čiastočné a postupné otvorenie reštaurácii, hotelov, parkov, divadiel (v obmedzenej kapacite). Aj tieto predbežné plánované termíny sa však môžu zmeniť v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie. Posledná 4. fáza uvoľňovania opatrení by mala prebiehať v mesiacoch august – september 2020. Podobne aj iné federálne štáty zostavujú vlastné plány postupného uvoľňovania od začiatku júna, ktorý vychádza z ich regionálnej situácie. V hlavnom meste stále platí povinné nosenie rúška v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, bankách a v obchodoch. V niektorých federálnych štátoch boli vydané aj opatrenia na obmedzenie tranzitu po krajine. V celom Mexiku je odporúčaná politika „Zostaň doma“.


V prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.


V Mexiku sú výrazne sprísnené hraničné kontroly a „de facto“  migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, resp. cudzinec musí preukázať dôvod návštevy Mexika s patričným odôvodnením, vrátane predloženia potrebných dokumentov (napr. v prípade obchodnej cesty pozvanie mexického obchodného partnera a pod.). Hoci „de iure“ Mexiko oficiálne neuzatvorilo svoje hranice vo vzťahu k cudzincom, výrazne sprísnený hraničný režim mexických úradov je jasným signálom, aby sa zastavil (aspoň dočasne) vstup cudzincov do krajiny. Platí to aj pre občanov EÚ. V kontexte týchto skutočností Veľvyslanectvo SR v Mexiku neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika.

Aktualizované: 27/05/2020
 

Mjanmarsko

Mjanmarsko do 15. júna 2020 pozastavilo udeľovanie všetkých druhov víz pre cudzincov s výnimkou diplomatov akreditovaných pre Mjanmarsko, pracovníkov OSN s pobytom v krajine a členov posádok lodí a lietadiel prevádzkujúcich ich cesty z/do Mjanmarska.

Pozastavené sú aj doterajšie výnimky z bezvízového styku, ktoré sa vzťahovali na cudzincov na základe bilaterálnych dohôd, vrátane krajín ASEAN (okrem držiteľov diplomatických a úradných pasov). Diplomatickí pracovníci akreditovaní pre Mjanmarsko, pracovníci OSN a vo výnimočných prípadoch aj cestujúci za odborným účelom musia požiadať o udelenie víz na príslušných zastupiteľských úradoch Mjanmarska v zahraničí a predložiť výsledky laboratórnych vyšetrení o tom, že nie sú nakazení COVID-19, ktoré nesmú byť staršie ako 72 hodín pred odletom cestou ako aj  doklad o absolvovaní 7 dňovej domácej karantény v ich krajine.  
 
O udelenie víz na príslušnom veľvyslanectve Mjanmarska musia požiadať aj členovia lodí a posádok a títo sú povinní rešpektovať aj nariadenia Ministerstva dopravy a komunikácií Mjanmarska.

Cestujúci prichádzajúci do Mjanmarska sa pred príchodom do krajiny musia podriadiť 7 dňovej karanténe v krajine ich pobytu. Po príchode do Mjanmarska sa na nich vzťahuje 7-dňová karanténa v určených zariadeniach a 7-dňová  domáca karanténa. Následne sa musia podrobiť PCR testom, až tak im bude umožnené pracovať.
 
Na území Mjanmarska dochádza k výraznému pozastaveniu a redukcii letov sú výrazne pozastavené a redukované lety do okolitých regiónov.

Mjanmarské orgány rozhodli o predĺžení dočasného pozastavenia medzinárodných letov z/do krajiny do 15. júna 2020 31. mája 2020. Pozastavená je aj platnosť všetkých predchádzajúcich povolení, vydaných predtým Oddelením civilného letectva. Výnimku tvoria cargo lety, zdravotnícke evakuačné lety a špeciálne lety schválené Oddelením civilného letectva.

Aktualizované: 03/06/2020
 

Moldavsko

Vzhľadom na pokračujúcu kritickú situáciu je do 30. júna 2020 v Moldavskej republike zavedený mimoriadny stav v oblasti verejného zdravia. Preventívne opatrenia a obmedzenia sa od 25. mája 2020 postupne uvoľňujú, no značná časť ich ostáva v platnosti. O uvoľňovaní obmedzení priebežne rozhoduje Národná komisia pre verejné zdravie podľa okolností.

Obmedzenia:

 

Zakazuje sa vstup cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na územie Moldavskej republiky do 30. júna 2020.

 

Výnimky sú:

 • rodinní príslušníci občanov Moldavskej republiky;
 • osoby, ktoré majú dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo rovnocenný doklad vydaný orgánmi;
 • osoby cestujúce na služobné účely, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným rovnocenným dokladom;
 • diplomatický alebo konzulárny personál, personál medzinárodnej organizácie, vojenský personál alebo personál poskytujúci humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite vrátane osôb repatriovaných v dôsledku udelenia konzulárnej ochrany.

 

Pri vstupe do krajiny je cestujúcim meraná telesná teplota a cestujúci vypĺňajú zdravotné formuláre a písomný záväzok 14-dňovej domácej karantény. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú priamo z hranice transportovaní do určených zdravotníckych zariadení.

 

Výnimky z nariadenej 14-dňovej karantény:

 • vodiči a personál obsluhujúci dopravné prostriedky, ktorí vykonávajú prepravu tovaru, posádky lietadiel / lodí a personál železníc;
 • osoby cestujúce zo zdravotných a humanitárnych dôvodov vrátane sprevádzajúcej osoby (s predložením potvrdzujúcich dokumentov);
 • žiaci / študenti zapísaní do vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ktorí musia po ukončení študijných cyklov zložiť testy alebo skúšky;
 • osoby, ktoré cestujú z profesionálnych dôvodov, preukázaných vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokladom;
 • cezhraniční pracovníci;
 •  členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj členovia ich rodín alebo personálu, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite.

 

Jediné medzinárodné letisko v Moldavsku (Kišiňov) je pre komerčné lety naďalej uzavreté. Realizujú sa len repatriačné charterové lety a import strategických tovarov pre boj s COVID-19.

 

Medzinárodná autobusová a železničná doprava sa od 26. mája 2020 postupne obnovuje.

 

Počet otvorených hraničných priechodov sa od 26. mája 2020 postupne zvyšuje.   
 

V Podnestersku je mimoriadny stav predĺžený do 15. júna 2020. 

Aktualizované: 29/05/2020
 

Monako

Od 4. mája 2020 Monacké kniežatstvo v rámci uvoľňovania karanténnych opatrení a regulácie dopravnej situácie na hraniciach pristúpilo k priebežným kontrolám na monacko-francúzskych hraničných priechodoch.

Pri vstupe do krajiny polícia kontroluje formulár potvrdzujúci presun občana do krajiny z pracovných dôvodov - Justificatif de déplacement professionnel.

Formulár vo francúzštine 

Formulár v angličtine

Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné spolu s dokladom totožnosti viditeľne umiestniť za čelné sklo motorového vozidla. Občania môžu slobodne opustiť krajinu. Zdravotné kontroly na hraniciach sa nevykonávajú.

Aktualizované: 05/05/2020
 

Mongolsko

Cudzím štátnym príslušníkom nie je umožnené vstupovať na územie Mongolska cez hraničné priechody medzi Mongolskom a Ruskou federáciou a cez hraničné priechody medzi Mongolskom a Čínskou ľudovou republikou a to bez ohľadu na to, či ide o osoby, u ktorých sa nevyžadujú víza alebo o osoby s udelenými krátkodobým či s dlhodobými vízami alebo s udeleným trvalým či s dlhodobým pobytom.

Vyššie uvedený zákaz sa týka medzinárodnej leteckej a osobnej železničnej dopravy ako aj všetkých pozemných dopravných koridorov, pričom sú z neho vyňaté osoby, ktoré sú priamymi rodinnými príslušníkmi občanov Mongolska a občania Mongolska zo zahraničnej diaspóry – tieto osoby sa musia podrobiť karanténe vo vopred určených vládnych zariadeniach na vlastné náklady po dobu 21 dní.

Kvôli problémom opustiť krajinu, mongolské úrady umožňujú predĺženie doby platnosti víz pre cudzincov o 90 dní v prípade, že sa nachádzajú v Mongolsku na základe dočasných vstupných víz. Osoby, ktorých sa to týka, sú povinné navštíviť Mongolský imigračný úrad (Mongolia Immigration Agency) a požiadať o predĺženie doby platnosti víz, pričom platí, že vydávanie víz na zastupiteľských úradoch Mongolska je pozastavené až do odvolania.

Výnimku z vyššie uvedených opatrení tvorí medzinárodná kamiónová doprava bez možnosti posádky nákladného auta opustiť auto.

V prípade potvrdenia koronavírusového ochorenia COVID-19 počas povinnej karantény po prílete či príchode do Mongolska sú takéto osoby hospitalizované v Národnom stredisku pre infekčné choroby v Ulánbátare.

 

Aktualizované: 21/05/2020
 

Mozambik

Nariadená povinná karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia alebo prišli do kontaktu s osobou infikovanou ochorením COVID-19.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Namíbia

Vláda rozhodla o zrušení komerčných letov a zákaze vstupu do krajiny aj tranzitu pre cudzincov do odvolania. Vracajúci sa rezidenti a občania budú podliehať povinnej karanténe pod dohľadom po dobu 14 dní.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Nemecko

Povinná dvojtýždňová karanténa v Nemecku

Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú z tretích štátov, okrem štátov v ktorých bola zistená veľmi nízka nákazlivosť na infekciu nového koronavírusu.

 


Pre cestujúcich zo štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie povinná karanténa v Nemecku  nebola zavedená. Môže byť nariadená v prípade, ak v príslušnom štáte, z ktorého prichádzajú, počet nových infekcií v priebehu posledných 7 dní je nad 50 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Tieto informácie sú taktiež publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

 

Z karantény sú vyňaté nasledovné osoby:

- osoby, ktoré z povolania cez hranice prepravujú osoby a tovary cestnou, vlakovou, lodnou alebo leteckou dopravou

- osoby, ktorých činnosť je potrebná na udržanie:

 • funkčnosti zdravotníctva
 • verejnej bezpečnosti a poriadku
 • diplomatických a konzulárnych vzťahov
 • funkčnosti právneho a súdneho systému
 • funkčnosti ľudového zastúpenia, vlády a správy Nemecka, spolkových krajín, krajov, miest a obcí
 • funkčnosti orgánov EÚ a medzinárodných organizácií

Z karantény sú ďalej vyňaté:

- osoby, ktoré sa nachádzali mimo Nemecka v rámci ich pracovnej činnosti ako zamestnanci leteckých, lodných, vlakových alebo autobusových firiem resp. ako posádka lietadiel, lodí, vlakov a autobusov

- osoby, ktoré cestujú do Nemecka denne alebo až na dobu do 5 dní nevyhnutne a neodkladne z pracovných alebo medicínskych dôvodov alebo

- ktoré sa v zahraničí zdržiavali kratšie než (48 hodín / minimálne viac dní) alebo osoby, ktoré majú iný závažný dôvod; k tomu patria predovšetkým sociálne aspekty ako napr. striedavá rodičovská starostlivosť, návšteva manžela resp. životného partnera, ktorý s nimi nežije pod jednou strechou, naliehavo nutné lekárske ošetrenia alebo podpora a pomoc osobám odkázaným na ochranu

Domáca karanténa sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré pricestujú do Nemecka za účelom minimálne trojtýždňového pracovného pomeru (sezónne pracovné sily), pokiaľ budú na mieste ich ubytovania a činnosti po dobu prvých 14 dní po ich príchode dodržiavané skupinové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktov mimo ich pracovnej skupiny a ktorým je v tomto čase povolené opustenie miesta ich ubytovania výlučne za účelom vykonávania ich pracovnej činnosti. Zamestnávateľ pritom oznámi zahájenie takejto činnosti ešte pred jej začatím príslušnému úradu a zdokumentuje realizované opatrenia.

