Fotografická súťaž nadácie ASEF

9.7.2015 | Kultúrna prezentácia | ASEF

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o možnosti zapojiť sa do fotografickej súťaže pod názvom „On the Go“ organizovanej Ázijsko-európskou nadáciou (ASEF) pri príležitosti 20. výročia založenia združenia ASEM.

Cieľom témy On the Go je zachytiť pohyb a tempo života v Ázii a Európe, ako aj okamihy našej rôznorodosti a podobnosti zároveň. Výstava fotografií bude slávnostne otvorená pri príležitosti 12. stretnutia ministrov zahraničných vecí (ASEM FMM12), ktoré sa uskutoční 5. novembra 2015 v Luxemburgu.

Fotografickej súťaže prebiehajúcej od 7. júla 2015 do 6. septembra 2015 sa môžu zúčastniť začínajúci aj profesionálni fotografi z členských krajín ASEM (51 krajín Ázie a Európy), ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Dvaja výhercovia budú vybraní odbornou komisiou a jeden prostredníctvom internetového hlasovania. Ocenené práce spolu s ďalšími 50-timi súťažnými fotografiami budú predstavené na medzinárodných výstavách a publikované v pripravovanej fotografickej knihe.

Bližšie informácie je možné získať na stránke: www.asef.org/onthego.

xP8gAAEAAQAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAU1RHNTQ3MTSVACYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAz AAAAAAAAAAAAAAAAAA== Ázijsko-európska nadácia (ASEF) so sídlom v Singapure bola založená v roku 1997 ako podporná nezisková organizácia ASEM s cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce medzi národmi Ázie a Európy formou spolupráce v oblastiach kultúry, vzdelávania, udržateľného rozvoja, ekonomiky a ochrany verejného zdravia.