Medzinárodné zmluvy

pdf pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 275.83 KB)  (pdf; 269,36 kB)

pdf pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 281.20 KB)  (pdf; 274,61 kB)

Sekretariát odboru medzinárodného práva: +421 2 5978 3711

dokumentačné pracovisko odboru medzinárodného práva: +421 2 5978 3712

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 13.5.2010