Nedodržiavanie povinnej karantény bude sankcionované peňažnou pokutou.

Na vnútorných hraniciach s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom sú predĺžené predbežné kontroly do 15. júna 2020. Praktický výkon kontrol na pozemných hraniciach je uľahčený; kontroly nebudú systematické, ale námatkové podľa potreby a v úzkej koordinácii a spolupráci s policajnými orgánmi v susedných krajinách. Požiadavka výnimočného dôvodu vstupu je zachovaná, prekročenie hranice bude umožnené na základe urgentného dôvodu a dochádzajúcim za prácou na základe príslušného dôkazu, resp. potvrdenia. 

 

Vstup a tranzit

Podľa Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka má byť vstup/výstup z/do Nemecka UMOŽNENÝ cudzím štátnym príslušníkom v nasledujúcich prípadoch:

 • Cesty za prácou, resp. z pracovných dôvodov a na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (tzv. pendleri, sezónni zamestnanci a pod.). Prechod hraníc má byť nemeckou pohraničnou políciou umožnený po predložení dokumentov potvrdzujúcich tieto skutočnosti (napr. zamestnanecká zmluva, či doklady o zákazke, ktorú cestujúci ide do krajiny plniť).
 • Cesty zo závažných dôvodov (napr. na lekárske vyšetrenia, z dôvodu rodinného úmrtia a pod.) sú podľa okolností každého prípadu v princípe umožnené.
 • V prípade návratu občana EÚ alebo tretieho štátu (nonEU) do jeho krajiny pôvodu alebo krajiny, kde má povolený pobyt, či dlhodobý pobytu tranzitom cez územie Nemecka.

Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, resp. potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte, ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť pohraničným orgánom pri vstupe do Nemecka. Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici.

Stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a pod..

Alternatívne je možné zvoliť prepravu vlakom do Mníchova (regionálnymi alebo IC/ICE spojmi) odtiaľ regionálnym vlakom do Freilassing (pôvodne zachádzali až do Rakúska - Salzburgu), tu je potrebné prestúpiť na S-Bahn smer Salzburg Hauptbahnhof (jedna zastávka), zo Salzburgu je možné pokračovať v smere na Viedeň rakúskymi regionálnymi vlakovými spojmi.

Aktualizované: 28/05/2020

Nepál

Vláda Nepálu predĺžila zákaz vstupu všetkým komerčným cestovným lietadlám až do 30. júna 2020. Toto opatrenie sa nevzťahuje na prílety špeciálnych alebo evakuačných letov. V krajine platí obmedzenie voľného pohybu osôb až do 14. júna 2020. Povolenia na návštevu nepálskych hôr pre sezónu 2020 sú taktiež zrušené.
Aktualizované: 01/06/2020
 

Nigéria

V Nigérii sú všetky letiská uzavreté pre medzinárodné lety až do 4. júna. Cudzinci - krátkodobí cestujúci a rezidenti, ktorým expirovala platnosť víz v čase pandémie, nebudú pri odchode z krajiny penalizovaní. 
Aktualizované: 28/05/2020
 

Nikaragua

Vzhľadom na nárast úmrtí  a infikovaných ľudí v krajine ochorením COVID19, štátne úrady začínajú prijímať prvé vážnejšie opatrenia s dopadom aj na hraničný režimom a cestovanie. Nikaragujská vláda síce nevydala zatiaľ oficiálne opatrenia k uzatvoreniu hraníc, ale pozemné hranice s Kostarikou a Hondurasom sú uzatvorené na vstup do Nikaraguy s predbežným dátumom do 15. júna 2020 Momentálne sú uzatvorené aj hraničné vstupy na letiskách a pozastavené aj letecké spojenia do Európy a priľahlého regiónu. Lokálne letecké spoločnosti ako napr. American Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Aeromexico uvádzajú predbežné odhady zrušenia letov do prvého júlového týždňa (vrátane). Je predpoklad, že situácia sa bude zhoršovať a budú sa prijímať ďalšie reštrikčné opatrenia s tým, že letecké spojenie môže byť pozastavené aj v priebehu celého júla 2020. Už v súčasnosti sú preplnené nemocnice aj napriek skutočnosti, že oficiálne vládne zdroje uvádzajú nízky počet úmrtí a infikovaných prípadov. Akreditované veľvyslanectvá v Nicarague vyzývajú svojich občanov, aby sa zásobili základnými potravinami a zásobami vody. Nikaragujské vládne úrady napriek narastajúcemu počtu úmrtí a infikovaných osôb oficiálne zatiaľ nevyhlásilo žiadnu politiku (opatrenia) na povinnú karanténu.


Poznámka: Hoci vláda oficiálne „de iure“ neuzatvorila hraničné prechody, do Nikaraguy sa prakticky „de facto“ cudzinec nemôže dostať/vstúpiť. Dvojtvárnosť obmedzení v praxi hraničného režimu pre cudzincov dokresľuje aj fakt, že migračné úrady v Nikarague majú aktuálne pri cudzincov vstupujúcich do ich krajiny len kontrolovať platné očkovanie voči žltej zimnici  a preverovať, či cudzinec v ostatnej dobe navštívil inú krajinu postihnutú pandémiou COVID-19, resp. či požiadal o vykonanie testu na ochorenie COVID-19.  

Aktualizované: 27/05/2020
 

Nórsko

Od 16. marca 2020 je odopretý vstup do Nórska cudzincom, ktorí nemajú povolený pobyt v Nórsku. Nórski občania sa stále môžu vrátiť do Nórska. Výnimka je udelená: 
 
 • občanom EHP krajín a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú povolený pobyt v Nórsku, ako aj pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí v Nórsku pracujú, študujú a pod.

 

 • občanom EHP krajín, ktorí cestujú cez Nórsko do domovskej krajiny

 

 • cudzincom, ktorí sa zdržiavajú v tranzitnej zóne na letisku pred opustením Nórska.
 
 
Znenie predpisu, ktorý je platný od 12. mája 2020 a podrobne vymenúva všetky kategórie cudzincov, ktorým je umožnený vstup do Nórska je dostupné na G-10/2020 – Revised circular relating to Entry into force of the Regulations relating to rejection etc. of foreign nationals out of concern for public health. Zákaz vstupu cudzincov, ktorí nespadajú medzi vyššie uvedené výnimky sa predpokladá do 20. augusta 2020
 
Zároveň Nórsko zaviedlo hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. 
Žiadny hraničný priechod nie je uzavretý. Zavedené opatrenia nemajú vplyv na vnútroštátnu dopravu.
 
Nórske letiská nie sú uzavreté, jednak na zabezpečenie návratu občanov Nórska, ako aj umožnenie cudzím štátnym príslušníkom opustiť Nórsko.
 

V rámci platných opatrení cestujúci, ktorí sú vpustení do Nórska podliehajú povinnej 10-dňovej karanténe.Táto povinnosť ostane zachovaná do 20. augusta 2020

 

S účinnosťou od 15. júna 2020 Nórsko a Dánsko dohodli na povolení cestovania medzi oboma krajinami bez cestovných obmedzení a povinnosti karantény. Rovnako Dánsko bude vyňaté z cestovného odporúčania MZV Nórska odporúčajúceho necestovanie do krajiny. Pri cestách medzi Nórskom a Dánskom budú uplatňované niektoré obmedzenia z dánskej strany v prípade pobytu v Kodani. Rovnako každá osoba cestujúca z Nórska do Dánska bude musieť mať zabezpečené ubytovanie. Z nórskej strany voči cestujúcim z Dánska nebudú uplatňované žiadne reštrikcie

 

Svalbardy

Osoby, ktoré žijú a pracujú na Svalbardoch a prichádzajú výlučne z nórskej pevniny nepodliehajú od 15. mája 2020 povinnosti karantény. 

 

Turistické cesty na Svalbardy budú umožnené od 1. júna 2020. Platí však, že osoby, ktoré pricestujú do Nórska podliehajú  povinnej karanténe pred tým, ako im bude umožnené cestovanie na Svalbardy.

Aktualizované: 02/06/2020
 

Nový Zéland

Vstup do krajiny je povolený len občanom Nového Zélandu a rezidentom, ktorí sa všetci musia hneď po príchode izolovať na 14 dní do vopred určených zariadení.

Od 19. marca zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov.

Od 14. apríla je vstup do krajiny týkajúci sa zahraničných partnerov a závislých osôb občanov Nového Zélandu ďalej sprísnený nasledovne: najbližší rodinní príslušníci občanov Nového Zélandu a rezidentov na Novom Zélande (ako sú partneri, manželia, zákonní zástupcovia a závislé deti do 24 rokov veku) musia vopred žiadať o súhlas s cestou/vstupom na Nový Zéland. Najbližší rodinní príslušníci musia cestovať v sprievode príbuzného novozélandského občana alebo rezidenta na Novom Zélande na rovnakom lete.
Žiadosť o schválenie cesty na Nový Zéland sa spracúva v lehote do 2 pracovných dní a možno ju podať online.


Ďalšie kategórie, ktorým bude umožnený vstup do krajiny len na základe vopred udeleného súhlasu:

 • kritické humanitárne prípady
 • austrálski občania a permanentní rezidenti, ktorí bežne žijú na Novom Zélande
 • zdravotní pracovníci a pracovníci v kľúčových sektoroch na základe rozhodnutia vlády Nového Zélandu
 • občania ostrovov Samoa a Tonga v prípade nevyhnutných ciest na Nový Zéland
 • partneri alebo závislé deti do 19 rokov veku držiteľov študentských alebo dočasných pracovných víz, ktorých bežné bydlisko je na Novom Zélande a aktuálne sa nachádzajú na Novom Zélande

 

Tranzit cez Nový Zéland

Slovenskí občania môžu cez Nový Zéland tranzitovať smerom do svojej domoviny za splnenia nasledovných podmienok:
 

 • vaša nasledovná destinácia po opustení Nového Zélandu je jedna zo schválených krajín
 • alebo vaša ďalšia trasa po opustení Nového Zélandu smerom do schválených krajín je cez niektorý zo schválených tranzitných uzlov

 
Schválené krajiny: Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čína, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Holandsko, Macedónsko, Nórsko, Filipíny, Poľsko, Qatar, Kórejská republika, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA, Uruguaj
 
Schválené tranzitné uzly: Kanada, Japonsko, Malajzia, Qatar, Kórejská republika, USA
 
Tranzitujúci pasažieri musia zostať len v priestoroch letiska, vstup na Nový Zéland sa nepovoľuje. Tranzit nesmie byť dlhší ako 24 hodín. Za účelom tranzitu musia slovenskí občania vopred požiadať o NZeTA (New Zealand electronic Travel Authority).

