RSS zoznamy

Indietro

Avízo – Prezentácia EXIMBANKY SR na zasadnutí Klubu bankárov Ukrajiny a Medzinárodného obchodného klubu UA

Avízo – Prezentácia EXIMBANKY SR na zasadnutí Klubu bankárov Ukrajiny a Medzinárodného obchodného klubu UA

24.2.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Ukrajina

Dňa 25. februára 2020 sa na Veľvyslanectve SR na Ukrajine za účasti veľvyslanca Mareka Šafina  uskutoční stretnutie riaditeľky odboru neobchodovateľného rizika  Eximbanky Barbory Kudzejovej s predstaviteľmi Klubu bankárov UA a členmi Medzinárodného obchodného klubu UA. Cieľom stretnutia je výmena skúsenosti  medzi bankármi,  poskytnutie informácie o postavení   Eximbanky SR na slovenskom finančnom trhu, úloha Eximbanky  v podpore slovenského exportu a formy  spolupráce Eximbanky  s Ukrajinou. Počas stretnutia vystúpi  námestník  ministra ekonomického rozvoja, obchodu a poľnohospodárstva UA Sergej Nikolajčuk s prezentáciou „Investície  – základ stratégie ekonomického rastu UA“ a námestník riaditeľa Inštitútu ekonomiky a prognózovania Akadémie vied Ukrajiny Sergej Korablin posúdi súčasnú makroekonomickú situáciu UA.