Vyhlásenie MZVEZ SR pri príležitosti výročia vzniku OSN

24.10.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Dnes si pripomíname 74. výročie vzniku Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá bola založená 24. októbra 1945. Zároveň si pripomíname ratifikáciu Charty OSN, ktorá v tento deň vstúpila do platnosti. Zásluhu na tvorbe dokumentu má aj Slovensko, keďže slovenský diplomat Ján Papánek patril do 14-členného tímu, ktorý formuloval záverečný text Charty OSN. Hlavným cieľom OSN je ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzanie konfliktom, zabezpečenie prosperity a udržateľného rozvoja a ochrana ľudských práv. Tieto atribúty žiaľ nie sú v dnešnom svete samozrejmosťou. Súčasnosť nám ukazuje, že podpora OSN ako základného piliera medzinárodných vzťahov a spolupráce je urgentnejšia ako kedykoľvek predtým. Pretrvávajúca chudoba, nerovnomerné rozdelenie zdrojov, klimatická zmena, či porušovanie ľudských práv vedú k bezprecedentnej miere núteného vysídľovania, k napätiam a konfliktom po celom svete. Stále sú preto aktuálne slová bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda, že „OSN nebola vytvorená, aby vyniesla ľudstvo do neba, ale aby ho uchránila od pekla.“

 

Pre Slovensko, ako malú krajinu, je OSN dôležitou platformou na presadzovanie národných aj spoločných európskych hodnôt. Výročie OSN považujeme za príležitosť na pripomenutie si úlohy multilateralizmu a zvýšenie dôvery organizácie medzi krajinami a ich občanmi. Ak chceme riešiť globálne výzvy, potrebujeme posilniť dialóg. Podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti musí zostať globálnou prioritou. 

 

Slovenská republika cíti záväzok podporovať efektívny multilateralizmus a hodnoty OSN, ktoré sú založené na dodržiavaní medzinárodných pravidiel a noriem. Sme pripravení zasadzovať sa o účinnú implementáciu reforiem týkajúcich sa fungovania organizácie tak, aby mohla aj naďalej zohrávať úlohu silného a účinného piliera multilaterálneho systému.