Aktualizované: 05/06/2020
 

Omán

Vláda dočasne zastavila vydávanie turistických víz od 15. marca na neurčito. Vláda dočasne zastavila všetky vnútroštátne a medzinárodné lety (s výnimkou letov do guvernorátu Musandam a nákladných letov) ďalej uzatvorila námorné a pozemné hranice.
Občania Ománu sú oprávnený vstúpiť do krajiny.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Pakistan

Obmedzovaný pohyb cez všetky hranice. Letiská sú pre medzinárodne lety uzatvorené do 31. mája 2020 2020. Platnosť víz všetkých cudzincov v Pakistane bola predĺžená do 30. júna 2020.
Aktualizované: 19/05/2020
 

Panama

Štátne orgány nepovoľujú vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Paname (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru). Zároveň je so zákazom vstupu cudzincov na panamské územie boli prerušené letecké spojenie s Európou (priame lety z/do Madridu, Frankfurtu, Amsterdamu, Paríža a Istanbulu), ale tiež v rámci regiónu Strednej Ameriky, či iných svetových regiónov, vrátane letov do USA. Panama aktuálne predĺžila dobu ohľadom hraničného režimu prerušených leteckých spojení do 31. mája 2020.

Aktualizované: 27/05/2020
 

Paraguaj

Všetky medzinárodné hranice Paraguaja sú pre cudzincov uzavreté.
Aktualizované: 30/05/2020
 

Peru

Od 16. marca pozemné, vzdušné, námorné, riečne hranice uzavreté až do odvolania.
Aktualizované: 30/05/2020
 

Pobrežie Slonoviny

Od 22. marca sú všetky hraničné prechody v krajine uzavreté až do odvolania s výnimkou nákladnej a humanitárnej dopravy.
Aktualizované: 28/05/2020
 

Poľsko

Do 6. júna sú pozastavené všetky medzinárodné lety do Poľska, uvedený termín sa môže predĺžiť.

Do odvolania je pozastavená medzinárodná železničná doprava.

Na hranici so SR sú otvorené dva hraničné prechody Barwinek a Chyžné.

 

Tranzit cez územie Poľska možný v nasledovných prípadoch

1. občania členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie spolu s ich manželmi / manželkami a deťmi za účelom tranzitu cez územie Poľskej republiky v čase kratšom ako 12 hodín do miesta ich pobytu alebo bydliska – pri prekročení hraníc je potrebné preukázať sa platným dokumentom potvrdzujúci horeuvedenú skutočnosť (doklad o pobyte v inom štáte, pracovná zmluva, bydlisko atď.).
 
2. možnosť vstupu na územie Poľska pre vodičov vykonávajúcich cestnú dopravu v rámci medzinárodnej cestnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy, ktorí prechádzajú územím Poľskej republiky iným dopravným prostriedkom, ako je vozidlo slúžiace na cestnú dopravu, za účelom odpočinku, resp. návratu do práce z odpočinku (v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 561/2006).  Viac informácií
 

 

Do 12. júna 2020 platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska.

 

Do Poľska môžu vstúpiť:

 • občania Poľskej republiky;

 

 • cudzinci, ktorí sú manželmi alebo deťmi občanov Poľskej republiky alebo ostávajú v ich nepretržitej starostlivosti;

 

 • cudzinci, ktorí sú držiteľmi „Karty Poliaka“;

 

 • vedúci diplomatických misií a členovia diplomatického a konzulárneho personálu misie (osoby s diplomatickou hodnosťou a členovia ich rodín);

 

 • cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Poľskej republiky;

 

 • cudzinci, ktorí pracujú na území Poľskej republiky, resp. sú držiteľmi pracovného povolenia;

 

 • cudzinci vo zvlášť odôvodnených prípadoch po získaní súhlasu hlavného veliteľa Poľskej pohraničnej stráže;

 

 • cudzinci, ktorí prevádzkujú dopravné prostriedky na prepravu osôb alebo tovaru a ich tranzit sa uskutočňuje ako súčasť ich odborných činností týkajúcich sa prepravy tovaru alebo prepravy osôb.

 

Informácie o podmienkach na hraniciach v poľskom jazyku

 

Od 4. mája sa povinná karanténa na území Poľskej republiky neuplatňuje po prekročení hranice Poľska zo susediacich krajín Slovenska, Nemecka, Česka a Litvy, ako aj z Švédska a Dánska v prípade: 

 

 • vykonávania pracovných, podnikateľských alebo obchodných činností v Poľsku;

 • žiakmi a študentmi, ktorí sa vzdelávajú v Poľsku.

   


Osoby, ktoré spadajú do uvedených kategórií, sú pri prekročení hraníc Poľska povinné predložiť príslušníkovi poľskej Hraničnej stráže dokumenty potvrdzujúce výkon práce alebo štúdium na území Poľskej republiky (napr. preukázať sa pracovnou zmluvou, dokladom o štúdiu atď.).

Aktualizované: 01/06/2020

 

 

Španielsko  Taliansko  Turecko  Ukrajina  Spojené kráľovstvo  

 

Portugalsko

Vzdušné hranice

Prílet a odlet občanov členských krajín Európskej únie, vrátane občanov SR, z/do krajín mimo EÚ a krajín schengenského alebo neschengenského priestoru nie je obmedzený s výnimkou prípadu, kedy občan tranzituje do členskej krajiny Európskej únie, ktorej nie je štátnym príslušníkom a zároveň v ktorej nemôže uplatniť právo na voľný pohyb.
 
Letecké spojenie Lisabon - Viedeň - Lisabon

Medzi Portugalskom a Rakúskom nebolo prerušené letecké spojenie. Trvale je možné lietať s prestupmi vo Frankfurte alebo v Amsterdame a postupne sa obnovujú priame lety.

Pred cestou smerom na Slovensko je nevyhnutné preveriť si podmienky vstupu na územie Rakúska a ďalšieho tranzitu z letiska Schwechat na Slovensko, ako aj podmienky vstupu na Slovensko.

 

Pred cestou zo Slovenska do Portugalska je nevyhnutné preveriť si podmienky vstupu na územie Rakúska a ďalšieho tranzitu na letisko Schwechat.      
 

Pre vstup do kontinentálneho Portugalska aktuálne nie je zavedená povinná karanténa ako ani povinnosť preukázania sa negatívnym testom na COVID-19.

 

Námorné hranice

Platí zákaz vylodenia z výletných lodí, okrem občanov Portugalska a cudzincov s povoleným pobytom v Portugalsku.
 

Pozemné hranice medzi Portugalskom a Španielskom

Cestná, železničná a lodná doprava je na vnútorných pozemných hraniciach s niektorými výnimkami zakázaná. Občania Portugalska a cudzinci s povolením na pobyt v krajine môžu vstúpiť  na územie Portugalska aj na pozemných hraniciach. Vycestovanie pre osoby s povoleným pobytom v inej krajine je portugalskými úradmi umožnený.  

Medzinárodná nákladná doprava je povolená.

Otvorené hraničné priechody: Valença/Tui; Chaves/Verín; Quintanilha/San Vitero; Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro; Monfortinho; Marvão/Valência de Alcântara; Caia/Badajoz; Vila Verde de Ficalho/Rosal de La Frontera; Castro Marim/Ayamonte

 

  Aktualizované: 01/06/2020
   

Rakúsko

Režim vstupu do Rakúska

Od 4. júna 2020 sa (postupne) rušia systematické hraničné a zdravotné kontroly na vstupe do Rakúska z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Slovinsko.

 

Znamená to zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo/a negat. testu na COVID-19;

 

Prípadné ďalšie podrobnosti (vaše individuálne okolnosti) je potrebné komunikovať so zamestnávateľom alebo s organizátorom cesty či s poskytovateľom ubytovania v Rakúsku;

 

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na svojom území správať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne.

 


V prípade prepravy v osobných motorových vozidlách na území Rakúskej republiky sa pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti prepravovaných v rovnakom vozidle zatiaľ naďalej požaduje: ochrana oblasti úst a nosa (rúško) pri každom členovi osádky vozidla a usadenie tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli max. 2 osoby vrátane vodiča.

 


Dňom 13. apríla zavedená povinnosť nosenia ochranných masiek (rúšok) zostáva zatiaľ zachovaná pre prostriedky hromadnej prepravy osôb a pre interiérové priestory (hlavne: zdravotnícke zariadenia, lekárne a úrady, pokuta za priestupok je vo výške 3 600 eur). V jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 


UPOZORNENIE
Okrem opatrení na vstup do Rakúska, je vždy pri plánovaní cesty potrebné riadiť sa a zohľadniť aj podmienky spätného vstupu domov do SR, t.j. vždy v reálnom čase pozorne sledovať príslušné webové stránky a oboznámiť sa s platnými opatreniami:

 

 

 

 

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami. Od 23. mája 2020 sú opäť povolené vlakové spojenia so Švajčiarskom a Lichtejnštajnskom.

 

Zatiaľ zostáva v platnosti rozhodnutie o prerušení leteckých, vlakových a autobusových spojení s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Francúzskom a najnovšie aj s Bieloruskom (až na výnimky), ako aj zákaz pristávania v Rakúsku pre lietadlá z Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny a Peru.

 

Letisko Schwechat

V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion.

 

 

Postupne obnovuje pravidelné letecké spojenia aj spoločnosť Wizzair a určite budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti.  Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

 


Nakoľko platné opatrenia pre hraničný režim na vstupe do SR umožňujú výstup (povinnosť dať si potvrdiť dátum a čas na hraničnom prechode) a následný návrat do SR bez povinnosti karantény alebo negatívneho testu COVID-19 do 48 hodín, informujeme, že po opätovnej liberalizácii hraničného režimu pre vstup do Rakúska, môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR, alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.

 

 

Občanom SR bez možnosti vyzdvihnutia/odvozu z letiska Schwechat súkromným vozidlom naďalej odporúčame pri návrate domov využiť taxi službu po hranicu SR alebo fungujúcu vnútroštátnu rakúsku železničnú (ÖBB) alebo autobusovú prepravu do obcí Kittsee, Berg či Wolfstahl a odtiaľ presun taxi-službou alebo pešo na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).

