Úmrtie v zahraničí

V prípade úmrtia slovenského občana (s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky) v zahraničí zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva Slovenskej republiky, prípadne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého v Slovenskej republike spolu s nasledujúcimi informáciami, ak ich už má k dispozícii :

  • dátum, miesto a príčina smrti;
  • adresu a kontakt na ústav, kde sa nachádzajú telesné pozostatky nebohého a podmienky vydania tela pozostalým;
  • podmienky pre uvoľnenie tela na jeho prevoz do vlasti;
  • predpokladanú výšku nákladov na prevoz telesných pozostatkov do Slovenskej republiky, prípadne náklady na spopolnenie a prevoz urny do Slovenskej republiky, alebo výšku nákladov spojených s pohrebom v zahraničí.

V súlade s predpismi miestnych úradov zabezpečí konzulárne pracovisko taktiež vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje. Konzulárni pracovníci poskytnú pozostalým kontakt na miestne pohrebné organizácie s orientačným uvedením ceny prepravy, prípadne pohrebu v cudzine.

Okolnosti, termíny a spôsob pohrebu si dohodnú pozostalí v spolupráci s miestnou, prípadne slovenskou špecializovanou pohrebnou službou a na vlastné náklady. Ak došlo k úmrtiu slovenského občana v dôsledku trestného činu alebo autonehody v zahraničí, informujte sa o termíne, kedy miestne úrady uvoľnia telesné pozostatky na prevoz a pohreb.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 2.4.2012