 

 

Režim vstupu do SR

Tento režim je plne v kompetencii úradov v Slovenskej republike. Odporúčame oboznámiť sa vždy s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a prípadné nejasnosti konzultovať priamo prostredníctvom príslušných webových stránok:

 

Od piatka 5. júna 2020 nadobudlo účinnosť nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, v zmysle ktorého sa povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 „nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou republikou;

 

V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

 

Od 28. mája 2020 sa opäť otvoril hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou 07.00 – 19.00 h (od 8. júna 2020 v čase od 05.00 – 19.00 h).

 

 

Základné formuláre:


rtf Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania  (rtf; 319.84 KB)

 

Tranzit cez SR majú voľný občania EÚ vracajúci sa do domovskej krajiny. Ministerstvo vnútra SR ďalej pre ostatných tranzitujúcich štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov prechádzajúcich územím SR bez zastavenia zriadilo výnimku z karantény za podmienky predloženia potvrdenia. O výnimku sa žiada na e-mail uvedený na formulári žiadosti. Výlučným adresátom je ministerstvo vnútra SR a je potrebné ďalej sa riadiť jeho odpoveďou na žiadosť:


docx Potvrdenie pre trazit cez územie Slovenskej republiky  (docx; 12.91 KB)

Aktualizované: 05/06/2020
 

Rumunsko

S účinnosťou od 15. mája bol na obdobie 30 dní vyhlásený stav pohotovosti, ktorý zavádza okrem iných nasledovné opatrenia týkajúce sa cestovania:

Zákaz vstupu cudzincov

Naďalej je zakázaný vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na územie Rumunska s týmito výnimkami:

 

 • rodinní príslušníci rumunských občanov;
 • rodinní príslušníci štátnych príslušníkov iných členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie s bydliskom v Rumunsku;
 • osoby, ktoré majú podľa práva EÚ dlhodobé vízum, povolenie na pobyt, alebo doklad rovnocenný s povolením na pobyt vydaný orgánmi, alebo dokument rovnocenný s nimi vydaný orgánmi iných štátov;
 • osoby cestujúce v profesionálnom záujme preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným rovnocenným dokladom;
 • diplomatický alebo konzulárny personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál alebo personál, ktorý môže poskytnúť humanitárnu pomoc;
 • cestujúci v tranzite, vrátane cestujúcich repatriovaných na základe udelenia konzulárnej ochrany;
 • cestujúci z vážnych dôvodov;
 • osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo pomoc z iných humanitárnych dôvodov.

 

Karanténa a povinnosť nosenia rúšok v uzavretých priestoroch

Pre všetky osoby prichádzajúce do Rumunska zo zahraničia sa stanovuje domáca karanténa/ izolácia spolu s rodinou/príbuznými s ktorými bývajú. Pre tých, ktorí nemajú túto možnosť, môžu požiadať o inštitucionálnu karanténnu v osobitne určených priestoroch poskytnutých rumunskými úradmi. Osoby, ktoré nedodržia domácu karanténu/ izolačné opatrenia, budú umiestnené do inštitucionalizovanej karantény na dobu 14 dní a búdu povinné znášať náklady spojené s ich ubytovaním a stravou počas inštitucionalizovanej karantény.


Z povinnej karantény sú vyňaté niektoré kategórie osôb ako napr.: vodiči nákladných vozidiel s maximálnou povolenou nosnosťou nad 2,4 t; poslanci Európskeho parlamentu, piloti lietadiel a letová posádka; zástupcovia zahraničných spoločností, ktorí majú na vnútroštátnom území spoločnosti/pobočky/zastúpenia, ak pri vstupe na územie Rumunska nevykazujú príznaky COVID-19 a preukážu zmluvy s hospodárskymi subjektmi na vnútroštátnom území; osoby vstupujúce do Rumunska na účely vykonávania činností spojených s používaním, inštaláciou, uvedením do prevádzky, údržbou, servisom zdravotníckych zariadení a technológií, ako aj zariadení v oblasti vedy, ekonomiky, obrany, verejného poriadku a národnej bezpečnosti, ak sa neprejavujú príznaky spojené s COVID-19 a preukážu zmluvy s príjemcom/príjemcami na rumunskom území; členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a iných diplomatických misií akreditovaných v Bukurešti, držitelia diplomatických pasov, pracovníci patriaci k diplomatickému personálu.
 
Platí povinnosť nosenia ochranných rúšok vo vnútorných priestoroch .
 

Medzinárodná letecká, železničná a autobusová doprava

Od 1. júna  je obnovená premávka medzinárodnej železničnej a autobusovej dopravy. Postupne sa obnovuje letecká doprava a medzinárodné letecké linky podľa krajín, ktoré nie sú zaradené do rizikových zón. 

 

Hraničné prechody

Rumunsko má v súvislosti s opatreniami voči šíreniu COVID-19 uzatvorených viacero hraničných prechodov. Cestujúcim občanom odporúčame informovať sa pred cestou na veľvyslanectve SR v Bukurešti .

Od 21. mája sú otvorené nasledovné prechody s Maďarskom:

Petea a Urziceni  - v župe Satu- Mare
Valea Lui Mihai, Bors a Salonta  v župe Bihor  
Varsand, Turnu, Nadlac I a Nadlac II – v župe Arad
Cenad – v župe Timis

Aktualizované: 01/06/2020
 

Rusko

Zákaz vstupu cudzincov do Ruska je predĺžený na dobu neurčitú. Dočasne sa nevydávajú ruské víza ani neprijímajú doklady na povolenie všetkých druhov pobytov.Zákaz sa netýka pracovníkov diplomatických a konzulárnych zastúpení v Rusku, členov delegácií, vodičov medzinárodných prepravných spoločností, členov posádok lietadiel, námorných aj riečnych plavidiel a vlakov, osôb s trvalým pobytom na území Ruska a držiteľov víz vydaných v súvislosti s úmrtím príbuzného v krajine. (ich zoznam bol konkretizovaný).


Až do odvolania platí zákaz komerčných leteckých spojení z a do Ruskej federácie. Výnimku majú iba charterové lety zabezpečujúce návrat občanov Ruska, resp. EÚ do vlasti a tzv. „lety v štátnom záujme“. Medzinárodný tranzit v Moskve je možný do 24 hodín len po predložení letenky do následnej destinácie.


Od 30. marca sa možnosti vycestovať z Ruska vzdušnou či pozemnou cestou minimalizovali, organizované sú repatriačné lety Ruska, príp. krajín EÚ, ceny leteniek sú značne vysoké. Od 1. mája predáva letenky do Európy s prestupom v Minsku letecká spoločnosť Belavia. Od 29. apríla bolo povolené opustiť Rusko ruským občanom s dvojitým občianstvom alebo s prechodným/trvalým pobytom v inej krajine. Letecké spoločnosti sprísnia kontroly zdravotného stavu pasažierov.


Cudzincom nachádzajúcim sa na území Ruska, ktorým v období od 15. marca do 15. júna skončila platnosť víz alebo povolení na pobyt bude táto predĺžená o 3 mesiace automaticky bez ohľadu na účel, na ktorý boli vydané. Rusko vydáva nové pracovné povolenia, ale momentálne neprijíma doklady k predĺženiu víz na základe týchto novovydaných pracovných povolení.
Obmedzená je letecká aj železničná doprava na území Ruska, predovšetkým diaľkových liniek vrátane obľúbeného spojenia Moskvy so St. Peterburgom.

 

Napriek zrušeniu prezidentom udeleného pracovného voľna od 12. mája režim povinnej domácej samoizolácie platí do 31. mája 2020 s pravdepodobnosťou ďalšieho predĺženia. V Moskve je masovo kontrolovaný elektronický systém povolení pre vychádzanie z domu, cesty verejnou alebo súkromnou dopravou. Povinné je nosenie ochrany tváre a rukavíc na verejných miestach, kde treba navyše dodržiavať odstup min. 1,5 m. Situácia sa v jednotlivých regiónoch môže líšiť.

Aktualizované: 22/05/2020
 

Rwanda

Pozemné hranice zostávajú pre osobnú dopravu uzavreté. Letecké spojenie je taktiež prerušené. Povolený je len návrat občanov Rwandy do vlasti, ktorí však musia podstúpiť 14 dňovú karanténu v štátnych zariadeniach.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Salvador

Salvador nevpúšťa na svoje územie cudzích štátnych občanov, s výnimkou tých, ktorí majú v krajine rezidenčný pobyt alebo sú akreditovaní v rámci diplomatického zboru. Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Políciou je kontrolovaný aj vnútorný tranzit po krajine. V rámci vnútorných opatrení boli vydané usmernenia pre zaobstaranie služieb a nákupov v jednotlivých pracovných dňoch v týždni v kontexte s numerickým ukončením ich dokladu totožnosti, toto opatrenie pre nákupe v obchodoch a zaobstaraní služieb sa vzťahuje aj na cudzincov. Nosenie rúškach v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je povinné. Výnimočný stav v krajine zatiaľ platí do 31. mája 2020 (podľa posledného dekrétu Ministerstva zdravotníctva Salvádoru).
Aktualizované: 27/05/2020
 

Saudská Arábia

Do krajiny môžu vstúpiť iba občania Saudskoarabského kráľovstva. Vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení všetkých domácich a medzinárodných letov až do odvolania, okrem repatriačných leto do odvolania, rovnako ako aj pozemných hraníc. Cestovanie v rámci provincií vrátane autobusov, taxislužieb a vlakov bolo tiež pozastavené na dobu neurčitú. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe udelenia výnimky Ministerstva vnútra (registrácia na tanaqul.ecloud.sa) cestovať medzi provinciami. Pohyb obyvateľstva je v jednotlivých provinciách značne obmedzený. Platí 24-hodinový zákaz vychádzania v mestách Rijád, Tabuk, Dammam, Dhahran, Hofuf a v provincii Jeddah, Taif, Qatif a Al Khobar. Osoby, ktoré vstúpia na územie kráľovstva Saudskej Arábie musia zotrvať 14 dní v karanténe.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Senegal

Zákaz všetkých komerčných letov bol predĺžený do 31. mája s výnimkou mimoriadnych letov. Pre informácie o mimoriadnych letoch je potrebné kontaktovať leteckého operátora. Pozemné hranice sú uzavreté s výnimkou zásobovania medzi Senegalom, Guineou a Mali. 
Aktualizované: 28/05/2020
 

Severné Macedónsko

Všetky pozemné hraničné priechody sú pre cudzincov zatvorené, ako aj medzinárodné letiská Skopje a Ohrid (letisko Skopje využívané len na repatriačné a humanitárne lety). V spolupráci s macedónskou hraničnou políciou je možné prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Skopje zabezpečiť povolenie na opustenie krajiny, primárne cez hraničný priechod Deve Bair (hranica s Bulharskom).

Každý občan Severného Macedónska, vracajúci sa z vysoko a stredne rizikových krajín podľa štatistík WHO, je umiestnený do karantény v štátnom zariadení po dobu 14 dní (výnimku predstavujú kamionisti). Občania, ktorí opustia územie Severného Macedónska musia podpísať vyhlásenie, že sa po dobu 3 mesiacov do krajiny nevrátia. Príslušníci diplomatických misií sú vnímaní ako domáci občania. Diplomati tranzitujúci cez územie Severného Macedónska majú tri hodiny na cestu medzi vstupom a opustením krajiny.

Aktualizované: 26/03/2020
 

Seychely

Vstup občanov tretích krajín na Seychely je zakázaný. Letecká osobná doprava je pozastavená okrem repatriačných letov.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Singapur

Od 23. marca je vstup pre všetkých cudzincov do Singapuru zakázaný. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú držiteľmi pracovného povolenia (2). Výnimka platí aj pre cudzincov, ktorí majú v Singapure trvalý pobyt a pre občanov Singapuru, ktorým je nariadená povinná 14-dňová karanténa v zariadení určenom štátom. Od 27. marca musia všetci cestujúci prichádzajúci do Singapuru vrátane rezidentov pred  imigračnou kontrolou predložiť Zdravotný certifikát prostredníctvom e-služby alebo priamo na Checkpointe.

S platnosťou od 2. júna 2020 Singapur začne s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré sa týkajú okrem iného aj medzinárodnej leteckej dopravy. Tranzity na medzinárodnom letisku Changi budú od 2. júna povolené aj pre komerčných cestujúcich. Pre tranzit v krajine nie je možné použiť akýkoľvek medzinárodný let, ale let musí byť špeciálne registrovaný v Singapure ako tranzitný. Odporúčame preto vopred si dôkladne overiť s príslušnou leteckou spoločnosťou možnosti tranzitu v Singapure.

Aktualizované: 29/05/2020
 

Slovinsko

V súvislosti s pozitívnym epidemiologickým vývojom v krajine a znižujúcim sa počtom nakazených na nový koronavírus, Slovinska republika ohlásila 15. mája 2020 ukončenie epidémie ochorenia COVID-19 (bola vyhlásená od 12. marca 2020). Naďalej však platia viaceré opatrenia a obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Slovinskej republike.
 

Cestovanie

Osoby s trvalým alebo prechodných pobytom v krajinách Európskej únie alebo schengenského priestoru (vrátane Slovenskej republiky) musia pri vstupe do Slovinska absolvovať 14-dňovú karanténu. Karanténa neplatí pre občanov Chorvátska, Maďarska a Rakúska.
 
Povinnosť absolvovania karantény sa netýka:

 • osôb, ktoré majú potvrdenú rezerváciu prenocovania v turistickom zariadení v Slovinskej republike a preukážu to dokladom o rezervácii;
 • osôb, ktoré prekračujú hranice z dôvodu účasti na vzdelávaní alebo vedeckom výskume v Slovinskej republike, Európskej únii alebo v iných schengenských krajinách a preukazujú to patričným dokumentom, a ich rodičia alebo iné osoby, ktoré prevážajú cez hranice a vracajú sa cez hranicu v rovnaký deň;
 • osôb, ktoré vlastnia nehnuteľnosť alebo registrované lietadlo alebo plavidlo v Slovinskej republike a majú potvrdenie o tomto vlastníctve spolu s blízkymi rodinnými príslušníkmi;
 • osôb, ktoré majú v deň prekročenia hranice potvrdenie o plánovanom lekárskom vyšetrení alebo zákroku v Slovinskej republike, inej krajine Európskej únie alebo inej krajine schengenského priestoru;
 • osôb, ktoré prekračujú hranice z rodinných dôvodov, aby udržali kontakt s blízkymi rodinnými príslušníkmi a vrátili sa cez hranice v ten istý deň;
 • osôb, ktoré denne prekračujú hranice, respektíve príležitostne, pretože sú zamestnané vo vzdelávacej inštitúcii, navštevuje Slovinskú republiku alebo zahraničie ako vysokoškolský učiteľ alebo sú zapojené do výskumného projektu v Slovinskej republike alebo v zahraničí a preukazujú to vhodným potvrdením;
 • osôb, ktoré sú blízkym príbuzným občana Slovinskej republiky alebo žijú s ním v spoločnej domácnosti a majú trvalý alebo prechodný pobyt v krajine Európskej únie alebo v inej krajine schengenského priestoru;
 • osôb, ktoré sú občanmi Slovinskej republiky a osôb, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt;
 • osôb, ktoré vykonávajú prepravu tovaru do Slovinskej republiky alebo zo Slovinskej republiky a prepravu tovaru v tranzite;
 • osôb, ktoré budú cez Slovinsku republiku tranzitovať v ten istý deň;
 • osôb, ktoré sa zúčastňujú na pohrebe blízkeho príbuzného v krajine EÚ alebo v inej schengenskej krajine a opúšťajú alebo sa vracajú do Slovinskej republiky v ten istý deň a majú potvrdenie o dátume a čase pohrebu;
 • držiteľov diplomatických pasov;
 • členov bezpečnostných a záchranných služieb, zdravotnej starostlivosti, polície, hasičov a osôb vykonávajúcich humanitárnu prepravu pre Slovinskú republiku, ktorí prekračujú hranice za účelom vykonávania týchto úloh;
 • cezhraniční denní a týždenní pendleri, ktorí majú pracovný pomer v jednej z krajín EÚ,
 • osôb, ktoré plnia úlohy na poskytovanie verejných služieb (napríklad v energetike, zdravotníctve, doprave, verejných službách), pre ktoré bolo vydané príslušné osvedčenie ministerstvom a neposkytnutie týchto služieb z dôvodu karantény by mohlo spôsobiť vážne sociálne alebo ekonomické škody;
 • osôb vyslaných do alebo z vykonávania úloh v sektore medzinárodnej dopravy a riadne odôvodňujúcich túto skutočnosť pri prekračovaní hranice
 • osôb v komerčnej doprave alebo činnostiach, ktorá sa po prekročení hranice preukážu potvrdením o vykonávaní prepravy alebo činností v Slovinskej republike alebo v zahraničí a vracajú sa cez hranice v ten istý deň alebo predložia negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie sú staršie ako tri dni. V prípade osôb zamestnaných v zahraničnej spoločnosti poskytujúcej služby v Slovinskej republike a s pobytom v Slovinskej republike musia tieto osoby pri prekračovaní hranice predložiť aj adresu bydliska v Slovinskej republike a negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19), nie starší ako tri dni.

 

Tranzit cez Slovinsko je možný a na hranici sa nevyžadujú žiadne potvrdenia (ani test na ochorenie COVID-19). Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.
 

Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.
 

Osoby, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý pobyt a pri vstupe do krajiny uvedú, že sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo majú príznaky na ochorenie COVID-19 budú požiadané, aby ihneď kontaktovali slovinskú zdravotnú službu.
 

 

Situácia na taliansko-slovinskej hranici

Pre osobnú a nákladnú dopravu boli na hranici s Talianskom uzavreté všetky hraničné priechody, okrem hraničných priechodov Vrtojba, Fernetiči, Škofije (nepretržite) a Krvavi potok (05 – 23 h).
 

 

Situácia na hraniciach s Rakúskom

Na hranici s Rakúskom sú pre osobnú a nákladnú dopravu uzavreté všetky hraničné priechody, okrem hraničných priechodov Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona (bez časového obmedzenia), Ljubelj (05 - 21 h), a na malých priechodoch Trate, Radelj (05 - 21 h), Svečina (08 - 18h), Kuzma, Gederovci (bez časového obmedzenia), Holmec a Vič (05 - 23 h).
 

 

Situácia na hraniciach s Maďarskom

Pre osobnú a nákladnú dopravu sú otvorené hraničné prechody Pince a Dolga Vas.
 

 

Situácia na hraniciach s Chorvátskom

Na hranici s Chorvátskom sú pre medzinárodnú dopravu otvorené len hraničné priechody Sečovje, Dragonja, Sočerga, Podgorje (06.00 h - 22.00 h), Starod, Jelšane, Babno Polje, Petrina, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zavrč, Ormož, Središče od Dravi, Gibina, Petišovci.
 

Pre tranzit nákladnej dopravy sú určené hraničné priechody Obrežje a Gruškovje.
 

 

Autobusová a železničná doprava

V Slovinskej republike platí dočasný zákaz medzinárodnej autobusovej a železničnej dopravy (verejná vnútroštátna autobusová a železničná doprava funguje).
 

Letecká doprava

Od 12. mája 2020 je obnovená možnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej dopravy (letiská Ľubľana, Maribor, Portorož). Pre ostatné lokálne letiská platí zákaz medzinárodných letov do 12. júna 2020.
 

Spoločenský život a práca

V dôsledku pozitívneho vývoja v krajine sú priebežne uvoľňované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenie COVID-19. Platí nariadenie nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch (najmä v priestoroch kde nie je možné zaručiť 1,5 m odstup medzi osobami), dezinfekcia rúk, zákaz zhromažďovania sa (povolené je zhromažďovanie do 200 osôb vo vonkajších priestoroch) a dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných osôb.
 
V Slovinsku sú otvorené všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady a školy. Zatvorené zostávajú iba diskotéky a nočné bary. Nesmú sa konať veľké kultúrne a spoločenské podujatia. V niektorých prípadoch sú možné športové podujatia, avšak bez divákov.
 
V prípade závažných prejavov ochorenia COVID-19 sú pacienti liečení v nemociach, v prípade miernych prejavov nákazy pacienti ostávajú v domácej liečbe. Testované sú iba osoby s vyššími príznakmi ochorenia a osoby, ktoré potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Je možné vykonanie vyšetrenia na COVID-19 aj pre samoplatcov.
 
Testovanie pre samoplatcov na ochorenie COVID-19 je možné na (ceny sú 91 – 100 EUR):

 • UKC Ljubljana (T: 00386 1 522 20 45)
 • Zdravstveni dom Ljubljana (T: 00386 31 619 359)
 • Zdravstveni dom Maribor (T: 00386 2 22 86 324,  00386 70 628 254)
 • Splošna bolnišnica Celje (T: 00386 70 457 664)
 • Zdravstveni dom Slovenj Gradec (T: 00386 31 393 112)
 • Zdravstveni dom Ravne na Koroškem (T: 00386 31 467 010)  

 

 

Slovinska republika zriadila call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie ohľadne ochorenia COVID-19 na telefónnom čísle: 080 1404, a v prípade volania zo zahraničného čísla na telefónnom čísle: +386 1 478 7550. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Slovinskej republiky na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať.
 

Odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby v prípade pobytu v Slovinskej republike sledovali situáciu a plnili nariadenia prijaté vládou Slovinskej republiky. Zároveň odporúčame zvýšenú obozretnosť pri kontakte s ostatnými osobami.

Aktualizované: 05/06/2020
 

Somálsko

Pozemné hranice s Keňou a Etiópiou (región Gedu) zostávajú pre osobnú dopravu uzavreté.  Letecké spojenie so svetom bolo prerušené od 18. marca a predbežne zostáva v platnosti do 6 . mája. Povolené sú len humanitárne lety a lety OSN. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov COVID-19 v krajine je predĺženie platných cestovných obmedzení vysoko pravdepodobné. Dňa 15 apríla až do odvolania bol v Mogadishu zavedený zákaz nočného vychádzania v čase od 20.00h do 5.00h.
Aktualizované: 05/05/2020
 

Spojené arabské emiráty

Od 19. marca Spojené arabské emiráty neudeľujú vstupné víza, vrátane občanov krajín, kde platí bezvízový styk. Zákaz vstupu do krajiny platí až do odvolania aj pre osoby s platnými rezidenčnými vízami. 25. marca 2020 došlo k uzavretiu medzinárodných letísk a od 6. apríla prevádzkujú letecké spoločnosti Emirates a Etihad v obmedzenom režime len lety do niektorých vybraných krajín.
Aktualizované: 18/05/2020
 

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo nepristúpilo k prijatiu vnútroštátnych opatrení, ktoré by obmedzovali pohyb na hraniciach. Občania môžu slobodne opustiť krajinu. Vláda nezvažuje uzatvorenie vzdušného priestoru.

Občania SR majú možnosť opustiť krajinu osobnou (Eurotunel a trajekty sú v prevádzke), autobusovou ako aj leteckou dopravou do Viedne (nejde o priame lety, ale s prestupom cez napr. Amsterdam, Berlín, Dusseldorf, Mníchov, Frankfurt n. Mohanom, atď.) Premávajú vlaky Eurostar do Bruselu alebo Paríža. Spojenie s Bruselom umožňuje ďalej pokračovať cez Kolín do Viedne.


Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do UK iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva.

Britská vláda oznámila zavedenie karantény pre cestujúcich prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva. Opatrenie bude platné od 8. júna 2020. Výnimku budú mať cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z Írska, zdravotníci podieľajúci sa na liečbe COVID-19 a sezónni pracovníci v agrosektore. Presný zoznam výnimiek bude zverejnený na stránke: www.gov.uk/government/organisations/home-office.

Pasažieri budú musieť vyplniť formulár s kontaktnými údajmi, údajmi o spôsobe príchodu do Spojeného kráľovstva a zotrvať v samoizolácii počas 14 dní. Za porušenie opatrenia môže byť uložená pokuta vo výške 1.000,- GBP.

  Aktualizované: 22/05/2020
   

Spojené štáty americké

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.

Výnimky: Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, osoby, ktoré sú priamym rodinným príslušníkom štátneho občana USA alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA.

 

 

Osoby, ktoré spadajú pod uvedené výnimky, sa môžu vrátiť na územie USA len cez trinásť určených letísk a musia sa podrobiť osobitnému režimu kontroly.

 

 

Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Latinskej Ameriky) – tranzit na letiskách USA nie je možný.

Aktualizované: 04/06/2020
 

Srbsko

Srbsko s účinnosťou od 7. mája 2020 zrušilo výnimočný stav.  Mimoriadne opatrenia sa postupne uvoľňujú a Srbsko od 22. mája otvorilo všetky svoje hraničné priechody. Na vstup do Srbska a tranzit cez srbské územie nie je potrebné povolenie. Na hraniciach každý cestujúci dostane písomnú informáciu – zdravotné upozornenie v srbskom a anglickom jazyku o opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Upozorňujeme občanov, aby si pred cestou do a zo Srbska preverili aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy. Medzinárodné letisko v Belehrade je otvorené.

Aktualizované: 22/05/2020
 

Srí Lanka

V dôsledku šírenia nového koronavírusu je od 14. marca 2020 dočasne zrušené vydávanie víz pri príchode do krajiny (on-arrival visa). Rozhodnutie sa netýka držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Na väčšine územia krajiny zákaz vychádzania, ktorý sa priebežne obnovuje podľa vývoja šírenia COVID-19.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Sudán

Sudán vyhlásil 16. marca stav núdze v oblasti verejného zdravia v krajine a uzatvoril hranice a hraničné priechody do všetkých susedných krajín. Letisko v Chartúme, všetky ostatné letiská, vrátane pristávacích plôch ako aj prístavy sú zatvorené.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Sýria

Letisko a aj pozemné hranice sú uzavreté od 22. marca. Výnimku majú osoby, ktoré chcú vstúpiť do Libanonu za účelom repatriácie z letiska v Bejrúte a dopravné zásobovacie prostriedky.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Španielsko

V Španielsku sú obnovené kontroly na hraniciach. V krajine je stále vyhlásený núdzový stav, ktorý je platný do 21. júna 2020 (očakáva sa, že ide o posledné predĺženie jeho platnosti).
Vstup je naďalej povolený len občanom Španielska, rezidentom (držiteľom Certificado de registro la ciudadano de la UE), cezhraničným pracovníkom, zdravotníckemu personálu a v osobitných prípadoch. V Španielskom kráľovstve je povinná 14-dňová karanténa pre prichádzajúce osoby počas platnosti núdzového stavu. Výnimku z povinnej karantény majú cezhraniční pracovníci, dopravcovia a posádky, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí tu vykonávajú pracovnú činnosť - za predpokladu, že neboli v kontakte s osobami s diagnostikovaným ochorením COVID-19. Rovnako pre osoby nad 6 rokov je s platnosťou od 21. mája povinné nosiť rúško nielen vo verejnej doprave, ale aj v uzavretých priestoroch a na verejných priestranstvách, kde nie je možné dodržať odstup 2 m.

Od 23. marca 2020 je obojsmerne uzatvorená aj hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla.

Na základe vyhlásenia núdzového stavu v celej krajine naďalej platí:

 • zníženie pozemnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy
 • vo všeobecnosti stále platí obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci provincie i mimo nej, situácia sa pomaly uvoľňuje na základe nástupu jednotlivých fáz tzv. exit stratégie, ktoré sú na území krajiny rôzne – je treba sledovať dostupné informácie v konkrétnej provincii a nimi sa pri tranzite po území riadiť
 • pohyb autom po verejných komunikáciách je možný napr. na cestu k lekárovi, za účelom natankovania vozidiel palivom, nákupu potravín či liekov; príp. na cestu do zamestnania (nutné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa)
 • naďalej platí možnosť návratu do domovskej krajiny pre štátnych príslušníkov iných krajín, tranzitujúcich cez územie Španielska – s prestupom napr. v Nemecku. Slovenskí občania za účelom zdokladovania tranzitu po území Španielska na Slovensko (autom alebo pri presune na letisko) môžu požiadať veľvyslanectvo SR v Madride o vystavenie potvrdenia/certifikátu na adrese: emb.madrid@mzv.sk.
Aktualizované: 05/06/2020
 

Švajčiarsko

Od 16. marca 2020 Švajčiarsko zaviedlo hraničné kontroly, dovtedy platné na hranici s Talianskom, aj na svojich hraniciach s Rakúskom, Nemeckom a Francúzskom.

 

Od 18. marca zostávajú otvorené štyri najväčšie rakúsko-švajčiarske hraničné priechody Höchst-St. Margrethen, Lustenau-Au, Hohenems-Diepoldsau a Mäder-Krießern. Naďalej zostávajú otvorené hraničné priechody do Lichtenštajnska (Feldkirch-Schaanwald a Feldkirch-Ruggell).

 

Od 11. mája Švajčiarsko otvorilo ďalšie hraničné prechody kvôli zabezpečeniu plynulejšej dopravy.

 

 

Kontroly na hraničných prechodoch sú vykonávané na základe vyhodnotenia rizík. 

 

Vstup do krajiny je možný len pre:

 • občanov Švajčiarska a Lichtenštajnska

 

 • osoby s pobytovým povolením (vrátane povolení Ci a G),

 

 • osoby, ktoré majú právo slobodného pobytu osôb (EÚ) ak majú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a sú vo Švajčiarsku prihlásení

 

 • držiteľov schengenských víz (typ C) v prípade, že ide o zdravotníckych odborníkov, alebo urgentné oficiálne návštevy, ktorým boli vydané víza po 25. marci 

 

 • držiteľov národných víz (typ D) vydaných za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny

 

 • osoby s nevyhnutnou potrebou prísť na územie Švajčiarska

 

 • vstup je umožnený aj pre zásobovanie a tranzit.

 

 • Od 11. mája je možné zlúčenie rodín v obmedzenom rozsahu pre držiteľov povolení  L, B a C ( ide primárne o manžela/manželku/oficiálneho partnera a deti do 21 rokov. Spájanie je možne aj v prípade starších detí ako aj rodičov a starých rodičov na základe dodatočných podmienok a na náklady rodinného príslušníka s pobytom vo Švajčiarsku. Spájanie rodín sa nevzťahuje na krátkodobé návštevy rodinných príslušníkov ani spoločné trávenie dovolenky. (Žiadosť o zlúčenie rodiny je potrebné podať na príslušnom kantonálnom úrade). Zároveň sa obnovuje spracovanie žiadostí o prácu občanov EÚ/EFTA vo Švajčiarsku,  ktoré boli od 25. marca pozastavené. Opatrenie sa týka povolení k pobytu typu L, B, G a  poskytovania cezhraničných služieb v trvaní do 90 dní, ako aj krátkodobého zamestnania nepresahujúceho 90 dní. Od 8. júna budú jednotlivé kantóny spracovávať všetky žiadosti o prácu od občanov EU/EFTA v rovnakom rozsahu ako pred krízou.

 

 • Od 8. júna je vstup do krajiny povolený aj žiakom a študentom za účelom pokračovania/ukončenia štúdia bez ohľadu na ich národnosť (netýka sa štúdia kratšieho ako 90 dní)

 

 • Od 8. júna budú jednotlivé kantóny prijímať žiadosti o krátkodobý pobyt za účelom svadby/registrovaného partnerstva s občanmi Švajčiarska, alebo s osobami registrovanými vo Švajčiarsku.

 

Na vstup do krajiny nie je potrebný negatívny test na COVID-19. Povinná karanténa zavedená nie je, bol zavedený len inštitút tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.  
 
Odchod a príchod z/do krajiny je pre občanov SR možný osobným automobilom tranzitom cez Rakúsko. Od začiatku júna Švajčiarsko postupne obnovuje medzinárodnú vlakovú a leteckú prepravu s Rakúskom.
 
Od 8. júna nebudú už všetky lety smerované na letiská v Zurichu, Ženeve, či Bazileji.
 
Od 15. júna Švajčiarsko ohlásilo úplné otvorenie hraníc s Francúzskom, Nemeckom a Rakúskom a obnovenie schengenského režimu na všetkých hraničných prechodoch s týmito tromi krajinami. Na hraniciach s Talianskom budú naďalej pokračovať hraničné kontroly v nezmenenom režime.


Najneskôr do 6. júla 2020 Švajčiarsko plánuje uvoľniť všetky reštrikčné opatrenia na svojich hraniciach a obnoviť slobodný pohyb osôb v rámci Schengenu.

Aktualizované: 02/06/2020
 

Švédsko

Švédska vláda predĺžila zákaz vstupu na územie pre občanov tretích krajín, s výnimkou členských štátov EÚ a krajín EHP do 15. júna 2020. Zákaz vstupu nebráni cestovaniu v rámci EÚ. Okrem toho sa výnimky zo zákazu vstupu vzťahujú na ľudí, ktorí majú povolenie na pobyt vo Švédsku a môžu do krajiny cestovať za účelom návratu do svojich domovov, majú obzvlášť naliehavé potreby alebo majú vo Švédsku vykonávať základné funkcie. Ide napr. o zdravotnícky personál, personál prepravujúci tovar alebo ľudí cestujúcich z naliehavých rodinných dôvodov.


Ďalšie informácie k praktickému uplatňovaniu nariadenia o zákaze dočasného vstupu do Švédska a aké výnimky existujú sú zverejnené na webovej stránke švédskeho policajného úradu alebo ich je možné získať na telefónnom čísle polície 114 14, ak voláte zo zahraničia, volajte na +46 77 114 14 00.

Aktualizované: 18/05/2020
 

Tadžikistan

Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú uzavreté. Výnimka sa vzťahuje na predstaviteľov diplomatických misií, medzinárodných organizácií, finančných organizácií a ich rodinných príslušníkov akreditovaných pre Tadžikistan. Výnimka sa ďalej vzťahuje pre vodičov medzinárodnej kamiónovej prepravy ako aj pre palubný personál leteckej a železničnej prepravy. V prípade vstupu do Tadžikistanu musia uvedené osoby podstúpiť 14-dňovú karanténu. 
Aktualizované: 03/06/2020
 

Taiwan

Do odvolania platí zákaz tranzitov cez letisko na Taiwane a zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, okrem taiwanských občanov a tých, ktorí majú na Taiwane trvalý pobyt. Vstup majú na Taiwan povolený len držitelia pobytových kariet (ARC) alebo na základe výnimiek.
Medzi výnimky patria držitelia diplomatických pasov a úradníkov, ktorí preukážu oficiálny účel cesty a tiež tých, ktorí pricestovali na základe plnenia obchodných zmlúv. Tí, ktorým bude na Taiwan povolený vstup musia zotrvať v 14-dňovej domácej, alebo hotelovej karanténe. Od 4. mája platí, že s osobou v domácej karanténe sa nesmú v domácnosti vyskytovať osoby staršie ako 65 rokov, osoby mladšie ako 6 rokov a osoby trpiace chronickými ochoreniami (kardiovaskulárne ochorenie, cukrovka, pľúcne ochorenie). Ak tieto podmienky nie sú splnené, alebo pokiaľ osoba v karanténe nemôže mať zabezpečenú samostatnú izbu s oddelenou kúpeľňou na zabránenie šírenia nákazy na rodinných príslušníkov, je potrebné sa podrobiť karanténe v hotelovom zariadení. V prípade, že toto nariadenie bude porušené, hrozí pokuta až do výšky 150-tisíc TWD (cca 4650 eur)
 
Dostupné sú letecké spojenia do európskych destinácii v obmedzenom režime.

K dispozícii sú letecké spojenia prostredníctvom spoločnosti China Airlines do destinácií

Amsterdam (12.06., 19.06., 26.06.),

Frankfurt (05.06, 19.06., 26.06.)

 

a spoločnosti Eva Air do destinácii

Paríž (05.06., 12.06., 19.06., 21.06., 24.06., 26.06., 28.06., 01.07),

Viedeň (20.06, 27.06., 02.07.),

Londýn (21.06., 24.06., 26.06., 28.06., 01.07.)

 

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let dodatočne preveriť. Od 18. mája taiwanské úrady povolili už tretie automatické 30-dňové predĺženie pobytov pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty. Celková dĺžka pobytu však nesmie presiahnuť 180 dní.

 

Ministerstvo vnútra Taiwanu vo 4. júna 2020 informovalo o zavedení odmeňovania osôb, ktoré budú nahlasovať nelegálne pobyty na Taiwane. Systém odmeňovania má za úlohy odhaliť čo najviac nelegálnych pobytov v krajine. Upozorňujeme občanov SR aby dbali na dátum skončenia platnosti ich bezvízových pobytov a pred ich ukončením opustili krajinu.

 

Na Taiwane nie sú zavedené žiadne radikálne opatrenia. Nie je obmedzený pohyb osôb, školy a prevádzky sú otvorené. Nedošlo ani k obmedzeniu dopravy a cestovanie vrámci krajiny funguje bez obmedzení. Bežne je vyžadovaná dezinfekcia rúk, väčšina obyvateľov taktiež dodržiava nosenie rúšok.

Aktualizované:05/06/2020
 

Taliansko

Vstup do Talianska od 3. júna 2020, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia (bez vypĺňania akýchkoľvek formulárov a karantény).

Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť.


Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku.


Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách alebo miestach prístupných verejnosti, povinnosť dodržiavať vzdialenosť od iných osôb minimálne 1 meter, v reštauráciách a obchodoch na požiadanie je zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), povinnosť nosiť rúško pri vstupe do verejných uzavretých priestorov, v Lombardii vždy a všade. Pri príchode na Sicíliu naďalej (do 8. júna 2020) platí povinnosť zotrvať v karanténe.
 
Taliansko možno opustiť ako i tranzitovať cez jeho územie bez obmedzení a bez vypĺňania Vyhlásení o cieli a motíve cesty.
 
Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ len osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová a železničná doprava (a letecká v plnom rozsahu) obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.
 
Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a  dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.
 
Za nedodržanie ktoréhokoľvek z hore uvedených opatrení, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno jednotlivcovi uložiť pokutu od 400 eur do 3000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť  pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

Aktualizované: 03/06/2020
 

Tanzánia

Tanzánia recipročne uzavrela hranice s Keňou pre osobnú dopravu. Na niektorých hraničných priechodoch tanzánijská strana nepovoľuje ani prechod kamiónov z Kene do Tanzánie. S ostatnými susednými krajinami boli hranice opätovne otvorené. Od 18. mája Tanzánia opätovne otvorila svoj vzdušný priestor a letiská pre medzinárodnú leteckú dopravu.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Thajsko

Od 26. marca 2020 do 30. júna 2020 je v Thajsku vyhlásený núdzový stav. Od 3. apríla bol vyhlásený v celom Thajsku zákaz vychádzania od 22.00 h do 04.00 h. Od 17. mája 2020 je  zákaz vychádzania stanovený od 23.00 hod. do 04.00 hod. Výnimky platia pre určené skupiny profesií.

Thajsko rozhodlo o predlžení pozastavenia všetkých prichádzajúcich letov až do 30. júna 2020. Všetky doterajšie udelené povolenia sú zrušené. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety a cargo lety. Cudzincom nie je umožnený vstup do Thajska. Výnimku tvoria diplomati, špeditéri, vodiči, piloti a osoby, ktorým je udelená výnimka predsedu vlády.


Čiastočne je obmedzené cestovanie medzi provinciami. Vnútroštátna doprava a domáce letecké spojenia sú postupne obnovované. Mnohé hotely a ubytovacie zariadenia sú dočasne zatvorené, resp. poskytovanie ubytovacích služieb je silne redukované. Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Thajsku, plánujú využiť medzinárodnú dopravu alebo presun v rámci krajiny, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu, či je spojenie funkčné, prípadne sa o podmienkach presunu medzi provinciami informovať na Tourist Authority of Thailand (hotline 1111 - anglicky hovoriaci operátor kl. 9).


Thajská vláda rozhodla o zavedení druhej fázy automatického predĺženia „non- immigrant“ víz všetkých druhov s platnosťou od 1. mája do 31. júla pre tých cudzincov, ktorí sa na území Thajska dočasne zdržiavajú a ktorých platnosť víz skončila po 26. marci. Podrobnejšie informácie a podmienky automatického predĺženia víz sú dostupné na web stránke Imigračného úradu alebo na hotline telefónnom čísle imigračného úradu: 1178

Aktualizované: 29/05/2020
 

Trinidad a Tobago

Vláda ohlásila postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19. Otvorenie hraníc je plánované od 16. júla 2020. 
Aktualizované: 20/05/2020
 

Turecko

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení a obnovou leteckých spojení z/do a cez Turecko odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je občanom Slovenskej republiky umožnený.

Od 18. marca Turecko uzavrelo hranice s Gréckom a Bulharskom. Cestujúcim nie je umožnené vstúpiť do Turecka cez hraničný priechod Pazarkule a Ipsala a cez železničnú hraničnú bránu Uzunkopru z Grécka. Toto opatrenie sa týka aj priechodov Derekoy, Hamzabeyli a Kapikule s Bulharskom. Vstup cez prístavné hraničné priechody do a z krajiny sa tiež zastavil v smere ku, resp. od gréckej pevniny či gréckych ostrovov.

S účinnosťou od 19. marca je zakázaný vstup do Turecka pre gréckych a bulharských občanov, ako aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v týchto krajinách nachádzali počas ostatných 14 dní.

Štátni príslušníci Alžírska, Angoly, Azerbajdžanu, Bangládeša, Belgicka, Čadu, Českej republiky, Čiernej Hory, Čínskej ľudovej republiky (vrátane Taiwanu), Dánska, Dominikánskej republiky, Džibutska, Ekvádoru, Egypta, Filipín, Fínska, Francúzska, Guatemaly, Gruzínska, Holandska, Indie, Iránu, Iraku, Írska, Jordánska, Južnej Kórey, Kamerunu, Kanady, Kazachstanu, Kene, Kolumbie, Kuvajtu, Libanonu, Lotyšska, Maďarska, Maroka, Moldavska, Nemecka, Nepálu, Nigérie, Nórska, Maďarska, Mauretánie, Moldavska, Ománu, Panamy, Peru, Pobrežia Slonoviny, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rovníkovej Guiney, Severného Macedónska, Saudskej Arábie, Slovinska, Spojených arabských emirátov, Srí Lanky, Sudánu, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Rakúska, Talianska, Tuniska, UK, Ukrajiny a Uzbekistanu, vrátane území na ostrove Cyprus, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, nemajú povolený vstup na územie Turecka.

Všetci cestujúci, ktorí počas ostatných 14 dní tranzitovali alebo sa nachádzali v uvedených krajinách, nemajú povolený vstup na územie Turecka (opatrenie sa netýka štátnych príslušníkov Turecka).

 

Nákladná preprava v podmienkach Tureckej republiky

V záujme zabezpečenia plynulej medzištátnej nákladnej prepravy Ministerstvo obchodu Tureckej republiky vydalo 8. mája 2020 nové opatrenia týkajúce sa vstupu vodičov nákladných vozidiel.
 
Vozidlá a vodiči vstupujúci do Turecka (s výnimkou hraničných priechodov s Iránom a Irakom, ktoré ostávajú naďalej zatvorené) a vozidlá a vodiči, ktorí plánujú vystúpiť z krajiny, dostanú povolenie len za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
 
Vozidlá, ktoré vstupujú/tranzitujú do/cez Turecko, budú dezinfikované a príslušné úrady budú vykonávať zdravotné a bezpečnostné opatrenia u tureckých, ako aj zahraničných vodičov.
 
Na vstupných bodoch vyžadujú príslušníci Ministerstva vnútra Tureckej republiky od vodičov písomné potvrdenie, v ktorom vodiči deklarujú, že nebudú zastavovať alebo sa bezdôvodne zdržiavať na území Turecka, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Vodiči budú zároveň informovaní o tom, že v prípade nedodržania týchto povinností im bude podľa miestnej legislatívy uložená pokuta.
 
Od vodičov sa vyžaduje, aby si počas prestávok v krajine (napr. na miestach, kde môžu byť v kontakte s inými osobami) nasadili ochranné masky a aby vo svojich vozidlách udržiavali dostatočné množstvo ochranných masiek, dezinfekčných prostriedkov a primerané množstvo potravín.
 
 

VODIČI, KTORÍ VSTUPUJÚ DO TURECKA
 
Ak neprejavujú príznaky choroby:
 
a) Zahraniční vodiči budú môcť vstúpiť do Turecka bez 14-dňovej karantény, ak sa zaviažu opustiť krajinu čo najskôr. Zahraniční vodiči pri vstupe prisľúbia, že navštívia najbližšie zdravotnícke zariadenie, ak sa u nich prejavia symptómy alebo akékoľvek príznaky infekcie dýchacích ciest (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť atď.).
 
b) Tureckým vodičom bude umožnený vstup do krajiny, pričom budú musieť absolvovať 14 dňovú domácu karanténu. V rámci svojich medzinárodných obchodných dopravných aktivít môžu títo vodiči vycestovať do zahraničia aj počas karanténneho obdobia. Vodiči, ktorí nevychádzajú z krajiny, musia absolvovať 14 dňovú domácu karanténu, informovať o svojom pobyte a oznámiť príslušným orgánom svoj návrat.
 
Pri vstupe do krajiny budú mať prioritu vozidlá prepravujúce lieky, lekárske potreby a urgentné potraviny.
 

Ak vodič prejavujú príznaky choroby:
 
a) Zahraničnému vodičovi nebude umožnené vstúpiť do krajiny.
b) Tureckému vodičovi bude automaticky uložená povinná karanténa, ktorú vykoná v Turecku.  
 

VOZIDLÁ A VODIČI, KTORÍ TRANZITUJÚ CEZ TURECKO
 
Vodiči tretích krajín budú pri vstupe do Tureckej republiky testovaní a v prípade príznakov vírusu nebudú môcť vstúpiť do krajiny.
 
Všetky vozidlá tranzitujúce cez územie Turecka budú sledované prostredníctvom národného „Systému sledovania vozidiel“ na účely kontroly výstupu. Z najvzdialenejšieho hraničného priechodu bude mať vodič na výstup 36 hodín a z ostatných hraničných priechodov 24 hodín. (Tieto lehoty môže colná správa predĺžiť až na 48 hodín v závislosti od stavu vozovky, poveternostných podmienok, vyťaženia colnej správy a pod.).
 
Počas prestávok, ktoré určí turecká colná správa, vodiči musia rešpektovať a dodržiavať zdravotné a bezpečnostné opatrenia zavedené príslušnou samosprávou.
 
Pred vydaním povolenia na vstup a tranzit do Turecka je potrebné, aby sa vodič preukázal požadovaným povolením na vstup do cieľovej krajiny po prejazde cez Turecko. V prípade, že vozidlo nebude akceptované v cieľovej krajine, do ktorej plánuje po tranzite cez Turecko vstúpiť, nebude vstup na územie Turecka týmto vozidlám umožnený.

Aktualizované: 02/06/2020
 

Turkménsko

Turkménsko zastavilo všetky medzinárodné lety (turecké aerolínii informovali, že plánujú obnoviť letecké spojenie s Ašchabadom od 1. júla 2020). Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú uzavreté. V súčasnej dobe sú v prevádzke len 3 hraničné prechody určené výlučne pre kamiónovú dopravu: Turkmenbashi, Garabogaz s Kazachstanom a Farab s Uzbekistanom. Vodiči sú po príchode povinní ihneď podstúpiť test na COVID-19 a sú umiestnení do karantény.
Aktualizované: 03/06/2020
 

Tunisko

Vzdušné a pozemné hranice Tuniska sú momentálne pre cudzincov uzavreté.

Verejná doprava v mestách funguje obmedzene a verejná taxislužba je obmedzená na 1 klienta. Medzimestská doprava nefunguje s výnimkou nájomným diaľkových spojov (louage), kde je obmedzený počet cestujúcich na 4 osoby.

V krajine platí núdzový stav. Od 20.00 h do 6:00 h platí zákaz vychádzania. Pre osoby vstupujúce na územie Tuniska je povinná 14-dňové karanténa.

Aktualizované: 20/05/2020
 

Uganda

Pozemné hranice aj letecké spojenie je prerušené. Povolené sú len repatriačné lety do zahraničia. Vláda Ugandy plánuje postupné otváranie krajiny od 6. mája v etapách. V prvej fáze bude umožnená medzinárodná nákladná a kamiónová preprava so susednými štátmi. V prvej etape otvárania sa však nepočíta s otvorením hraníc pre osobnú prepravu ani s obnovením medzinárodnej leteckej dopravy.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Ukrajina

Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno od 1. júna 2020 prekročiť cez hraničné priechody:

Vyšné Nemecké - Užhorod – otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu
Ubľa – Malyj Bereznyj - otvorený v plnom rozsahu
Veľké Slemence - Mali Selmenci – obnovený v plnom rozsahu v prevádzkovej dobe od 8.00 do 20.00 hod.

 

Občania Slovenskej republiky môžu opustiť územie Ukrajiny cez vyššie uvedené hraničné priechody.Letecká doprava
Od 17. marca do odvolania sú dočasne pozastavené všetky medzinárodné civilné lety, s výnimkou prepravy osôb na účely ochrany národných záujmov alebo v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov, ako aj predstaviteľov zastupiteľských úradov a humanitárnych misií.

Železničná a autobusová doprava
Od 17. marca do odvolania je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.


Nákladná letecká, námorná a cestná doprava bude fungovať v štandardnom režime, takže obmedzenia sa nedotknú posádok nákladných lietadiel, rušňovodičov, a vodičov kamiónov. Tieto osoby teda nespadajú pod povinnú 14-dňovú karanténu po vstupe na územie Ukrajiny, avšak pri podozrení na nový koronavírus budú testovaní ukrajinskými orgánmi.


Tranzit cez územie Ukrajiny je dovolený len na základe výnimky Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny a Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.
 

Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nevzťahuje na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti nasledovných kategórií:

 

 • zamestnanci zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 • osoby, ktoré majú povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine.

 

Vstup na Ukrajinu pre iné kategórie cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti sa uskutočňuje po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny.


Občania Slovenskej republiky sa po príchode na Ukrajinu musia podrobiť 14-dňovej povinnej domácej karanténe.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Uruguaj

Všetky medzinárodné hranice Uruguaja sú pre cudzincov uzavreté. Platí zákaz vyloďovania v medzinárodných prístavoch.
Aktualizované: 30/05/2020
 

Uzbekistan

Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú pre cestovanie osôb naďalej (od 16. marca 2020) uzavreté - povolené je len cargo. Všetky medzinárodné letecké, železničné i cestné spojenia sú prerušené. Občania Uzbekistanu sa môžu vracať z Kazachstanu, Kirgizska a Afganistanu pozemnou dopravou za predpokladu následnej 14-dňovej karantény. MHD nefunguje. Osobitná republikánska komisia pre boj proti koronavírusu predĺžila existujúce karanténne obmedzenia do 15. júna 2020.

Uskutočňujú sa iba mimoriadne repatriácie uzbeckých občanov zo zahraničia. Po prekročení hranice je povinná 14-dňová karanténa (poľné - kontajnerové nemocnice). Tieto opatrenia neplatia pre držiteľov služobných a diplomatických pasov, kde je povolené domáca izolácia.

Uzbekistan Airways uviedli, že do 30. júna 2020 nebudú lietať na žiadnej pravidelnej medzinárodnej linke. Od 18. mája 2020 boli obnovené vnútroštátne letecké spojenia z Taškentu do Nukusu, Ugrenču a Termezu. Opätovne premáva rýchlovlak do Buchary, Samarkandu, Navoi a Karši. Cestujúci pred nástupom do vlaku nemusia predložiť negatívny test na COVID-19, ako tomu bolo doteraz.

 

Do 1. septembra 2020 je automaticky predĺžená platnosť všetkých víz udelených na pobyt v Uzbekistane:

 • pokiaľ doba povoleného pobytu uvedeného na vízovom štítku už skončila
 • pokiaľ doba povoleného bezvízového pobytu 30 dní už skončila
 •  
Aktualizované: 03/06/2020
 

Venezuela

Naďalej platí karanténa pre celé územie Venezuely (zákaz verejných zhromaždení, uzavretie všetkých verejných priestranstiev, uzatvorenie škôl) do 31. mája 2020, s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Dočasne sú pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné lety. Akékoľvek porušenie karanténnych opatrení a/alebo opatrení proti páchaniu trestnej činnosti je sankciované v zmysle platnej legislatívy (vrátane pokuty alebo dokonca uväznenia). Od 4. mája 2020 je umožnené vyjsť von na 4 hodiny striedavo deťom, mládeži, starším osobám ako 65 rokov za podmienok dodržiavania ochranných a dištančných opatrení. Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško. Pohonné hmoty sú na prídel.
Po celej krajine platí zákaz cestovania s výnimkou nevyhnutných činností, ktorých vykonávatelia majú na tento účel udelené špeciálne povolenie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele a ktorí sa chcú vrátiť do krajiny svojho pôvodu musia mať rovnako povolenie na pohyb po krajine, ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí Venezuely na žiadosť svojho veľvyslanectva.

Aktualizované: 27/05/2020
 

Vietnam

Vstup do krajiny je zakázaný všetkým cudzincom (výnimku majú diplomatické, služobné pasy, experti, vysokokvalifikovaný pracovníci)
V uplynulom období bola zredukovaná vnútroštátna, medzinárodné prichádzajúce lety sú aj naďalej pozastavené. Väčšina leteckých spoločnosti zrušila lety do Európy. 
Aktualizované: 22/05/2020
 

Zambia

Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí prišli z rizikových krajín. Uzatvorenie hraníc s Tanzániou minimálne do 15. júna. Letiská Ndola (NLA), Livingstone (LVA) a Mfuwe (MFU) sú zatvorené; medzinárodné letisko Kenneth Kaunda (LUN) v Lusake však zostáva funkčné. Vydávanie turistických víz je pozastavené až do odvolania.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Zimbabwe

Od 30. marca platí úplné uzavretie krajiny až do odvolania. Do odvolania sú tiež zrušené sú všetky komerčné lety a uzatvorené všetky hraničné priechody, okrem karga a prepravy tovarov
Aktualizované: 20/05/2020

*  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova